Temozolomide Sandoz 180 mg, harde capsules

Illustratie van Temozolomide Sandoz 180 mg, harde capsules
Stof(fen) Temozolomide
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code L01AX03
Farmacologische groep Alkylerende middelen

Vergunninghouder

Sandoz

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Temomedac 5 mg harde capsules Temozolomide Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Temomedac 20 mg harde capsules Temozolomide medac
Temozolomide Sandoz 20 mg, harde capsules Temozolomide Sandoz
Temodal 140 mg harde capsules Temozolomide Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.
Brastoryn 250 mg, harde capsules Temozolomide Romastru Trading

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Temozolomide Sandoz bevat een geneesmiddel dat temozolomide wordt genoemd. Dit geneesmiddel is een geneesmiddel tegen tumoren.

Temozolomide Sandoz wordt gebruikt voor de behandeling van specifieke vormen van hersentumoren:

 • bij volwassen met pas gediagnosticeerd multiform glioblastoom. Temozolomide Sandoz wordt eerst gebruikt in combinatie met bestraling (combinatiebehandelingsfase) en daarna afzonderlijk (monotherapiefase).
 • bij kinderen vanaf drie jaar envolwassen met maligne glioom, zoals multiform glioblastoom en anaplastisch astrocytoom. Temozolomide Sandoz wordt voor deze tumoren gebruikt als ze terugkomen of verergeren na standaardbehandeling.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering en duur van de behandeling

Uw arts zal uw exacte dosis Temozolomide Sandoz bepalen. Dit is gebaseerd op uw lichaamsoppervlak (lengte en gewicht), het feit of u een terugkerende tumor heeft en het feit of u al een chemotherapiebehandeling heeft gekregen in het verleden.

U kan andere medicatie (anti-emetica) krijgen die u voor en/of na inname van Temozolomide Sandoz moet innemen om misselijkheid en braken te vermijden of onder controle te houden.

Patiënten met een pas gediagnosticeerde multiform glioblastoom

Als u een patiënt bent die pas gediagnosticeerd is, zal de behandeling in twee fasen plaatsvinden:

 • eerst behandeling in combinatie met bestraling (combinatiebehandelingsfase)
 • gevolgd door behandeling met uitsluitend Temozolomide Sandoz (monotherapiefase)

Gedurende de combinatiebehandelingsfase zal uw arts Temozolomide Sandoz opstarten met een dosis van 75 mg/m2 (gebruikelijke dosering).

U zal deze dosis elke dag nemen gedurende 42 dagen (tot 49 dagen) in combinatie met bestralingstherapie.

De dosis Temozolomide Sandoz kan uitgesteld of stopgezet worden afhankelijk van uw bloedtellingen en hoe goed u het geneesmiddel verdraagt tijdens de combinatiebehandelingsfase.

Als de bestralingstherapie beëindigd is, zult u de behandeling gedurende 4 weken onderbreken. Dit zal uw lichaam de kans geven om te herstellen.

Daarna begint u met de monotherapiefase.

Gedurende de monotherapiefase zal de dosis en de wijze waarop u Temozolomide Sandoz inneemt anders zijn. Uw arts zal uw precieze dosis bepalen. Er kunnen tot 6 behandelingsperioden (cycli) zijn. Elke periode duurt 28 dagen. U dient uw nieuwe dosis Temozolomide Sandoz afzonderlijk te nemen gedurende de eerste 5 dagen (’doseerdagen’) van elke cyclus. De eerste dosis zal 150 mg/m2 bedragen. Daarna neemt u 23 dagen geen Temozolomide Sandoz in. Hierdoor komt u tot een behandelingscyclus van 28 dagen.

Na Dag 28 begint de volgende cyclus. U neemt Temozolomide Sandoz opnieuw eenmaal per dag gedurende 5 dagen, gevolgd door 23 dagen zonder Temozolomide Sandoz. De dosis Temozolomide Sandoz kan worden aangepast, uitgesteld of stopgezet afhankelijk van uw bloedtellingen en de manier waarop u het geneesmiddel verdraagt tijdens elke behandelingscyclus.

Patiënten met terugkerende of verergerde tumoren (maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of anaplastisch astrocytoom) die uitsluitend Temozolomide Sandoz innemen:

Een behandelingscyclus met Temozolomide Sandoz duurt 28 dagen.

U neemt Temozolomide Sandoz eenmaal per dag afzonderlijk in gedurende de eerste 5 dagen. Deze dagelijkse dosis is afhankelijk van of u wel of niet een chemotherapiebehandeling heeft gekregen in het verleden.

Als u niet eerder met chemotherapie behandeld werd, zal uw eerste dosis Temozolomide Sandoz 200 mg/m2 eenmaal per dag gedurende de eerste 5 dagen zijn. Als u eerder met chemotherapie

behandeld werd, zal uw eerste dosis Temozolomide Sandoz 150 mg/m2 eenmaal per dag gedurende de eerste 5 dagen zijn.

Daarna neemt u 23 dagen geen Temozolomide Sandoz in. Hierdoor komt u tot een behandelingscyclus van 28 dagen

Na Dag 28 begint de volgende cyclus. U neemt Temozolomide Sandoz opnieuw eenmaal per dag gedurende 5 dagen, gevolgd door 23 dagen zonder Temozolomide Sandoz.

Vóór elke behandelingscyclus zal uw bloed worden getest om te zien of de Temozolomide Sandoz dosis aangepast moet worden. Afhankelijk van de resultaten van uw bloedtest, kan uw arts uw dosis aanpassen voor de volgende cyclus.

Hoe neemt u Temozolomide Sandoz in

Neem de voorgeschreven dosis Temozolomide Sandoz eenmaal per dag in, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip.

Neem de capsules in op een lege maag; bijvoorbeeld tenminste één uur voordat u van plan bent te gaan ontbijten. Slik de capsule(s) geheel door met een glas water. Open, plet of kauw de capsules niet. Vermijd contact van het poeder met uw huid, ogen of neus als een capsule beschadigd raakt. Als u per ongeluk wat poeder in uw ogen of neus krijgt, spoel het gebied dan met water.

Afhankelijk van de voorgeschreven dosis kan het zijn dat u meer dan één capsule tegelijk moet nemen, eventueel van verschillende sterktes (hoeveelheid actief bestanddeel, in mg). De kleur van het capsulekapje is verschillend voor elke sterkte (zie onderstaande tabel).

Sterkte Kleur van het capsulekapje
Temozolomide Sandoz 5mg harde capsules groen
Temozolomide Sandoz 20 mg harde capsules geel
Temozolomide Sandoz 100 mg harde capsules roze
Temozolomide Sandoz 140 mg harde capsules blauw
Temozolomide Sandoz 180 mg harde capsules kastanjebruin
Temozolomide Sandoz 250 mg harde capsules wit

U dient het volgende goed te begrijpen en te onthouden:

 • hoeveel capsules u elke doseerdag moet innemen. Vraag uw arts of apotheker het op te schrijven (inclusief de kleur).
 • welke dagen uw doseerdagen zijn.

Bekijk de dosis opnieuw met uw arts telkens als u een nieuwe cyclus start, omdat deze kan verschillen van de vorige cyclus.

Gebruik Temozolomide Sandoz altijd precies zoals uw arts u gezegd heeft. Het is erg belangrijk uw arts of apotheker te raadplegen als u niet zeker bent. Vergissingen bij het innemen van dit geneesmiddel kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.

Wat u moet doen als u meer van Temozolomide Sandoz heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u per ongeluk meer Temozolomide Sandoz capsules inneemt dan u was voorgeschreven, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Temozolomide Sandoz in te nemen

Neem de overgeslagen dosis zo snel mogelijk in op dezelfde dag. Als er een hele dag voorbij is, raadpleeg dan uw arts. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen tenzij uw arts dat aangeeft.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last krijgt van één van de volgende symptomen:

 • een hevige allergische (overgevoeligheids) reactie (bulten, fluitende ademhaling of andere ademhalingsmoeilijkheden),
 • ongecontroleerd bloeden,
 • stuipen convulsies,
 • koorts,
 • een ernstige hoofdpijn die niet weggaat.

De behandeling met Temozolomide Sandoz kan een vermindering van bepaalde bloedcellen tot gevolg hebben. Dit kan ertoe leiden dat u meer blauwe plekken of bloedingen heeft, een vermindering van rode bloedcellen, koorts en een verminderde weerstand tegen infecties. De vermindering van bloedcel aantallen is gewoonlijk van voorbijgaande aard. In sommige gevallen kan deze aanhouden en

leiden tot een ernstig tekort aan rode bloedcellen (aplastische anemie). Uw arts zal uw bloed regelmatig controleren op wijzigingen en zal bepalen of een specifieke behandeling nodig is. In sommige gevallen zal uw dosis Temozolomide Sandoz verminderd worden of de behandeling stopgezet.

Bijwerkingen gemeld in klinische studies:

Temozolomide Sandoz in combinatietherapie met bestraling bij pas gediagnosticeerd multiform glioblastoom

Patiënten die Temozolomide Sandoz in combinatie met bestraling ontvangen kunnen andere bijwerkingen krijgen dan patiënten die uitsluitend Temozolomide Sandoz nemen. De volgende bijwerkingen kunnen optreden en medische zorg kan nodig zijn.

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • gebrek aan eetlust
 • hoofdpijn
 • verstopping (moeilijke stoelgang)
 • misselijkheid (misselijk gevoel in uw maag)
 • braken
 • huiduitslag
 • haarverlies
 • vermoeidheid

Vaak (kan voorkomen 1 op de 10 patiënten):

 • infecties van de mond
 • wondinfectie
 • vermindering van het aantal bloedcellen (neutropenie, trombocytopenie, lymfopenie, leukopenie)
 • verhoogde bloedsuikerspiegel
 • gewichtsverlies
 • gewijzigde geestelijke toestand of alertheid
 • angst/depressie
 • slaperigheid
 • moeilijk kunnen spreken
 • evenwichtsstoornis
 • duizeligheid
 • verwarring
 • vergeetachtigheid
 • zich moeilijk kunnen concentreren
 • niet in slaap kunnen vallen of blijven
 • tintelend gevoel
 • blauwe plekken
 • beven
 • abnormaal of troebel zicht
 • dubbel zicht
 • gehoorstoornis
 • kortademigheid
 • hoest
 • bloedstolsels in de benen
 • vochtophoping
 • gezwollen benen
 • diarree
 • maag- of buikpijn
 • zuurbranden
 • last van de maag
 • moeilijk kunnen slikken
 • droge mond
 • huidirritatie of roodheid
 • droge huid
 • jeuk
 • spierzwakte
 • pijnlijke gewrichten
 • spierpijn
 • frequent urineren
 • de urine moeilijk op kunnen houden
 • allergische reactie
 • koorts
 • bestralingsschade
 • opgezwollen gezicht
 • pijn
 • abnormale smaak
 • abnormale leverfunctietesten

Soms (kan voorkomen bij 1 op de 100 patiënten):

 • griepachtige symptomen
 • rode vlekken onder de huid
 • laag kaliumgehalte in het bloed
 • gewichtstoename
 • humeurschommelingen
 • hallucinaties en geheugenstoornis
 • gedeeltelijke verlamming
 • verstoorde coördinatie
 • verstoorde gewaarwordingen
 • gedeeltelijk gezichtsverlies
 • droge of pijnlijke ogen
 • doofheid
 • middenoorontsteking
 • oorsuizen
 • oorpijn
 • hartkloppingen (wanneer u uw hartslag kan voelen)
 • bloedstolsels in de longen
 • hoge bloeddruk
 • longontsteking
 • ontsteking van uw sinussen
 • bronchitis
 • een verkoudheid of griep
 • opgezwollen maag
 • moeilijkheden bij het onder controle houden van uw darmbewegingen
 • aambeien
 • schilferende huid
 • verhoogde gevoeligheid van de huid voor het zonlicht
 • verandering van huidskleur
 • toegenomen transpiratie
 • spierbeschadiging
 • rugpijn
 • moeilijk kunnen urineren
 • vaginale irritatie of bloedingen
 • seksuele impotentie
 • geen of hevige menstruatieperiodes
 • pijn in de borsten
 • opvliegers
 • rillen
 • verkleuring van de tong
 • verandering in gevoel of reuk
 • dorst
 • tandaandoening

Temozolomide monotherapie bij terugkerende of verergerde hersentumoren

De volgende bijwerkingen kunnen optreden en medische zorg kan nodig zijn.

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • vermindering van het aantal bloedcellen (neutropenie of lymfopenie, trombocytopenie)
 • gebrek aan eetlust
 • hoofdpijn
 • braken
 • misselijkheid
 • verstopping (moeilijke stoelgang)

Vaak (kan voorkomenbij 1 op de 10 patiënten):

 • gewichtsverlies
 • vermoeidheid
 • duizeligheid
 • tintelend gevoel
 • kortademigheid
 • diarree
 • buikpijn
 • last van de maag
 • huiduitslag
 • jeuk
 • haarverlies
 • koorts
 • zwakte
 • rillen
 • zich onwel voelen
 • pijn
 • smaakverandering

Soms (kan voorkomen bijbij 1 op de 100 patiënten):

 • vermindering van het aantal bloedcellen (pancytopenie, anemie, leukopenie)

Zelden (kan voorkomen bij 1 op de 1000 patiënten):

 • hoest
 • infecties waaronder longontsteking

Zeer zelden (kan voorkomen bij 1 op de 10.000 patiënten):

 • rode huid
 • zwellingen die lijken op die na een insectenbeet (galbulten)
 • huiduitslag
 • allergische reacties

Andere bijwerkingen:

Zeer zeldzame gevallen van ernstige huiduitslag met zwelling van de huid, onder meer op de handpalmen en voetzolen, of pijnlijk rood worden van de huid en/of zweertjes op het lichaam of in de mond zijn waargenomen. Licht uw arts onmiddellijk in als u hier last van heeft.

Zeer zeldzame gevallen van bijwerkingen in de longen zijn waargenomen bij Temozolomide gebruik. Patiënten vertonen meestal kortademigheid en hoest. Vertel uw arts indien u één van deze symptomen opmerkt.

Zeer zelden kunnen patiënten die Temozolomide Sandoz of gelijksoortige geneesmiddelen nemen, lopen een klein risico op het ontwikkelen van secundaire kankers, waaronder leukemie.

Gevallen van bijwerkingen op de lever zijn gemeld, onder andere verhogingen van leverenzymen, verhoogde bilirubine, problemen met de galstroom (cholestase) en hepatitis.

Als u één van de bijwerkingen ervaart, raadpleeg dan uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit betreft ook mogelijke bijwerkingen die niet vermeld zijn in deze bijsluiter..

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Dit medicijn buiten het zicht en bereik van kinderen houden, bij voorkeur in een gesloten kast. Onbedoelde inname kan voor kinderen dodelijk zijn.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Fles

Bewaren beneden 25°C

Bewaar in de originele verpakking.

Houd de flessen goed gesloten ter bescherming tegen vocht.

Sachet

Bewaren beneden 25 °C.

Voor dit geneesmiddel zijn geen speciale bewaarcondities.

Licht uw apotheker in als u een verandering van het uiterlijk van de capsules constateert.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Temozolomide Sandoz

 • Het werkzame bestanddeel is temozolomide. Temozolomide Sandoz 5 mg, harde capsules Elke capsule bevat 5 mg temozolomide. Temozolomide Sandoz 20 mg, harde capsules Elke capsule bevat 20 mg temozolomide. Temozolomide Sandoz 100 mg, harde capsules Elke capsule bevat 100 mg temozolomide. Temozolomide Sandoz 140 mg, harde capsules Elke capsule bevat 140 mg temozolomide. Temozolomide Sandoz 180 mg, harde capsules Elke capsule bevat 180 mg temozolomide.

Temozolomide Sandoz 250 mg, harde capsules

Elke capsule bevat 250 mg temozolomide.

 • De andere bestanddelen van de capsule zijn: Temozolomide Sandoz 5 mg, harde capsules
  • capsule inhoud: lactose anhydraat, colloïdaal siliciumdioxide anhydraat, natriumzetmeelglycolaat type A, wijnsteenzuur, stearinezuur.
  • omhulsel van de capsule: gelatine, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), indigokarmijn (E132), water.
  • drukinkt: schellak, zwart ijzeroxide (E172), kaliumhydroxide.

Temozolomide Sandoz 20 mg, harde capsules

 • capsule inhoud: lactose anhydraat, colloïdaal siliciumdioxide anhydraat, natriumzetmeelglycolaat type A, wijnsteenzuur, stearinezuur.
 • omhulsel van de capsule: gelatine, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), water.
 • drukinkt: schellak, zwart ijzeroxide (E172), kaliumhydroxide.

Temozolomide Sandoz 100 mg, harde capsules

 • capsule inhoud: lactose anhydraat, colloïdaal siliciumdioxide anhydraat, natriumzetmeelglycolaat type A, wijnsteenzuur, stearinezuur.
 • omhulsel van de capsule: gelatine, titaandioxide (E171), rood ijzeroxide (E172), water.
 • drukinkt: schellak, zwart ijzeroxide (E172), kaliumhydroxide.

Temozolomide Sandoz 140 mg, harde capsules

 • capsule inhoud: lactose anhydraat, colloïdaal siliciumdioxide anhydraat, natriumzetmeelglycolaat type A, wijnsteenzuur, stearinezuur.
 • omhulsel van de capsule: gelatine, titaandioxide (E171), indigokarmijn (E132), water.
 • drukinkt: schellak, zwart ijzeroxide (E172), kaliumhydroxide.

Temozolomide Sandoz 180 mg, harde capsules

 • capsule inhoud: lactose anhydraat, colloïdaal siliciumdioxide anhydraat, natriumzetmeelglycolaat type A, wijnsteenzuur, stearinezuur.
 • omhulsel van de capsule: gelatine, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), water.
 • drukinkt: schellak, zwart ijzeroxide (E172), kaliumhydroxide.

Temozolomide Sandoz 250 mg, harde capsules

 • capsule inhoud: lactose anhydraat, colloïdaal siliciumdioxide anhydraat, natriumzetmeelglycolaat type A, wijnsteenzuur, stearinezuur.
 • omhulsel van de capsule: gelatine, titaandioxide (E171), natriumlaurylsulfaat, water.
 • drukinkt: schellak, zwart ijzeroxide (E172), kaliumhydroxide.

Hoe ziet Temozolomide Sandoz eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Fles

De harde capsules worden afgeleverd in amberkleurige glazen (type 3 glas) flessen met polypropyleen kinderveilige sluiting. Elke fles bevat 5 of 20 capsules. De flessen bevatten ook een droogmiddel in een sachet. Houd het droogmiddelsachet in de fles. Het droogmiddel niet innemen.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Sachet

Iedere harde capsule is apart verpakt in een sachet. De doos bevat 5 of 20 harde capsules.

Temozolomide Sandoz 5 mg, harde capsules

De harde capsules hebben een witte romp, een groen kapje, en zijn bedrukt met zwarte inkt. Het kapje is bedrukt met “TMZ”. De romp is bedrukt met “5”.

Temozolomide Sandoz 20 mg, harde capsules

De harde capsules hebben een witte romp, een geel kapje, en zijn bedrukt met zwarte inkt. Het kapje is bedrukt met “TMZ”. De romp is bedrukt met “20”.

Temozolomide Sandoz 100 mg, harde capsules

De harde capsules hebben een witte romp, een roze kapje, en zijn bedrukt met zwarte inkt. Het kapje is bedrukt met “TMZ”. De romp is bedrukt met “100”.

Temozolomide Sandoz 140 mg, harde capsules

De harde capsules hebben een witte romp, een transparant blauw kapje, en zijn

bedrukt met zwarte inkt. Het kapje is bedrukt met “TMZ”. De romp is bedrukt met “140”.

Temozolomide Sandoz 180 mg, harde capsules

De harde capsules hebben een witte romp, een kastanjebruin kapje, en zijn bedrukt met zwarte inkt. Het kapje is bedrukt met “TMZ”. De romp is bedrukt met “180”.

Temozolomide Sandoz 250 mg, harde capsules

De harde capsules hebben een witte romp, een wit kapje, en zijn bedrukt met zwarte inkt. Het kapje is bedrukt met “TMZ”. De romp is bedrukt met “250”.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstraße 11

83607 Holzkirchen Duitsland

Fabrikant:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Duitsland

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

SL-1526 Ljubljana

Slovenië

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg
Sandoz N.V. HEXAL AG
Telecom Gardens Industriestraße 25
Medialaan 40 D- 83607 Holzkirchen
B-1800 Vilvoorde Tel: +49 8024 908 0
Tél/Tel: +32 27229797 e-mail: service@hexal.com
България Magyarország
Representative office Sandoz d.d. Sandoz Hungaria Kft.
Business Park Sofia, buil. 8B, fl. 6 Timar u. 20
BG-1766 Sofia H-1114 Budapest
Tel.: + 359 2 970 47 47 Tel.: +36 1 430 2890
  e-mail: info.hungary@sandoz.com
Česká republika Malta
Sandoz s.r.o. Cherubino LTD
Jeseniova 30 DELF Building
CZ 130 00 Praha 3 Sliema Road
Tel: +420 221 421 611 Gzira
e-mail: office.cz@sandoz.com MALTA
  Tel: 00356 21343270
  Email: care@cherubino.com.mtm
Danmark Nederland
Sandoz A/S Sandoz B.V.
Edvard Thomsens Vej 14 Veluwezoom 22
DK-2300 København S NL-1327 AH Almere
e-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com Tel: +31 36 52 41 648
  e-mail: info.sandoz-nl@sandoz.com
Deutschland Norge
Sandoz Pharmaceuticals GmbH Sandoz A/S
Raiffeisenstraße 11 Edvard Thomsens Vej 14
D-83607 Holzkirchen DK-2300 København S
Tel: +49 8024 902 4000 e-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com
e-mail: info@sandoz.de  
Eesti Österreich
Sandoz d.d. Eesti filiaal Sandoz GmbH
Pärnu mnt 105 Biochemiestr. 10
EE – 11312 Tallinn A-6250 Kundl
Tel: +372 6652 400 Tel: +43 5338 2000
Ελλάδα Polska
Sambrook Med S.A. Lek Polska Sp. z o.o.
46, Kartsivani str, P. Faliro ul. Domaniewska 50 C
175 64 Piraeus PL – 02 672 Warszawa
GR-135 61 Ag. Anargyri Tel.: +48 22 549 15 00
Tel.: + 30 210 8194 322  
Fax: + 30 210 8194 515  
email: ldimomeleti@gerolymatos.gr  
España Portugal
Sandoz Farmacéutica, SA Sandoz Farmacêutica Lda.
Avda. Osa Mayor, 4 Alameda da Beloura,
E-28023 Aravaca (Madrid) Edifício 1 2o andar – Esc. 15
Tel. +34 91 5489576 P-2710−693 Sintra
e-mail: registros.spain@sandoz.com Tel: +351 21 0008781
France România
Sandoz SAS Sandoz Pharma Services S.R.L.
49, avenue Georges Pompidou Victoria Business Park
F-92593 Levallois-Perret Cedex RO-Soseaua Bucuresti-Ploiesti 73-81
Tél: + 33 1 49 64 48 00 Corp 2, etaj 2, Sector 1
  Phone: +40 21 4075183
Ireland Slovenija
Rowex Ltd Lek farmacevtska družba d.d.
Bantry, Co. Cork Verovškova 57
Ireland SI-1526 Ljubljana
Tel: +353 27 50077 Tel: +386 1 580 21 11
  e-mail: Info.lek@sandoz.com
Ísland Slovenská republika
Sandoz A/S Sandoz d.d. - organizačná zložka
Edvard Thomsens Vej 14 Galvaniho 15/C
DK-2300 København S SK-821 04 Bratislava
e-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com Tel: +421 2 48 200 600
Italia Suomi/Finland
Sandoz S.p.A. Sandoz A/S
Largo Umberto Boccioni, 1 Edvard Thomsens Vej 14
I-21040 Origgio / VA DK-2300 København S
Tel: +39 02 96541 e-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com
Κύπρος Sverige
P. T. Hadjigeorgiou Co Ltd Sandoz A/S
CY-Yildiz 31-3042 Limassol Edvard Thomsens Vej 14
Phone: 00357 25372425 DK-2300 København S
Fax: 00357 25376400 e-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com
e-mail: hapanicos@cytanet.com.cy  
Latvija United Kingdom
Sandoz d.d. Representative Office in Latvia Sandoz Ltd
Meza Str. 4 Frimley Business Park
LV-1048, Riga Frimley Camberley Surrey GU16 7SR
Phone: +371 67892006 Tel: +44 1276 69 8020
Lietuva uk.drugsafety@sandoz.com
Sandoz Pharmaceuticals d.d  
Branch Office Lithuania  
Šeimyniškių g. 3A  
LT – 09312 Vilnius  
Lithuania  
Tel: +370 5 2636 037  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in <{MM/JJJJ}>

Andere informatiebronnen

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMA) http://www.ema.europa.eu/

Deze bijsluiter is beschikbaar in alle EU/EER-talen op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMA).

Advertentie

Stof(fen) Temozolomide
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code L01AX03
Farmacologische groep Alkylerende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.