Zomacton 10 mg/ml, poeder en oplosmiddel voor injectie in voorgevulde spuit

Zomacton 10 mg/ml, poeder en oplosmiddel voor injectie in voorgevulde spuit
Werkzame stof(fen)Somatropine
Toelatingslandnl
VergunninghouderMedcor Pharmaceuticals
ATC-codeH01AC01
Farmacologische groepenVoorwaartse hypofyse kwab hormonen en analogen

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Zomacton bevat het werkzame bestanddeel somatropine, ook bekend als groeihormoon. Groeihormoon wordt van nature in het lichaam geproduceerd. Het speelt een belangrijke rol bij de groei. Zomacton bevat somatropine dat is vervaardigd in een farmaceutische fabriek.

Zomacton wordt gebruikt voor de langdurige behandeling van:

 • groeiproblemen als gevolg van een tekort aan groeihormoon bij kinderen;
 • groeiproblemen als gevolg van het syndroom van Turner (een genetische aandoening die bij meisjes voorkomt).

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Gebruik Zomacton niet

 • bij kinderen waarbij de groei van de botten is voltooid (gesloten groeischrijven);
 • als er sprake is van verergering van een hersenprobleem (laesie in de hersenen);
 • als u voor een tumor wordt behandeld of actieve tumor(en) heeft;
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor somatropine of voor één van de andere bestanddelen van Zomacton;
 • als u ernstig ziek bent als gevolg van complicaties na een openhart- of buikoperatie, meervoudige verwondingen als gevolg van een ongeval of acuut falen van de ademhaling.
 • Bij kinderen met een chronische nierziekte wanneer een niertransplantatie gaat plaatsvinden

Wees extra voorzichtig met Zomacton

Behandeling met Zomacton mag alleen worden toegepast onder toezicht van een bevoegde arts die ervaring heeft met de behandeling van patiënten met groeistoornissen.

 • Zomacton bevat een conserveermiddel genaamd metacresol. In zeer zeldzame gevallen kan de aanwezigheid van metacresol ontsteking (zwelling) in spieren veroorzaken. Als u last heeft van spierpijn of pijn op de injectieplaats, neem dan contact op met uw arts.
 • Als u de ziekte van Prader-Willi heeft, moet u niet behandeld worden met Zomacton, tenzij u ook last heeft van een groeihormoon aandoening.
 • Als in uw familie diabetes (suikerziekte) voorkomt, moeten mogelijk regelmatig uw bloedsuikerspiegels door uw arts worden gecontroleerd.
 • Als u diabetes heeft, moet uw bloedsuikerspiegel streng worden gecontroleerd en moet mogelijk uw dosis worden aangepast om uw diabetes onder controle te houden. Uw arts zal u zeggen of dit nodig is.
 • Als uw groeihormoontekort wordt veroorzaakt door een probleem in uw hersenen (intracraniële laesie), wordt zorgvuldig gecontroleerd of dit probleem verergert of opnieuw optreedt. Als dit wordt bevestigd, zegt uw arts tegen u of u met de behandeling met Zomacton moet stoppen.
 • Als u een ernstige ziekte, zoals kanker, heeft gehad, kan door de behandeling met Zomacton deze ziekte opnieuw optreden of verergeren. Als u eventuele verschijnselen opmerkt die u verontrusten, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.
 • Behandeling met Zomacton kan leiden tot lage spiegels van het schildklierhormoon die mogelijk ook moeten worden behandeld. Om hierop te controleren voert uw arts normaal gesproken onderzoeken uit om zeker te weten dat uw schildklier goed werkt.
 • Sommige kinderen met groeihormoon tekort hebben leukemie ontwikkeld (verhoogd aantal witte bloedlichaampjes), ongeacht of ze wel of niet zijn behandeld met groeihormoon. Er is geen bewijs dat het optreden van leukemie verhoogd is bij patiënten die verder geen risicofactoren hiervoor hebben. Er is geen bewijs dat er een relatie bestaat met groeihormoon behandeling.
 • Als u lijdt aan complicaties na een operatie, trauma of acuut falen van de ademhaling.
 • Als u moet worden geopereerd, ernstig gewond bent geraakt bij een ongeval of ernstig ziek wordt, kan uw arts uw behandeling opnieuw beoordelen.

Als bij u een van de volgende problemen ontstaat terwijl u met Zomacton wordt behandeld, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

 • herhaaldelijk optredende of ernstige hoofdpijn;
 • problemen met het gezichtsvermogen;
 • misselijkheid en/of braken.

Raadpleeg onmiddellijk de arts als u mank gaat lopen of pijn aan heup of knie krijgt.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker:

 • als u wordt behandeld met steroïden in verband met onvoldoende productie van ACTH (adrenocorticotroop hormoon). Dit vanwege het feit dat de dosis steroïden normaal gesproken moet worden aangepast zo lang u met Zomacton wordt behandeld;
 • als u wordt behandeld met hoge doses androgenen, oestrogenen of anabole steroïden aangezien deze de uiteindelijke lengtewinst kunnen verminderen;
 • als u wordt behandeld met regelmatig voorgeschreven geneesmiddelen bijv. steroïden, geneesmiddelen voor epilepsie of geneesmiddelen om het afweersysteem van het lichaam te onderdrukken;
 • als u insuline gebruikt, moet uw dosis mogelijk worden aangepast om uw diabetes onder controle te houden. Uw arts zal u zeggen of dit nodig is.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zomacton mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zomacton heeft geen invloed op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.

Hoe wordt het gebruikt?

Volg bij het gebruik van Zomacton nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Uw arts of verpleegkundige helpt u bepalen hoe u Zomacton het beste kunt toedienen. Ook informeren ze u over wat voor u de juiste dosis is. De dosis wordt door middel van een subcutane injectie (een injectie onder de huid) met een injectiespuit toegediend of met een hulpmiddel zonder naald, ZomaJet Vision X.

Dosering:

Groeihormoontekort bij kinderen:

Uw arts berekent de juiste dosis voor u op basis van uw lichaamsgewicht in kilogram (kg). In het algemeen wordt een dosis van 0,17 - 0,23 mg per kg lichaamsgewicht per week aanbevolen. Deze wekelijkse hoeveelheid kan over zes of zeven doses worden verdeeld; dit betekent dat een dagelijkse dosis van 0,02 - 0,03 mg per kg lichaamsgewicht wordt toegediend. De maximaal aanbevolen wekelijkse dosering is 0,27 mg per kg lichaamsgewicht; dit betekent dat dagelijks injecties van maximaal ca. 0,04 mg per kg lichaamsgewicht worden toegediend.

Syndroom van Turner (alleen bij meisjes):

Uw arts berekent de juiste dosis voor u op basis van uw lichaamsgewicht. In het algemeen wordt een dosis van 0,33 mg per kg lichaamsgewicht per week aanbevolen. Deze wekelijkse hoeveelheid kan over zes of zeven doses worden verdeeld; dit betekent dat een dagelijkse dosis van 0,05 mg per kg lichaamsgewicht wordt toegediend.

Methode van oplossen

Zomacton wordt geleverd als een poeder en mag alleen met het bijgeleverde oplosmiddel (vloeistof) worden gemengd.

De 10 mg/ml-oplossing voor injectie wordt bereid door het Zomacton -poeder te mengen met 1 ml oplosmiddel met behulp van een voorgevulde glazen injectiespuit zoals hieronder beschreven.

Zowel de stapsgewijze methode voor gebruik met het naaldloze ZomaJetVision X systeem (met de flaconadapter) alsook de stapsgewijze methode voor gebruik met een injectienaald (met het verbindingsstuk voor het overbrengen van het oplosmiddel) is beschreven.

Toediening

De benodigde dosis van Zomacton 10 mg/ml wordt toegediend met de naaldloze ZomaJet Vision Xinjector of een gewone injectiespuit. Specifieke instructies voor gebruik van de Zomajet Vision X staan vermeld in een bij het hulpmiddel geleverde bijsluiter.

Wat u moet doen als u meer van Zomacton heeft gebruikt dan u zou mogen

Een overdosis kan een lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) veroorzaken, gevolgd door een hoge bloedsuikerspiegel (hyperglykemie). Als u of iemand anders te veel Zomacton heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met de arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De effecten van herhaalde overdosering zijn onbekend.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Zomacton te gebruiken

Indien u een dosis heeft overgeslagen, hoeft u zich geen zorgen te maken. Ga door zoals gebruikelijk en dien de volgende dosis op uw gebruikelijk tijdstip toe.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

U kunt last krijgen van hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel) waardoor duizeligheid, verwardheid en wazig zien kunnen ontstaan. Hoewel de effectiviteit van de behandeling op lange termijn niet zal worden beïnvloed, moet u uw arts raadplegen als u dit ervaart.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Zomacton bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Het injecteren van groeihormoon onder de huid kan leiden tot een toe- of afname van de hoeveelheid vet alsook tot puntbloedinkjes en blauwe plekken op de toedieningsplaats. Daarom wordt aanbevolen de toedieningsplaats vaak af te wisselen. In zeldzame gevallen krijgen patiënten last van pijn en een jeukende huiduitslag op de injectieplaats.

Zeer vaak gemelde bijwerkingen (bij meer dan 1 van de 10 patiënten komt deze bijwerking voor)

Alleen bij volwassenen:

 • zwelling als gevolg van vochtophoping, in het bijzonder in handen en voeten (oedeem)
 • licht verhoogde bloedsuikerwaarden (hyperglycaemie)
 • gewrichtspijn (arthralgie)
 • spierpijn (myalgie)
 • hoofdpijn
 • gevoelloosheid, tinteling of brandend gevoel van de huid (paresthesie)

Vaak gemelde bijwerkingen, bij 1 tot 10 patiënten van de 100 behandelde patiënten: Bij kinderen en volwassenen:

 • tekort aan schildklierhormonen (hypothyreoïdie)
 • een immuunreactie op het groeihormoon, die aan het licht kan komen bij een bloedtest (antilichaamvorming)
 • hoofdpijn
 • verhoogde spierspanning (hypertonie)

Alleen bij kinderen:

 • zwelling als gevolg van vochtophoping, in het bijzonder in handen en voeten (oedeem)
 • reacties op de injectieplaats
 • zwakte (asthenie)
 • verstoorde glucose tolerantie
 • gewrichtspijn (arthralgie)
 • spierpijn (myalgie)

Alleen bij volwassenen:

 • stijfheid in de benen en/of de armen
 • moeite om in slaap te vallen en/of moeite om in slaap te blijven (insomnia)

Soms gemelde bijwerkingen, bij 1 tot 10 patiënten van de 1000 behandelde patiënten: Bij kinderen en volwassenen:

 • bloedarmoede (anemie)
 • versnelde hartslag (tachycardie)
 • duizeligheid (vertigo)
 • dubbelzien (diplopie)
 • vochtophoping van papillen
 • braken, buikpijn, winderigheid, misselijkheid
 • zwakte
 • reacties op de injectieplaats zoals af- of toename van het weefsel of bloedingen
 • verlaagde bloedsuikerwaarden (hypoglycaemie)
 • verhoogde fosfaatwaarden
 • spierafname (atrofie)
 • botpijn
 • carpaal tunnel syndroom (aandoening van de pols waarbij o.a tintelingen in de hand optreden)
 • weefselgroei (evt. kwaadaardig)
 • slapeloosheid
 • onvrijwillige oogbewegingen
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • urine verlies (incontinentie), bloedplassen, veel en veelvuldig plassen, afwijkingen in de urine
 • reacties op de injectieplaats (inclusief vetverplaatsing in de huid, afname van het huidweefsel, bepaalde huidontstekingen, netelroos, overbeharing, toename van het huidweefsel.

Alleen bij kinderen:

 • stijfheid in armen en benen

Alleen bij volwassenen:

 • verhoogde bloeddruk

Zelden gemelde bijwerkingen, bij 1 tot 10 patiënten op iedere 10.000 behandelde patiënten:

Bij kinderen en volwassenen:

 • diarree
 • verstoorde nierfunctie
 • diabetes mellitus type II (suikerziekte type II)
 • tintelingen of gevoelloosheid in bepaalde delen van het lichaam (neuropathie)
 • vochtophoping rond de hersenen (intracraniële hypertensie) (uit zich als vaak als ernstige hoofdpijn, verstoord zicht en misselijkheid of braken.

Alleen bij kinderen:

 • verhoogde bloeddruk
 • moeite om in slaap te vallen en/of moeite om in slaap te blijven (insomnia)
 • gevoelloosheid, tinteling of brandend gevoel van de huid (paresthesie)

Zeer zelden gemelde bijwerkingen, bij minder dan 1 patiënt op de 10.000 behandelde

patiënten:

Alleen bij kinderen:

 • leukemie (maar dit lijkt niet vaker voor te komen dan bij kinderen in de algehele populatie)

Alleen bij kinderen:

 • abnormale borstvergroting (gynaecomastie)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Zomacton niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “niet te gebruiken na”of “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren in de koelkast (2 °C – 8 °C). Bewaren in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Zodra het poeder in de bijgeleverde vloeistof is opgelost, de injectieflacon rechtopstaand bewaren bij 2 °C – 8 °C (in een koelkast).

Na menging moet de oplossing binnen 28 dagen worden gebruikt. Na deze periode moet u eventueel in de injectieflacon overgebleven oplossing weggooien.

Als het mengsel troebel is wanneer u het uit de koelkast neemt, moet de oplossing eerst op kamertemperatuur komen. Als het mengsel dan nog steeds troebel is of een kleur aanneemt, moet u de injectieflacon met inhoud weggooien.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Verdere informatie

Wat bevat Zomacton

Het werkzaam bestanddeel is somatropine 10 mg (10 mg/ml na oplossen) De andere bestanddelen zijn:

Poeder: mannitol, dinatriumfosfaat dodecahydraat, natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat. Oplosmiddel: water voor injectie en metacresol.

Hoe ziet Zomacton er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Het product is een poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie.

Het poeder wordt geleverd in een injectieflacon en het oplosmiddel in een voorgevulde injectiespuit.

Het poeder is wit tot gebroken wit van kleur. Wanneer het poeder in het bijgeleverde oplosmiddel wordt opgelost, ontstaat een heldere, kleurloze oplossing.

Zomacton bestaat in verpakkingsgrootte van 1 stuks en bestaat uit:

10 mg poeder in een injectieflacon en 1 ml oplosmiddel in een voorgevulde spuit met een verbindingsstuk voor het overbrengen van het oplosmiddel óf een flaconadapter.

Registratiehouder/ompakker

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:

Medcor Pharmaceuticals B.V.

Ketelmeerstraat 140-144

8226 JX Lelystad

Fabrikant:

Ferring GmbH

Wittland 11, D-24109 Kiel

Duitsland

In het register ingeschreven onder

Zomacton 10 mg/ml, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie in voorgevulde spuit RVG 107110//102990 L.v.H.: Groot-Brittannië

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2012 (versie 02).

INFORMATIE VOOR DE MEDISCHE BEROEPSGROEP

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Somatropine. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Zomacton 10 mg/ml, poeder en oplosmiddel voor injectie in voorgevulde spuit

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio