Zopiclon Sandoz 7,5, tabletten 7,5 mg

Illustratie van Zopiclon Sandoz 7,5, tabletten 7,5 mg
Stof(fen) Zopiclone
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code N05CF01
Farmacologische groep Hypnotica en sedativa

Vergunninghouder

Sandoz

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Zopiclon-ratiopharm 7,5 mg, omhulde tabletten Zopiclone ratiopharm
Zopiclone Jubilant 7,5 mg, filmomhulde tabletten Zopiclone Jubilant Pharmaceuticals
Zopiclon Manston 7,5 mg, filmomhulde tabletten Zopiclone Manston Pharma
Zopiclon 7,5 mg, filmomhulde tabletten Zopiclone Genthon B.V. Microweg 22 6545 CM NIJMEGEN
Zopiclon Jubilant 7,5 mg, filmomhulde tabletten Zopiclone Jubilant Pharmaceuticals

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Zopiclon Sandoz 7,5 is een slaapmiddel en behoort tot groep van de aan benzodiazepine verwante middelen.

Zopiclon wordt gebruikt bij de kortdurende behandeling van slaapstoornissen (insomnia) die normaal functioneren in de weg staan of die extreem lijden veroorzaken. Zopiclon zorgt ervoor dat u sneller in slaap valt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Zopiclon Sandoz 7,5 niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor Zopiclon of voor één van de andere bestanddelen van Zopiclon Sandoz 7,5.
 • als u last heeft van een specifieke spierziekte genaamd myasthenia gravis.
 • als u last heeft van ernstige ademhalingsproblemen.
 • Als u last heeft van het slaapapneusyndroom (ernstig snurken met lange pauzes tussen twee ademhalingen).
 • Als uw lever zeer slecht werkt.

Kinderen en jongvolwassenen onder de 18 jaar mogen Zopiclon niet gebruiken.

Wees extra voorzichtig met Zopiclon Sandoz 7,5

 • Als u aan chronische (langdurige) ademhalingsproblemen lijdt. Zopiclon kan de ademhaling onderdrukken. Uw arts kan een lagere dosering voorschrijven.
 • Als u aan depressie of aan depressiegerelateerde angst lijdt. Naast Zopiclon dient u andere behandelingen te ondergaan aangezien u gevoelig kunt zijn voor gedachten over zelfdoding.
 • Als u in het verleden alcohol- of drugsproblemen heeft gehad. Vanwege het risico op afhankelijkheid bij gebruik van Zopiclon, moet u tijdens de behandeling onder dokterstoezicht blijven.
 • Als u lijdt aan psychoses. Zopiclon wordt in dit geval niet aanbevolen als voornaamste behandeling.
 • Als uw behandeling bijna afgelopen is. Bij het stoppen van de behandeling met Zopiclon kan de slapeloosheid waarvoor u werd behandeld juist in ergere mate terugkomen (rebound insomnia). Dit kan gepaard gaan met stemmingswisselingen, angst en rusteloosheid. Om het risico hierop te verkleinen, moet u niet ineens stoppen met Zopiclon maar de dosering geleidelijk afbouwen.
 • Als u Zopiclon gedurende meerdere weken gebruikt. Het effect van Zopiclon kan verminderen wanneer het langere tijd gebruikt wordt.
 • Als u voorziet dat u geen 7 tot 8 uur ononderbroken kunt slapen. Zopiclon kan geheugenverlies (amnesie) veroorzaken, met name in de eerste uren na inname. Om het risico hierop te verkleinen, is het verstandig ervoor te zorgen dat u 7 tot 8 uur ononderbroken kunt slapen.
 • Als u één van de volgende gedragsveranderingen ervaart: rusteloosheid, innerlijke rusteloosheid, geïrriteerdheid, agressie, wanen (psychosen), woedeaanvallen, nachtmerries, hallucinaties, slaapwandelen, ongepast gedrag, toename van slaapstoornissen. Deze en ook andere gedragsveranderingen kunnen voorkomen tijdens de behandeling en met name bij kinderen en ouderen. Als u hier last van heeft, moet u stoppen met het gebruik van Zopiclon en contact opnemen met uw arts.

Slaapwandelen en andere vormen van onaangepast gedrag zoals ‘slaaprijden’, eten klaarmaken en opeten en telefoongesprekken voeren, zijn gemeld bij patiënten die zopiclone hebben ingenomen terwijl ze niet volledig wakker waren. Het gebruik van alcohol en andere medicijnen ter behandeling van aandoeningen van de hersenen (zogenaamde zenuwstelselremmers), bij boorbeeld antidepressiva, pijnstillers (narcotische analgetica), anti- epileptica en kalmerende middelen blijken de kans op dergelijk gedrag te vergroten, zoals ook het gebruik van zopiclone wanneer ingenomen in grotere hoeveelheid dan de maximale aanbevolen dosis.

De spierverslappende eigenschappen van zopiclone vergroten de kans op vallen, vooral bij ouderen wanneer ze ’s nachts uit bed stappen.

Voordat de behandeling met Zopiclon begonnen wordt:

 • moet de oorzaak van de slapeloosheid achterhaald worden.
 • moeten onderliggende ziektes behandeld worden

Afhankelijkheid

Het ontstaan van een lichamelijke of geestelijke afhankelijkheid is mogelijk.

Daarom dient de duur van de behandeling zo kort mogelijk te zijn, maar zeker niet langer dan 4 weken (inclusief de tijd voor het afbouwen van de dosering). Het risico op afhankelijkheid neem toe met de dosering en de duur van de behandeling. Patiënten met een verleden van alcohol- of drugsmisbruik hebben een verhoogd risico op afhankelijkheid. Als lichamelijke afhankelijkheid zich heeft ontwikkeld, zal een plotse stop van de behandeling gepaard gaan met ontwenningsverschijnselen.

Inname met andere geneesmiddelen

Andere geneesmiddelen kunnen beïnvloed worden door Zopiclon. Zij kunnen op hun beurt de werking van Zopiclon beïnvloeden. Zopiclon kan een wisselwerking hebben met:

 • medicijnen met een direct effect in de hersenen zoals antidepressiva, pijnstillers, middelen tegen epilepsie, narcosemiddelen, kalmeringsmiddelen en bepaalde middelen

tegen allergie met een versuffende werking (antihistaminica). Deze middelen kunnen het effect van Zopiclon vergroten.

 • spierverslappers. Zopiclon kan het effect van deze middelen vergroten.
 • pijnstillers. Zopiclon kan het intense geluksgevoel (euforie) dat deze middelen veroorzaakt vergroten. Hierdoor wordt het risico op psychische afhankelijkheid van deze middelen vergroot.
 • medicijnen die de activiteit van bepaalde leverenzymen verlagen. Zij kunnen het effect van Zopiclon vergroten.
 • erytromycine (een antibioticum). Dit medicijn kan het effect van Zopiclon vergroten.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Inname van Zopiclon Sandoz 7,5 met voedsel en drank

U kunt Zopiclon met of zonder voedsel of (non-alcoholische) drank innemen.

Alcohol kan het effect van Zopiclon vergroten en dient niet gelijktijdig met Zopiclon gebruikt te worden. Dit kan de rijvaardigheid of het gebruik van machines negatief beïnvloeden.

Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens om de veiligheid van het gebruik van Zopiclon tijdens de zwangerschap te beoordelen.

U mag Zopiclon niet tijdens de zwangerschap gebruiken, tenzij er een duidelijke noodzaak voor is. Uw arts zal dit voor u beslissen.

Wanneer u Zopiclon gebruikt tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap of tijdens de bevalling (alleen bij duidelijke noodzaak, aangegeven door uw arts) kunnen de volgende effecten tijdelijk optreden in uw pasgeboren kind: lage lichaamstemperatuur, lage spierspanning (hypotonie) en verminderde ademhaling.

Wanneer u tijdens de laatste maanden van de zwangerschap voor langere tijd Zopiclon heeft gebruikt, kan uw pasgeboren kind afhankelijk zijn geworden en ontwenningsverschijnselen vertonen (zie rubriek 3: ‘Hoe wordt Zopiclon Sandoz 7,5 ingenomen’).

Borstvoeding

Zopiclon wordt uitgescheiden in moedermelk. U mag Zopiclon niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zopiclon is bedoeld om u slaperig te maken. Daarom dient u bij gebruik van Zopiclon niet te rijden en geen machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Zopiclon Sandoz 7,5

Zopiclon Sandoz 7,5 bevat het melksuiker lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Zopiclon nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 7,5 mg, vlak voor het naar bed gaan. U dient deze dosering niet te overschrijden.

Oudere patiënten, patiënten met een verminderde lever- of nierfunctie en patiënten met langdurige (chronische) ademhalingsproblemen dienen te starten met een dosis van 3,75 mg.

Zo nodig kan de tablet in twee gelijke helften worden gebroken (3,75 mg). De makkelijkste manier om de tablet te breken, is hieronder afgebeeld:

Druk met wijsvinger en duim van dezelfde hand aan weerszijden van de breuklijn.

De behandeling met Zopiclon dient zo kort mogelijk te zijn. Normaal gesproken duurt een behandeling enkele dagen tot twee weken. Een behandeling mag niet langer dan 4 weken duren; dit is inclusief de benodigde tijd voor het afbouwen van de dosering aan het einde van de behandeling.

In sommige gevallen kan de behandeling, indien noodzakelijk, worden verlengd. Alleen uw arts kan dit beslissen, na herevaluatie van uw toestand.

Wat u moet doen als u meer van Zopiclon Sandoz 7,5 heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts wanneer u meer Zopiclon heeft ingenomen dan u zou mogen. U kunt duizeligheid, moeite met het coördineren van uw bewegingen en moeheid ervaren. Een hoge overdosering of een overdosering in combinatie met andere medicijnen met een direct effect op de hersenen (waaronder alcohol) kan leiden tot coma.

Uw arts zal mogelijk proberen uw maag leeg te pompen en uw hart en ademhaling te volgen. Flumazenil is een mogelijk tegengif.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Zopiclon Sandoz 7,5 in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Sla de gemiste dosis over en neem een volgende tablet op de gebruikelijke tijd.

Als u stopt met het innemen van Zopiclon Sandoz 7,5

U dient niet abrupt te stoppen met een behandeling met Zopiclon.

U kunt lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid ontwikkelen bij het gebruik van Zopiclon, zelfs bij de normale dosis. Abrupt stoppen met de behandeling kan leiden tot ontwenningsverschijnselen zoals hoofdpijn, spierpijn, extreme angst, spanning, rusteloosheid, verwardheid en geïrriteerdheid. In ernstige gevallen kunnen ook verlies van de werkelijkheidszin, depersonalisatie, gevoeligheid voor bepaalde geluiden, gevoelloze of tintelende armen en benen, overgevoeligheid voor licht, lawaai of lichamelijk contact, hallucinaties of toevallen voorkomen.

Om het risico op ontwenningsverschijnselen zo laag mogelijk te houden, dient de dosering van Zopiclon geleidelijk afgebouwd te worden op het einde van de behandeling.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Zopiclon bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 behandelde patiënten):

Een bittere smaak of een metaalachtige nasmaak

Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 behandelde mensen): Slaperigheid gedurende de volgende dag, verminderde alertheid, hoofdpijn, duizeligheid, maag- darmklachten (waaronder misselijkheid en braken)

Soms (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 behandelde mensen): Vermoeidheid

Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 behandelde patiënten): Allergische reacties, waaronder huidreacties zoals jeuk en huiduitslag, afvlakking van het gevoel, verwardheid, depressie, rusteloosheid, agitatie, geïrriteerdheid, agressie, wanen, woede- uitbarstingen, nachtmerries, hallucinaties, psychische stoornissen (psychosen), gedragsstoornissen, geheugenverlies (zie ook rubriek 2 Wat u moet weten voordat u Zopiclon Sandoz 7,5 inneemt), coördinatieproblemen (voornamelijk aan het begin van de behandeling en gewoonlijk verdwenen na herhaalde toediening), slaapwandelen (somnambulisme, zie ook rubriek 2 Wat u moet weten voordat u Zopiclon Sandoz 7,5 inneemt, dubbelzien (voornamelijk aan het begin van de behandeling en gewoonlijk verdwenen na herhaalde toediening), spierzwakte, kans op vallen, vooral bij ouderen

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 behandelde patiënten):

Ernstige allergische (overgevoeligheids-)reacties (anafylactische reacties), ernstige allergische reactie met zwelling van gezicht of keel (angio-oedeem),

ernstige ziekte met blaarvorming van de huid, mond, ogen en geslachtsdelen (syndroom van Stevens-Johnson), ernstige ziekte met blaarvorming van de huid (toxische epidermale necrose/lyellsyndroom), ernstige huiduitslag met licht jeukende, rozerode symmetrische vlekken die beginnen op armen en benen (erythema multiforma), veranderd lustgevoel.

Bijwerkingen waarvan de frequentie niet bekend is:

afhankelijkheid (zie ook rubriek 2: Wat u moet weten voordat u Zopiclon Sandoz 7,5 inneemt)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Zopiclon niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blister en de doos na EXP. De eerste twee cijfers geven de maand aan en de laatste vier cijfers geven het jaar aan. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Zopiclon Sandoz 7,5

 • Het werkzaam bestanddeel is zopiclon (7,5 mg).
 • De andere bestanddelen zijn lactosemonohydraat, calciumwaterstoffosfaatdihydraat, maïszetmeel, crosscarmellosenatrium, magnesiumstearaat (kern) en titaniumdioxide (E171) en hypromellose (E464) (tabletomhulling).

Hoe ziet Zopiclon Sandoz 7,5 eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Filmomhulde tablet

De 7,5 mg tabletten zijn witte, bolronde filmomhulde tabletten. De tabletten hebben een inscriptie met “ZOC 7.5” aan één kant met een kleine breukgleuf en een grotere breukgleuf aan de andere kant. De tablet kan in twee gelijke helften worden verdeeld.

De filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60 tabletten in kartonnen doosjes en als ziekenhuisstrip met 50 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant:

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Nederland

Synthon Hispania S.L.

C/ Castelló, no 1, Pol. Las Salinas 08830 Sant Boi De Llobregat Spain

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5,

70839 Gerlingen

Germany

Actavis B.V

Baarnsche Dijk 1,

3741 LN Baarn

Nederland

Actavis UK Limited Whiddon Valley

Barnstaple

North Devon

EX32 8NS

United Kingdom

In het register ingeschreven onder:

RVG 23614=21437.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2011.

Advertentie

Stof(fen) Zopiclone
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code N05CF01
Farmacologische groep Hypnotica en sedativa

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.