Allegra fexotabs, 120 mg omhulde tabletten

ATC-Code
R06AX
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Eureco-Pharma
Verdovend Nee
Psychotrope Nee

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Eureco-Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Allegra fexotabs bevat fexofenadine hydrochloride, dat behoort tot de geneesmiddelengroep met de naam antihistaminica.

Allegra fexotabs verlicht de symptomen van hooikoorts (seizoensgebonden allergische rhinitis), zoals niezen, jeuk, loopneus of verstopte neus en jeukende, rode en tranende ogen. Allegra fexotabs is bestemd voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor fexofenadine of voor één van de andere bestanddelen van Allegra fexotabs (zie rubriek 6).
Wees extra voorzichtig met Allegra fexotabs
  • als u problemen met uw lever of nieren heeft
  • als u een probleem met uw hart heeft of heeft gehad, omdat dit type geneesmiddel een snelle of onregelmatige hartslag kan veroorzaken
  • als u bejaard bent.

Als één van het bovenstaande op u van toepassing is of als u niet zeker bent, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Allegra fexotabs inneemt.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Geneesmiddelen tegen maagklachten die aluminium of magnesium bevatten, kunnen invloed hebben op de werking van Allegra fexotabs. Zij verminderen de hoeveelheid fexofenadine die in het lichaam wordt opgenomen. Het wordt daarom aangeraden dat u ongeveer 2 uur wacht tussen het innemen van Allegra fexotabs en uw geneesmiddel tegen maagklachten.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Neem Allegra fexotabs niet in wanneer u zwanger bent, tenzij uw arts dit heeft aanbevolen. Allegra fexotabs wordt niet aanbevolen voor vrouwen die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Allegra fexotabs invloed heeft op uw rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen. U moet echter controleren of de tabletten u niet slaperig of duizelig maken, voordat u gaat rijden of machines gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

De gebruikelijke dosering is …

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

De aanbevolen dosis is 1 tablet (120 mg) per dag.

Neem uw tablet in met wat water.

Allegra fexotabs is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Wat u moet doen als u meer van Allegra fexotabs heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of met de dichtstbijzijnde eerste hulp post. De symptomen van een overdosis in volwassenen zijn duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid en een droge mond.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Allegra fexotabs in te nemen

Als u een dosis vergeten bent, neem deze dan alsnog in, maar neem in totaal niet meer dan één tablet per dag.

Als u stopt met het innemen van Allegra fexotabs

Als u stopt zal het effect van Allegra fexotabs afnemen en kunnen de symptomen van hooikoorts terugkomen.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Allegra fexotabs bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts en stop met het innemen van Allegra fexotabs als u last krijgt van een opgezwollen gezicht, lippen, tong of keel en van moeilijkheden met ademen. Dit kunnen tekenen zijn van een ernstige allergische reactie.

Bijwerkingen die vaak voorkomen (komen voor in minder dan 1 op 10, maar in meer dan 1 op 100 mensen): hoofdpijn, sufheid, misselijkheid en duizeligheid.

Bijwerkingen die soms voorkomen (komen voor in minder dan 1 op 100, maar in meer dan 1 op 1.000 mensen): vermoeidheid.

Andere bijwerkingen die kunnen optreden, maar waarvan niet bekend is hoe vaak deze voorkomen,

zijn: jeuk, huiduitslag, galbultjes, ernstige allergische reacties die opzwelling van het gezicht, lippen, tong of keel kunnen veroorzaken, kortademigheid, plotselinge roodheid van gezicht en hals, pijn op de

borst, slapeloosheid, nervositeit, slaapproblemen of nachtmerries/overmatig dromen, snelle of onregelmatige hartslag en diarree.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Allegra fexotabs niet meer na de vervaldatum die gebruikenstaatvermeldna’. op

De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

  • Het werkzame bestanddeel is fexofenadine hydrochloride. Elke tablet bevat 120 mg fexofenadine hydrochloride.
  • De andere bestanddelen zijn: Tabletkern: microkristallijn cellulose, gepregelatiniseerd maïszetmeel, croscarmellose natrium, magnesium stearaat. Omhulling van de tablet: hydroxypropylmethylcellulose, povidon, titaandioxide (E171), colloïdaal siliciumdioxide, macrogol 400, ijzeroxide (E172).
Hoe ziet Allegra fexotabs er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De omhulde tabletten zijn perzikkleurig en hebben een capsule-achtige vorm. De tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen in kartonnen doosjes. Allegra fexotabs is verkrijgbaar in doosjes met 20 tabletten.

Registratiehouder/ompakker;

Eureco-Pharma B.V.

Boelewerf 2

2987 VD Ridderkerk

Fabrikant:

Sanofi-Synthelabo, Ltd.

Edgefield Avenue

Fawdon

Newcastle upon Tyne

Verenigd Koninkrijk

Allegra fexotabs is in het register ingeschreven onder:

RVG 113800//21624 L.v.H.: Spanje

Allegro fexotabs zijn in Spanje geregistreerd onder de naam Telfast.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.