Ceftriaxon 0,25 g intramusculair Sandoz, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Illustratie van Ceftriaxon 0,25 g intramusculair Sandoz, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Stof(fen) Ceftriaxone
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code J01DD04
Farmacologische groep Andere bèta-lactam-antibacteriële middelen

Vergunninghouder

Sandoz

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ceftriaxon Sandoz is een antibioticum. Het behoort tot een groep antibiotica die cefalosporines genoemd worden. Deze antibiotica lijken op penicilline.

Ceftriaxon doodt bacteriën.

Net als andere antibiotica werkt ceftriaxon alleen maar tegen bepaalde soorten bacteriën. Het is daarom alleen maar geschikt voor de behandeling van sommige infecties

Ceftriaxon Sandoz wordt gebruikt bij de behandeling van:

 • hersenvliesontsteking (meningitis);
 • maaginfecties. Ceftriaxon Sandoz moet gecombineerd worden met een ander antibioticum, dat zogenoemde anaërobe bacteriën doodt;
 • infecties in de botten of gewrichten;
 • longontsteking (pneumonie);
 • ernstige infecties van de huid en weke delen;
 • late uitingen van de ziekte van Lyme (ziekte overgebracht door de beet van een teek);
 • gonorroe (een seksueel overdraagbare aandoening);
 • middenoorontstekingen bij kinderen en pasgeboren baby’s (als andere behandeling niet geholpen heeft of als orale behandeling niet mogelijk is).

Volg bij het gebruik van Ceftriaxon Sandoz nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Dosering

De dosering die uw arts voorschrijft is afhankelijk van het type infectie en de ernst van de infectie. De dosering is ook afhankelijk van uw gewicht en de werking van uw nieren. Uw arts zal u dit uitleggen.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar met een lichaamsgewicht vanaf 50 kg

 • eenmaal daags 1 tot 2 gram ceftriaxon.
 • Bij ernstige infecties kan de dosering worden verhoogd naar 4 gram, toegediend in een ader.

Ouderen

De gebruikelijke dosering voor volwassenen hoeft niet aangepast te worden als de nier- en leverfunctie goed zijn.

Pasgeboren baby’s tot 14 dagen

 • eenmaal daags 20 tot 50 mg ceftriaxon per kg lichaamsgewicht toegediend in een ader.
 • Zelfs bij ernstige infecties mag de dosis niet hoger dan 50 mg ceftriaxon per kg lichaamsgewicht zijn.

Kinderen vanaf 15 dagen tot 12 jaar (die minder dan 50 kg wegen)

 • eenmaal daags 20 tot 80 mg ceftriaxon per kg lichaamsgewicht toegediend in een ader.
 • Zelfs bij ernstige infecties mag de dosis niet hoger zijn dan 80 mg ceftriaxon per kg lichaamsgewicht behalve in het geval van hersenvliesontsteking.

Speciale doseringen

 • Hersenvliesontsteking: de startdosering is 100 mg per kg lichaamsgewicht eenmaal per dag (maar nooit meer dan 4 gram per dag). Voor pasgeborenen (tot 14 dagen) mag de maximale dosering niet hoger dan 50 mg per kg lichaamsgewicht zijn. De dosering kan worden aangepast zodra de aard en de gevoeligheid van de bacteriën die de hersenvliesontsteking (meningitis) veroorzaakt hebben, zijn vastgesteld. De duur van de behandeling is normaal gesproken 1 tot 2 weken. In geval van ernstige infecties (zoals bij fulminante purpura) is de dosering bij volwassenen eenmaal daags 1-2 gram. Bij kinderen en pasgeborenen is de dosering 50- 100 mg per kilo lichaamsgewicht, met een maximum van 1 gram. De dosering moet waar mogelijk in een ader worden toegediend, anders in een spier.
 • Ziekte van Lyme fase II en III (ziekte overgebracht door de beet van een teek): voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar met een lichaamsgewicht van 50 kg of meer is de dosering 50 mg per kg lichaamsgewicht, met een maximum van 2 g, eenmaal per dag gedurende 14 dagen. Bij kinderen jonger dan 12 jaar met een lichaamsgewicht tot 50 kg is de dosering eenmaal daags 50 tot 100 mg per kg lichaamsgewicht, met een maximum van 2 gram, gedurende 14 dagen.
 • Gonorroe: bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar met een lichaamsgewicht van 50 kg of meer is de dosering één enkele dosis van 250 mg ceftriaxon via intramusculaire toediening.
 • Middenoorontsteking bij kinderen en pasgeboren baby’s: als andere behandeling niet heeft geholpen, is de dosering eenmaal daags 50 mg per kilo lichaamsgewicht gedurende 3 dagen, intramusculair toegediend. Als alternatief voor orale behandeling is de dosering 50 mg per kilo lichaamsgewicht als één enkele intramusculaire injectie.
 • Patiënten met nierproblemen: de dosering hoeft niet aangepast worden, indien de leverfunctie normaal is. Indien de conditie van de nieren erg slecht is, mag de dosering van ceftriaxon bij volwassen patiënten niet meer zijn dan 2g per dag.
 • Patiënten met leverproblemen: de dosering hoeft niet aangepast te worden, tenzij de patiënt nierproblemen heeft.
 • Patiënten met ernstige nier- en leverproblemen: de concentratie ceftriaxon in het bloed moet regelmatig worden gecontroleerd en de dosering moet hier eventueel op worden aangepast.
 • Patiënten die dialyseren: de arts zal testen uitvoeren om te controleren of u de juiste dosering krijgt.

Duur van de behandeling

.De behandeling moet ten minste 3 dagen nadat u koortsvrij bent, worden voortgezet.

Wijze van gebruik

Ceftriaxon Sandoz wordt normaliter gegeven door een arts of verpleegkundige.

 • als een langzame injectie in een ader of een diepe injectie in een grote spier
 • één keer per dag.

Wat u moet doen als u meer van Ceftriaxon Sandoz heeft toegediend gekregen dan zou mogen

Wanneer u te veel van Ceftriaxon Sandoz heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Neem het geneesmiddel mee in het doosje, zodat het medisch personeel precies weet wat toegediend is. U kunt last krijgen van misselijkheid, braken of diarree.

Als u stopt met het gebruik van Ceftriaxon Sandoz

Het is van groot belang dat u de hele voorgeschreven kuur afmaakt. Ook als u zich tijdens de kuur goed gaat voelen, moet u gewoon doorgaan met de kuur. Als de behandeling te vroeg gestopt wordt, is de kans groot dat de infectie terugkomt. Als u zich niet goed voelt aan het eind van de kuur, of u gaat zich slechter voelen tijdens de behandeling, moet u contact opnemen met uw behandelend arts.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Ceftriaxon Sandoz niet :

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor ceftriaxon;
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor andere antibiotica uit de cefalosporinen-groep;
 • als u ooit een ernstige overgevoeligheidsreactie heeft gehad op een penicilline of een ander antibioticum uit de bèta-lactam groep; het zou kunnen zijn dat u ook allergisch bent voor ceftriaxon;
 • bij voldragen pasgeboren baby’s (tot 28 dagen oud) met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen), met een laag eiwitgehalte in het bloed (hypoalbuminemie), met een hoger dan normaal zuurgehalte in het bloed (acidose) of bij te vroeg geboren baby’s tot een gecorrigeerde leeftijd van 41 weken (weken zwangerschap+weken na de geboorte); het gebruik van ceftriaxon kan complicaties veroorzaken mogelijk met hersenbeschadigingen;
 • bij voldragen pasgeboren baby’s (tot 28 dagen oud) samen met behandeling met calcium, vanwege het risico op levensbedreigende orgaanschade doordat ceftriaxon- calciumzout neerslaat.

Gebruik Ceftriaxon Sandoz niet opgelost in lidocaïne voor injectie in spieren als:

 • u lijdt aan een ziekte die het noodzakelijk maakt om geen lidocaïne te gebruiken
 • u allergisch (overgevoelig) bent voor lidocaïne.

Vertel het uw arts als een van bovenstaande omstandigheden op u van toepassing is, zodat uw arts over het gebruik kan beslissen.

Wees extra voorzichtig met Ceftriaxon Sandoz

 • als u ceftriaxon langdurig toegediend krijgt. De behandelend arts moet uw bloed regelmatig controleren;

-

 • als u ceftriaxon langdurig toegediend krijgt. Infecties door voor ceftriaxon ongevoelige micro-organismen (bacteriën) kunnen ontstaan. Dit zal de arts nauwlettend controleren en zo nodig zal een behandeling ingesteld worden;
 • als uw galblaas onderzocht wordt door middel van een echo, is het mogelijk dat er “schaduwen” op de echo worden gezien die op galstenen lijken. Dit kan, vooral bij hoge doseringen, neerslag van calciumceftriaxon zijn. Deze neerslag verdwijnt normaliter weer na beëindiging van de behandeling met Ceftriaxon Sandoz;
 • als u heftige pijn in de bovenbuik krijgt. Dit kan veroorzaakt worden door een ontsteking van de alvleesklier (pancreas);
 • als u ernstige aanhoudende (bloederige) diarree krijgt. Er kan sprake zijn van een ontsteking van de dikke darm door het gebruik van ceftriaxon. In dit geval moet het gebruik van ceftriaxon direct worden gestaakt;
 • als u meer dan 1 gram ceftriaxon intramusculair (in een spier) toegediend krijgt, dient deze dosis verdeeld en op meer dan 1 plaats toegediend te worden;
 • als u nier- of leverproblemen heeft;
 • als u kort geleden een behandeling met een calciuminjectie in een ader of een calcium bevattende infusie gehad heeft of die binnenkort krijgt.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Vertel het uw arts of apotheker vooral als u:

 • andere antibiotica gebruikt voor de behandeling van infecties, zoals antibiotica die de groei van bacteriën remmen (zoals chlooramfenicol);
 • “de pil” gebruikt; het verdient de aanbeveling om andere, niet-hormonale anticonceptie (bijv. condoom) te gebruiken tot een maand na het einde van de behandeling;
 • suikerziekte (diabetes) heeft. Vertel uw arts dat u suikerziekte heeft en gewoonlijk een urinetest doet voor suiker. Ceftriaxon kan de resultaten van (niet-enzymatische) urinetesten veranderen. Daarom moeten mogelijk andere methoden gebruikt worden om uw diabetes te monitoren tijdens de behandeling met dit geneesmiddel;
 • een bloedtest moet ondergaan. Dit geneesmiddel kan de resultaten van bepaalde bloedtesten veranderen (zoals de Coombs test). Als u een bloedtest moet ondergaan, is het belangrijk dat u de arts vertelt dat u behandeld wordt met ceftriaxon.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger of denkt u dat u in verwachting bent? Hoewel het niet bekend is dat dit geneesmiddel schadelijk is voor het ongeboren kind, wordt het alleen aan zwangere vrouwen gegeven indien er geen alternatief beschikbaar is.

Geeft u borstvoeding? Ceftriaxon wordt in lage concentraties uitgescheiden in de moedermelk en de baby krijgt het dus ook binnen; daarom wordt het gebruik van dit geneesmiddel afgeraden bij vrouwen die borstvoeding geven.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u Ceftriaxon Sandoz gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt duizelig worden bij gebruik van dit geneesmiddel. Vermijd autorijden of het bedienen van machines als u hier last van krijgt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ceftriaxon Sandoz

Dit geneesmiddel bevat 21 mg (injectieflacon 0,25 mg), 42 mg (injectieflacon 0,5 g), 83 mg (injectieflacon 1 g) natrium per injectieflacon. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die een natriumbeperkt dieet volgen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ceftriaxon Sandoz bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Ernstige bijwerkingen:

Als bij u één van onderstaande bijwerkingen optreedt, stop dan met het innemen van dit geneesmiddel en neem direct contact op met uw arts of ga direct naar de eerste- hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (bij minder dan 1 op de 1.000 mensen) Allergische reacties zoals:

 • plotselinge kortademigheid en benauwdheid op de borst
 • opgezwollen oogleden, gezicht of lippen.
 • ernstige huiduitslag met blaasjes aan de ogen, mond, keel en geslachtsdelen
 • bewustzijn verliezen (flauwvallen).

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (bij minder dan 1 op de 10.000 mensen):

 • diarree die ernstig is, lang aanhoudt of bloed bevat, met buikpijn en koorts. Dit kan een teken zijn van een ernstige darmontsteking (pseudomembraneuze colitis) die voor kan komen na gebruik van antibiotica
 • ernstige buikpijn (veroorzaakt door een ontsteking van de alvleesklier), die gepaard kan gaan met misselijkheid en braken
 • bloed braken, zwarte of bloederige ontlasting (veroorzaakt door een bloeding in de maag of darmen).

De frequentie van de volgende bijwerkingen is niet bekend

 • ernstige ziekte met blaarvorming van de huid, mond, ogen en geslachtsdelen (Stevens- Johnson syndroom)
 • ernstige (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse)
 • huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme).

Andere bijwerkingen:

Vaak voorkomende bijwerkingen (betreffen minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • diarree, misselijkheid, braken, ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis), ontsteking van de tong (glossitis)
 • uitgebreide huiduitslag, jeukende huiduitslag, jeuk, vocht vasthouden, in het hele lichaam of in maar één deel (oedeem)
 • afname van de hoeveelheden van verschillende bloedlichaampjes (met symptomen als vermoeidheid, nieuwe infecties, makkelijk blauwe plekken of bloedingen krijgen), toename van bepaalde types witte bloedlichaampjes, eosinofielen genaamd, afname van het aantal bloedplaatjes, die nodig zijn om het bloed te laten klonteren
 • afname van het aantal rode bloedlichaampjes, waardoor de huid bleek kan worden en zwakte of kortademigheid kan ontstaan.

Zelden voorkomende bijwerkingen (betreffen minder dan 1 op de 1.000 gebruikers)

 • schimmelinfectie aan de geslachtsorganen.
 • hoofdpijn, duizeligheid, gevoel te tollen
 • koorts, rillingen
 • vorming van neerslag in de galblaas/omkeerbare galsteenvorming door ceftriaxon calciumzout; dit verdwijnt gewoonlijk aan het eind van de behandeling
 • stijging van bepaalde leverenzymen; stijging van het serumcreatinine (een nierfunctietest), foutpositieve bloedtesten (zie rubriek 2 “Gebruik met andere geneesmiddelen”)
 • verminderde urine-uitscheiding (oligurie), bloed in de urine (hematurie), suiker in de urine (glucosurie)
 • toediening in een ader kan leiden tot ontsteking van het bloedvat.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (betreffen minder dan 1 op de 10.000 mensen).

 • bloedstollingsproblemen
 • vertraagde bloedklontering

Frequentie niet bekend

 • een zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose)
 • toediening in een spier kan pijnlijk zijn als niet tegelijk lidocaïne wordt toegediend.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

De oplossing dient na bereiding direct gebruikt worden. Alleen heldere oplossingen mogen worden gebruikt.

De inhoud van de injectieflacon moet na openen direct gebruikt worden. Ongebruikte injectie- of infusievloeistof moet weggegooid worden.

Bewaring: Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. In de oorspronkelijke verpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Kinderen: Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Vervaldatum: Gebruik Ceftriaxon Sandoz niet meer na de vervaldatum die op de verpakking vermeld staat. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Verwijdering: Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat te doen met medicijnen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij het beschermen van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Ceftriaxon Sandoz i.m. injectie

Poeder:

Het werkzame bestanddeel is: ceftriaxon dinatrium-3,5-hydraat. Het poeder is wit tot geelachtig.

Oplosmiddel: 20 mg/2 ml lidocaïnehydrochloride per ml water voor injectie Oplosmiddel: 35 mg/3,5 ml lidocaïnehydrochloride per ml water voor injectie Oplosmiddel: 40 mg/4,0 ml lidocaïnehydrochloride per ml water voor injectie

i.v. injectie/infusie: Poeder:

Het werkzame bestanddeel is: ceftriaxon dinatrium-3,5-hydraat. Het poeder is wit tot geelachtig.

Oplosmiddel: 5 ml water voor injectie Oplosmiddel: 10 ml water voor injectie

Hoe ziet Ceftriaxon Sandoz er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Ceftriaxon 0,25 g intramusculair Sandoz.: poeder en oplosmiddel voor i.m. injectie bestaat uit:

1 flacon bevat ceftriaxon (als dinatrium-3,5-hydraat) 0,25 g

1 ampul bevat 1% (20 mg/2 ml) lidocaïnehydrochloride oplossing als oplosmiddel in een ampul van 5 ml

Ceftriaxon 0,5 g intramusculair Sandoz: poeder en oplosmiddel voor i.m. injectie bestaat uit: 1 flacon bevat ceftriaxon (als dinatrium-3,5-hydraat) 0,5 g

1 ampul bevat 1% (20 mg/2 ml) lidocaïnehydrochloride oplossing als oplosmiddel in een ampul van 5 ml

Ceftriaxon 0,5 g intraveneus Sandoz: poeder en oplosmiddel voor i.v. injectie/infusie bestaat uit:

1 flacon bevat ceftriaxon (als dinatrium-3,5-hydraat) 0,5 g 1 ampul bevat 5 ml water voor injectie als oplosmiddel

Ceftriaxon 1 g intramusculair Sandoz: poeder en oplosmiddel voor i.m. injectie bestaat uit: 1 flacon bevat ceftriaxon (als dinatrium-3,5-hydraat) 1 g

1 ampul bevat 1% (35 mg/3,5 ml) lidocaïnehydrochloride oplossing als oplosmiddel in een ampul van 5 ml

Ceftriaxon 1 g intraveneus Sandoz: poeder en oplosmiddel voor i.v. injectie/infusie bestaat uit:

1 flacon bevat ceftriaxon (als dinatrium-3,5-hydraat) 1 g 1 ampul bevat 10 ml water voor injectie als oplosmiddel

De bereide oplossingen zijn lichtgeel tot amberkleurig.

Gebruik Ceftriaxon Sandoz niet als de oplossing niet helder is.

Ceftriaxon Sandoz poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie/infusie is verkrijgbaar in verpakkingen van 1 flacon met poeder en 1 ampul met oplosmiddel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Sandoz GmbH

Biochemiestraβe 10

6250 Kundl

Oostenrijk

Ceftriaxon Sandoz is in het register ingeschreven onder respectievelijk:

RVG 104048, Ceftriaxon 0,25 g intramusculair Sandoz, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

RVG 104056, Ceftriaxon 0,5 g intramusculair Sandoz, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

RVG 104060, Ceftriaxon 0,5 g intraveneus Sandoz, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie/infusie

RVG 104057, Ceftriaxon 1 g intramusculair Sandoz, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

RVG 104061, Ceftriaxon 1 g intraveneus Sandoz, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie/infusie

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Italië: Ceftriaxone Hexal AG 0,25 g polvere e solvente per soluzione iniettabile Ceftriaxone Hexal AG 0,5 g polvere e solvente per soluzione iniettabile Ceftriaxone Hexal AG 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile Ceftriaxone Hexal AG 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile/ per infusione

Nederland: Ceftriaxon 0,25 g intramusculair Sandoz, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Ceftriaxon 0,5 g intramusculair Sandoz, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Ceftriaxon 0,5 g intraveneus Sandoz, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie/infusie

Ceftriaxon 1 g intramusculair Sandoz, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Ceftriaxon 1 g intraveneus Sandoz, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie/infusie

Frankrijk : Ceftriaxone Tradiphar 500 mg / 2 ml, poudre et solvent pour solution injectable (IM, SC)

Ceftriaxone Tradiphar 500 mg / 5 ml, poudre et solvent pour solution injectable (IV)

Ceftriaxone Tradiphar 1 g / 3,5 ml, poudre et solvent pour solution injectable (IM, SC)

Ceftriaxone Tradiphar 1 g / 10 ml, poudre et solvent pour solution injectable (IV)

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2010

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Wijze en methode van toediening van Ceftriaxon Sandoz, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie/infusie

Ceftriaxon Sandoz kan toegediend worden als intraveneuze bolusinjectie, als intraveneuze infusie of als intramusculaire injectie na bereiding van de oplossing volgens onderstaande procedure.

Ceftriaxon mag niet worden gemengd in een spuit die een ander geneesmiddel bevat, met uitzondering van 1% lidocaïnehydrochloride oplossing (alleen voor intramusculair gebruik).

Gebruik voor de bereiding van Ceftriaxon Sandoz geen oplosmiddelen die calcium bevatten, zoals Ringer’s oplossing of Hartmann’s oplossing. Dan kan een neerslag gevormd worden.

Intramusculaire toediening:

Ceftriaxon 0,25 g intramusculair Sandoz moet opgelost worden in 2 ml 1% lidocaïnehydrochloride oplossing. Ceftriaxon Sandoz 0,5 g intramusculair moet opgelost worden in 2 ml 1% lidocaïnehydrochloride oplossing. Ceftriaxon 1 g intramusculair Sandoz moet opgelost worden in 3,5 ml 1% lidocaïnehydrochloride oplossing.

De oplossing dient te worden toegediend middels een diepe intramusculaire injectie. Doseringen groter dan 1 g dienen te worden verdeeld en geïnjecteerd op meer dan 1 plaats. Lidocaïne oplossingen mogen niet intraveneus worden toegediend.

Intraveneuze injectie:

Ceftriaxon 0,5 g intraveneus Sandoz moet worden opgelost in 5 ml en Ceftriaxon 1 g intraveneus Sandoz in 10 ml water voor injectie. De injectie dient te worden toegediend gedurende ten minste 2-4 minuten, direct in een ader of via een lijn van een intraveneus infuus.

Intraveneuze infusie

Ceftriaxon 1 g intraveneus Sandoz dient te worden opgelost in 20 tot 40 ml van één van de volgende calciumvrije infuusvloeistoffen:

 • natriumchloride 0,9%,
 • natriumchloride 0,45% en glucose 2,5%,
 • glucose 5% of 10%,
 • dextran 6% in glucose 5%,
 • hydroxyethylzetmeel 6-10% infusies.

Zie ook de informatie over mengbaarheid hieronder.

De infusie dient te worden toegediend gedurende ten minste 30 minuten.

Na reconstitutie voor intramusculaire of intraveneuze injectie zal het witte tot geel-oranje kristallijne poeder oplossen tot een lichtgele tot amberkleurige oplossing. Gereconstitueerde oplossingen dienen visueel te worden geïnspecteerd. Alleen heldere oplossingen vrij van zichtbare deeltjes mogen worden gebruikt. Het gereconstitueerde product is voor eenmalig gebruik en ongebruikte oplossing dient te worden vernietigd.

Mengbaarheid

Oplossingen die ceftriaxon bevatten, moeten altijd gescheiden toegediend worden van andere infusie-oplossingen. Oplossingen die calcium bevatten (bijv. Ringer’s oplossing of Hartmann’s oplossing), mogen zeker niet gebruikt worden om ceftriaxon te bereiden of om

een bereiding verder te verdunnen voor i.v. toediening, omdat dan een neerslag gevormd kan worden. Ceftriaxon Sandoz mag niet gemengd worden of gelijktijdig toegediend worden met oplossingen die calcium bevatten.

Volgens literatuurmeldingen is ceftriaxon niet verenigbaar met amsacrine, vancomycine, fluconazol en aminoglycosiden.

Advertentie

Stof(fen) Ceftriaxone
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code J01DD04
Farmacologische groep Andere bèta-lactam-antibacteriële middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.