Ceftriaxon Sandoz 0,5, poeder voor oplossing voor injectie 0,5 g

ATC-Code
J01DD04
Ceftriaxon Sandoz 0,5, poeder voor oplossing voor injectie 0,5 g

Producent: Sandoz

Toelating: Nederland

Stof(fen)
Ceftriaxone
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Andere bèta-lactam-antibacteriële middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ceftriaxon Sandoz is een antibioticum. Het behoort tot een groep antibiotica die cefalosporines genoemd worden. Deze antibiotica lijken op penicilline.

Ceftriaxon doodt bacteriën.

Net als andere antibiotica werkt ceftriaxon alleen maar tegen bepaalde soorten bacteriën. Het is daarom alleen maar geschikt voor de behandeling van sommige infecties

Ceftriaxon Sandoz wordt gebruikt bij de behandeling van:

 • hersenvliesontsteking (meningitis);
 • maaginfecties. Ceftriaxon Sandoz moet gecombineerd worden met een ander antibioticum, dat zogenoemde anaërobe bacteriën doodt;
 • infecties in de botten of gewrichten;
 • longontsteking (pneumonie);
 • infecties van de huid en weke delen;
 • late uitingen van de ziekte van Lyme (ziekte overgebracht door de beet van een teek);
 • gonorroe (een seksueel overdraagbare aandoening).

Ceftriaxon Sandoz kan ook gebruikt worden om infecties te helpen voorkomen na een operatie bij patiënten die risico lopen op een ernstige infectie na operaties aan de urinewegen, het maagdarmkanaal of het hart. Afhankelijk van hoe de operatie is uitgevoerd, kan ceftriaxon samen met een ander antibioticum gebruikt worden.

Volg bij het gebruik van Ceftriaxon Sandoz nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Dosering

De dosering die uw arts voorschrijft is afhankelijk van het type infectie en de ernst van de infectie is. De dosering is ook afhankelijk van uw gewicht en de werking van uw nieren. Uw arts zal u dit uitleggen.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar met een lichaamsgewicht vanaf 50 kg

 • éénmaal daags 1 tot 2 gram ceftriaxon.
 • Bij ernstige infecties kan de dosering worden verhoogd naar 4 gram, toegediend in een ader.

Ouderen

De gebruikelijke dosering voor volwassenen hoeft niet aangepast te worden als de nier- en leverfunctie goed zijn.

Pasgeboren baby’s tot 14 dagen

 • éénmaal daags 20 tot 50 mg ceftriaxon per kg lichaamsgewicht toegediend in een ader.
 • Zelfs bij ernstige infecties mag de dosis mag niet hoger dan 50 mg ceftriaxon per kg lichaamsgewicht zijn.

Kinderen vanaf 15 dagen tot 12 jaar (die minder dan 50 kg wegen)

 • éénmaal daags 20 tot 80 mg ceftriaxon per kg lichaamsgewicht toegediend in een ader.
 • Zelfs bij ernstige infecties mag de dosis niet hoger dan 80 mg ceftriaxon per kg lichaamsgewicht zijn behalve in het geval van hersenvliesontsteking.

Speciale doseringen

 • Hersenvliesontsteking : de startdosering is 100 mg per kg lichaamsgewicht 1 maal per dag (maar nooit meer dan 4 gram per dag). Voor pasgeborenen (tot 14 dagen) mag de maximale dosering niet hoger dan 50 mg per kg lichaamsgewicht zijn. De dosering kan worden aangepast zodra de aard en de gevoeligheid van de bacteriën die de hersenvliesontsteking (meningitis) veroorzaakt heeft zijn vastgesteld. De duur van de behandeling is normaal gesproken 1 tot 2 weken.
 • Voor een operatie: de gebruikelijke dagdosering wordt 30 tot 90 minuten voor de operatie gegeven. Normaal gesproken wordt er maar 1 dosis gegeven. Afhankelijk van de soort operatie kan ceftriaxon gecombineerd worden met een ander antibioticum.
 • Ziekte van Lyme fase II en III (ziekte overgebracht door de beet van een teek): voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar met een lichaamsgewicht van 50 kg of meer is de dosering 50 mg per kg lichaamsgewicht, met een maximum van 2 g, 1x per dag gedurende 14 dagen. Bij kinderen jonger dan 12 jaar met een lichaamsgewicht tot 50 kg is de dosering éénmaal daags 50 tot 100 mg per kg lichaamsgewicht, met een maximum van 2 gram, éénmaal daags gedurende 14 dagen.
 • Gonorroe: bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar met een lichaamsgewicht vanaf 50 kg is de dosering één enkele dosis van 250 mg ceftriaxon via intramusculaire toediening.
 • Patiënten met nierproblemen: de dosering hoeft niet aangepast worden, indien de leverfunctie normaal is. Indien de conditie van de nieren erg slecht is, mag de dosering van ceftriaxon bij volwassen patiënten niet meer zijn dan 2g per dag.
 • Patiënten met leverproblemen: de dosering hoeft niet aangepast te worden, tenzij de patiënt nierproblemen heeft.
 • Patiënten met ernstige nier- en leverproblemen De concentratie ceftriaxon in het bloed moet regelmatig worden gecontroleerd en de dosering moet hier eventueel op worden aangepast.
 • Patiënten die dialyseren: de arts zal testen uitvoeren om te controleren of u de juiste dosering krijgt.

Duur van de behandeling

De behandeling moet ten minste 3 dagen, nadat u koortsvrij bent, worden voortgezet.

Wijze van gebruik

Ceftriaxon Sandoz wordt gegeven door een arts of verpleegkundige.

 • als een langzame injectie in een ader of een diepe injectie in een grote spier
 • één keer per dag.

Wat u moet doen als u meer van Ceftriaxon Sandoz heeft toegediend gekregen dan zou mogen

Wanneer u te veel van Ceftriaxon Sandoz heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Neem het geneesmiddel mee in het doosje, zodat het medisch

personeel precies weet wat toegediend is. U kunt last krijgen van toevallen/stuipen (convulsies). Ook kunt u last krijgen van uw maag of uw darmen.

Als u stopt met het gebruik van Ceftriaxon Sandoz

Het is van groot belang dat u de hele voorgeschreven kuur afmaakt. Als u zich tijdens de kuur goed gaat voelen, moet u gewoon doorgaan met de kuur. Als de behandeling te vroeg gestopt wordt, is de kans groot dat de infectie terug komt. Als u zich niet goed voelt aan het eind van de kuur, of u gaat zich slechter voelen tijdens de behandeling, moet u contact opnemen met uw behandelend arts.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Ceftriaxon Sandoz niet:

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor ceftriaxon;
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor andere antibiotica uit de cefalosporinen-groep;
 • als u ooit een ernstige overgevoeligheidsreactie heeft gehad op een penicilline of een ander antibioticum uit de bèta-lactam groep; het zou kunnen zijn dat u ook allergisch bent voor ceftriaxon
 • bij voldragen pasgeboren baby’s (tot 28 dagen oud) met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen), met een laag eiwitgehalte in het bloed (hypoalbuminemie), met een hoger dan normaal zuurgehalte in het bloed (acidose) of bij te vroeg geboren baby’s tot een gecorrigeerde leeftijd van 41 weken (weken zwangerschap+weken na de geboorte); het gebruik van ceftriaxon, het werkzame bestanddeel van Ceftriaxon Sandoz kan complicaties veroorzaken mogelijk met hersenbeschadigingen;
 • bij op tijd geboren pasgeboren baby’s (tot 28 dagen oud) samen met behandeling met calcium, vanwege het risico op levensbedreigende orgaanschade doordat ceftriaxon- calciumzout neerslaat..

Gebruik Ceftriaxon Sandoz niet opgelost in lidocaïne voor injectie in spieren als:

 • u lijdt aan een ziekte die het noodzakelijk maakt om geen lidocaïne te gebruiken
 • u allergisch (overgevoelig) bent voor lidocaïne.

Vertel het uw arts als een van bovenstaande omstandigheden op u van toepassing is, zodat uw arts over het gebruik kan beslissen.

Wees extra voorzichtig met Ceftriaxon Sandoz

 • als u ceftriaxon langdurig toegediend krijgt. De behandelend arts moet uw bloed regelmatig controleren.
 • als u ceftriaxon langdurig toegediend krijgt. Infecties door voor ceftriaxon ongevoelige micro-organismen (bacteriën) kunnen ontstaan. Dit zal de arts nauwlettend controleren en zo nodig zal een behandeling ingesteld worden.
 • als uw galblaas onderzocht wordt door middel van een echo, is het mogelijk dat er “schaduwen” op de echo worden gezien die op galstenen lijken. Dit kan, vooral bij hoge doseringen, neerslag van calciumceftriaxon zijn. Deze neerslag verdwijnt normaliter weer na beëindiging van de behandeling met Ceftriaxon Sandoz.
 • als u heftige pijn in de bovenbuik krijgt. Dit kan veroorzaakt worden door een ontsteking van de alvleesklier (pancreas).
 • als u ernstige aanhoudende (bloederige) diarree krijgt. Er kan sprake zijn van een ontsteking van de dikke darm door het gebruik van ceftriaxon. In dit geval moet het gebruik van ceftriaxon direct worden gestaakt.
 • als u meer dan 1 gram ceftriaxon intramusculair (in een spier) toegediend krijgt, dient deze dosis verdeeld en op meer dan 1 plaats toegediend te worden.
 • als u nier- of leverproblemen heeft;
 • als u kort geleden een behandeling met een calciuminjectie in een ader of een calcium bevattende infusie gehad heeft of die binnenkort krijgt.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Vertel het uw arts of apotheker vooral als u:

 • andere antibiotica gebruikt voor de behandeling van infecties, zoals antibiotica die de groei van bacteriën remmen (zoals chlooramphenicol).
 • “de pil” gebruikt; Het verdient de aanbeveling om andere, niet-hormonale anticonceptie (bijv. condoom) te gebruiken tot een maand na het einde van de behandeling.
 • suikerziekte (diabetes) heeft. Vertel uw arts dat u suikerziekte heeft en gewoonlijk een urinetest doet voor suiker. Ceftriaxon kan de resultaten van (niet-enzymatische) urinetesten veranderen. Daarom moeten mogelijk andere methoden gebruikt worden om uw diabetes te monitoren tijdens de behandeling met dit geneesmiddel;
 • een bloedtest moet ondergaan. Dit geneesmiddel kan de resultaten van bepaalde bloedtesten veranderen (zoals de Coombs test). Als u een bloedtest moet ondergaan, is het belangrijk dat u de arts vertelt dat u behandeld wordt met ceftriaxon.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger of denkt u dat u in verwachting bent? Hoewel dit geneesmiddel voorzover bekend niet schadelijk is voor het ongeboren kind, wordt het alleen aan zwangere vrouwen gegeven indien er geen alternatief beschikbaar is.

Geeft u borstvoeding? Ceftriaxon wordt in lage concentraties uitgescheiden in de moedermelk en de baby krijgt het dus ook binnen; daarom wordt het gebruik van dit geneesmiddel afgeraden bij vrouwen die borstvoeding geven.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u Ceftriaxon Sandoz gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt duizelig worden bij gebruik van dit geneesmiddel. Vermijd autorijden of het bedienen van machines als u hier last van krijgt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ceftriaxon Sandoz

Dit geneesmiddel bevat 42 mg (injectieflacon 0,5 g), 83 mg (injectieflacon 1 g) of 166 mg (injectieflacon 2 g) natrium per injectieflacon. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die een gecontroleerd natrium dieet volgen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ceftriaxon Sandoz bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Ernstige bijwerkingen:

Als bij u één van onderstaande bijwerkingen optreedt, stop dan met het innemen van dit geneesmiddel en neem direct contact op met uw arts of ga direct naar de eerste- hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (bij minder dan 1 op de 1.000 mensen) Allergische reacties zoals:

 • plotselinge kortademigheid en benauwdheid op de borst
 • opgezwollen oogleden, gezicht of lippen.
 • ernstige huiduitslag met blaasjes welke zich uitbreidden naar ogen, mond, keel en geslachtsdelen.
 • bewustzijn verliezen (flauwvallen).

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (bij minder dan 1 op de 10.000 mensen):

 • Ernstige diarree,die lang aanhoudt of bloed bevat, met buikpijn en koorts. Dit kan een teken zijn van een ernstige darmontsteking (pseudomembraneuze colitis) welke voor kan komen na gebruik van antibiotica.
 • ernstige buikpijn (veroorzaakt door ontsteking van de alvleesklier); dit kan samen gaan met misselijkheid en overgeven.
 • bloed braken, zwarte of bloederige ontlasting (veroorzaakt door een bloeding in de maag of darmen).

De frequentie van de volgende bijwerkingen is onbekend

 • ernstige ziekte met blaarvorming van de huid, mond, ogen en geslachtsdelen (Stevens- Johnson syndroom)
 • ernstige (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse)
 • huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme).

Andere bijwerkingen:

Vaak voorkomende bijwerkingen (betreffen minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • misselijkheid, diarree, braken, ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis), ontsteking van de tong (glossitis)
 • uitgebreide huiduitslag, jeukende huiduitslag, jeuk, vocht vasthouden, in het hele lichaam of in maar één deel (oedeem)
 • afname van de hoeveelheden van verschillende bloedlichaampjes (met symptomen als vermoeidheid, nieuwe infecties, makkelijk blauwe plekken of bloedingen krijgen), toename van bepaalde types witte bloedlichaampjes, eosinofielen genaamd, afname van het aantal bloedplaatjes, die nodig zijn om het bloed te laten klonteren
 • afname van het aantal rode bloedlichaampjes, waardoor de huid bleek kan worden en zwakte of kortademigheid kan ontstaan.

Zelden voorkomende bijwerkingen (betreffen minder dan 1 op de 1.000 gebruikers)

 • schimmelinfectie aan de geslachtsorganen.
 • hoofdpijn, duizeligheid, gevoel te tollen
 • koorts, rillingen
 • vorming van neerslag in de galblaas/omkeerbare galsteenvorming door ceftriaxon calciumzout; dit verdwijnt gewoonlijk aan het eind van de behandeling
 • stijging van bepaalde leverenzymen; stijging van het serumcreatinine (een nierfunctietest), foutpositieve bloedtesten (zie rubriek 2 “Gebruik met andere geneesmiddelen”)
 • verminderde urine-uitscheiding (oligurie), bloed in de urine (hematurie), suiker in de urine (glucosurie)
 • toediening in een ader kan leiden tot ontsteking van het bloedvat.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (betreffen minder dan 1 op de 10.000 mensen).

 • bloedstollingsproblemen
 • vertraagde bloedklontering.

Frequentie onbekend

 • een zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose)
 • Toediening in een spier kan pijnlijk zijn als niet tegelijk lidocaïne wordt toegediend.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

De oplossing dient na bereiding direct gebruikt worden. Alleen heldere oplossingen mogen worden gebruikt.

De inhoud van de injectieflacon moet na openen direct gebruikt worden. Ongebruikte injectie of infusievloeistof moet weggegooid worden.

Bewaring: Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking.

Kinderen: Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Vervaldatum: Gebruik Ceftriaxon Sandoz niet meer na de vervaldatum die op de verpakking vermeld staat. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Afval: Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat te doen met medicijnen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij het beschermen van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Ceftriaxon Sandoz

Het werkzame bestanddeel is: ceftriaxon dinatrium-3,5-hydraat.

Elke 0,5 g injectieflacon bevat 0,5 g ceftriaxon (als dinatrium 3,5 hydraat) Elke 1 g injectieflacon bevat 1,0 g ceftriaxon (als dinatrium 3,5 hydraat) Elke 2 g injectieflacon bevat 2,0 g ceftriaxon (als dinatrium 3,5 hydraat)

Er zijn geen andere bestanddelen.

Hoe ziet Ceftriaxon Sandoz er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Ceftriaxon Sandoz 0,5: poeder voor oplossing voor injectie Ceftriaxon Sandoz 1: poeder voor oplossing voor injectie/infusie Ceftriaxon Sandoz 2: poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Ceftriaxon Sandoz is een wit tot geelachtig kristallijne poeder. De kant en klare oplossingen zijn lichtgeel tot amberkleurig van kleur.

Gebruik Ceftriaxon Sandoz niet als de oplossing niet helder is.

Ceftriaxon Sandoz is verkrijgbaar in (ziekenhuis)verpakkingen van 1, 5x1, 10x1, 10, 25, 50 of 100 injectieflacons.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Sandoz GmbH

Biochemiestraβe 10

6250 Kundl

Oostenrijk

Ceftriaxon Sandoz is in het register ingeschreven onder respectievelijk: RVG 26049, poeder voor oplossing voor injectie 0,5 g.

RVG 26050, poeder voor oplossing voor injectie/infusie 1 g. RVG 26051, poeder voor oplossing voor injectie/infusie 2 g.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk: Ceftriaxon “Sandoz” 0.5 g trockenstechampulle   Ceftriaxon “Sandoz” 1 g trockenstechampulle   Ceftriaxon “Sandoz” 2 g trockenstechampulle België: Ceftriaxone Sandoz 1g   Ceftriaxone Sandoz 2 g Tsjechië: Ceftriaxon Sandoz 1 g Denemarken: Ceftriaxon Sandoz Estland: Ceftriaxone Sandoz Finland: Ceftriaxon Sandoz, injektio/infuusiokuiva-aine liuosta varten, 1 g   Ceftriaxon Sandoz, injektio/infuusiokuiva-aine liuosta varten, 2 g Duitsland: Ceftriaxon Sandoz 0,5 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung   Ceftriaxon Sandoz 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung   Ceftriaxon Sandoz 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder   Infusionslösung Hongarije: Megion 500 mg por oldatos injekcióhoz   Megion 1000 mg por oldatos injekcióhoz/infúzióhoz   Megion 2000 mg por oldatos injekcióhoz/infúzióhoz Italië: Ceftriaxone Sandoz GmbH 0,5 g polvere per soluzione iniettabile   Ceftriaxone Sandoz GmbH 1 g polvere per soluzione iniettabile/per   infusione   Ceftriaxone Sandoz GmbH 2 g polvere per soluzione iniettabile/per   infusione Nederland: Ceftriaxon Sandoz 0,5, poeder voor oplossing voor injectie 0,5 g   Ceftriaxon Sandoz 1, poeder voor oplossing voor injectie/infusie 1 g   Ceftriaxon Sandoz 2, poeder voor oplossing voor injectie/infusie 2 g Polen: Lendacin 500 mg   Lendacin 1 g   Lendacin 2 g Portugal: Ceftriaxona Sandoz 0,5 g pó para solucão injectàvel   Ceftriaxona Sandoz 1 g pó para solucão injectàvel/perfusão   Ceftriaxona Sandoz 2 g pó para solucão injectàvel/perfusão Slowakije: Ceftriaxon Sandoz 500 mg prášok na injekčný roztok   Ceftriaxon Sandoz 1 g prášok na injekčný a infúzny roztok   Ceftriaxon Sandoz 2 g prášok na injekčný a infúzny roztok Slovenië: Ceftriakson Lek 1 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje

Ceftriakson Lek 2 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje Verenigd Koninkrijk: Ceftriaxone 1 g Powder for Solution for Injection/Infusion

Ceftriaxone 2 g Powder for Solution for Infusion

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2010.

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Wijze en methode van toediening van Ceftriaxon Sandoz, poeder voor oplossing voor injectie/infusie.

Ceftriaxon Sandoz kan toegediend worden als intraveneuze bolusinjectie, als intraveneuze infusie of als intramusculaire injectie na bereiding van de oplossing volgens onderstaande procedure Ceftriaxon mag niet worden gemengd in een spuit die een ander geneesmiddel bevat met uitzondering van 1% lidocaïnehydrochloride oplossing (alleen voor intramusculair gebruik).

Gebruik voor de bereiding van Ceftriaxon Sandoz geen oplosmiddelen die calcium bevatten, zoals Ringer’s oplossing of Hartmann’s oplossing. Dan kan een neerslag gevormd worden.

Intramusculaire injectie:

Ceftriaxon Sandoz 0,5 dient te worden opgelost in 2 ml, Ceftriaxon Sandoz 1 dient te worden opgelost in 3,5 ml en Ceftriaxon Sandoz 2 in 7,0 ml van een 1% lidocaïnehydrochloride oplossing. De oplossing dient te worden toegediend middels een diepe intramusculaire injectie. Doseringen groter dan 1 g dienen te worden verdeeld en geïnjecteerd op meer dan 1 plaats.

Lidocaïne oplossingen mogen niet intraveneus worden toegediend.

(let aub op de informatie die de fabrikant geeft ten aanzien van de risico’ s van lidocaïne hydrochloride in de relevante productinformatie van de gebruikte lidocaïne-oplosssing)

Intraveneuze injectie:

Ceftriaxon Sandoz 0,5 dient te worden opgelost in 5 ml en Ceftriaxon Sandoz 1 in 10 ml water voor injectie. De injectie dient te worden toegediend gedurende tenminste 2 – 4 minuten, direct in een ader of via een lijn van een intraveneus infuus.

Intraveneuze infusie

1 tot 2 g Ceftriaxon Sandoz dient te worden opgelost in 20 tot 40 ml van één van de volgende calciumvrije infuusvloeistoffen:

 • natriumchloride 0,9%,
 • natriumchloride 0,45% en glucose 2,5%,
 • glucose 5% of 10%,
 • dextran 6% in glucose 5%,
 • hydroxyethylzetmeel 6-10% infusies.

Zie ook de informatie over mengbaarheid hieronder. De infusie dient te worden toegediend gedurende ten minste 30 minuten.

Na reconstitutie voor intramusculaire of intraveneuze injectie, zal het witte tot geel-oranje kristalachtige poeder oplossen tot een lichtgele tot amberkleurige oplossing. Gereconstitueerde oplossingen dienen visueel te worden geïnspecteerd. Alleen heldere oplossingen vrij van zichtbare deeltjes mogen worden gebruikt. Het gereconstitueerde product is voor éénmalig gebruik en ongebruikte oplossing dient te worden vernietigd.

Mengbaarheid

Oplossingen die ceftriaxon bevatten, moeten altijd gescheiden toegediend worden van andere infusie-oplossingen. Oplossingen die calcium bevatten (bijv. Ringer’s oplossing of Hartmann’s oplossing), mogen zeker niet gebruikt worden om ceftriaxon te bereiden of om een bereiding verder te verdunnen voor i.v. toediening, omdat dan een neerslag gevormd kan worden. Ceftriaxon mag niet gemengd worden of gelijktijdig toegediend worden met oplossingen die calcium bevatten.

Volgens literatuurmeldingen is ceftriaxon niet verenigbaar met amsacrine, vancomycine, fluconazol en aminoglycosiden.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.