Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g, poeder voor oplossing voor injectie

ATC-Code
J01DD04
Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g, poeder voor oplossing voor injectie

Producent: Fresenius

Toelating: Nederland

Stof(fen)
Ceftriaxone
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Andere bèta-lactam-antibacteriële middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Fresenius

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g is een antibioticum voor parenterale behandeling van infecties die veroorzaakt worden door bacteriën die gevoelig zijn voor de actieve substantie ceftriaxon die behoort tot een groep antibiotica genaamd ‘cefalosporines’. Deze antibiotica zijn zeer gelijkwaardig aan penicilline. Zoals alle antibiotica, is Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g werkzaam tegen sommige soorten bacteriën en dus geschikt voor de behandeling van sommige typen van infecties, zoals:

 • oor, neus en keel
 • longen (lagere luchtwegen)
 • blaas en nieren (urinewegen)
 • huid en onderliggende lagen, inclusief wonden,
 • geslachtsorganen (inclusief gonorroe, een seksueel overdraagbare aandoening)
 • abdominale infecties (peritonitis)
 • beenderen en gewrichten
 • bloedvergiftiging (sepsis)
 • herseninfecties (meningitis)

Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g is aangewezen om infecties te voorkomen die zich kunnen voordoen bij sommige risicovolle operaties.

Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g is aangewezen bij de behandeling van koorts van onbekende oorsprong bij patiënten wiens immuunsysteem niet naar behoren werkt.

Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g wordt ook gebruikt om de ziekte van Lyme te behandelen, een infectie die veroorzaakt wordt door tekenbeten.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • bij prematuren
 • bij pasgeborenen met geelzucht of een specifieke stofwisselingsstoornis
 • bij pasgeborenen (tot 28 levensdagen) indien zij een intraveneuze calciumbehandeling of calciumhoudende infusies nodig hebben (of indien men verwacht dat zij dit nodig hebben)
 • u bent allergisch voor een van de sottfen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u in het verleden onmiddellijke en ernstige allergische (overgevoelige) reacties heeft gehad op penicilline of andere geneesmiddelen van de penicillinegroep (bètalactamantibiotica).

Vertel het uw arts als één van deze op u van toepassing is, zodat uw arts kan beslissen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vertel het uw arts of apotheker als:

 • u ooit een allergische reactie heeft gehad op om het even welk geneesmiddel
 • u ernstige allergieën of astma heeft
 • u ooit een darmprobleem heeft gehad met diarree, genaamd colitis, of een ander ernstig probleem met uw darmkanaal
 • u een nier- of leveraandoening heeft
 • u ooit gal- of nierstenen heeft gehad, of als u intraveneus wordt gevoed
 • u een natriumarm dieet volgt (laag zoutgehalte)
 • u een andere infectie krijgt terwijl u dit geneesmiddel neemt.

Indien één van bovenstaande op u van toepassing is, is het mogelijk dat uw arts uw behandeling zal veranderen of u speciaal advies zal verstrekken.

Uw arts zal weten dat bij patiënten van alle leeftijden ceftriaxon niet gemengd of gelijktijdig toegediend mag worden met calciumhoudende IV-oplossingen (inclusief calciumhoudende oplossingen voor totale parenterale voeding), zelfs niet via verschillende infusielijnen of op verschillende infusieplaatsen.

Dit geneesmiddel kan de resultaten van sommige bloed- en urinetesten veranderen. Als u testen moet ondergaan, is het belangrijk om uw arts te vertellen dat u dit geneesmiddel gebruikt.

Uw arts kan beslissen om bloedtesten te doen als u voor een langere periode Ceftriaxon Fresenius Kabi 1g krijgt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 • Het is het best om Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g niet te gebruiken tijdens uw zwangerschap (vooral tijdens de eerst drie maanden) tenzij uw arts denkt dat het absoluut noodzakelijk is.
 • Dit geneesmiddel kan overgaan in de moedermelk.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Dit is belangrijk omdat sommige geneesmiddelen niet ingenomen mogen worden met Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g.

Gebruik van Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g met andere geneesmiddelen Breng uw arts op de hoogte als

 • u andere antibiotica inneemt. Het is mogelijk dat deze niet correct werken in combinatie met Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g.
 • u orale voorbehoedmiddelen inneemt. Het is mogelijk dat deze niet werken terwijl u ceftriaxon krijgt. U moet een ander soort voorbehoedmiddel gebruiken tijdens de behandeling met dit geneesmiddel.

Waarop moet u letten met eten en drinken?De inname van voedsel heeft geen effect op de doeltreffendheid van Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g. Het is niet nodig uw dieet te veranderen tenzij uw arts dit voorstelt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is mogelijk dat u last heeft van lage bloeddruk of duizeligheid bij het gebruik van dit geneesmiddel. Indien u last heeft van één of meerdere van deze bijwerkingen, gebruik dan geen gereedschap en werk niet met machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g bevat 3,6 mmol (83 mg) natrium per dosis. Patiënten die een natriumarm dieet volgen, dienen hiermee rekening te houden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie wordt normalerwijze toegediend door een arts of verpleegkundige.

Het wordt toegediend:

 • door langzame injectie in een ader (intraveneus) of
 • door diepe injectie in een grote spier (intramusculair) van de bil.

De dosis Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g wordt bepaald door uw arts, afhankelijk van uw leeftijd, uw gewicht en de ernst van de infectie en de goede werking van uw lever en nieren. Uw arts zal u dit uitleggen.

 • Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g wordt gewoonlijk in een enkele dosis toegediend.
 • De gebruikelijke dagdosis voor een volwassene is 1-2 g. Bij ernstige infecties kan de dagdosis worden verhoogd tot 4 g .
 • Lagere doses zijn mogelijk bij kinderen met een lever- of nieraandoening. De arts zal hierover beslissen.

Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g wordt normaalgesproken toegediend tot minstens 3 dagen nadat de koorts is verdwenen. Het is mogelijk dat slechts één dosis van dit geneesmiddel nodig is voor de behandeling van gonorroe, een seksueel overdraagbare aandoening of ter preventie van infecties die zich kunnen voordoen bij een operatie.

In bijzondere gevallen mag Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g direct in een grote spier worden ingespoten. In dit geval mag Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie opgelost worden in een geneesmiddel genaamd lidocaïne. Dit wordt gedaan om de injectie minder pijnlijk te maken.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u vermoedt dat u te veel Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g werd toegediend, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of verpleegkundige.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u vermoedt dat men vergeten is u een dosis toe te dienen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of verpleegkundige.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Wanneer één van de volgende ernstige bijwerkingen optreedt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of verpleegkundige:

 • Allergische reacties zoals plotseling hijgen en een beklemmend gevoel in de borstkas, opzwellen van de oogleden, het gezicht, de keel of de lippen, ernstige huiduitslag die tot blaarvorming kan leiden en zich kan voordoen op de ogen, de mond, de keel en de geslachtsorganen, flauwvallen.
 • Ernstige, langdurige of bloederige diarree, met maagpijn of koorts. Dit gebeurt zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) en kan een teken zijn van een ernstige darminfectie tijdens of na het nemen van antibiotica.

Er zijn meldingen van ernstige bijwerkingen die zelden (bij minder dan 1 op de 1.000 mensen) voorkomen, in sommige gevallen met fatale afloop, bij premature en a terme pasgeborenen die behandeld werden met intraveneuze ceftriaxon en calcium. (Raadpleeg uw arts voor meer informatie).

De volgende bijwerkingen kunnen optreden tijdens het gebruik van Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g:

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Omkeerbare galstenen of pijn die lijkt te komen van galstenen bij kinderen.

Vaak (kan tot bij 1 op de 10 gebruikers voorkomen)

 • Allergische reacties zoals huiduitslag (netelroos), jeukende huid, opzwellen van de huid of gewrichten
 • Koorts en rillingen die verscheidene dagen na de injectie kunnen beginnen. Dit kan veroorzaakt worden door ‘geneesmiddelkoorts’
 • Veranderingen in bloedtesten die de werking van de lever testen
 • Pijnlijke zwelling en ontsteking op de plaats van de injectie
 • Blozen (warmte) of zich ziek voelen (misselijkheid, kokhalzen) indien de injectie in de ader te snel wordt gegeven
 • Pijn en verharding van het weefsel op de plaats van de intramusculaire injectie
 • Symptomen zoals koorts, rillingen, hoofdpijn en gewrichtspijn omschrijven een ‘Herxheimer-reactie’, als u wordt behandeld voor de ziekte van Lyme, en toont de doeltreffendheid van de behandeling

Soms (kan tot bij 1 op de 100 gebruikers voorkomen)

 • Verlies van eetlust
 • Misselijkheid en braken
 • Pijn in de maag (buik)
 • Zachte stoelgang of diarree
 • Ontsteking van de tong, pijnlijke mond Deze bijwerkingen zijn meestal mild en verdwijnen naarmate de behandeling vordert.
 • Nieraandoeningen: veranderingen in de werking van de nieren wat blijkt uit bloedtesten en een afname van de hoeveelheid urine die u uitscheidt
 • Hoofdpijn en duizeligheid
 • Schimmelinfectie van de geslachtsorganen of andere soorten infecties

Zelden (kan tot bij 1 op de 1.000 gebruikers voorkomen)

 • Het plotseling uitbreken van ernstige uitslag of blaarvorming of vervellen van de huid, met een hoge temperatuur en gewrichtspijnen. Vraag onmiddellijk medische hulp indien dit gebeurt.
 • Ernstige pijn in de buik of de rug. Stop met het geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp indien dit gebeurt.
 • Galstenen bij volwassenen,
 • Ontsteking van de alvleesklier,
 • Bloedproblemen, inclusief toename en afname van het aantal van sommige witte bloedcellen. Het is mogelijk dat u testen krijgt om uw bloed te controleren als u voor een langere periode Ceftriaxon Fresenius Kabi 1g krijgt.
 • Nieraandoeningen (nierstenen) kunnen zich soms ontwikkelen bij kinderen, meestal is dit geassocieerd met hoge doses ceftriaxon (omkeerbaar na het stopzetten van de behandeling).

Zeer zelden (kan tot bij 1 op de 10.000 gebruikers voorkomen)

 • Veranderingen in de bloedtesten waarbij wordt gecontroleerd hoe uw bloed stolt (protrombinetijd).
 • Ernstige bloedproblemen, inclusief veranderingen in het aantal van sommige witte bloedcellen en bloedplaatjes of schade aan de rode bloedcellen. Het is mogelijk dat u testen krijgt om uw bloed te controleren als u voor een langere periode Ceftriaxon Fresenius Kabi 1g krijgt.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • Ernstige veranderingen in de hartslag als de injectie in een centrale veneuze katheter te snel wordt gegeven.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Daar staat een maand en jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Zodra ceftriaxon poeder gemaakt wordt tot een oplossing, moet het onmiddellijk gebruikt worden. Het is ook mogelijk de oplossingen te bewaren gedurende 12 uren op 25°C of gedurende 2 dagen tussen 2°C en 8°C.

Gebruik de oplossing niet als u merkt dat die troebel is; de oplossing moet volledig helder zijn. Gooi een ongebruikte oplossing weg.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is natrium-ceftriaxon, overeenkomend met 1,0 g ceftriaxon. Het natriumgehalte bedraagt 83 mg/injectieflacon.

Oplossingen kunnen kleurloos tot lichtgeel van kleur zijn.

Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie bestaat in dozen van 5 of 10 glazen injectieflacons met poeder, gesloten met een rubberen stop en een aluminium dop. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7

2627 Schelle - België

Labesfal – Laboratorios Almiro S.A. Lagedo

3463-157 Santiago de Besteiros Portugal

In het register ingeschreven onder: RVG 100048

UR

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk Ceftriaxon Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung België Ceftriaxone Fresenius Kabi 1g poeder voor oplossing voor injectie Tsjechië Ceftriaxon Kabi 1g, prášek pro přípravu injekčního roztoku Finland Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten Duitsland Ceftriaxon Kabi 1,0 g Griekenland Ceftriaxone Kabi 1g, κόνις για ενέσιμο διάλυμα, Hongarije Ceftriaxon Kabi 1 g por oldatos injekcióhoz Nederland Ceftriaxon Fresenius Kabi 1g poeder voor oplossing voor injectie Polen Ceftriaxon Kabi 1 g Slowakije Ceftriaxon Kabi 1 g

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Contra-indicaties

Ceftriaxon is gecontraïndiceerd bij:

 • prematuren tot een gecorrigeerde leeftijd van 41 weken (weken van zwangerschap + weken van leven),
 • a terme pasgeborenen (tot 28 levensdagen)
  • met geelzucht of met hypoalbuminemie of acidose omdat dit aandoeningen zijn waarbij bilirubinebinding waarschijnlijk gehinderd wordt

indien zij een intraveneuze calciumbehandeling of calciumhoudende infusies nodig hebben (of men verwacht dat zij dit nodig hebben), vanwege het risico op calcium- ceftriaxon precipitatie.

Dosering en wijze van toediening

Ceftriaxon Fresenius Kabi 1g poeder voor oplossing voor injectie kan via intraveneuze of intramusculaire injectie toegediend worden.

Normale dosering

Dosering en wijze van toediening moeten worden bepaald door de ernst en de plaats van de infectie, de vatbaarheid voor causatieve micro-organismen en de leeftijd en conditie van de patiënt.

Volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar met een lichaamsgewicht ≥ 50 kg:

De normale dosis bedraagt 1 tot 2 g ceftriaxon, toegediend éénmaal per dag (om de 24 uur). Bij ernstige infecties of infecties veroorzaakt door matig gevoelige micro-organismen kan de dosis verhoogd worden tot 4 g, intraveneus toegediend éénmaal per dag.

Pasgeborenen (0 – 14 dagen):

20 – 50 mg per kg lichaamsgewicht, intraveneus éénmaal per dag (om de 24 uur). Zelfs bij ernstige infecties mag de dagelijkse dosis van 50 mg per kg lichaamsgewicht niet overschreden worden.

Kinderen (15 dagen – 12 jaar met een lichaamsgewicht < 50 kg):

20 – 80 mg per kg lichaamsgewicht, intraveneus éénmaal per dag (om de 24 uur). Bij ernstige infecties mag de dagelijkse dosis van 80 mg per kg lichaamsgewicht niet overschreden worden, behalve bij meningitis (zie: Speciale doseringsaanbevelingen).

Kinderen met een lichaamsgewicht van 50 kg of meer ontvangen de normale eenmalige dagelijkse dosering voor volwassenen (zie boven).

Ouderen:

Bij oudere patiënten moet de aanbevolen dosering voor volwassenen niet aangepast worden.

Leeftijdsgroep Normale dosering Frequentie Pasgeborenen (0 – 14 dagen) 20 – 50 mg/kg éénmaal per dag   maximum: 50 mg/kg   Kinderen (15 dagen - 12 20 - 80 mg/kg éénmaal per dag jaar, < 50 kg) maximum: 80 mg/kg     (- 100 mg/kg in meningitis)   Adolescenten (12 - 17 jaar, 1 – 2 g éénmaal per dag >50 kg) maximum: 4 g   Volwassenen (> 17 jaar) 1 – 2 g éénmaal per dag   maximum: 4 g   Ouderen 1 – 2 g éénmaal per dag   maximum: 4 g  

Speciale doseringsaanbevelingen

Meningitis:

Men begint de behandeling met 100 mg per kg lichaamsgewicht éénmaal per dag (zonder 4 g te overschrijden). Zodra de gevoeligheid van het pathogeen bepaald is, mag de dosis in verhouding verlaagd worden.

Bij pasgeborenen van 0 tot 14 dagen oud mag de dosering de 50 mg/kg/24u niet overschrijden.

Peri-operatieve profylaxis:

De normale dagelijkse dosis ceftriaxon moet 30 tot 90 minuten voor de operatie toegediend worden. Een eenmalige toediening volstaat meestal.

Gonorroe:

In niet-gecompliceerde gonorroe bij volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar of die meer dan 50 kg wegen moet een eenmalige dosis van 250 mg ceftriaxon intramusculair toegediend worden. Het is mogelijk dat deze dosis verhoogd moet worden in het geval van minder gevoelige micro-organismen.

Een co-incidentiële infectie door de Treponema pallidum (syfilis) moet uitgesloten worden alvorens men start met ceftriaxon.

Lyme-borreliose (stadia II en III):

Bij volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar bedraagt de dosis voor behandeling 2 g/d ceftriaxon en dit gedurende ten minste 14 dagen. In ernstige gevallen zijn er voorbeelden van dosissen tot 4 g per dag.

Bij kinderen tot 12 jaar bedraagt de dosis 50 tot 100 mg/kg lichaamsgewicht éénmaal per dag, zonder 2 g te overschrijden en dit gedurende ten minste 14 dagen.

Nierinsufficiëntie:

Bij patiënten met een verminderde nierfunctie en een creatinineklaring > 10 ml/min dient de dagelijkse dosis ceftriaxon niet aangepast te worden indien de leverfunctie intact is. Bij nierinsufficiëntie met een creatinineklaring ≤ 10 ml/min mag de dosis van 2 g ceftriaxon per dag niet worden overschreden bij volwassen patiënten.

Leverinsufficiëntie:

Bij patiënten met een leveraandoening dient de dagelijkse dosis ceftriaxon niet veranderd te worden indien de nierfunctie intact is.

Nier- en leverinsufficiëntie:

In geval van gelijktijdige ernstige nier- en leverinsufficiëntie moeten de serumconcentraties van ceftriaxon op regelmatige tijdstippen worden gemeten en, indien nodig, dient de dosering aangepast te worden voor kinderen en volwassenen.

Hemodialyse of peritoneale dialyse

Aangezien ceftriaxon slechts in zeer beperkte mate dialyseerbaar is, is er geen supplementaire dosis ceftriaxon nodig na een dialyse. Serumconcentraties moeten echter op regelmatige tijdstippen gemeten worden om na te gaan of de dosis aangepast moet worden, aangezien de eliminatiesnelheid bij deze patiënten verlaagd kan zijn.

Bij patiënten met een continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD) kan ceftriaxon intraveneus worden toegediend of in geval van CAPD geassocieerde infecties kan het onmiddellijk toegevoegd worden aan de dialyseoplossing (bv. 1-2 g ceftriaxon in de eerste dialysevloeistof op de respectievelijke dag van de behandeling).

Wijze van toediening

Intraveneuze injectie:

Voor een intraveneuze injectie wordt Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie opgelost in 10 ml water voor injecties.

De intraveneuze injectie moet toegediend worden over ten minste 2 tot 4 minuten, rechtstreeks in de ader of via de tubulus van een intraveneuze infusie die 0,9% natriumchlorideoplossing voor infusie of 5% glucoseoplossing voor infusie bevat.

Indien Ceftriaxon Fresenius Kabi te snel wordt geïnjecteerd (in minder dan 1 minuut) via een centrale veneuze katheter kan ernstige aritmie zich voordoen.

De gereconstitueerde oplossingen voor injectie hebben een lichtgele verkleuring die de doeltreffendheid of tolerantie van Ceftriaxon Fresenius Kabi 1g niet verhindert. Gereconstitueerde oplossingen moeten visueel geïnspecteerd worden. Uitsluitend heldere oplossingen, vrij van zichtbare deeltjes mogen gebruikt worden.

Het gereconstitueerde geneesmiddel is enkel voor éénmalig gebruik en elke ongebruikte oplossing moet worden vernietigd.

Onverenigbaarheden

Calciumhoudende oplossingen (bv Ringer- of Hartmann-oplossing) mogen niet gebruikt worden om injectieflacons met ceftriaxon te reconstitueren of om een gereconstitueerde injectieflacon verder op te lossen voor IV-toediening omdat er neerslag kan vormen.Precipitatie van calcium-ceftriaxon kan ook gebeuren wanneer ceftriaxon gemengd wordt met calciumhoudende oplossingen in dezelfde infusielijn. Daarom mogen ceftriaxon en calciumhoudende oplossingen niet gemengd of tegelijkertijd toegediend worden.

Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g mag uitsluitend gereconstitueerd worden met water voor injectie en 1% lidocaïne oplossing.

Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g mag nooit vermengd worden met de volgende oplossingen:

 • aminoglycosiden (indien gelijktijdig aangewezen, moeten deze preparaten afzonderlijk worden toegediend).
 • Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g mag niet met dezelfde injectiespuit toegediend worden als andere antibiotica of andere bactericide middelen.
 • Chemische intolerantie voor ceftriaxon met amsacrine (antitumoraal middel), vancomycine (antibioticum) en fluconazol (fungicide) werd ook reeds gerapporteerd.

Er zijn meldingen van reacties met fatale afloop bij premature en a terme pasgeborenen die jonger dan 1 maand zijn, veroorzaakt door calcium-ceftriaxonprecipitaten in de longen en de nieren. Ten minste één van hen had ceftriaxon en calcium op verschillende tijdstippen gekregen en via verschillende intraveneuze lijnen. Volgens de beschikbare wetenschappelijke gegevens, zijn er geen vermeldingen van bevestigde intravasculaire precipitaties bij patiënten, behalve dan bij pasgeborenen, die behandeld werden met ceftriaxon en calciumhoudende oplossingen of andere calciumhoudende geneesmiddelen. In vitro onderzoeken toonden aan dat pasgeborenen een verhoogd risico hebben op calcium-ceftriaxonprecipitatie in vergelijking met andere leeftijdsgroepen.

Bij patiënten van alle leeftijden mag ceftriaxon niet gemengd of gelijktijdig toegediend worden met calciumhoudende IV-oplossingen, zelfs niet via verschillende infusielijnen of op verschillende infusieplaatsen.

Bij patiënten ouder dan 28 dagen mogen ceftriaxon en calciumhoudende oplossingen echter na elkaar toegediend worden als de infusielijnen op verschillende plaatsen gebruikt worden of als de infusielijnen vervangen of zorgvuldig gespoeld worden tussen de infusies met een fysiologische zoutoplossing om precipitatie te vermijden. Bij patiënten die continue infusie met calciumhoudende totale parenterale voedingsoplossingen nodig hebben, kan het zijn dat de beoefenaars in de gezondheidszorg het gebruik willen overwegen van alternatieve antibacteriële behandelingen die geen risico op precipitatie met zich meebrengen. Indien het gebruik van ceftriaxon als noodzakelijk wordt beschouwd bij patiënten die continue voeding nodig hebben, kunnen de totale parenterale voedingsoplossingen en de ceftriaxon gelijktijdig toegediend worden, hoewel dit via verschillende infusielijnen op verschillende plaatsen moet gebeuren. Het is ook mogelijk om de infusie met de totale parenterale voedingsoplossing stop te zetten gedurende de periode van de ceftriaxoninfusie, rekening houdend met het advies om de infusielijnen te spoelen tussen de oplossingen.

Intramusculaire injectie:

De intramusculaire wijze van toediening wordt voorbehouden voor éénmalige interventies en uitzonderlijke klinische situaties en moet onderworpen worden aan een risico-batenanalyse. Het is niet aangewezen bij lymeborreliose en ernstige condities zoals sepsis of meningitis en bij kinderen die jonger zijn dan 12 jaar.

Voor intramusculaire toediening wordt Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie, opgelost in 3,5 ml 1% lidocaïne hydrochloride oplossing, en diep in de bilspier geïnjecteerd. Niet meer dan 1 g ceftriaxon mag aan dezelfde zijde van het lichaam worden geïnjecteerd. De maximale dagelijkse dosis via intramusculaire toediening mag de 2 g niet overschrijden.

Intravasale injectie moet strikt vermeden worden omdat lidocaïne die intravasaal werd toegediend kan leiden tot ernstige bijwerkingen. Er moet rekening gehouden worden met de samenvatting van de kenmerken van het product van de gekozen 1% lidocaïne hydrochloride oplossing.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.