Advertentie

Auteur: Acino


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Clopidogrel HEXAL bevat het werkzame bestanddeellangerclopidogrel, dat tot een groep van geneesmiddelen behoort die bloedplaatjesaggregatieremmers wordt genoemd. Bloedplaatjes

(zogenaamde trombocyten) zijn zeer kleine bestanddelen, die samenklonteren tijdens de bloedstolling. Door deze samenklontering te voorkomen,nietverminderen bloedplaatjesaggregatieremmende geneesmiddelen de kans op vorming van blo dstolsels (een proces dat trombose wordt genoemd).

tot atherotrombotische complicat es (zoals beroerte, hartaanval of overlijden).

Clopidogrel HEXALGeneesmiddelwordt ingenom n om vorming van bloedstolsels (trombi) in de verkalkte bloedvaten (slagaders) te voorkomen, n proces dat bekend staat als atherotrombose, dat kan leiden

U hebt Clopidogrel HEXAL voorgeschreven gekregen om de vorming van bloedstolsels te helpen voorkomen en om het risico van deze ernstige complicaties te verminderen omdat:

  • u een aandoening hebt waarbij de slagaders verharden (ook bekend als atherosclerose), en
  • u voorhe n hartaanval hebt gehad of een beroerte of een aandoening hebt die bekend staat als perifere arteriële aandoening (verstoorde doorstroming van het bloed in de armen of benen, veroorzaakt door blokkeringen van de bloedvaten), of
  • u een ernstig type pijn op de borst hebt gehad, bekend als “instabiele angina” of “myocardinfarct” (hartaanval). Voor de behandeling van deze aandoening heeft uw arts misschien een stent geplaatst in de verstopte of vernauwde slagader om de effectieve bloeddoorstroming te herstellen. Uw arts zal u eveneens acetylsalicylzuur (een stof die in veel geneesmiddelen aanwezig is om pijn te verlichten, koorts te verlagen en om bloedstolling te voorkomen) voorschrijven.

Advertentie

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Clopidogrel HEXAL bijwerking n v roorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

  gedefinieerd
- zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op 10 gebruikers)
- vaak (treedt op bij 1 tot 10 op 100 gebruikers)langer
- soms (treedt op bij 1 tot 10 op 1000 g bruikers)
- zelden (treedt op bij 1 tot 10 op 10.000 gebruikers)
  niet
- zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers)
- niet bekend (frequentie kan niet geschat worden op basis van de beschikbare gegevens)
- koorts, tekenen van infectie of ernstige vermoeidheid. Deze zijn mogelijk te wijten aan
- een zeldzaam voorkomende vermindering van bepaalde bloedcellen.
tekenen van leverproblemen zoals geelverkleuring van de huid en/of van de ogen
  (geelzucht), al dan niet gepaard gaand met bloedingen die voorkomen onder de huid als
  rode gestippelde punten en/of verwardheid (zie rubriek 2 “Wees extra voorzichtig met
  Geneesmiddel
- Clopidogrel HEXAL”).
zwelling in de mond of huidaandoeningen zoals uitslag en jeuk, blazen van de huid. Dit
  kunnen tekenen zijn van een allergische reactie.

De meest voorkomende bijwerkingen die met clopidogrel worden gemeld zijn bloedingen. De bloedingen kunnen voorkomen als bloedingen in de maag of darmen, blauwe plekken, hematomen (ongewone onderhuidse bloedingen of kneuzingen), neusbloedingen, bloed in de urine. In een klein aantal gevallen werden ook bloedingen in het oog, het hoofd, de longen of de gewrichten gemeld.

Als u gedurende langere tijd bloedt tijdens het gebruik van Clopidogrel HEXAL. Als u zich snijdt of verwondt, kan de bloeding langer duren dan gewoonlijk. Dit heeft te maken met de werking van het geneesmiddel aangezien het bloedklontervorming verhindert. Bij kleine snijwondjes en verwondingen, zoals door snijden, of bij het scheren, is dit niet van belang. Als u echter enige twijfel hebt omtrent uw bloeding, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts (zie rubriek 2 “Wees extra voorzichtig met Clopidogrel HEXAL”).

Bewaren in de oorspronkelijke blisterverpakking Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Andere bijwerkingen die bij Clopidogrel HEXAL werden gemeld, zijn:

- Vaak voorkomende bijwerkingen: Diarree, buikpijn, indigestie of maagzuur.

- Soms voorkomende bijwerkingen:

Hoofdpijn, maagzweer, braken, misselijkheid, constipatie, overdreven gasvorming in de maag of de darmen, huiduitslag, jeuk, duizeligheid, gevoel van tinteling en verdoving.

- Zelden voorkomende bijwerking: Draaierigheid.

- Zeer zelden voorkomende bijwerkingen:

Geelzucht, abdominale pijn met of zonder rugpijn, koorts, ademhalingsmoeilijkheden in associatie met hoest, veralgemeende allergische reacties; zwelling in de mond, bladderen van de

Bovendien kan uw arts veranderingen in uw bloed- of urinetesten waarn m n.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerk ng optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

huid, huidallergie; ontsteking van de mond (stomatitis); bloeddrukdaling, verwardheid, hallucinaties, gewrichtspijn, spierpijn, veranderingen in degeregistreerdsmaak.

terlangerbesch rming tegen vocht.

Gebruik Clopidogrel HEXAL niet meer nanietde v rvaldatum die staat vermeld op de doos en op de blisterverpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de b sch rming van het milieu.

Gebruik ClopidogrelGeneesmiddelHEXAL niet als u zichtbare tekenen van beschadiging van de blisterverpakking of filmomhulde tabletten bemerkt.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK