Dexsol 2mg/5 ml drank, drank

Illustratie van Dexsol 2mg/5 ml drank, drank
Stof(fen) Dexamethason
Toelating Nederland
Producent Rosemont
Verdovend Nee
ATC-Code H02AB02
Farmacologische groep Corticosteroïden voor systemisch gebruik, gewoon

Vergunninghouder

Rosemont

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Axium-Opto 1mg/ml oogdruppels, oplossing in verpakking voor eenmalig gebruik Dexamethason Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories S.A 14th km National Road 1 GR-145 64 KIFISSIA (GRIEKENLAND)
Monofree Dexamethason, 1mg/ml oogdruppels, oplossing Dexamethason Eureco-Pharma
Dexamethason Apotex 0,5 mg, tabletten Dexamethason Apotex
Dexamethason CF 20 mg/ml, injectievloeistof Dexamethason Centrafarm
Sofradex, oordruppels Dexamethason Framycetine Gramicidin Sanofi B.V. Paasheuvelweg 25 1105 BP AMSTERDAM

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De naam van uw medicijn is Dexsol. Het bevat dexamethason natriumfosfaat. Dit behoort tot een groep medicijnen die corticosteroïden worden genoemd. Corticosteroïden zijn hormonen die natuurlijkerwijze in een lichaam voorkomen en die u helpen gezond te blijven. Uw lichaam een oppepper geven met extra corticosteroïden, zoals Dexsol, is een effectieve manier om verschillende ziektes te behandelen, zoals ontstekingen in het lichaam. Dexsol vermindert ontstekingen, die normaal gesproken uw fysieke toestand zouden kunnen verslechteren. U dient dit medicijn met regelmaat in te nemen om het maximale effect te bereiken.

Dexsol kan gebruikt worden voor:

 • het vervangen van natuurlijke corticosteroïden wanneer de waarden daarvan te laag zijn
 • het verminderen van zwellingen van het brein die niet veroorzaakt zijn door een hoofdletsel
 • het behandelen van zwellingen (ontstekingen) en bepaalde allergieën
 • het behandelen van kanker
 • bepalen hoe goed uw bijnieren werken. Dit zijn klieren die zich naast uw nieren bevinden
 • kroep bij baby’s en kinderen. Dit is een aandoening van de luchtpijp en de twee luchtwegen die zich hiervan vertakken naar de longen. De luchtweg is bovenin licht geblokkeerd waardoor een blaffende hoest, hese stem, een krassend geluid (ook wel ‘stridor’ genoemd) en ademhalingsproblemen ontstaan.

U gebruikt dit medicijn misschien voor een andere reden. Vraag uw arts waarom dit medicijn aan u is voorgeschreven.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor dexamethason of andere stoffen die deze vloeistof bevat (deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6)

U kunt een allergische reactie herkennen aan uitslag, jeuk of ademhalingsproblemen

 • Als u een infectie (ook schimmelinfecties) heeft die uw hele lichaam beïnvloedt, behalve wanneer u behandeld wordt voor deze infectie
 • Als u een zweer heeft in uw maag (maagzweer) of in uw spijsverteringskanaal (darmzweer)
 • Als u een infectie met tropische wormen heeft opgelopen.

Gebruik dit medicijn niet als het hierboven genoemde op u van toepassing is, praat eerst met uw arts of apotheker voordat u Dexsol gaat gebruiken.

Raadpleeg eerst uw arts:

 • als u ooit een zware depressie of een manische depressie (bipolaire stoornis) heeft gehad. Hieronder vallen ook depressies die u eerder heeft gehad terwijl u steroïde medicijnen zoals dexamethason innam.
 • als één van uw naaste familieleden deze aandoeningen heeft gehad.

Als één van de twee op u van toepassing is, neem dan eerst contact op met uw arts voordat u dit medicijn inneemt.

Psychische problemen tijdens het gebruik van Dexsol

Psychische gezondheidsproblemen kunnen zich voordoen wanneer u steroïden zoals Dexsol inneemt (zie ook rubriek 4: mogelijke bijwerkingen).

 • Deze aandoeningen kunnen ernstig zijn
 • Over het algemeen beginnen ze binnen een paar dagen of weken nadat u begonnen bent met het innemen van het medicijn
 • Ze zijn waarschijnlijker bij het innemen van hoge doseringen
 • De meeste van deze problemen verdwijnen zodra de dosering verlaagd of de medicatie stopgezet wordt. Echter, als zich toch problemen voordoen, heeft u misschien een behandeling nodig.

Neem contact op met uw arts als u (of iemand anders die dit medicijn gebruikt), enig teken van psychische problemen vertoont.

Dit is voornamelijk van belang wanneer u depressief bent of gedachten over zelfmoord heeft. In een aantal gevallen hebben zich psychische problemen voorgedaan wanneer doseringen verlaagd of stopgezet werden.

Voordat u Dexsol inneemt, licht uw arts in als u het volgende heeft:

 • problemen met de nieren of lever
 • een hoge bloeddruk, hartproblemen of wanneer u recentelijk een hartaanval heeft gehad
 • diabetes of als diabetes voorkomt in uw familie
 • verdunning van de botten (osteoporose), met name wanneer u een vrouw bent die de menopauze doorgemaakt heeft
 • spierzwakte heeft gehad doordat u eerder deze of andere steroïden heeft gebruikt
 • verhoogde druk op uw ogen (glaucoom) of als glaucoom in uw familie voorkomt
 • een aandoening die spierzwakte veroorzaakt (myasthenia gravis)
 • een darmprobleem of een maagzweer
 • psychische problemen of wanneer u psychische problemen heeft gehad die verergerden door het gebruik van dit soort medicijnen
 • epilepsie
 • migraine
 • een allergische of ongewone reactie heeft gehad op corticosteroïden
 • een te traag werkende schildklier
 • een infectie met parasieten
 • tuberculose, bloedvergiftiging of een schimmelinfectie aan uw ogen
 • malaria die het brein heeft aangetast (cerebrale malaria)
 • herpes, zoals een koortslip en genitale herpes
 • astma
 • als uw groei is achtergebleven.

Als u er niet zeker van bent of één van de bovengenoemde op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Dexsol gaat gebruiken.

Meer belangrijke informatie over het innemen van dit soort medicijnen

 • Het innemen van dit medicijn kan problemen aan uw nieren veroorzaken. Dit betekent dat u de medicatie geleidelijk aan stop moet zetten als u dit medicijn al langere tijd gebruikt.
 • Neem contact op met uw arts als u ziek wordt, gewond raakt of een operatie moet ondergaan terwijl u dit medicijn gebruikt. Dit is belangrijk omdat uw arts uw dosering gedurende deze periode misschien moet verhogen.
 • Als u een infectie ontwikkelt terwijl u dit medicijn gebruikt, moet u contact opnemen met uw arts.
 • Laat uw arts, tandarts of iedere persoon die u behandelt altijd weten dat u steroïden gebruikt of deze in het verleden gebruikt heeft.

Als u in het Verenigd Koninkrijk woont, dient u altijd uw ‘Steroïde behandeling’-kaart bij u te dragen, dat duidelijke instructies geeft over de speciale begeleiding die nodig is wanneer u dit medicijn gebruikt. Laat dit zien aan iedere arts, tandarts of andere persoon die u behandelt.

Zelfs nadat uw behandeling is stopgezet dient u iedereen die u behandelt in te lichten over het feit dat u in het verleden steroïden heeft ingenomen.

Dit medicijn kan ervoor zorgen dat kinderen langzamer groeien. Daarom dienen zij de kleinst mogelijke dosering te gebruiken voor de kortst mogelijke periode. Kinderen die dit medicijn gebruiken voor welke periode dan ook, dienen nauwkeurig in de gaten gehouden te worden door een arts.

De vaak voorkomende bijwerkingen van Dexamethason kunnen op oudere leeftijd met ernstiger gevolgen gepaard gaan, met name het dunner worden van de botten (osteoporose), hoge bloeddruk, lage kaliumspiegels in het bloed (hypokaliëmie), diabetes, gevoeligheid voor infecties en dunner worden van de huid. Extra toezicht door uw arts is noodzakelijk.

Dexsol en virusinfecties:

In de periode dat u dit medicijn gebruikt, moet u niet in contact komen met iemand die waterpokken, gordelroos of de mazelen heeft. Dit omdat u wellicht speciale behandelingen nodig heeft als u een van deze ziektes zou krijgen. Als u denkt dat u misschien heeft blootgestaan aan een van deze ziektes, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. U moet uw arts ook inlichten als u zelf ooit besmettelijke ziektes zoals de mazelen of de waterpokken heeft gehad en als u hier in het verleden vaccinaties voor heeft gehad.

Licht alstublieft uw arts of iemand die u behandelt, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, in wanneer u:

 • een ongeluk heeft gehad
 • ziek bent
 • een operatie moet ondergaan. Dit geldt ook voor operaties die u wellicht bij uw tandarts moet ondergaan
 • Een vaccinatie nodig heeft, met name voor ‘levende virussen’ zoals BMR, tuberculose, gele koorts of orale tyfus.

Als iets van het bovenstaande op u van toepassing is, moet u uw arts of de persoon die u behandelt hierover inlichten, ook wanneer u al gestopt bent met het innemen van dit medicijn. Als u suppressie tests of tests voor infecties ondergaat, moet u de persoon die de test bij u afneemt inlichten over het feit dat u dit medicijn gebruikt, omdat het de resultaten van de test zou kunnen beïnvloeden.

Wanneer een kind dit medicijn gebruikt, is het belangrijk dat een arts de groei en ontwikkeling van dit kind nauwlettend in de gaten houdt. Dexamethason dient niet routinematig gebruikt te worden bij te vroeg geboren baby's met ademhalingsproblemen.

Gebruikt u naast Dexsol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft, ook homeopathische medicijnen. Dit omdat Dexsol de werking van andere medicijnen kan beïnvloeden. Andere medicijnen kunnen ook de werking van Dexsol beïnvloeden.

Licht uw arts met name in wanneer u iets van het volgende gebruikt:

 • medicijnen om hart- en bloedproblemen te behandelen, zoals warfarine, medicijnen tegen hoge bloeddruk, cholesterolverlagende medicijnen zoals colestyramine en plastabletten (diuretica)
 • medicijnen om infecties te behandelen, zoals amphotericine B door middel van intraveneuze injectie, rifabutine, rifampicine, een medicijn voor schimmelinfecties genaamd ketoconazol, antibiotica, zoals erytromycine, een medicijn voor worminfecties genaamd praziquantel en een medicijn voor tuberculose genaamd isoniazide
 • medicijnen om epilepsie te behandelen, zoals fenytoïne, carbamazepine, primidone, fenobarbital en acetazolamide, dat ook gebruikt wordt voor glaucoom
 • medicijnen om maagklachten te behandelen, zoals antacida, actieve kool en carbenoxolon. U dient op zijn minst twee uur te wachten met het innemen van Dexsol als u één van deze medicijnen heeft ingenomen
 • medicijnen die u kalmeren of u helpen met slapen, zoals barbituraten of sulpiride
 • medicijnen die pijn reguleren en ontstekingen remmen, zoals aspirine of vergelijkbare non-steroïde ontstekingsremmers (NSAIDs), zoals indometacine, hydrocortison, cortison en andere corticosteroïden. U dient nauwlettend in de gaten te worden gehouden wanneer u NSAIDs tegelijkertijd met Dexsol gebruikt, omdat u dan vatbaarder bent voor maag- of darmzweren
 • medicijnen die gebruikt worden om diabetes te behandelen zoals insuline, metformine of sulfonylurea zoals chlorpropamide
 • medicijnen die de spierbeweging bij myasthenia gravis helpen, zoals neostigmine
 • ritonavir, gebruikt om HIV te behandelen
 • oestrogeentabletten, met inbegrip van de anticonceptiepil
 • cyclosporine, gebruikt om de afstoting van organen na transplantatie tegen te gaan
 • antikankerbehandelingen, zoals aminoglutethimide en thalidomide, ook gebruikt voor de behandeling van lepra
 • efedrine wat helpt de bloedvaten strakker te maken
 • tetracosactide
 • methotrexaat
 • medicijnen tegen virusinfecties, zoals indinavir en saquinavir
 • vaccinaties met levende ziekteverwekkers zoals BMR, tuberculose, gele koorts of orale tyfus.

Als u er niet zeker van bent of iets van het bovenstaande op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Dexsol inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt door het gebruik van dit medicijn duizeligheid ervaren (zie rubriek 4: mogelijke bijwerkingen). Dit kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. Bestuur in dit geval geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat:

 • Sorbitol en maltitol. Neem voor het gebruik van dit medicijn contact op met uw arts als uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen.
 • Propyleenglycol. Dit kan alcohol-achtige verschijnselen veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het medicijn innemen

 • dit medicijn bevat 2 mg dexamethason per 5 ml
 • neem dit medicijn oraal in. Sommige mensen kunnen tegelijkertijd een dexamethasoninjectie krijgen
 • het is mogelijk dat uw dokter u zegt dat u het zoutgehalte in uw dieet moet verlagen
 • u moet tijdens het gebruik van dit medicijn wellicht ook kaliumsupplementen innemen. Uw arts zal u dit aanraden als dit noodzakelijk is aangezien het patiënten niet wordt aangeraden regelmatig kalium te nemen zonder medisch toezicht
 • als uw dagelijkse dosis zeer klein is, vraag dan uw apotheker om een hulpmiddel om deze hoeveelheden af te meten, zoals een orale injectiespuit.

Volwassenen en ouderen:

De gebruikelijke dosering voor volwassenen en ouderen is:

 • neem 0,5 mg tot 9 mg per dag als een enkele dosis, bij voorkeur ‘s ochtends
 • als u het medicijn voor langere tijd gaat gebruiken, zal uw arts u een ‘onderhoudsdosis’ van 1,5 mg per dag geven.

Gebruik bij kinderen:

De gebruikelijke dosis voor kinderen is:

 • neem om de andere dag een enkele dosis.

Kroep bij baby’s en kinderen:

Uw arts zal de juiste dosis in milliliters (ml) vaststellen op basis van het gewicht van uw kind. Dit wordt gewoonlijk eenmaal ingenomen, maar soms kan uw arts bepalen dat een tweede dosis moet worden ingenomen na 12 uur. Volg de aanwijzingen van de arts op.

Als u dit medicijn neemt als onderdeel van ziekenhuisonderzoeken:

 • neem 500 microgram tot 2 mg voor iedere dosis
 • u zal dit medicijn voor een korte periode in moeten nemen.

Als u te veel van dit medicijn inneemt dan u zou moeten, neem dan contact op met een arts of ga onmiddellijk naar een ziekenhuis. Neem de medicijndoos mee zodat de arts weet wat u heeft ingenomen.

 • Als u vergeet een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u zich dit herinnert. Echter, als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over.

Neem geen dubbele dosis (twee doses tegelijk) om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

 • Het kan gevaarlijk zijn plotseling met het innemen van dit medicijn te stoppen. Als u met deze behandeling moet stoppen, volg dan het advies van uw arts. Hij of zij kan u voorschrijven de hoogte van de doses van het medicijn dat u gebruikt geleidelijk te verlagen tot u geheel met het innemen kan stoppen.
 • Als u te snel met het gebruik van dit medicijn stopt, kunt u een lage bloeddruk krijgen en in sommige gevallen kan uw aandoening terugkeren.
 • U kunt ook een ‘ontwenningsymptoom’ ervaren. De gevolgen hiervan kunnen zijn koorts, pijn in de spieren en gewrichten, een zwelling aan de binnenkant van uw neus, gewichtsverlies, een jeukerige huid en conjunctivitis.

Gevolgen wanneer de behandeling met dexamethason is stopgezet:

Na een langere behandeling met dexamethason moet de dosis geleidelijk afgebouwd worden om een terugval naar uw ziekte te voorkomen en uw bijnier in staat te stellen zijn normale functies weer op te pakken. De arts zal u uitleggen hoe u dit moet doen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen: neem onmiddellijk contact op met uw arts

Steroïden, waaronder dexamethason, kunnen ernstige problemen voor de psychische gezondheid veroorzaken. Deze komen voor bij zowel volwassenen als kinderen. Ze kunnen voorkomen bij ongeveer 5 van elke 100 mensen die medicijnen zoals dexamethason innemen. Hieronder vallen:

 • zich depressief voelen, ook gedachten over zelfmoord
 • zich zeer opgewekt (manie) of zeer blij (euforie) voelen of sterk wisselende stemmingen hebben
 • zich angstig of geïrriteerd voelen, slaapproblemen ondervinden, moeilijkheden met denken, verward zijn en geheugenverlies
 • dingen die er niet zijn voelen, zien of horen of geloven in dingen die niet echt zijn (waanvoorstellingen). Vreemde en beangstigende gedachten hebben, uw manier van handelen veranderen of het gevoel hebben alleen te zijn
 • schizofrenie die erger wordt

Krijgt u last van enige van deze problemen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Ervaart u een allergische reactie op Dexsol, stop dan met de inname en zoek onmiddellijk medische hulp.

Een allergische reactie kan inhouden:

 • elke soort huidirritatie, schilferende huid, puisten of pijnlijke lippen en mond
 • plotselinge piepende ademhaling, hartkloppingen of een drukkend gevoel in de borstkast of ineenzakken.
 • Maag- en darmproblemen: ontstoken slokdarm (oesophagus), zweren in de slokdarm of de darm die kunnen breken en bloeden, misselijkheid, overgeven, maagpijn of een opgezette maag, grotere eetlust dan gewoonlijk, hikken, diarree, het scheuren van de darm, in het bijzonder als u een ontstoken darm heeft
 • Ontstoken alvleesklier: dit kan ernstige pijn in de rug of buik veroorzaken
 • Problemen met zouten in uw bloed zoals teveel natrium of te weinig kalium of calcium. U kunt vocht vasthouden.
 • Hart- en bloedproblemen: hartfalen bij mensen met een verhoogd risico op hartproblemen, hoge bloeddruk, bloedproppen (tekenen hiervan zijn o.a. roodheid, pijn of gevoelloosheid, kloppingen, een brandend gevoel of zwellingen). Er kan ook een grote stijging in het aantal witte bloedcellen in uw lichaam voorkomen. Sommige soorten bloedonderzoek zullen de invloed hiervan tonen.
 • Botproblemen: verdunning van de botten met een verhoogd breukrisico, alsook heup-, arm- en beenbotproblemen, gescheurde pezen, het verdwijnen van spieren en spierzwakte
 • Terugkerende infecties die elke keer erger worden. Dit kan een teken zijn van een slecht werkend immuunsysteem. Het terug komen van TB (tuberculose) als u dit al eerder hebt gehad. U kunt ook candidiasis (schimmelinfectie) krijgen.
 • Huidproblemen: wonden die langzamer genezen, dunnere, gevoelige huid, ongebruikelijke paarse vlekken op de huid of kneuzingen, roodheid en ontsteking van de huid, zwakkere reactie op huidonderzoek, striae (zwangerschapsstrepen), acne, meer zweten dan gewoonlijk, huiduitslag of opgezwollen kleine aderen onder de huid, verdunning van het haar
 • Oogproblemen: cataract, verhoogde druk op het oog waaronder glaucoom, zwelling in het oog, wazig zicht, verdunning van de bedekking van de oogbal, ooginfecties die u al heeft kunnen erger worden, opzwelling van de ogen
 • Hormoonproblemen: groei van extra lichaamshaar (in het bijzonder bij vrouwen), gewichtstoename, onregelmatige of het overslaan van de menstruatie, veranderingen in het eiwit- en calciumgehalte in uw bloed (welke door een bloedonderzoek ontdekt zal worden), belemmerde groei bij kinderen en tieners en opzwelling en gewichtstoename van het lichaam en het gezicht (‘Cushingoïde toestand’ genoemd) Dexsol kan ook uw diabetes beïnvloeden en u kan merken dat u hogere doses van uw diabetesmedicijn nodig heeft. Tijdens het innemen van dexamethason is uw lichaam wellicht niet in staat normaal op ernstige stress zoals ongelukken, operaties of ziekte te reageren.
 • Problemen met uw zenuwstelsel: stuipen of epilepsie kunnen erger worden, duizeligheid, hoofdpijn, hevige ongebruikelijke hoofdpijn met visuele problemen gewoonlijk bij kinderen (doorgaans nadat de behandeling is gestopt), een gevoel aan het medicijn verslaafd te zijn, niet in staat zijn te slapen, depressieve gevoelens, extreme stemmingswisselingen
 • Andere bijwerkingen: kan u algeheel onwel laten voelen. Als u een man bent kan dit medicijn de hoeveelheid en bewegelijkheid van uw sperma beïnvloeden.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bent u een patiënt in het Verenigd Koninkrijk, dan kunt u de bijwerking direct aan de autoriteiten melden via het gele kaartsysteem. Zie www.mhra.gov.uk.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos (T.h.t.: maand, jaar)
 • De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum
 • Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
 • Na opening binnen 3 maanden gebruiken
 • Gebruik Dexsol niet als u merkt dat het medicijn er anders uitziet of anders ruikt. Neem contact op met uw apotheker
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof is Dexamethason Natriumfosfaat. Elke 5 ml bevat 2 mg dexamethason (als dexamethason natriumfosfaat).
 • De andere stoffen in dit middel zijn benzoëzuur (E210), propyleenglycol (E1520), citroenzuur (E330), vloeibare maltitol (E965), muntsmaak (bevat isopropanol en propyleenglycol), vloeibare sorbitol (E420), natriumcitraat (E331) en gezuiverd water.

Een kleurloze tot lichtgele vloeistof met een muntgeur.

Het wordt geleverd in een bruine, glazen fles met 75 ml of 150 ml van de drank.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Rosemont Pharmaceuticals Ltd

Yorkdale Industrial Park, Braithwaite Street

Leeds LS11 9XE - Verenigd Koninkrijk.

Ingeschreven in het register onder:

RVG 32413

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2013

Advertentie

Stof(fen) Dexamethason
Toelating Nederland
Producent Rosemont
Verdovend Nee
ATC-Code H02AB02
Farmacologische groep Corticosteroïden voor systemisch gebruik, gewoon

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.