Glucosamine Pharma Nord 400 mg capsules, hard

ATC-Code
M01AX05
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Pharma Nord
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Muskel- und skelettsystem
Therapeutische groep Antiphlogistika und antirheumatika
Farmacologische groep Nichtsteroidale antiphlogistika und antirheumatika
Chemische groep Andere nichtsteroidale antiphlogistika und antirheumatika
Stof Glucosamin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pharma Nord

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Glucosamine is een lichaamseigen stof die de opbouw van kraakbeen ondersteunt. Glucosamine vermindert de pijn en verbetert de beweeglijkheid van aangetaste gewrichten bij personen met milde tot matige artrose van de knie.

Glucosamine Pharma Nord behoort tot de groep niet-steroïde anti-ontstekings en antireumatische geneesmiddelen.

Glucosamine Pharma Nord capsules worden gebruikt om de symptomen van milde tot matige artrose van de knie te verlichten.

Uw arts kan Glucosamine Pharma Nord geadviseerd hebben bij een andere klacht. Volg altijd het advies van uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Glucosamine Pharma Nord niet

 • Wanneer u overgevoelig bent voor schaaldieren, aangezien de actieve stof uit schaaldieren gewonnen wordt.
 • Wanneer u overgevoelig bent voor glucosamine of één van de andere bestanddelen.

Wees extra voorzichtig met Glucosamine Pharma Nord

 • Wanneer u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft. In dat geval dient uw bloedsuikerwaarde en insulinebehoefte aan het begin van de behandeling gecontroleerd te worden.
 • Wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt.
 • Wanneer u een verminderde nierfunctie heeft of een kaliumbeperkt dieet moet volgen.

Raadpleeg uw arts voordat u Glucosamine Pharma Nord gebruikt, om gewrichtsziekten uit te sluiten die om een andere behandeling vragen.

Glucosamine Pharma Nord bevat 2,2 mmol (87 mg) kalium per capsule. Dit moet worden

overwogen bij patiënten met een verminderde nierfunctie en bij patiënten met een kaliumbeperkt dieet.

Informeer uw arts ook als

 • U bekend bent met een verhoogd cholesterolgehalte. In enkele gevallen is bij patiënten die met glucosamine behandeld werden een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed vastgesteld. Het wordt aangeraden voor en tijdens de behandeling uw cholesterolwaarde te laten meten.
 • U lijdt aan astma. Wees u er bij het begin van de behandeling met glucosamine van bewust dat de symptomen kunnen verergeren.
 • U suikerziekte heeft. Als dit het geval is, kan een regelmatiger controle van het bloedsuiker bij de start van de behandeling noodzakelijk zijn.

Inname met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt kopen.

Voorzichtigheid is geboden als Glucosamine Pharma Nord in combinatie wordt gebruikt met antistolling medicijnen (warfarine) of tetracyclinen (antibacterieel middel bij infecties).

Gebruik van Glucosamine Pharma Nord in combinatie met voedsel en drank

Glucosamine Pharma Nord kan met voedsel en drank ingenomen worden.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Glucosamine Pharma Nord niet gebruiken wanneer u zwanger bent.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Gebruik Glucosamine Pharma Nord niet wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Glucosamine Pharma Nord een effect heeft op de rijvaardigheid en het gebruik van machines. Indien u last krijgt van duizeligheid of vermoeidheid wordt het afgeraden om een voertuig te besturen of machines te bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volwassenen en ouderen:

Neem 3 maal per dag 1 capsule (dit betekent 1200 mg glucosamine, overeenkomend met ruim 1500 mg glucosamine hemisulfaat). De dagelijkse dosis kan ook in één keer ingenomen worden. De capsule(s) moet(en) met een vol glas water worden ingenomen.

Glucosamine wordt niet aanbevolen bij acute pijn. De werking wordt meestal merkbaar binnen een aantal weken na het begin van de behandeling en in enkele gevallen langer. Als er na 2-3 maanden geen verbetering optreedt, dient de benadeling opnieuw beoordeeld te worden.

Kinderen:

Glucosamine Pharma Nord mag niet door kinderen jonger dan 18 jaar gebruikt worden zonder begeleiding van een arts.

Verminderde nier- en/of leverfunctie

Volg de instructies van uw arts.

Indien u bemerkt dat Glucosamine Pharma Nord te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u meer van Glucosamine Pharma Nord heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u te veel van Glucosamine Pharma Nord heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Glucosamine Pharma Nord in te nemen

Neem geen dubbele dosis van Glucosamine Pharma Nord om de vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Glucosamine Pharma Nord bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen kunnen:

 • vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten); hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, buikpijn, lichte stoornis in de spijsvertering (indigestie), diarree, verstopping,
 • soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten); uitslag, jeuk, blozen Als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25 °C.

Sluit de pot goed na gebruik.

Gebruik Glucosamine Pharma Nord niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking.

Anvullende Informatie

Wat bevat Glucosamine Pharma Nord?

 • Het werkzame bestanddeel is glucosamine. Dit is aanwezig in de vorm glucosamine hemisulfaat 2KCl-kaliumchloride-complex, overeenkomend met 400 mg glucosamine (= 509 mg glucosamine hemisulfaat).
 • De andere bestanddelen zijn magnesiumstearaat, gelatine en titaandioxide (E 171)

Hoe ziet Glucosamine Pharma Nord er uit?

Glucosamine Pharma Nord bestaat uit witte, harde gelatine capsules die een wit kristallijn poeder bevatten.

Glucosamine Pharma Nord is verkrijgbaar in potten met 60, 90 of 270 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Pharma Nord ApS Tinglykke 4-6 DK-6500 Vojens Denemarken

Tel.: 00-45-75857400

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Nederland:

Pharma Nord BV

Kon. Wilhelminalaan 29A

1411 EL Naarden

Tel.: 035-5430991

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België Glucosamine Pharma Nord
Bulgarië Glucosamin Pharma Nord
Tsjechië Glukosamin Pharma Nord
Denemarken Glucosamin Pharma Nord
Estland Glucosamine Pharma Nord
Finland Glucosamin Pharma Nord
Hongarije Glukozamin Pharma Nord
Ierland Glucosamine Pharma Nord
Italië Glucosamina Pharma Nord
Letland Glucosamine Pharma Nord
Lithouwen Glucosamine Pharma Nord
Nederland Glucosamine Pharma Nord
Polen Glukozamina Pharma Nord
Portugal Arthramina
Slowakië Glukosamin Pharma Nord
Slovenië Glucosamin Pharma Nord
Spanje Glucosamina Pharma Nord
Zweden Glukosamin Pharma Nord

Registratienummer:

RVG 32464

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in: oktober 2009

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.