Gyno-Miconazolnitraat 20 PCH, crème voor vaginaal gebruik 20 mg/g

Illustratie van Gyno-Miconazolnitraat 20 PCH, crème voor vaginaal gebruik 20 mg/g
Stof(fen) Miconazol
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code D01AC02
Farmacologische groep Antifungale middelen voor lokaal gebruik

Vergunninghouder

Pharmachemie

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Miconazolnitraat behoort tot de groep van de antimycotica. Deze middelen zorgen ervoor dat schimmels worden gedood.

Gebruiken

 • bij infecties van de vagina en/of de ruimte tussen de schaamlippen, veroorzaakt door de schimmelsoort Candida.

Dosering en wijze van gebruik

Dosering

Eenmaal per dag (’s avonds voor het slapen gaan) de inhoud van een applicator (± 5 g crème) diep in de vagina inbrengen.

Als u merkt dat Gyno-miconazolnitraat 20 PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

 • Draai de schroefdop los, keer hem om en prik met de punt een gaatje in het aluminium dat de tube afsluit.(afbeelding 1).
 • Draai de dop van de tube en schroef een van de wegwerp-applicatoren op de tube. Let erop dat u de applicator niet op de tube schuift; de inbrenghuls beschadigt dan. (afbeelding 2).
 • Knijp nu voorzichtig in de tube zodat de crème in de applicator komt. Het binnenste deel van de applicator (de zuiger) schuift nu naar buiten (afbeelding 3).
 • Stop met knijpen wanneer de applicator volledig gevuld is en de zuiger niet verder naar buiten kan schuiven (afbeelding 4).
 • Schroef de gevulde applicator nu van de tube en sluit de tube direct weer met de dop.
 • Het is het beste op uw rug te gaan liggen met de knieën opgetrokken en gespreid. Breng dan de applicator zo diep mogelijk in de vagina. Druk de zuiger helemaal in: de crème komt nu in de vagina (afbeelding 5).
 • Verwijder daarna de applicator zonder de zuiger aan te raken.
 • De applicator na gebruik wegwerpen.
 • Voor elke toediening een nieuwe applicator gebruiken. (er zitten 2 reservehulzen in de verpakking).

Het is belangrijk de behandeling 14 dagen voort te zetten, ook als de jeuk en de vaginale afscheiding al na enkele dagen verdwenen zijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Gyno-miconazolnitraat 20 PCH in te brengen

Wanneer u een dosis gemist hebt, breng dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Breng nooit een dubbele dosis van Gyno-Miconazolnitraat 20 PCH in om zo de vergeten dosis in te halen.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Gyno-miconazolnitraat 20 PCH niet

 • wanneer u overgevoelig bent voor miconazolnitraat of voor andere bestanddelen van de crème.

Wees extra voorzichtig met Gyno-miconazolnitraat 20 PCH

 • wanneer uw seksuele partner ook besmet is; deze dient dan ook met een antischimmelmiddel te worden behandeld
 • wanneer er bij u een plaatselijke of allergische reactie optreedt; u dient met het gebruik te stoppen

1060180_rvg_21627_PIL_0212.7v.ES

GYNO-MICONAZOLNITRAAT 20 PCH crème voor vaginaal gebruik

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 8 februari 2012
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 2
 • wanneer u condooms of een pessarium gebruikt; de hulpstoffen van Gyno-Miconazolnitraat 20 PCH kunnen het rubber van rubberproducten zoals condooms of een pessarium aantasten. U kunt deze producten beter niet gebruiken tot drie dagen na het einde van de behandeling.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Over het gebruik van miconazolnitraat tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij dierproeven. U kunt Gyno-Miconazolnitraat 20 PCH tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Het is niet bekend of miconazolnitraat in de moedermelk wordt uitgescheiden. U kunt Gyno- Miconazolnitraat 20 PCH tijdens het geven van borstvoeding alleen gebruiken na overleg met de arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit middel op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Gyno-miconazolnitraat 20 PCH

Dit geneesmiddel bevat benzoëzuur. Hierdoor kan irritatie van de huid, de ogen en de slijmvliezen optreden en is er een verhoogde kans op het optreden van geelzucht bij pasgeboren baby's.

Gebruik van Gyno-miconazolnitraat 20 PCH in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze crème met:

 • bepaalde geneesmiddelen die ervoor zorgen dat uw bloed wordt verdund, zoals acenocoumarol of warfarine; miconazol kan de bloedverdunnende werking van deze middelen versterken.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere (genees)middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

1060180_rvg_21627_PIL_0212.7v.ES

GYNO-MICONAZOLNITRAAT 20 PCH crème voor vaginaal gebruik

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 8 februari 2012
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 3

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Gyno-miconazolnitraat 20 PCH bijwerkingen veroorzaken.

1060180_rvg_21627_PIL_0212.7v.ES

GYNO-MICONAZOLNITRAAT 20 PCH crème voor vaginaal gebruik

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 8 februari 2012
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 4

Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Afweersysteem

Allergische reacties.

Huid

Huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (netelroos), huiduitslag.

Spieren en botten

Krampen van het bekken.

Overig

Irritatie, jeuk en branderigheid op de plaats van aanbrengen, vooral bij het begin van de behandeling.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Niet bewaren boven 25°C, in de originele verpakking; niet bevriezen.

Gyno-miconazolnitraat 20 PCH buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • Het werkzame bestanddeel is

miconazolnitraat, 20 mg per gram crème voor vaginaal gebruik.

 • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn ethyleenglycol en polyoxyethyleenglycolpalmitostearaat, onverzadigde gepolyglycolyseerde glyceriden, paraffine, benzoëzuur (E210; 2mg/g), water.

Farmaceutische vorm en inhoud

De crème is verpakt in een tube à 78 gram met bijbehorende wegwerpapplicatoren (16 applicatoren per tube).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie B.V.

1060180_rvg_21627_PIL_0212.7v.ES

GYNO-MICONAZOLNITRAAT 20 PCH crème voor vaginaal gebruik

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 8 februari 2012
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 5

Swensweg 5

2003 RN Haarlem

Fabrikant

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str.3

89079 Ulm

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 21627

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2012.

0212.7v.ES

1060180_rvg_21627_PIL_0212.7v.ES

GYNO-MICONAZOLNITRAAT 20 PCH crème voor vaginaal gebruik

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 8 februari 2012
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 6

Advertentie

Stof(fen) Miconazol
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code D01AC02
Farmacologische groep Antifungale middelen voor lokaal gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.