Miconazolnitraat MAE 20 mg/g, strooipoeder

Illustratie van Miconazolnitraat MAE 20 mg/g, strooipoeder
Stof(fen) Miconazol
Toelating Nederland
Producent MAE Holding
Verdovend Nee
ATC-Code D01AC02
Farmacologische groep Antifungale middelen voor lokaal gebruik

Vergunninghouder

MAE Holding

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1 RK

Farmaceutische vorm en inhoud:

Strooipoeder.

Container à 20 gram.

Geneesmiddelengroep:

Miconazol behoort tot de groep van de antimycotica (middelen tegen schimmelinfecties). Miconazol is werkzaam bij infecties die veroorzaakt worden door schimmels en gisten. Het heeft tevens een antibacteriële werking tegen een beperkt aantal soorten bacteriën.

Gebruiken bij:

 • de behandeling van infecties van huid en nagels die veroorzaakt worden door voor miconazol gevoelige schimmels en gisten.

Gebruik Miconazolnitraat MAE niet:

 • wanneer u overgevoelig bent voor miconazol of voor één van de overige bestanddelen van de producten.

Wees extra voorzichtig met Miconazolnitraat MAE:

 • bij overgevoeligheid voor of ontwikkeling van antistoffen tegen verwante antischimmelmiddelen. Miconazol kan overgevoeligheid voor of ontwikkeling van antistoffen tegen verwante antischimmelmiddelen (econazol, isoconazol, ketoconazol) veroorzaken. Omgekeerd kunnen deze verwante antischimmelmiddelen dat voor miconazol tot gevolg hebben.
 • gebruik (van dit product) op een afgesloten huidoppervlak (bijvoorbeeld met een pleister), op een groot oppervlak of op dichtbij slijmvliezen dient te worden vermeden. Dit kan de hoeveelheid die opgenomen wordt in het lichaam vergroten en daarmee ook de kans op interacties tussen geneesmiddelen vergroten
 • wanneer elk spoor van de aandoening verdwenen is. De behandeling dient dan nog circa tien dagen nauwgezet te worden voortgezet om de mogelijke terugkeer van de klacht te voorkomen.
 • bij gebruik van alle voorwerpen die met de letsels in aanraking komen. Alle voorwerpen die met de letsels in aanraking komen (zoals handdoek, borsteltje, washandje en nagelknipper), dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik voorbehouden te worden.
 • bij de behandeling van de infecties van de voeten. Bij de behandeling van de infecties van de voeten is het aan te bevelen de voeten met zeep te wassen en de schilfers te verwijderen. Nadien de voeten zeer zorgvuldig droogwrijven, ook tussen de tenen, met een speciaal daartoe voorbehouden handdoek. Om herinfectie vanuit de schoenen te voorkomen dagelijks een weinig Miconazolnitraat MAE strooipoeder op het letsel strooien, vooral tussen de tenen, en eventueel ook in de kousen en schoenen. Vervolgens miconazolnitraat crème op het letsel aanbrengen en zachtjes inwrijven, ook tussen de tenen en op de zool. Na elke behandeling schone kousen aantrekken.
2 RK

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap:

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding:

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Gebruik van Miconazolnitraat MAE in combinatie met andere geneesmiddelen:

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Onderstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of de groep van de werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden.

Er zijn tot nu toe geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen gemeld.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Dosering en wijze van gebruik:

bij huidinfecties:

Bij de behandeling van infecties van de voeten is het aan te bevelen tegelijkertijd en als nabehandeling dagelijks een weinig poeder op het letsel te strooien, vooral tussen de tenen, en eventueel ook in de kousen en schoenen. De behandeling dient ononderbroken te worden voortgezet tot de huidafwijking geheel is verdwenen (meestal na twee tot vijf weken).

Opmerking: het dagelijks wassen van de geïnfecteerde delen is noodzakelijk.

3 RK

Duur van de behandeling:

U mag Miconazolnitraat MAE niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

In geval u bemerkt dat Miconazolnitraat MAE te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Miconazolnitraat MAE heeft gebruikt:

Teveel aangebrachte poeder kan eenvoudig met een tissue worden verwijderd.

Wanneer u per ongeluk Miconazolnitraat MAE poeder heeft ingenomen, dient u contact op te nemen met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Miconazolnitraat MAE te gebruiken:

Wanneer u vergeten bent Miconazolnitraat MAE te gebruiken, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Neem nooit een dubbele dosis van Miconazolnitraat MAE om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met MAE wordt gestopt:

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Miconazolnitraat MAE bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

 • overgevoeligheidsverschijnselen
 • huidirritatie
 • roodheid van de huid
 • branderigheid van de huid.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Miconazolnitraat MAE buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. De container zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

Gebruik Miconazolnitraat MAE niet meer na de datum op de verpakking achter “EXP”.

4 RK

De aanduiding “EXP”betekent: “niet te gebruiken na”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2013.

5 RK

Advertentie

Stof(fen) Miconazol
Toelating Nederland
Producent MAE Holding
Verdovend Nee
ATC-Code D01AC02
Farmacologische groep Antifungale middelen voor lokaal gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.