Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers, crème

ATC-Code
D01AC02
Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers, crème

Samenwerkende Apothekers Nederland

Stof
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Antifungale middelen voor lokaal gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Samenwerkende Apothekers Nederland

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers bevat miconazolnitraat (20 mg per gram crème). Miconazolnitraat is de stof die zorgt voor de werking van Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers. Het doodt vrijwel alle schimmels en sommige bacteriën die de huid kunnen besmetten.

Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers is een witte crème in een tube. De crème bevat verder enkele hulpstoffen, namelijk vloeibare paraffine, macrogolstearaat en ethyleenglycolstearaat, oleoyl macrogolglycerides, benzoëzuur (E210; 2 mg/g), gebutyleerd hydroxyanisol (E320; 0,052 mg/g) en water. Het water verdampt gemakkelijk. Daardoor trekt de crème gemakkelijk in de huid. Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers is verpakt in een tube met een inhoud van 15 of 30 gram. Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers is in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 21061=06193 op naam van Samenwerkende Apothekers Nederland bv, Kralingseweg 201, 3062 CE Rotterdam.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers wordt gebruikt tegen een schimmelinfectie van de huid.

  U mag Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers niet gebruiken als u weet dat u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen in de crème. Welke dit zijn, vindt u onder: (1.) 'Wat is Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers? '. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk of ernstige verergering van de huidaandoening waarvoor u dit middel gebruikt. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers en raadpleeg uw arts.

  • Zwangerschap

  Bent u in verwachting? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de zwangerschap gebruiken.

  • Borstvoeding

  Geeft u borstvoeding? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers voor zover bekend zonder bezwaar gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

  • Overgevoeligheid

  Als u overgevoelig bent voor andere anti-schimmelmiddelen (met name middelen die als werkzame stof econazol of ketoconazol bevatten), kan het zijn dat u ook overgevoelig bent voor Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers..

  • Hygiënische maatregelen

  Was de besmette lichaamsdelen elke dag. Houd de voorwerpen die met de schimmelinfectie in aanraking komen alleen voor eigen gebruik (handdoek, washandje, borsteltje, nagelknipper), om te voorkomen dat u anderen besmet.

  Bij voetschimmel moet u voorkomen dat u uzelf steeds opnieuw besmet vanuit uw kousen en schoenen. Was de voeten daarom zorgvuldig en verwijder de schilfers. Trek na de behandeling van de voeten schone sokken of kousen aan. Strooi verder elke dag wat Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers in uw kousen en af en toe ook wat in uw schoenen.

  • Op een afgesloten of groot huidoppervlak of op/dichtbij slijmvliezen

  Gebruik van Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers op een afgesloten huidoppervlak (bijv. met een pleister of bij kinderen onder een luier), op een groot oppervlak of op/dichtbij slijmvliezen dient te worden vermeden. Dit kan de hoeveelheid die opgenomen wordt in het lichaam vergroten en daarmee ook de kans op bijwerkingen of interacties tussen geneesmiddelen vergroten.

  • Ogen

  Zorg ervoor dat de crème niet in uw ogen komt. Als er per ongeluk toch crème in de ogen komt, spoel ze dan direct met veel water.

  • Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke

  U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer e.d. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers het reactievermogen nadelig beïnvloedt.

  • Extra informatie over bepaalde bestanddelen

  Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers bevat benzoëzuur (E210) en gebutyleerd hydroxyanisol (E320). Beide stoffen kunnen de huid, ogen en slijmvliezen irriteren.

   Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken (ook geneesmiddelen die u zonder recept koopt). Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt, en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (bijvoorbeeld van de dosering van één van de middelen).

   • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet uw stolling regelmatig worden gecontroleerd.
   • De werking en bijwerkingen van enkele andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld tabletten bij suikerziekte en fenytoïne, een middel gebruikt bij epilepsie), kunnen bij gelijktijdige toediening versterkt worden. Daarom dient u voorzichtig te zijn als u naast Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers één van deze middelen gebruikt.

  Wanneer uw arts u de crème heeft voorgeschreven, dient u zich aan de aanwijzingen van de arts te houden. In het algemeen zijn de regels als volgt.

  Breng de crème 1 tot 2 keer per dag aan; zonder ook maar een dag over te slaan. Wanneer elk spoor van de aandoening verdwenen is (meestal na 2 tot 6 weken), ga dan nog 10 dagen door met behandelen. Hiermee voorkomt u dat de klacht snel terugkomt.

  Bij bepaalde schimmelinfecties, bijvoorbeeld voetschimmel, wordt naast Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers ook vaak Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers gebruikt.

  Wanneer na 14 dagen gebruik van Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers geen enkele verbetering van de aandoening is opgetreden, raadpleeg dan uw arts.

Hoe gebruikt u dit middel?

 1. Was de aangetaste plekken en haal losse schilfers weg. Droog de plekken daarna zorgvuldig af met een aparte handdoek. Bij voetschimmel: ook tussen de tenen.
 2. Breng Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers dun aan op de schimmelplekken en op de huid onmiddellijk eromheen en wrijf de crème zachtjes in, tot deze volledig in de huid gedrongen is. Bij voetschimmel: ook tussen de tenen en op de voetzool.
 3. Was daarna zorgvuldig uw handen (behalve wanneer de crème voor uw handen bedoeld is).
 4. Trek dan schone kleren/kousen/sokken aan. Op die manier besmet u uzelf niet opnieuw en geneest de huid sneller.

Nieuwe tube openmaken

Draai de dop los, keer deze om en prik met de punt een gaatje in het aluminium dat de tube afsluit.

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers kunnen de klachten weer terugkeren. Zelfs nadat elk spoor van de aandoening verdwenen is (meestal na 2 tot 6 weken), moet u nog 10 dagen doorgaan met behandelen.

Mogelijke bijwerkingen?

Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving meer Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers heeft gebruikt dan is aangeven in deze gebruiksaanwijzing (zie onder (6.) 'Dosering van Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers’). Wanneer Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers te dik of te vaak wordt gebruikt, kunnen er roodheid, zwelling of een brandend gevoel ontstaan. Stop in dit geval met Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers en raadpleeg uw arts. Als iemand per ongeluk Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers heeft ingeslikt, raadpleeg dan een arts.

Breng de vergeten dosis op zodra u merkt dat u een keer bent vergeten Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers aan te brengen. Echter, wanneer het al tijd is voor de volgende keer, mag u geen dubbele hoeveelheid aanbrengen; u moet de vergeten keer dan overslaan. Probeer echter niet te vergeten uw geneesmiddel aan te brengen.

Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen. De behandeling met Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers wordt in het algemeen goed verdragen (als u de crème tenminste dun aanbrengt en niet langer gebruikt dan voorgeschreven).

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • Afweersysteem: allergische reactie of overgevoeligheidsreactie. In ernstige gevallen: een reactie waarbij de bloeddruk daalt en het hart snel maar zwak klopt, zichtbaar als bleekheid, onrust, en klamme huid (anafylactische reactie) of een ernstige overgevoeligheidsreactie met plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem). Een andere mogelijke overgevoeligheidsreactie gaat gepaard met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom). Ook kan een ernstige overgevoeligheidsreactie optreden met grote samensmeltende blaren waarbij uw opperhuid kan afsterven en loslaten (syndroom van Lyell). Als u last krijgt van dergelijke verschijnselen, stop dan met het gebruik van Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers en raadpleeg uw arts.
 • Huid: ontsteking van de huid, tekort aan pigment, branderig gevoel op de huid, lichte irritatie, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria), jeuk, roodheid en huiduitslag.

Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

Hoe bewaart u dit middel?

De juiste bewaarwijze is:

• in een dichte tube (na gebruik altijd onmiddellijk dichtdoen);

• samen met deze gebruiksaanwijzing;

• niet boven 25°C;

• buiten het bereik en zicht van kinderen.

Een ongeopende tube Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers is houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard). Voorbeeld: niet te gebruiken na 08-2008 of EXP.: 08-2008 betekent dat u het geneesmiddel na augustus 2008 niet meer mag gebruiken. Raadpleeg bij twijfel uw apotheker of drogist.

Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld in november 2012.

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...

Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.

Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.

Wat houdt een juist gebruik in?

 • Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
 • Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid.
 • Gebruik het niet langer dan is aangegeven.

Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik en zicht van kinderen.

Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.

Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.

Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig.

Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.

Wilt u meer weten over Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers of over schimmelaandoeningen van de huid?

Vragen over Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers of over schimmelaandoeningen van de huid kunt u het beste stellen aan uw arts apotheker of drogist.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.