Trekpleister Antischimmelcrème miconazolnitraat 20 mg/g, crème

Illustratie van Trekpleister Antischimmelcrème miconazolnitraat 20 mg/g, crème
Stof(fen) Miconazol
Toelating Nederland
Producent Marel
Verdovend Nee
ATC-Code D01AC02
Farmacologische groep Antifungale middelen voor lokaal gebruik

Vergunninghouder

Marel

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

De hydrofiele crème is verpakt in tubes à 30 gram.

Geneesmiddelengroep

Miconazolnitraat behoort tot de groep van de antimycotica. Deze middelen zorgen ervoor dat schimmels worden gedood.

Gebruiken

 • bij infecties van huid en nagels die veroorzaakt worden door voor miconazolnitraat gevoelige schimmels en gisten.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Trekpleister Antischimmelcrème niet

 • wanneer u overgevoelig bent voor miconazolnitraat of voor andere bestanddelen van deze hydrofiele crème.

Wees extra voorzichtig met Trekpleister Antischimmelcrème

 • omdat miconazolnitraat overgevoeligheid voor of ontwikkeling van antistoffen tegen verwante antischimmelmiddelen (econazol, isoconazol, ketoconazol) kan veroorzaken; omgekeerd kunnen deze verwante antischimmelmiddelen dat voor miconazolnitraat tot gevolg hebben
 • wanneer u last krijgt van overgevoeligheidsreacties; u dient uw arts te waarschuwen
 • wanneer elk spoor van de aandoening verdwenen is; de behandeling dient nog circa tien dagen voortgezet te worden om de mogelijke terugkeer van de klacht te voorkomen
 • wanneer u hulpmiddelen gebruikt bij de behandeling; alle voorwerpen die met de letsels in aanraking komen (zoals handdoek, borsteltje, washandje en nagelknipper), dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik voorbehouden te worden
 • wanneer u infecties van de voeten behandelt. Bij de behandeling van infecties van de voeten is het aan te bevelen de voeten met zeep te wassen en de schilfers te verwijderen. Nadien de voeten zeer zorgvuldig droogwrijven, ook tussen de tenen, met een speciaal daartoe voorbehouden handdoek. Om herinfectie vanuit de schoenen te voorkomen, kunt u dagelijks een beetje antischimmelstrooipoeder op het letsel strooien, vooral tussen de tenen, en eventueel ook in de kousen en schoenen. Vervolgens Trekpleister Antischimmelcrème op de letsels aanbrengen en zachtjes inwrijven, ook tussen de tenen en op de zool. Na elke behandeling schone kousen aantrekken
 • omdat contact met de ogen vermeden dient te worden
 • gebruik (van dit product) op een afgesloten huidoppervlak (bijvoorbeeld met een pleister), op een groot oppervlak of op/dichtbij slijmvliezen dient te worden vermeden. Dit kan de hoeveelheid die opgenomen wordt in het lichaam vergroten en daarmee ook de kans op interacties tussen geneesmiddelen vergroten.

TREKPLEISTER ANTISCHIMMELCREME MICONAZOLNITRAAT 20 MG/G

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 10 april 2013
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 3

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt in de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel opbrengt.

Borstvoeding

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel opbrengt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Trekpleister Antischimmelcrème

De hydrofiele crème bevat benzoëzuur. Hierdoor kan irritatie van de huid, de ogen en de slijmvliezen optreden en is er een verhoogde kans op het optreden van geelzucht bij pasgeboren baby's.

Gebruik van Trekpleister Antischimmelcrème combinatie met andere geneesmiddelen

Gebruikt u naast Trekpleister Antischimmelcrème nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet uw stolling regelmatig worden gecontroleerd.
 • De werking en bijwerkingen van enkele andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld tabletten bij suikerziekte en fenytoïne, een middel gebruikt bij epilepsie), kunnen bij gelijktijdige toediening versterkt worden. Daarom dient u voorzichtig te zijn als u naast Trekpleister Antischimmelcrème een van deze middelen gebruikt

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

Indien uw arts niet anders voorschrijft is het gebruik als volgt:

Huidinfecties

Een weinig crème één of tweemaal per dag op het aangedane huidgedeelte aanbrengen en dun uitstrijken. Bij de behandeling van infecties van de voeten is het aan te bevelen tegelijkertijd en als nabehandeling dagelijks een beetje antischimmelstrooipoeder op het letsel te strooien, vooral tussen de

TREKPLEISTER ANTISCHIMMELCREME MICONAZOLNITRAAT 20 MG/G

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 10 april 2013
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 4

tenen, en eventueel ook in de kousen en schoenen. De behandeling dient ononderbroken te worden voortgezet tot de huidafwijking geheel is verdwenen (meestal na twee tot vijf weken).

Nagelinfecties

De geïnfecteerde nagels zo kort mogelijk knippen. Eén tot tweemaal per dag een weinig crème op de geïnfecteerde nagel uitstrijken en de nagel afdekken met een niet-geperforeerde hechtpleister. De behandeling voortzetten, ook na het loskomen van de geïnfecteerde nagel (meestal na twee tot drie weken), totdat hergroei van een gezonde nagel en volledige genezing zijn optreden (meestal na ongeveer 32 weken).

Opmerking: het dagelijks wassen van de geïnfecteerde delen is noodzakelijk.

Als u merkt dat Trekpleister Antischimmelcrème te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

U mag Trekpleister Antischimmelcrème niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Trekpleister Antischimmelcrème heeft opgebracht

Wanneer u teveel van Trekpleister Antischimmelcrème heeft opgebracht, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Trekpleister Antischimmelcrème op te brengen

Wanneer u een dosis gemist hebt, breng dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog op. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Breng nooit een dubbele dosis van Trekpleister Antischimmelcrème op om zo de vergeten dosis in te halen.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Trekpleister Antischimmelcrème wordt gestopt

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Trekpleister Antischimmelcrème kunnen de klachten mogelijk terugkeren.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Trekpleister Antischimmelcrème bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Afweersysteem

Overgevoeligheidsverschijnselen.

Huid

Irritatie, roodheid, branderigheid.

TREKPLEISTER ANTISCHIMMELCREME MICONAZOLNITRAAT 20 MG/G

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 10 april 2013
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 5

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C, in de oorspronkelijke verpakking.

Trekpleister Antischimmelcrème buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in juni 2013

0413.2v.JK

Advertentie

Stof(fen) Miconazol
Toelating Nederland
Producent Marel
Verdovend Nee
ATC-Code D01AC02
Farmacologische groep Antifungale middelen voor lokaal gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.