Miconazolnitraat ratiopharm, hydrofiele creme 20 mg/g

ATC-Code
D01AC02
Miconazolnitraat ratiopharm, hydrofiele creme 20 mg/g

ratiopharm

Stof(fen)
Miconazol
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antifungale middelen voor lokaal gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

ratiopharm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud:

MICONAZOLNITRAAT RATIOPHARM 20 MG/G hydrofiele creme

Hydrofiele crème.

Hydrofiele crème: tube à 30 gram.

Geneesmiddelengroep:

Miconazol behoort tot de groep van de antimycotica (middelen tegen schimmelinfecties).

Miconazol is werkzaam bij infecties die veroorzaakt worden door schimmels en gisten. Het heeft tevens een antibacteriële werking tegen een beperkt aantal soorten bacteriën.

Gebruiken bij:

 • de behandeling van infecties van huid en nagels die veroorzaakt worden door voor miconazol gevoelige schimmels en gisten.

Dosering en wijze van gebruik:

bij huidinfecties:

Een weinig crème één- of tweemaal per dag op het aangedane huidgedeelte aanbrengen en dun uitstrijken. De behandeling dient ononderbroken te worden voortgezet tot de huidafwijking geheel is verdwenen (meestal na twee tot vijf weken).

bij nagelinfecties:

De geïnfecteerde nagels zo kort mogelijk knippen. Eén- tot tweemaal per dag een weinig crème op de geïnfecteerde nagel uitstrijken en de nagel afdekken met een niet-geperforeerde hechtpleister. De behandeling voortzetten, ook na het loskomen van de geïnfecteerde nagel (meestal na twee tot drie weken), totdat hergroei van een gezonde nagel en volledige genezing zijn opgetreden (meestal na

MICONAZOLNITRAAT RATIOPHARM 20 MG/G hydrofiele creme

ongeveer 32 weken).

Opmerking: het dagelijks wassen van de geïnfecteerde delen is noodzakelijk.

Duur van de behandeling:

U mag Miconazolnitraat ratiopharm niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

In geval u bemerkt dat Miconazolnitraat ratiopharm te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Miconazolnitraat ratiopharm heeft gebruikt:

Teveel aangebrachte crème kan eenvoudig met een tissue worden verwijderd.

Wanneer u per ongeluk Miconazolnitraat ratiopharm crème heeft ingenomen, dient u contact op te nemen met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Miconazolnitraat ratiopharm te gebruiken:

Wanneer u vergeten bent Miconazolnitraat ratiopharm te gebruiken, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Neem nooit een dubbele dosis van Miconazolnitraat ratiopharm om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Miconazolnitraat ratiopharm wordt gestopt:

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Miconazolnitraat ratiopharm niet:

 • wanneer u overgevoelig bent voor miconazol of voor één van de overige bestanddelen van de producten.

Wees extra voorzichtig met Miconazolnitraat ratiopharm:

 • bij overgevoeligheid voor of ontwikkeling van antistoffen tegen verwante antischimmelmiddelen. Miconazol kan overgevoeligheid voor of ontwikkeling van antistoffen tegen verwante antischimmelmiddelen (econazol, isoconazol, ketoconazol) veroorzaken. Omgekeerd kunnen deze verwante antischimmelmiddelen dat voor miconazol tot gevolg hebben.
 • wanneer elk spoor van de aandoening verdwenen is. De behandeling dient dan nog circa tien dagen nauwgezet te worden voortgezet om de mogelijke terugkeer van de klacht te voorkomen.
 • bij gebruik van alle voorwerpen die met de letsels in aanraking komen. Alle voorwerpen die met de letsels in aanraking komen (zoals handdoek, borsteltje, washandje en nagelknipper), dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik voorbehouden te worden.
 • bij de behandeling van de infecties van de voeten. Bij de behandeling van de infecties van de voeten is het aan te bevelen de voeten met zeep te wassen en de schilfers te verwijderen. Nadien de voeten zeer zorgvuldig droogwrijven, ook tussen de tenen, met een speciaal daartoe voorbehouden handdoek.

Vervolgens Miconazolnitraat ratiopharm crème op het letsel aanbrengen en zachtjes inwrijven, ook tussen de tenen en op de zool. Na elke behandeling schone kousen aantrekken.

 • Gebruik (van dit product) op een afgesloten huidoppervlak(bijvoorbeeld met een pleister), op een groot oppervlak of op/dichtbij slijmvliezen dient te worden vermeden. Dit kan de hoeveelheid die opgenomen wordt in het lichaam vergroten en daarmee ook de kans op interacties tussen geneesmiddelen vergroten.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap:

Deze geneesmiddelen kunnen voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

MICONAZOLNITRAAT RATIOPHARM 20 MG/G hydrofiele creme

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding:

Deze geneesmiddelen kunnen voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van deze producten op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Miconazolnitraat ratiopharm:

Benzoëzuur (E210) irriteert de huid, ogen en slijmvliezen. Het kan het risico op geelzucht bij pasgeborenen verhogen.

Gebruik van Miconazolnitraat ratiopharm in combinatie met andere geneesmiddelen:

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Onderstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of de groep van de werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden.

Er zijn tot nu toe geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen gemeld.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Miconazolnitraat ratiopharm bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

 • overgevoeligheidsverschijnselen
 • huidirritatie
 • roodheid van de huid
 • branderigheid van de huid.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Miconazolnitraat ratiopharm buiten bereik en zicht van kinderen houden.

MICONAZOLNITRAAT RATIOPHARM 20 MG/G hydrofiele creme

Bewaren beneden 25°C, de tube zorgvuldig gesloten houden.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Miconazolnitraat ratiopharm niet meer na de datum op de verpakking achter “EXP”.

De aanduiding “EXP”betekent: “niet te gebruiken na”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2012.

0412.2v.JK

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.