Humuline NPH KwikPen, suspensie voor injectie 100 IE/ml, 3 ml

Illustratie van Humuline NPH KwikPen, suspensie voor injectie 100 IE/ml, 3 ml
Stof(fen) Insuline (menselijk)
Toelating Nederland
Producent Eli Lilly
Verdovend Nee
ATC-Code A10AC01
Farmacologische groep Insulines en analogen

Vergunninghouder

Eli Lilly

Brochure

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Humuline NPH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Humane insuline kan hypoglykemie (lage bloedsuikerwaarde) veroorzaken. Voor meer informatie over hypoglykemie zie sectie “Vaak voorkomende problemen van suikerziekte”.

Mogelijke bijwerkingen

Systemische allergie komt zelden voor (minder dan 1 persoon op 10.000). De klachten zijn als volgt:

- daling van de bloeddruk - uitslag over het hele lichaam
- bemoeilijkte ademhaling - piepende ademhaling
- snelle hartslag - zweten

Vertel het direct aan uw arts als u vermoedt dat u dit soort overgevoeligheid heeft voor Humuline NPH.

Plaatselijke allergie komt vaak voor (minder dan 1 persoon op 10). Sommige patiënten ontwikkelen roodheid, een zwelling of jeuk rond de injectieplaats. Deze verdwijnen meestal binnen een paar dagen tot een paar weken. Meld dit aan de arts, als dit bij u het geval is.

Lipodystrofie (verdikking van of putjes in de huid) komt soms voor (minder dan 1 persoon op 100). Als u merkt dat uw huid dikker wordt of putjes krijgt op de injectieplaats, verander van injectieplaats en meld dit aan uw arts.

Oedeem (bijvoorbeeld opgezwollen armen, enkels; vocht vasthouden) is gerapporteerd, in het bijzonder in het begin van de behandeling met insuline of bij een verandering in de behandeling om uw bloedglucosewaarde beter onder controle te krijgen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Vaak voorkomende problemen van suikerziekte

 1. Hypoglykemie

Hypoglykemie (lage bloedglucosewaarde) betekent dat er onvoldoende suiker in uw bloed zit. Dit kan gebeuren als u:

 • te veel Humuline NPH of andere insuline gebruikt;
 • een maaltijd overslaat of op een later tijdstip gebruikt of verandert van dieet;
 • zich teveel inspant of te hard werkt kort voor of na een maaltijd;
 • een infectie of ziekte heeft (met name diarree of overgeven);
 • een verandering in uw insulinebehoefte heeft; of
 • problemen heeft met uw nieren of lever, die erger worden.

Alcohol en bepaalde geneesmiddelen kunnen uw bloedglucosewaarden beïnvloeden.

De eerste klachten van een lage bloedglucose komen meestal snel opzetten en omvatten:

- vermoeidheid - snelle hartslag
- nerveusheid of beverigheid - ziek gevoel
- hoofdpijn - het koude zweet breekt uit.

Indien u niet zeker bent dat u de waarschuwingssymptomen van een hypoglykemie zal herkennen dient u situaties te vermijden die u of anderen in gevaar kunnen brengen, zoals autorijden.

Gebruik Humuline NPH niet als u denkt dat een hypoglykemie (lage bloedglucosewaarde) gaat optreden.

Als uw bloedglucosewaarde te laag is, eet druivensuiker tabletten, suiker of drink een suikerhoudend drankje. Eet dan fruit, biscuitjes of een boterham zoals uw arts u geadviseerd heeft en rust wat uit. Meestal verhelpt dit een lichte hypoglykemie of een geringe insuline overdosering. Als u zich beroerder voelt, uw ademhaling oppervlakkiger wordt en uw huid bleek wordt, waarschuw dan direct uw arts. Een glucagoninjectie kan een behoorlijk ernstige hypoglykemie behandelen. Eet na de glucagoninjectie druivensuiker of suiker. Als u niet reageert op de glucagoninjectie dan dient u naar een ziekenhuis te gaan. Vraag uw arts u te informeren over glucagon.

 1. Hyperglykemie en diabetische ketoacidose

Hyperglykemie (te veel suiker in het bloed) betekent dat uw lichaam onvoldoende insuline heeft. Hyperglykemie kan veroorzaakt worden door:

 • het niet gebruiken van Humuline NPH of andere insuline;
 • het gebruiken van minder insuline dan door uw arts is voorgeschreven;
 • het veel meer eten dan volgens het dieet toegestaan; of
 • koorts, infecties of emotionele stress.

Hyperglykemie kan leiden tot een diabetische ketoacidose. De eerste klachten komen geleidelijk op gedurende vele uren of dagen. Deze omvatten:

- slaperig gevoel - gebrek aan eetlust
- rood gezicht - fruitige adem
- dorst - ziek voelen of zijn.

Ernstige klachten zijn zware ademhaling en een snelle pols. Zoek onmiddellijk medische hulp.

Als een hypoglykemie (lage bloedsuikerwaarde) of hyperglykemie (hoge bloedsuikerwaarde) niet worden behandeld, kunnen deze zeer ernstig zijn en hoofdpijnen, misselijkheid, overgeven, uitdroging, bewusteloosheid, coma of zelfs de dood veroorzaken.

Drie simpele stappen om hypoglykemie en hyperglykemie te voorkomen zijn:

 • Zorg altijd voor reserve naaldjes en een reserve Humuline NPH KwikPen.
 • Draag altijd iets bij u om te laten zien dat u suikerpatiënt bent.
 • Neem altijd suiker mee.
 1. Ziektes

Als u een ziekte heeft, zeker wanneer u zich ziek voelt of bent, kan uw insulinebehoefte veranderen.

Zelfs wanneer u niet eet zoals gewoonlijk, heeft u nog steeds insuline nodig. Test uw urine of bloed, volg de regels zoals die gelden bij ziekte, en meld het aan uw diabetesverpleegkundige of arts.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Voorafgaand aan het eerste gebruik moet Humuline NPH KwikPen in de koelkast worden bewaard

(2 C - 8 C). Niet in de vriezer bewaren. Bewaar uw Humuline NPH KwikPen die u in gebruik heeft op kamertemperatuur (beneden 30°C) tot 28 dagen na het in gebruik nemen. Bewaar de KwikPen die u in gebruik heeft niet in de koelkast. Bewaren buiten invloed van direct zonlicht en warmtebronnen.

Gebruik Humuline NPH KwikPen niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Gebruik Humuline NPH KwikPen niet als er klontjes of deeltjes aanwezig zijn of wanneer witte vaste deeltjes deeltjes aan de bodem of wand van de patroon plakken en een bevroren indruk geven. Controleer dit voor iedere injectie.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Humuline NPH KwikPen

Het werkzame bestanddeel is humane insuline. Humane insuline wordt in het laboratorium geproduceerd met behulp van “recombinant DNA technologie”. Het heeft dezelfde structuur als het natuurlijk hormoon dat de alvleesklier produceerd. Het is niet hetzelfde als een dierlijke insuline. De humane insuline in Humuline NPH is verkrijgbaar in een suspensie met protamine sulfaat.

De andere bestanddelen zijn protamine sulfaat, metacresol, phenol, glycerol, dibasische natriumfosfaten 7H2O zink oxide en water voor injectie. Er kan natriumhydroxide of zoutzuur zijn toegevoegd tijdens het productieproces voor de instelling van de zuurgraad.

Hoe ziet Humuline NPH KwikPen er uit en de inhoud van de verpakking

Humuline NPH KwikPen 100 IE/ml suspensie voor injectie is een witte, steriele, suspensie en bevat 100 internationale eenheden insuline per milliliter (100 IE/ml).

Elke Humuline NPH KwikPen bevat 300 eenheden (3 milliliter).

De Humuline NPH KwikPen wordt geleverd in verpakkingen van 5,6 of 2 x 5 x 3 ml. Het kan zijn dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

De Humuline NPH in de KwikPen is hetzelfde als de Humuline NPH die geleverd wordt in losse patronen. De KwikPen heeft een ingebouwd patroon. De KwikPen kan niet meer gebruikt worden als hij leeg is.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Humuline NPH KwikPen wordt gemaakt door:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Frankrijk,

De handelsvergunning van het product is op naam van Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, Nederland.

RVG 22242

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen: Huminsulin „Lilly“ Basal 100 I.E./ml – KwikPen (Oostenrijk)

Humuline-KwikPen NPH (België, Luxemburg, Nederland)

Humulin N KwikPen (Estland, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië) Huminsulin Basal (NPH) 100 KwikPen (Duitsland)

Humulin NPH KwikPen (Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Slovenië, Zweden) Humulin (NPH) KwikPen (Griekenland)

Humulina NPH KwikPen 100 (Spanje)

Humulin I KwikPen(Ierland, Verenigd Koninkrijk) Umuline NPH KwikPen (Frankrijk).

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2012

GEBRUIKERSHANDLEIDING

KwikPen™

Insuline toedieningssysteem

LEES DEZE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK

Lilly

Introductie

De KwikPenis ontworpen met als oogmerk ‘gebruikersgemak’. Het is een wegwerppen die 3 ml (300 eenheden) van E-100 insuline bevat. U kunt per injectie 1-60 insuline eenheden injecteren. U kunt uw dosering per één eenheid instellen. Mocht u teveel eenheden hebben ingesteld, dan kunt u dit corrigeren zonder enige insuline te verspillen.

Lees de gehele handleiding door voordat u KwikPen gebruikt en volg de aanwijzingen nauwgezet op. Als u de aanwijzingen niet opvolgt dan kunt u teveel of te weinig insuline binnen krijgen.

De KwikPen mag alleen voor uw injecties gebruikt worden. Deel uw pen of naalden niet met anderen, omdat op deze wijze mogelijk infecties kunnen worden overgedragen. Gebruik voor iedere injectie een nieuwe naald.

Gebruik uw pen NIET als er onderdelen gebroken of beschadigd zijn. Neem altijd een reservepen mee mocht u uw pen verliezen of beschadigen.

Deze pen wordt niet aanbevolen voor gebruik door blinden of visueel beperkte personen zonder de begeleiding van een persoon die is geïnstrueerd over het juiste gebruik van dit product.

Het gereedmaken van KwikPen

Belangrijke opmerkingen

 • Lees en volg de aanwijzingen die vermeld staan in de bijsluiter van de insuline.
 • Controleer het etiket van uw pen voor elke injectie met betrekking tot de vervaldatum en ook om er zeker van te zijn dat u de juiste insuline gebruikt. Verwijder het etiket van de pen niet. Opmerking: De kleur van uw KwikPen doseerknop komt overeen met de insuline-specifieke kleurband die u ziet op het etiket van de pen. In deze gebruikershandleiding wordt de doseerknop in het grijs weergegeven. De penhuls is beige om aan te geven dat het een product uit de Humuline-familie bevat.

Kleurcodes van de doseerknop :

Humuline NPH

 • Uw zorgverlener heeft de voor u juiste insulinevorm voorgeschreven. Elke verandering in de insuline behandeling mag alleen worden gemaakt onder medisch toezicht.
 • Aanbevolen wordt de KwikPen te gebruiken met pennaaldjes van Becton, Dickinson and Company (BD).
 • Wees er zeker van dat de naald volledig op de pen is bevestigd voordat u deze gaat gebruiken.
 • Bewaar deze aanwijzingen mocht u in de toekomst iets willen nazoeken.

Veel gestelde vragen over het voorbereiden van KwikPen

 • Hoe moet mijn insuline er uitzien? Sommige insulinevormen zijn troebel terwijl andere helder zijn, raadpleeg de bijsluiter om er zeker van te zijn hoe uw specifieke insuline eruit moet zien
 • Wat moet ik doen als mijn dosis groter is dan 60 eenheden? Als uw dosis groter is dan 60 eenheden zijn er meerdere injecties nodig, of u kunt contact opnemen met uw zorgverlener.
 • Waarom moet ik voor elke injectie een nieuwe naald gebruiken? Als naalden worden hergebruikt, kunt u een onjuiste dosering, een verstopte naald, een defecte pen of een infectie krijgen, omdat de steriliteit niet gegarandeerd is.
 • Wat moet ik doen als ik er niet zeker van ben hoeveel insuline er nog in mijn patroon zit? Houd de pen met het eind van de naald naar beneden. De schaalverdeling op de heldere Patroonhouder vertoont een schatting van het aantal resterende eenheden. Deze aantallen dienenNIET gebruikt te worden om een insulinedosis af te meten.
 • Wat moet ik doen als ik de Pen Dop niet kan verwijderen? Trek de dop er recht af. Als u moeite heeft de dop te verwijderen, draai de dop dan zachtjes heen en weer om hem weer in de juiste positie te krijgen en trek de dop er daarna recht af.

Het ontluchten van KwikPen

Belangrijke opmerkingen

 • Ontlucht de pen voor iedere injectie. De pen moet worden ontlucht tot een stroompje insuline uit de naald komt om er zeker van te zijn dat de pen klaar is voor doseren.
 • Indien u de pen niet ontlucht tot er een stroompje verschijnt, kunt u te veel of te weinig insuline krijgen.

Veel gestelde vragen over het ontluchten

 • Waarom moet ik mijn pen voor elke dosering ontluchten?
 1. Om er zeker van te zijn dat de pen gereed is voor een dosering.
 2. Ter bevestiging dat er een stroompje insuline uit de punt van het naaldje komt wanneer u de Doseerknop indrukt.
 3. Ter verwijdering van lucht die zich in de naald of insulinepatroon kunnen verzamelen gedurende normaal gebruik.
 • Wat moet ik doen als ik de Doseerknop niet volledig kan indrukken gedurende het

ontluchten van de KwikPen?

 1. Bevestig een nieuw naaldje.
 2. Ontlucht de pen.
 • Wat moet ik doen als er een luchtbel in de patroon zit? U moet de pen ontluchten. Denk eraan; bewaar de pen niet met het naaldje erop bevestigd. Dit kan luchtbellen in de insulinepatroon veroorzaken. Een kleine luchtbel zal uw dosis niet beïnvloeden en u kunt als gebruikelijk doorgaan met het nemen van uw dosis.

Injecteren van de dosis

Belangrijke opmerkingen

 • Volg de aanwijzingen voor een hygiënische injectie techniek die wordt aanbevolen door uw zorgverlener.
 • Zorg er voor dat u er zeker van bent dat u uw volledige dosis krijgt door op de doseerknop te drukken en deze ingedrukt te houden en langzaam tot 5 te tellen voordat u de naald verwijdert. Als er insuline uit de pen lekt kan het zijn dat u deze niet lang genoeg in uw huid hebt gehouden.
 • Een druppel insuline aan de punt van de naald is normaal. Het heeft geen invloed op uw dosis.
 • De pen staat niet toe dat u meer eenheden instelt dan dat er aan aantal eenheden is overgebleven in de pen.
 • Als u denkt dat u niet uw volledige dosis gehad hebt, neem dan geen nieuwe dosis. Neem contact op met uw zorgverlener voor hulp.
 • Als uw dosis groter is dan het aantal eenheden dat nog in de pen zit, kunt u ofwel de hoeveelheid die nog in uw huidige pen zit injecteren en een nieuwe pen gebruiken om uw dosis aan te vullen, OFWEL de volledige dosis met een nieuwe pen injecteren.
 • Probeer niet insuline te injecteren door de doseerknop te draaien. U krijgt GEEN insuline door het draaien van de doseerknop. U moet recht op de Doseerknop DRUKKEN om de dosering te krijgen.
 • Probeer de dosis niet te veranderen wanneer u aan het injecteren bent.
 • De aanwijzingen betreffende het hanteren van de naald zijn niet bedoeld om lokale en/of institutionele voorschriften of voorschriften van een zorgverlener te vervangen.
 • Verwijder het naaldje na elke injectie.

Veel gestelde vragen over het injecteren van een dosis

 • Waarom gaat het indrukken van de Doseerknop moeilijk wanneer ik probeer te injecteren?
 1. Uw naaldje kan verstopt zijn geraakt. Bevestig een nieuw naaldje. Als u dit doet, kunt u wat insuline uit de naald zien komen. U moet dan opnieuw ontluchten.
 2. Als u de Doseerknop snel indrukt, kan dit indrukken van de Doseerknop moeizamer verlopen. Het wordt gemakkelijker als u de Doseerknop langzamer indrukt.
 3. Het gebruik van een naaldje met een bredere diameter maakt het eenvoudiger gedurende uw injectie om de Doseerknop in te drukken. Overleg met uw zorgverlener welke naalddiameter het beste voor u is.
 4. Als het moeilijk blijft om de Doseerknop in te drukken, ook nadat u bovenstaande stappen heeft uitgevoerd, kan het zijn dat u een nieuwe pen nodig heeft.
 • Wat moet ik doen als mijn KwikPen blokkeert? Uw pen blokkeert in geval het moeilijk is een dosis te injecteren of in te stellen. Deblokkeren van de pen:
 1. Bevestig een nieuw naaldje. Als u dit doet, kunt u wat insuline uit de naald zien komen.
 2. Ontlucht de pen.
 3. Stel uw dosis in en injecteer.

Doe geen poging om uw pen te smeren; dit kan het mechanisme beschadigen.

Het kan zijn dat het moeilijker wordt om de Doseerknop in te drukken als er oneigen materiaal (vuil, stof, voedsel, insuline, of andere vloeistoffen) in de pen is gekomen. Zorg ervoor dat er geen oneigen materiaal in de pen komt.

 • Waarom lekt er insuline uit het naaldje nadat ik mijn dosering heb beëindigd? U hebt het

naaldje mogelijk te snel verwijderd uit uw huid.

 1. Wees er zeker van dat u een 0 ziet in het Doseervenster.
 2. Druk en houdt de Doseerknop ingedrukt voor de volgende dosering en tel langzaam tot 5 voordat u de naald uit de huid haalt.
 • Wat moet ik doen als mijn dosering is ingesteld en de Doseerknop is per ongeluk ingedrukt zonder dat er een naaldje is bevestigd?
 1. Draai terug tot 0.
 2. Bevestig een naaldje.
 3. Ontlucht de pen.
 4. Stel uw dosis in en injecteer.
 • Wat moet ik doen als ik een verkeerde dosis heb ingesteld (te veel of te weinig)? Draai de Doseerknop achter- of vooruit om de dosis te corrigeren.
 • Wat moet ik doen als ik zie dat er insuline uit het pennaaldje lekt terwijl de dosis wordt ingesteld of gecorrigeerd? Injecteer de dosis niet, omdat u misschien niet uw volledige dosis krijgt. Draai de doseerknop terug naar 0 en ontlucht de pen opnieuw (zie de rubriek Normaal gebruik “Ontluchten van KwikPen” stappen 2B tot 2D). Stel uw dosis opnieuw in en injecteer deze.
 • Wat moet ik doen als mijn volledige dosis niet ingesteld kan worden?De pen staat niet toe dat u een dosis instelt die groter is dan het aantal eenheden insuline dat in de patroon aanwezig is. Bijv. als u 31 eenheden nodig heeft en er zijn nog 25 eenheden over in de patroon, dan kunt u niet meer dan deze 25 eenheden instellen. Probeer niet verder te draaien na dit punt. Als er maar een gedeeltelijke doseringshoeveelheid in de pen aanwezig is, kunt u het volgende doen: 1. Geef de gedeeltelijke dosis en injecteer de resterende dosis met een nieuwe pen.

of

2. Geef de volledige dosis met een nieuwe pen.

Waarom kan ik niet de dosis instellen om de kleine hoeveelheid insuline dat achterblijft in de patroon te gebruiken? De pen is ontworpen om minstens 300 eenheden insuline te kunnen leveren. Het ontwerp van de pen voorkomt dat de patroon volledig wordt geleegd, omdat de kleine hoeveelheid insuline die achterblijft niet nauwkeurig geleverd kan worden.

Opslag en Verwijdering

Belangrijke opmerkingen

 • Vóór het eerste gebruik van uw pen bewaart u deze in de koelkast (2 C – 8 C). Gebruik de pen niet als die bevroren is geweest.
 • Tijdens gebruik van uw pen bewaart u deze bij kamertemperatuur en houdt het weg van warmte en licht.
 • Bewaar de pen niet met het naaldje erop bevestigd. Als het naaldje erop blijft zitten, dan kan er insuline uit de pen lekken, de insuline kan opdrogen in het naaldje, wat een klont in het naaldje kan veroorzaken of luchtbellen kunnen zich in de patroon vormen.
 • Raadpleeg de informatie in de bijsluiter voor volledige bewaarcondities van insuline.
 • Na het eerste gebruik mag de pen niet worden gebruikt na de tijdsaanduiding die in de insulinebijsluiter staat vermeld.
 • Gooi gebruikte naaldjes weg in een afsluitbare container met prikbeveiliging of volgens instructies van uw zorgverlener.
 • Gooi gebruikte pennen weg volgens instructies van uw zorgverlener en zonder naaldje er op bevestigd.
 • Hergebruik een gevulde naaldencontainers niet.
 • Vraag uw zorgverlener naar de mogelijkheden om de naaldencontainer in uw omgeving veilig weg te gooien.
 • De instructies over het gebruik van de naaldjes zijn niet bedoeld om lokale voorschriften of voorschriften van zorgprofessionals of zorginstellingen te vervangen.
 • De pen buiten het bereik van kinderen houden.

Neem contact op met uw zorgverlener als u vragen of problemen heeft met uw KwikPen.

Gereedmaken voor gebruik      
Wees er zeker van dat u de KwikPen Nieuw Pen Alcohol Doekje
volgende items heeft:   Naaldje    
Pen onderdelen KwikPen en Naald bevestiging wordt apart verkocht  
Naald Onderdelen KwikPen Onderdelen      
(Naaldjes niet meegeleverd) Papieren      
  bescherm      
  laagje   Etiket Dosis Indicator

Doseer knop

Buitenste Binnenste Naaldje Pendop met clip Rubberen Patroon Pen Doseer
naaldbe- naaldbe- afsluiting Houder Kast Venster
schermer schermer        

Kleurcodes van de doseerknop:

Humuline

Normaal gebruik Volg deze instructies voor elke injectie    
1 Gereedmaken van KwikPen    
A. B. C. D.
  Alleen voor    
  troebele insuline: Neem een Druk het
Trek de pendop er Rol de pen
recht af om deze te voorzichtig nieuwe naald. beveiligde
verwijderen. Draai 10 keer   naaldje recht op
de dop niet.   Verwijder de de pen.
Verwijder het EN papieren  
penetiket niet.   beschermlaag Draai naaldje
  draai de pen van de buitenste stevig erop.
Wees er zeker van 10 keer op en neer. naaldbeschermer.  
  12    

dat u uw insuline checkt op:

 • Type
 • Vervaldatum
 • Uiterlijke verschijning

Let op: Lees altijd het penetiket om er zeker van te zijn dat u het juiste type insuline gebruikt

Mengen is Gebruik een
belangrijk om er alcohol doekje
zeker van te zijn om de Rubberen
dat u de goede Afsluiting aan
dosis krijgt. het einde van de
De insuline moet Patroonhouder
gelijkmatig schoon te vegen.
gemengd zijn.  

14

2 Ontluchten van KwikPen

Let op: Als u niet voor elke injectie de pen ontlucht tot er een stroompje verschijnt, kunt u te

veel of te weinig insuline krijgen. C. D.  
A. B.  
      Met de  
      naald  
      omhoog  
      gericht, drukt  
      u de  
      doseerknop  
Haal de buitenste Stel 2 eenheden in Houdt de pen in totdat deze  
stopt en een  
naaldbeschermer door de recht op. 0 te zien is in  
eraf. Gooi deze doseerknop te   het doseer-  
niet weg. draaien. Tik voorzichtig venster.  
Haal de   tegen de Houdt de  
  patroonhouder doseerknop  
binnenste   om de ingedrukt en  
naaldbeschermer   luchtbellen tel langzaam  
eraf en gooi deze   bovenin te tot 5.  
weg.   verzamelen. Het  

ontluchten is voltooid wanneer er een stroompje insuline uit de punt van het naaldje komt.

Als er geen stroompje insuline uit het naaldje komt, herhaal dan tot 4 keer de ontluchtings- stappen 2B tot 2D.

Opmerking: Als u geen insuline stroompje uit de punt van de naald ziet komen en het instellen van pen gaat lastiger, verwissel dan het naaldje en ontlucht de pen.

3 Injecteren van uw Dosis    
A. B. C. D.

Doseerknop

Draai de Zet het naaldje
Doseerknop tot het in de huid met
aantal eenheden de aanbevolen
dat u moet techniek van
injecteren. Als u uw
teveel eenheden zorgverlener.
draait kunt u dit Plaats uw duim
corrigeren door
terug te draaien. op de
  Doseerknop en
  druk stevig
  totdat de
  Doseerknop
  niet meer
  beweegt.

Om de volledige dosis te krijgen, houdt u de Doseerknop ingedrukt en telt u langzaam tot 5.

5 seconden

Verwijder daarna het naaldje uit uw huid.

Opmerking: Controleer of u een 0 in het Doseervenster ziet om zeker te zijn dat u uw volledige dosis heeft gekregen.

Voorbeeld: Opmerking: De pen vermijdt dat u meer 10 eenheden. eenheden instelt dan het aantal eenheden

dat nog aanwezig is in de pen.

Als u denkt dat u niet uw volledige dosis gehad hebt, neem dan geen nieuwe dosis.

Voorbeeld:

15 eenheden.

De even nummers staan gedrukt op de schaalverdeling. De oneven nummers, na nummer 1 worden aangeduid als gehele lijnen.

Herzieningsdatum gebruikershandleiding: september 2013

Plaats voorzichtig de Buitenste Naaldbeschermer terug.

Opmerking: Verwijder het naaldje na elke injectie om luchtbelletjes buiten de patroon te houden. Bewaar de pen niet met het naaldje erop bevestigd.

Draai de beveiligde naald eraf en gooi deze weg en volg de lokale voorschriften voor het weggooien van gebruikte naaldjes.

Zet de Pendop terug door de Clip van de pen weer in lijn te zetten met het Doseervenster en hem er recht op te zetten.

Advertentie

Stof(fen) Insuline (menselijk)
Toelating Nederland
Producent Eli Lilly
Verdovend Nee
ATC-Code A10AC01
Farmacologische groep Insulines en analogen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.