Minims Atropinesulfaat 10 mg/ml, oogdruppels, oplossing

ATC-Code
S01FA01
Minims Atropinesulfaat 10 mg/ml, oogdruppels, oplossing

Bausch AND Lomb

Stof(fen)
Atropine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Mydriatiek en cycloplegica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Bausch AND Lomb

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Benaming

MINIMS® ATROPINESULFAAT 10 mg/ml, oogdruppels, oplossing

Samenstelling

Actieve stof: atropinesulfaat 10 mg.

Hulpstoffen: waterstofchloride en gezuiverd water.

Farmaceutische vorm en inhoud

Oogdruppels in dubbel steriele verpakking (de inhoud van het flesje is steriel evenals het flesje zelf) voor éénmalig gebruik (Minims®).

Doos met 20 Minims® (dubbel steriel verpakte eenheidsdosissen) met 0,5 ml vloeistof.

Geneesmiddelengroep

Oogdruppels die de pupil verwijden en het vermogen van de ogen om op verschillende afstanden scherp te zien verlamt.

Registratiehouder verantwoordelijk voor het in de handel brengen

Bausch&Lomb Pharma

Lambermontlaan 430 1030 Brussel

België

In het register ingeschreven onder

RVG 09357.

Indicaties

Pupilverwijdend en het vermogen van de ogen om op verschillende afstanden scherp te zien verlammend middel, voor diagnostische doeleinden en in de behandeling van bepaalde onstekingen in het oog.

PL Mei 2010

Symptomen van overdosering in het oog zullen bestaan uit droge mond, verwardheid, temperatuursverhoging, verhoogde oogdruk, urineretentie, constipatie, versnelde hartslag, hartritmestoornissen en bij een ernstige overdosis kan de ademhaling bemoeilijkt worden.

Behandeling is ondersteunend en in functie van de symptomen. Als tegengif wordt fysostigmine of pilocarpine toegediend.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gevallen waarin het geneesmiddel niet moet worden gebruikt

Verhoogde oogdruk en hart- en vaataandoeningen.

Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het geneesmiddel. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2,5 jaar.

Nodige voorzorgen bij gebruik

Het product niet gebruiken bij patiënten met hart- en vaataandoeningen.

Door tijdens en direct na de toediening het traankanaal in de binnenooghoek tegen de neus even dicht te drukken, wordt de kans op ongewenste reacties verminderd. Voorkomen wordt dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte. De werking van het geneesmiddel kan 7 tot 10 dagen duren, zelfs na éénmalige toediening.

Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding

Er zijn momenteel onvoldoende gegevens beschikbaar om de veiligheid van het gebruik van atropinesulfaat oogdruppels tijdens de zwangerschap te beoordelen. Er zijn tot dusver onvoldoende veiligheidsgegevens beschikbaar uit dierproeven. Atropinesulfaat zou in de moedermelk worden uitgescheiden en wordt daarom niet gebruikt tijdens de borstvoedingsperiode.

Mogelijke effecten van het gebruik op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen

Door beïnvloeding van het gezichtsvermogen kan het gebruik hinderlijke gevolgen hebben op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Gebruik van Minims® Atropinesulfaat in combinatie met andere geneesmiddelen

Bepaalde oogdruppels die de pupil vernauwen, zoals fysostigmine of pilocarpine kunnen minder werkzaam zijn bij gelijktijdig gebruik met Minims® Atropinesulfaat. Zo ook kan de pupilverwijdende werking van Minims® Atropinesulfaat verminderd worden bij gelijktijdig gebruik van deze producten.

PL Mei 2010

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

Volwassenen : 1 à 2 druppels in het oog.

Bij kinderen wordt bij voorkeur een minder sterke dosering gebruikt.

De Minims® zijn bestemd voor éénmalige toediening en dienen direct na gebruik te worden weggeworpen.

Wijze van gebruik : zie hieronder.

Mogelijke bijwerkingen?

Lichtschuwheid, gezichtsstoornissen, irritatie, verhoogde oogdruk, allergische reacties (waterzucht, ontsteking van de oogleden of de rand van de oogleden).

Droge mond, rode huid, temperatuursverhoging, hartritmestoornissen, versnelde polsslag, acute urineretentie, onzekere gang, verwardheid en psychotische reacties treden voornamelijk op bij kinderen en bejaarden.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of die u als ernstig ervaart.

Anvullende Informatie

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Niet in de vriezer bewaren.

De vervaldatum van het geneesmiddel is aangeduid op de verpakking na de beginletters EXP: maand (laatste dag van de maand)/jaar.

Mei 2010.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.