Nicorette Menthol Mint Mondspray 1 mg/spray, spray voor oromucosaal gebruik, oplossing

Nicorette Menthol Mint Mondspray 1 mg/spray, spray voor oromucosaal gebruik, oplossing
Werkzame stof(fen)Nicotine
Toelatingslandnl
VergunninghouderJohnson & Johnson
ATC-codeN07BA01
Farmacologische groepenGeneesmiddelen die worden gebruikt bij verslavende aandoeningen

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Nicorette Menthol Mint Mondspray wordt gebruikt om u te helpen stoppen met roken wanneer u dat wilt. Dit type behandeling noemt men nicotinesubstitutietherapie (NST).

Nicorette Menthol Mint Mondspray verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, symptomen die u krijgt als u stopt met roken. Wanneer u uw lichaam plotseling onthoudt van de nicotine in tabak, krijgt u te maken met uiteenlopende onaangename gevoelens die men ontwenningsverschijnselen noemt. Door Nicorette Menthol Mint Mondspray te gebruiken, kunt u deze onaangename gevoelens en hunkering naar roken voorkomen of verminderen, omdat u tijdens een korte periode uw lichaam blijft voorzien van een kleine hoeveelheid nicotine. Nicorette Menthol Mint Mondspray bevat niet de teer, koolstofmonoxide of andere toxines van sigarettenrook.

Om de kans om u te helpen stoppen met roken te verhogen, moet u indien mogelijk ook professionele steun en advies zoeken.

Overdosering met nicotine kan optreden als u tegelijk met het gebruik van Nicorette Menthol Mint Mondspray ook rookt.

Als een kind Nicorette Menthol Mint Mondspray gebruikt heeft, of als u meer Nicorette Menthol Mint Mondspray heeft gebruikt dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Nicotinedoses die verdragen worden door volwassen rokers tijdens de behandeling, kunnen ernstige vergiftigingssymptomen veroorzaken bij kleine kinderen en zelfs dodelijk zijn.

PIL Januari 2013

De symptomen van overdosering zijn misselijkheid, te veel speeksel, maagpijn, diarree, transpireren, hoofdpijn, duizeligheid, gehoorveranderingen en extreme zwakte. Bij hoge doses kunnen deze symptomen gevolgd worden door lage bloeddruk, zwakke en onregelmatige pols, moeizame ademhaling, extreme vermoeidheid, circulatoire collaps en algemene stuipaanvallen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

 • Als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten (vermeld in rubriek 6).
 • Als u jonger bent dan 18 jaar.

Als u nooit gerookt heeft.

PIL Januari 2013

Neem op voorhand contact op met uw arts als u last heeft van de volgende verschijnselen. Het kan zijn dat u Nicorette Menthol Mint Mondspray mag gebruiken, maar bespreek dit eerst met uw arts als u het volgende heeft (gehad):

 • Recent (in de voorbije 3 maanden) een hartaanval of beroerte
 • Pijn op de borst (onstabiele angina pectoris), of angina pectoris bij rust
 • Een hartaandoening met effecten op uw hartslag of hartritme
 • Hoge bloeddruk die niet onder controle gebracht is door geneesmiddelen
 • Ooit allergische reacties met zwelling van de lippen, gezicht en keel (angio-oedeem) of jeukende huiduitslag (netelroos). Gebruik van NST kan dit soort reactie soms opwekken.
 • Ernstige of matige leveraandoening
 • Ernstige nieraandoening
 • Diabetes
 • Een overactieve schildklier
 • Tumor van de bijnier (feochromocytoom)
 • Maag- of darmzweer
 • Oesofagitis

Nicorette Menthol Mint Mondspray mag niet gebruikt worden door niet-rokers.

Gebruikt u naast Nicorette Menthol Mint Mondspray nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Dit is vooral belangrijk als u geneesmiddelen gebruikt met:

theofylline tegen astma

tacrine tegen de ziekte van Alzheimer clozapine tegen schizofrenie

ropinirol tegen de ziekte van Parkinson

U mag niet eten of drinken op het moment van toediening van de spray voor oromucosaal gebruik.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het is zeer belangrijk om te stoppen met roken tijdens de zwangerschap omdat uw baby zich hierdoor slecht kan ontwikkelen. Het kan ook leiden tot vroeggeboorte of doodgeboorte. Het is het beste als u kunt stoppen met roken zonder het gebruik van geneesmiddelen die nicotine bevatten. Als dit u niet lukt, mag Nicorette Menthol Mint Mondspray alleen gebruikt worden na overleg met de zorgverlener die uw zwangerschap volgt, uw huisarts, of een arts in een centrum dat gespecialiseerd is om mensen te helpen met rookstop.

Nicorette Menthol Mint Mondspray moet vermeden worden tijdens de borstvoeding omdat nicotine teruggevonden wordt in de moedermelk en uw kind kan beïnvloeden. Als uw arts u het gebruik van Nicorette Menthol Mint Mondspray heeft aanbevolen, moet de spray vlak na na de borstvoeding gebruikt worden en niet tijdens de 2 uur die aan de borstvoeding voorafgaan.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er werd geen effect waargenomen op het vermogen om voertuigen te besturen en machines te bedienen.

Nicorette Menthol Mint Mondspray bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per verstuiving.

PIL Januari 2013

Hoe wordt het gebruikt?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Personen jonger dan 18 jaar mogen Nicorette Menthol Mint Mondspray niet gebruiken.

U moet volledig stoppen met roken tijdens de behandeling met Nicorette Menthol Mint Mondspray.

Het volgende schema toont het aanbevolen stapsgewijze proces voor Nicorette Menthol Mint Mondspray.

Stap 1: Week 1 tot 6

Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert. Gebruik eerst één verstuiving en als uw hunkering niet verdwijnt binnen een paar minuten, gebruikt u een tweede verstuiving. Als 2 verstuivingen vereist zijn, mogen de volgende doses steeds als 2 opeenvolgende verstuivingen worden toegediend. Voor de meeste rokers betekent dit ongeveer 1 of 2 verstuivingen om de 30 minuten tot 1 uur.

Als u bijvoorbeeld gemiddeld 15 sigaretten per dag rookt, zou u tenminste 15 keer tijdens de dag 1 of 2 verstuivingen moeten gebruiken.

Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per keer of 4 verstuivingen per uur gedurende 16 uur. De maximale dosis is 64 verstuivingen verdeeld over 16 uur per periode van 24 uur.

Stap 2: Week 7 tot 9

Begin met het aantal verstuivingen per dag te verminderen.

Tegen het einde van week 9 moet u voldoende hebben aan de HELFT van het gemiddelde aantal verstuivingen per dag dat u nog gebruikte bij Stap 1.

Stap 3: Week 10 tot 12

Blijf het aantal verstuivingen per dag verminderen, zodat u niet meer dan 4 verstuivingen per dag gebruikt in week 12. Wanneer u het verbruik hebt verminderd tot 2-4 verstuivingen per dag, moet u stoppen met het gebruik van Nicorette Menthol Mint Mondspray.

U kunt opnieuw in de verleiding komen om te roken nadat de behandeling stopgezet is. Bewaar mogelijk overblijvende dosissen van de spray, omdat u plotseling naar een sigaret kunt hunkeren. Als u ernaar hunkert, gebruik dan één verstuiving, of twee als één verstuiving niet binnen een paar minuten helpt.

Normaal moet u Nicorette Menthol Mint Mondspray 3 maanden lang gebruiken, maar niet langer dan 6 maanden.

Raadpleeg uw arts als u Nicorette Menthol Mint Mondspray langer dan 6 maanden nodig heeft.

Volg deze instructies nauwgezet en gebruik de afbeeldingen om u te begeleiden

Verstuiverkop ontgrendelen

PIL Januari 2013

Verstuiver openen

 1. Gebruik uw duim om de knop (a) naar beneden te schuiven tot hij lichtjes naar binnen gedrukt kan worden (b). Druk niet te hard.
 2. Terwijl u indrukt, schuift u de verstuiverkop omhoog (c) om hem te ontgrendelen. Dan laat u de knop los.

Verstuiver laden

Wanneer u de spray voor oromucosaal gebruik voor het eerst gebruikt, moet u de verstuiverpomp eerst laden. Richt de verstuiverkop veilig weg van u, andere volwassenen, kinderen of huisdieren. Druk 3 keer met uw wijsvinger op de top van de verstuiver tot u een fijne mist ziet. Als u de verstuiver 2 dagen lang niet gebruikt, moet deze laadprocedure herhaald worden.

De verstuiver gebruiken

 1. Richt de verstuiverkop in uw open mond en houd deze zo dicht mogelijk voor uw mond.
 2. Druk krachtig op de verstuiverkop om één keer in uw mond te verstuiven, vermijd de lippen. Inhaleer niet tijdens het verstuiven om te vermijden dat u product in uw keel krijgt. Voor de beste resultaten mag u een paar seconden na het verstuiven niet slikken.

Verstuiverkop intrekken

Verstuiver sluiten

 1. Schuif de knop naar beneden (d) tot deze ingedrukt kan worden (e).
 2. Tijdens het indrukken schuift u de verstuiverkop naar beneden (f). Laat de knop los. De verstuiver is nu

op slot.

Voor een volgende dosis herhaalt u de stappen hierboven.

Zet de verstuiver elke keer na gebruik op slot om te voorkomen dat kinderen de verstuiver gebruiken en dat de verstuiver per ongeluk afgaat.

Zorg dat u niet in de ogen verstuift tijdens de toediening van de spray. Als u product in uw oog krijgt, spoel dan grondig met water.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Nicorette Menthol Mint Mondspray kan dezelfde bijwerkingen veroorzaken als andere vormen van nicotine. De bijwerkingen hangen over het algemeen af van de dosis die u neemt.

Effecten te wijten aan het stoppen met roken (nicotineontwenning)

Sommige van de ongewenste effecten die u ervaart bij het stoppen met roken kunnen ontwenningsverschijnselen zijn door de verminderde inname van nicotine. Wanneer u stopt met roken, kunt u last krijgen van aften. De reden hiervoor is onbekend.

Deze effecten omvatten:

 • Prikkelbaarheid, agressie, ongeduld of frustratie
 • Angstig gevoel, rusteloosheid of concentratieproblemen
 • Nachtelijk ontwaken of slaapstoornissen
 • Toegenomen eetlust of gewichtstoename
 • Zich neerslachtig voelen
 • Hunkering om te roken
 • Vertraagde hartslag
 • Bloedend tandvlees
 • Duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd
 • Hoesten, pijnlijke keel, verstopte of lopende neus

Als u één van de volgende ernstige zeldzame bijwerkingen ervaart, stop dan met Nicorette Menthol Mint Mondspray en neem onmiddellijk contact op met een arts (tekenen van angio-oedeem):

 • Opgezwollen aangezicht, tong of keel
 • Moeilijkheden bij het slikken
 • Netelroos en moeilijk ademhalen

Zeer vaak: kan bij meer dan 1 op de 10 gebruikers voorkomen:

 • Hik (dit komt zeer vaak voor)
 • Hoofdpijn, misselijkheid
 • Lokale effecten van de spray zoals tintelingen, branderig gevoel, ontsteking of pijn in de mond of aan de lippen, of smaakverandering.
 • Droge mond of keel, of een toegenomen hoeveelheid speeksel
 • Gevoel van dyspepsie (slechte vertering)

Vaak: kan bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers voorkomen:

 • Pijn of ongemak in buik of borstkas
 • Braken, winderigheid of diarree
 • Krop of gevoelloosheid in de keel
 • Vermoeidheid
PIL Januari 2013

Soms: kan bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers voorkomen:

 • Effecten op de neus zoals lopende neus, verstopte neus, niezen
 • Piepende ademhaling (bronchospasme) of gevoel dat de ademhaling meer inspanning vergt dan gewoonlijk (dyspneu)
 • Blozen, tintelingen, of meer transpireren
 • Versterkte traanproductie
 • Orale effecten zoals ontsteking van de tong of het tandvlees, beschadiging van de mondholte, of veranderingen in uw stemgeluid
 • Hartkloppingen (ongewoon aanvoelen van uw hartslag)
 • Overgevoeligheid (allergie), inclusief huiduitslag en/of jeuk, netelroos (urticaria)

Niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald:

 • Een snelle en/of onregelmatige hartslag (atriumfibrilleren)
 • Troebel zicht
 • Allergische reacties, inclusief zwelling van het aangezicht en de mond (angio-oedeem of anafylaxie)

Krijgt u veel last krijgt van een bijwerking ? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verstuiver en de blisterverpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Beneden 25°C bewaren.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

 • De werkzame stof in dit middel is nicotine. Eén verstuiving levert 1 mg nicotine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: propyleenglycol, watervrij ethanol, trometamol, poloxameer 407, glycerol, natriumbicarbonaat, levomenthol, muntsmaak, verkoelend aroma, sucralose, kaliumacesulfaam, zoutzuur (voor aanpassing van de pH) en gezuiverd water.

Nicorette Menthol Mint Mondspray wordt geleverd in een kunststof fles met een oplossing in een verstuiver met een mechanische verstuiverpomp.

Elke fles bevat 13,2 ml oplossing, goed voor 150 verstuivingen.

Nicorette Menthol Mint Mondspray wordt verstrekt in verpakkingen van 1 of 2 verstuivers. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

PIL Januari 2013

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Johnson & Johnson Consumer BV

Rooseveltweg 15

1314 SJ Almere

Fabrikant:

McNeil AB, P.O. Box 941, Norrbroplatsen 2, SE-251 09 Helsingborg, Zweden

In het register ondergeschreven onder:

RVG 111210

Afleveringswijze

UAD

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Zweden Nicorette Pepparmint
Denemarken Nicorette Quickmist

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2012

Laatst bijgewerkt op 24.08.2023

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Nicotine. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Nicorette Menthol Mint Mondspray 1 mg/spray, spray voor oromucosaal gebruik, oplossing

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio