Nicorette Suikervrij 4 mg kauwgom

Illustratie van Nicorette Suikervrij 4 mg kauwgom
Stof(fen) Cortisone Nicotine
Toelating Nederland
Producent Johnson & Johnson Consumer B.V. Computerweg 14 3821 AB AMERSFOORT
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 04.06.1991
ATC-Code N07BA01
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij verslavende aandoeningen

Vergunninghouder

Johnson & Johnson Consumer B.V. Computerweg 14 3821 AB AMERSFOORT

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Amoxicilline capsules Mylan 500 mg, capsules Amoxicilline Cortisone Mylan B.V. Krijgsman 20 1186 DM AMSTELVEEN
Naropin 5 mg/ml, oplossing voor injectie voor intrathecale toediening Ropivacaine Cortisone Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive
Seroxat 10 mg tablet, filmomhulde tabletten Paroxetine Cortisone Paroxetine hydrochloride GlaxoSmithKline B.V. Van Asch van Wijckstraat 55H 3811 LP AMERSFOORT
Ondansetron 4 PCH, filmomhulde tabletten 4 mg Ondansetron Cortisone Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM
Amoxicilline/Clavulaanzuur Fresenius Kabi 2000 mg/200 mg, poeder voor oplossing voor infusie Cortisone Amoxicilline Clavulaanzuur Fresenius Kabi Nederland B.V. Amersfoortseweg 10 E 3712 BC HUIS TER HEIDE

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Nicorette is een op smaak gebrachte suikervrije kauwgom met nicotine als werkzaam bestanddeel.

De nicotine in Nicorette behoort tot de groep van ontwenningsmiddelen. Nicorette Suikervrij 2 mg en Nicorette Suikervrij Freshfruit 2 mg wordt gebruikt om de sterke behoefte aan nicotine die mensen kunnen krijgen bij het stoppen met roken of bij het verminderen, te bestrijden. Wanneer deze behoefte erg sterk is, kunt u Nicorette Suikervrij 4 mg en Nicorette Suikervrij Freshfruit 4 mg gebruiken.

Wanneer u op de kauwgom kauwt, komt de nicotine langzaam vrij en wordt via de mond opgenomen in het lichaam. Deze nicotine is genoeg om de behoefte aan roken te verminderen. In tegenstelling tot tabaksrook bevat Nicorette geen schadelijk teer of koolmonoxide.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
 • U heeft een ernstige hartaandoening:
 • U heeft recent een hersenbloeding (beroerte) gehad.
 • U heeft een ontsteking in de mond, keel of slokdarm.
Nicorette Suikervrij 2 mg - 4 mg kauwgom v10.2_B11.0
Nicorette Suikervrij Freshfruit 2 mg - 4 mg kauwgom    

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Stop volledig met roken of rook minder wanneer u begint met het gebruik van Nicorette. Uw arts dient te evalueren of u Nicorette mag gebruiken:

 • als u een hart- en vaatziekte zoals een recent hartinfarct, onstabiele of verslechterde angina pectoris, waaronder Prinzmetal-angina, ernstige hartritmestoornissen, ongecontroleerde hypertensie of een recente beroerte heeft of heeft gehad: bij voorkeur dient u te stoppen met roken onder begeleiding zonder nicotinevervangende therapie. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als u last heeft van angina pectoris, als u recent een bypass of ballondilatatie van de hartslagaders kreeg, als u enig andere hartstoornis heeft of als u een aandoening van de bloedvaten heeft.
 • als u suikerziekte heeft: dan moet uw bloedsuikerniveau nauwlettender in de gaten gehouden worden.
 • als u een nier- en leveraandoening heeft: er is een kans op een toename in bijwerkingen.
 • als u een gezwel van de bijnieren (feochromocytoom) heeft of een ongecontroleerde verhoogde werkzaamheid van de schildklier.
 • als u maagdarmaandoeningen (ontsteking van de slokdarm, maag- of darmzweer) heeft: nicotine kan uw symptomen verergeren.

Langdurig gebruik van Nicorette door ex-rokers wordt afgeraden, omdat nicotine als verslavend wordt beschouwd. Nicotine is een toxische stof, die goed verdragen blijkt te worden tijdens nicotinevervangende therapie.

Als u een kunstgebit heeft, kan het kauwen van kauwgom een probleem zijn. De kauwgom kan blijven plakken aan het kunstgebit en dit in zeldzame gevallen beschadigen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Nicorette dient niet te worden toegediend aan personen onder de 18 jaar zonder voorschrift van een arts.

Nicorette dient buiten bereik van kinderen te worden gehouden. Gevaar bij kinderen: nicotinedosissen die door rokers verdragen worden, kunnen bij kinderen ernstige vergiftigingsverschijnselen veroorzaken en fataal zijn. Producten met nicotine mogen niet op plaatsen worden bewaard waar ze gehanteerd of ingenomen kunnen worden door kinderen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Nicorette nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Roken kan de uitscheiding van sommige geneesmiddelen door het lichaam versnellen. Het stoppen met roken, met of zonder nicotinevervanging, kan de reactie van ex-rokers op gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen veranderen. Wanneer u bijvoorbeeld geneesmiddelen als theofylline (middel gebruikt bij astma), tacrine (middel gebruikt bij de ziekte van Alzheimer), clozapine of olanzapine (middelen gebruikt bij schizofrenie), ropinirol (middel gebruikt bij de ziekte van Parkinson), imipramine, clomipramine of fluvoxamine (middelen gebruikt bij depressie), flecaïnide (middel gebruikt bij onregelmatige hartslag) of pentazocine (krachtige pijnstiller) gebruikt, kan het stoppen met roken leiden tot een verhoging van de hoeveelheid geneesmiddel in uw bloed.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Nicotine kan een effect hebben op de ongeboren vrucht. U dient volledig te stoppen met roken wanneer u zwanger bent, bij voorkeur zonder gebruik van nicotinevervangende middelen. U dient Nicorette daarom niet te gebruiken tijdens de zwangerschap, met uitzondering van vrouwen die niet kunnen stoppen met

Nicorette Suikervrij 2 mg - 4 mg kauwgom v10.2_B11.0
Nicorette Suikervrij Freshfruit 2 mg - 4 mg kauwgom    

roken zonder nicotinevervangende therapie. Het gevaar van doorgaan met roken tijdens de zwangerschap kan een groter risico betekenen voor de ongeboren vrucht, dan het gebruik van nicotinevervangende producten onder deskundige begeleiding. Overleg eerst met uw arts als u Nicorette wilt gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Nicotine komt in de moedermelk. Het is mogelijk dat de zuigeling hierdoor wordt beïnvloed. Daarom moet u het gebruik van nicotine vermijden wanneer u borstvoeding geeft. Het gevaar van blijven roken kan een groter risico vormen voor het kind, dan het gebruik van nicotinevervangende producten in een stoppen-met-roken programma onder begeleiding. Indien u sterk afhankelijk bent van nicotine en borstvoeding wil geven, dient het gebruik van Nicorette enkel op advies van uw arts te gebeuren. Nicorette kauwgom moet dan zo snel mogelijk na het voeden gebruikt worden. De tijd tussen het gebruik van Nicorette kauwgom en het geven van borstvoeding dient zo lang mogelijk te zijn en in ieder geval niet minder dan 2 à 3 uur. Tevens dient de sterkte van de gebruikte Nicorette kauwgom zo laag mogelijk te zijn.

Vruchtbaarheid

Zowel bij vrouwen als bij mannen verhoogt roken het risico op onvruchtbaarheid. Bij mensen en in dieren is aangetoond dat nicotine nadelige effecten op de spermakwaliteit heeft. Bij dieren is tevens een verminderde vruchtbaarheid aangetoond.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Nicorette heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid of het gebruik van machines.

Nicorette Suikervrij 2 mg en Nicorette Suikervrij 4 mg bevatten sorbitol (E420). Nicorette Suikervrij 2 mg bevat 190 mg sorbitol per kauwgom en Nicorette Suikervrij 4 mg bevat 179 mg sorbitol per kauwgom. Sorbitol is een bron van fructose. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt of als bij u erfelijke fructose-intolerantie is vastgesteld (een zeldzame erfelijke aandoening waarbij een persoon fructose niet kan afbreken), neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel toegediend krijgt.

Nicorette 2 mg en 4 mg bevatten smaakstoffen met cinnamal, cinnamylalcohol, citral, citronellol, eugenol, geraniol, isoeugenol, limoneen, linalool. Deze stoffen kunnen allergische reacties veroorzaken.

Nicorette Suikervrij 2 mg en 4 mg kauwgom bevatten 0,616 mg alcohol (ethanol) per kauwgom. Er zit een kleine hoeveelheid alcohol in dit middel. Dit is zo weinig dat u hier niets van merkt.

Nicorette Suikervrij en Nicorette Suikervrij Freshfruit bevatten minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per kauwgom, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

De gombasis bevat butylhydroxytolueen (E321), een antioxidant. Deze hulpstof kan plaatselijk huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis), of irritatie aan de ogen en slijmvliezen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

STOPPEN MET ROKEN

 1. Stop vanaf de eerste dag volledig met roken.
 2. U neemt één Nicorette kauwgom wanneer u de behoefte voelt om te roken.
  Sterk afhankelijke rokers wordt aanbevolen aanvankelijk Nicorette Suikervrij (/Freshfruit) 4 mg te gebruiken (maximaal 14 kauwgommen per dag). Andere rokers wordt aanbevolen de 2 mg kauwgom te gebruiken (maximaal 14 kauwgommen per dag).
 3. Kauw langzaam, met regelmatige pauzes.
Nicorette Suikervrij 2 mg - 4 mg kauwgom v10.2_B11.0
Nicorette Suikervrij Freshfruit 2 mg - 4 mg kauwgom    

Na ongeveer 30 minuten kauwen-met-tussenpozen is alle beschikbare nicotine uit de kauwgom vrijgekomen. De effecten van nicotine merkt u pas na een paar minuten; de snelle bevrediging zoals die optreedt bij het roken kunt u dus ook niet verwachten.

Het gebruik van zure dranken zoals koffie of frisdranken moet u vermijden gedurende 15 minuten voor en tijdens het kauwen. Deze dranken beïnvloeden de opname van nicotine in de mondholte. Het langzame kauwen bevordert een optimale opname van de nicotine door het mondslijmvlies.

Doorslikken van het speeksel moet dus tot een minimum beperkt blijven.

 1. Nicorette heeft een speciale sterke smaak, die in het begin wat vreemd kan lijken. U zal er snel aan wennen.
 2. Het risico om weer te gaan roken, is de eerste 3 tot 4 maanden het hoogst. Stop het gebruik van Nicorette dus niet te vlug tijdens deze kritische periode.
 3. Nicorette kan alleen maar helpen. Definitief met roken stoppen zal altijd uw persoonlijke inzet vragen. Advies en ondersteuning verbeteren de kans op succes.
 4. Zorg dat u altijd een paar kauwgommen op zak heeft.
  Leg ze op alle plaatsen waar u voorheen uw sigaretten bewaarde.
 5. Verminder geleidelijk het aantal kauwgommen per dag.
  De duur van de behandeling is individueel. Er wordt aanbevolen na een behandeling van ongeveer drie maanden, het gebruik van Nicorette geleidelijk te verminderen. Wanneer u dagelijks nog maar 1-2 kauwgommen gebruikt, kunt u de behandeling stoppen. Ononderbroken gebruik van Nicorette gedurende meer dan één jaar wordt niet aangeraden.
 6. Houd enkele reserve kauwgommen op zak aangezien het verlangen om te roken plots kan terugkeren.
 7. Houd uw apotheker of arts regelmatig op de hoogte. Zij kunnen u advies geven.

MINDER ROKEN

 1. Vervang zoveel mogelijk uw sigaret door een kauwgom.
  De kauwgom moet gebruikt worden zodra er een drang is om te roken en dit om de rookvrije periode zo lang mogelijk te houden. Hierdoor wordt het aantal sigaretten gereduceerd.
  Sterk afhankelijke rokers wordt aanbevolen aanvankelijk Nicorette Suikervrij (/Freshfruit) 4 mg te gebruiken (maximaal 14 kauwgommen per dag). Andere rokers wordt aanbevolen de 2 mg kauwgom te gebruiken (maximaal 14 kauwgommen per dag).
 2. Kauw langzaam, met regelmatige pauzes.

Na ongeveer 30 minuten kauwen-met-tussenpozen is alle beschikbare nicotine uit de kauwgom vrijgekomen. De effecten van nicotine merkt u pas na een paar minuten; de snelle bevrediging zoals die optreedt bij het roken kunt u dus ook niet verwachten.

Het gebruik van zure dranken zoals koffie of frisdranken moet u vermijden gedurende 15 minuten voor en tijdens het kauwen. Deze dranken beïnvloeden de opname van nicotine in de mondholte.

Nicorette Suikervrij 2 mg - 4 mg kauwgom v10.2_B11.0
Nicorette Suikervrij Freshfruit 2 mg - 4 mg kauwgom    

Het langzame kauwen bevordert een optimale opname van de nicotine door het mondslijmvlies. Doorslikken van het speeksel moet dus tot een minimum beperkt blijven.

 1. Nicorette heeft een speciale sterke smaak, die in het begin wat vreemd kan lijken. U zal er snel aan wennen.
 2. Verminder het sigarettenverbruik tot u volledig kan stoppen.
 3. Nicorette kan alleen maar helpen. Definitief met roken stoppen zal altijd uw persoonlijke inzet vragen. Advies en ondersteuning verbeteren de kans op succes.
 4. Zorg dat u altijd een paar kauwgommen op zak heeft.
  Leg ze op alle plaatsen waar u voorheen uw sigaretten bewaarde.
 5. Verminder geleidelijk het aantal kauwgommen per dag.
  Wanneer u dagelijks nog maar 1-2 kauwgommen gebruikt, kunt u de behandeling stoppen.
 6. Houd enkele reserve kauwgommen op zak aangezien het verlangen om te roken plots kan terugkeren.
 7. Houd uw apotheker of arts regelmatig op de hoogte. Zij kunnen u advies geven.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Nicorette mag niet worden toegediend aan personen jonger dan 18 jaar zonder medisch voorschrift van een arts.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u Nicorette gaat gebruiken, dient u volledig te stoppen met roken of het roken te verminderen. De verschijnselen van een overdosering kunnen ontstaan, wanneer u een groot aantal kauwgommen tegelijk of zeer snel na elkaar kauwt, of wanneer u tijdens het gebruik van Nicorette volledig doorgaat met roken. Het risico op vergiftiging ten gevolge van het doorslikken van de kauwgom is klein, omdat de opname in het lichaam zonder kauwen langzaam en niet compleet is.

De symptomen van overdosering zijn ernstige hoofdpijn, duizeligheid, buikpijn, misselijkheid, braken, speekselvloed, diarree, zweten, verminderd gehoor en slapte. Bij hoge doseringen kunnen deze symptomen worden gevolgd door te lage bloeddruk, zwakke en onregelmatige pols, ademhalingsmoeilijkheden, uitputting, plotselinge afname van de bloedsomloop en algemene convulsies. Wanneer u teveel nicotine heeft ingenomen, of wanneer een kind een kauwgom heeft gebruikt of wanneer dit vermoed wordt, vraag dan direct medisch advies aan uw arts of bij een eerstehulpafdeling dan wel bij een vergiftigingsinformatiecentrum (telefoon: 112).

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Nicotine doseringen die door volwassen rokers tijdens de behandeling worden verdragen, kunnen ernstige vergiftigingsverschijnselen veroorzaken bij kinderen en kunnen fataal zijn.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Bij het stoppen met roken kunnen bepaalde symptomen optreden zoals een depressieve stemming, slapeloosheid, prikkelbaarheid, frustratie of woede, angst, concentratiemoeilijkheden, rusteloosheid of ongeduld, vertraagde hartfrequentie, toegenomen eetlust of gewichtstoename, duizeligheid, hoesten, verstopping, bloedend tandvlees of aften, of een verkoudheid. Bovendien kunnen hunkeringen naar nicotine leiden tot een diepe drang om te roken.

De meeste bijwerkingen treden op gedurende de eerste drie tot vier weken van de behandeling. De bijwerkingen zijn afhankelijk van de hoeveelheid die u gebruikt en zijn het gevolg van een verkeerde

Nicorette Suikervrij 2 mg - 4 mg kauwgom v10.2_B11.0
Nicorette Suikervrij Freshfruit 2 mg - 4 mg kauwgom    

kauwtechniek of van de effecten van nicotine. Wanneer u te snel kauwt kan Nicorette in het begin de mond of keel irriteren of de hik of misselijkheid veroorzaken.

Allergische reacties komen zelden voor bij gebruik van nicotine.

De volgende bijwerkingen kunnen zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) voorkomen: hoofdpijn, hoesten, de hik, misselijkheid, pijnlijke mond of keel, keelirritatie.

De volgende bijwerkingen kunnen vaak (bij minder dan 1 op de 10 gebruikers) voorkomen: buikpijn, diarree, droge mond, verstoorde spijsvertering, winderigheid, een teveel aan speeksel, ontsteking van het mondslijmvlies, braken, een branderig gevoel in de mond, vermoeidheid, overgevoeligheid, verstoorde smaakgewaarwording, tintelingen. De kauwgom kan kleven aan een kunstgebit en, in zeldzame gevallen, het beschadigen.

De volgende bijwerkingen kunnen soms (bij minder dan 1 op de 100 gebruikers) voorkomen: hartkloppingen, versnelde hartwerking, oprispingen, tongontsteking, blaarvorming en schilfering van het mondslijmvlies, verminderde gevoeligheid in de mond, algemene lichaamszwakte, vervelend gevoel en pijn op de borst, ongemakkelijk gevoel, kaakpijn (stijve kaak), abnormale dromen, vernauwing van de luchtwegen, heesheid, kortademigheid, verstopte neus, keelpijn, niezen, dichtgeknepen keel, zweten, jeuk, huiduitslag, huiduitslag al dan niet met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), blozen, verhoogde bloeddruk.

Slikstoornissen, een verdoofd gevoel in de mond en braakneigingen kunnen zelden (bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers) voorkomen bij gebruik van Nicorette.

De volgende bijwerking kan zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) voorkomen: ernstige overgevoeligheidsreactie.

De frequentie van de volgende bijwerkingen is niet bekend:

wazig zicht, toegenomen traanafscheiding, droge keel, maagdarmklachten, pijn in de lippen, stijve spieren, jeukend oedeem van huid of slijmvliezen, roodheid.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de verpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Nicorette Suikervrij 2 mg - 4 mg kauwgom v10.2_B11.0
Nicorette Suikervrij Freshfruit 2 mg - 4 mg kauwgom    

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Nicorette Suikervrij 2 mg kauwgom

 • De werkzame stof in dit middel is nicotine. Elke kauwgom bevat nicotineresinaat, overeenkomend met 2 mg nicotine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumbicarbonaat (E500), watervrij natriumcarbonaat (E500), gombasis (bevat BHT), sorbitolpoeder (E420i), sorbitol 70% (E420ii), smaakstoffen, glycerol 85% (E422) en talk (E553b). Aroma pro fumendi (smaakstof) bevat sporen van ethanol, cinnamal, Cinnamylalcohol, citral, citronellol, eugenol, geraniol, isoeugenol, limoneen, linalool.

Nicorette Suikervrij 4 mg kauwgom

 • De werkzame stof in dit middel is nicotine. Elke kauwgom bevat nicotineresinaat, overeenkomend met 4 mg nicotine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn watervrij natriumcarbonaat (E500), gombasis (bevat BHT), sorbitolpoeder (E420i), sorbitol 70% (E420ii), smaakstoffen, glycerol 85% (E422), de kleurstof chinolinegeel (E104) en talk (E553b). Aroma pro fumendi (smaakstof) bevat sporen van ethanol, cinnamal, Cinnamylalcohol, citral, citronellol, eugenol, geraniol, isoeugenol, limoneen, linalool.

Nicorette Suikervrij Freshfruit 2 mg kauwgom

 • De werkzame stof in dit middel is nicotine. Elke kauwgom bevat nicotineresinaat, overeenkomend met 2 mg nicotine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumbicarbonaat (E500), watervrij natriumcarbonaat (E500), gombasis (bevat BHT), xylitol (E967), pepermuntolie, levomenthol, kalium acesulfaam, licht magnesiumoxide (E530), talk (E553b) en stikstof. Omhulling: xylitol (E967), tuttifrutti QL84441, acacia drooggespoten, titaniumdioxide, carnaubawas, hypromellose, sucralose, polysorbaat 80 en gezuiverd water.

Nicorette Suikervrij Freshfruit 4 mg kauwgom

 • De werkzame stof in dit middel is nicotine. Elke kauwgom bevat nicotineresinaat, overeenkomend met 4 mg nicotine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn watervrij natriumcarbonaat (E500), gombasis (bevat BHT), xylitol (E967), pepermuntolie, levomenthol, kalium acesulfaam, colloïdaal magnesium oxide (E530), de kleurstof chinolinegeel (E104), talk (E553b) en stikstof. Omhulling: xylitol (E967), tuttifrutti QL84441, acacia drooggespoten, titaniumdioxide, carnaubawas, de kleurstof chinolinegeel (E104) hypromellose, sucralose, polysorbaat 80 en gezuiverd water.

(Voor aanvullende informatie over sommige bestanddelen zie rubriek 2)

Hoe ziet Nicorette er uit en wat zit er in een verpakking?

Nicorette Suikervrij 2 mg is een vierkante kauwgom, beige van kleur. Nicorette Suikervrij 4 mg is een vierkante kauwgom, geel van kleur.

Nicorette Suikervrij Freshfruit 2 mg is een vierkante kauwgom, met omhulling, wit van kleur. Nicorette Suikervrij Freshfruit 4 mg is een vierkante kauwgom, met omhulling, ivoor van kleur.

Nicorette Suikervrij 2 mg en 4 mg zijn verkrijgbaar in doosjes van 30 of 105 kauwgommen, in blisterverpakking (Al/PVC/PVDC).

Nicorette Suikervrij Freshfruit 2 mg en 4 mg zijn verkrijgbaar in doosjes van 12, 15, 24, 30, 48, 90, 96, 105, 204 of 210 kauwgommen, in blisterverpakking (Al/PVC/PVDC).

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Johnson & Johnson Consumer B.V.

Computerweg 14

Nicorette Suikervrij 2 mg - 4 mg kauwgom v10.2_B11.0
Nicorette Suikervrij Freshfruit 2 mg - 4 mg kauwgom    

PIL September 2022

3821 AB Amersfoort

Fabrikant

McNeil AB

Norrbroplatsen 2

251 09 Helsingborg

Zweden

Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen

Nicorette Suikervrij 2 mg kauwgom: RVG 09155
Nicorette Suikervrij 4 mg kauwgom: RVG 14228
Nicorette Suikervrij Freshfruit 2 mg kauwgom: RVG 32548
Nicorette Suikervrij Freshfruit 4 mg kauwgom: RVG 32549

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2022

V10.2_B11.0

Nicorette Suikervrij 2 mg - 4 mg kauwgom v10.2_B11.0
Nicorette Suikervrij Freshfruit 2 mg - 4 mg kauwgom    

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 18.11.2022

Bron: Nicorette Suikervrij 4 mg kauwgom - Bijsluiter

Stof(fen) Cortisone Nicotine
Toelating Nederland
Producent Johnson & Johnson Consumer B.V. Computerweg 14 3821 AB AMERSFOORT
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 04.06.1991
ATC-Code N07BA01
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij verslavende aandoeningen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.