Pulsatilla comp

ATC-Code
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Biologische Heilmittel Heel
Verdovend Nee
Psychotrope Nee

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Biologische Heilmittel Heel

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Pulsatilla comp. is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de homeopathie.

De druppels zijn verpakt in een flesje met een inhoud van 30 ml.

Wanneer mag u Pulsatilla comp. niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Pulsatilla comp. niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Pulsatilla comp.:

Dit geneesmiddel bevat 35 volume % ethanol (alcohol), d.w.z. max. 135 mg per dosis van

10 druppels, hetgeen overeenkomt met 3.5 ml bier, 1.5 ml wijn per dosis van 10 druppels. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Gebruik van Pulsatilla comp. in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de voorgeschreven dosering worden gebruikt. Echter, omdat het product 35 vol % ethanol (alcohol), d.w.z. max. 135 mg per dosis van 10 druppels bevat, hetgeen overeenkomt met 3.5 ml bier, 1.5 ml wijn per dosis, is voorzichtigheid geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Pulsatilla comp. in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

3-5 maal daags 10 druppels innemen, gedurende maximaal 1 week.

Dosering voor kinderen:

Kinderen van 2 tot 6 jaar: 3-5 maal daags 5 druppels innemen, gedurende maximaal 1 week. Kinderen van 6 tot 12 jaar: 3-5 maal daags 7 druppels innemen, gedurende maximaal 1 week.

De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd, een paar seconden in de mond gehouden worden alvorens ze door te slikken.

Wanneer na 7 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Pulsatilla comp. heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Pulsatilla comp. heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Pulsatilla comp. bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Pulsatilla comp. in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Pulsatilla comp. wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van Pulsatilla comp. geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Pulsatilla comp. buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25° C, bewaren in de goed gesloten, originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Pulsatilla comp. niet na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na”.

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Anvullende Informatie

Homeopathische geneesmiddelen worden toegepast volgens de homeopathische geneeswijze. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat homeopathische geneesmiddelen het zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleren. De homeopathische geneeswijze komt voort uit de gedachte dat het gelijke met het gelijke kan worden genezen. Dit wordt ook wel het "similia principe" genoemd.

Dat wil zeggen dat een ziek persoon kan worden behandeld met een stof, die bij een gezond mens dezelfde ziekteverschijnselen oproept als die bij de zieke persoon te zien zijn. Deze verschijnselen bij elkaar wordt het geneesmiddelbeeld van de stof genoemd en is de basis voor de homeopathische therapie.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 04/2010.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.