Advertentie

Auteur: Teva


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Raloxifeen Teva behoort tot een groep van niet-hormonale geneesmiddelen die selectieve oestrogeenreceptormodulatoren (SERM) worden genoemd. Wanneer een vrouw de overgang (= menopauze) bereikt, gaat de hoeveelheid vrouwelijk geslachtshormoon omlaag. Na de overgang bootst Raloxifeen Teva sommige van de nuttige effecten van oestrogeen na.

Raloxifeen Teva wordt gebruikt voor de preventie en behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen. Raloxifeen Teva verlaagt het risico van wervelbreuken bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose. Het is niet aangetoond dat het risico van heupfracturen wordt verlaagd.

Osteoporose is een ziekte die uw botten dun en breekbaar maakt -deze aandoening komt met name voor bij vrouwen na de overgang. Hoewel er in het begin geen klachten hoeven te zijn, vergroot osteoporose de kans op botbreuken, met name in uw wervelkolom, heupen en polsen, en kan het rugpijn, verlies van lichaamslengte en een kromme rug veroorzaken.

Advertentie

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Raloxifeen Teva bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De meerderheid van de bijwerkingen die waargenomen zijn met Raloxifeen Teva waren mild.

De frequentie van mogelijke bijwerkingen wordt hieronder genoemd met gebruikmaking van de volgende indeling: zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers), vaak (bij 1 tot 10 op de

100 gebruikers), soms (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers), zelden (bij 1 tot 10 op de

10.000 gebruikers), zeer zelden (bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers) en onbekend (de frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens).

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Opvliegers (vaatverwijding).
 • Griepachtige verschijnselen.

Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

 • Beenkrampen.
 • Gezwollen handen, voeten en benen (perifere vochtophoping).
 • Galstenen.

Soms (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers)

 • Verhoogd risico op bloedstolsels in de benen (diepveneuze trombose).
 • Verhoogd risico op bloedstolsels in de longen (longembolie).
 • Verhoogd risico op bloedstolsels in de ogen (trombose in de ader van het oognetvlies).
 • Rode en pijnlijke huid rond de ader (oppervlakkige ontsteking van de ader).

Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

 • Zwelling van handen, voeten en benen (perifere vochtophoping).
 • Bloedstolsel, met name in een been, welke pijn, zwelling of roodheid veroorzaakt (veneuze tromboembolische reactie).

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Huiduitslag.
 • Maagdarmklachten zoals misselijkheid, braken, buikpijn en last van de maag.
 • Verhoogde bloeddruk.
 • Afname van het aantal bloedplaatjes.
 • Bloedstolsel in een slagader; dat kan bijvoorbeeld leiden tot een beroerte.
 • Hoofdpijn, waaronder migraine.
 • Milde klachten van de borsten zoals pijn aan de borsten, opgezette borsten en gevoelige borsten.

In zeldzame gevallen kunnen bloedspiegels van leverenzymen worden verhoogd gedurende de behandeling met Raloxifeen Teva.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK