Advertentie

Auteur: Fresenius


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ringer lactaat is een oplossing voor infusie die de belangrijkste zouten bevat die in het bloed voorkomen. Daarnaast bevat Ringer lactaat een stof (natriumlactaat) die een overmaat zuur in het bloed kan wegnemen.

Ringer lactaat wordt op de markt gebracht in glazen met 500 ml of kunststofflessen met 100 ml, 250 ml, 500 ml of 1000 ml of in kunststofzakken van verschillende soorten kunststof met 50, 100, 250, 500 of 1000 ml.

Ringer lactaat wordt gebruikt bij een verlies van vocht en zouten uit het lichaam als dit verlies samengaat met een te grote hoeveelheid zuur in het bloed.

Ringer lactaat wordt via een infuus in een ader toegediend.

Dagelijkse dosering

De dagelijkse dosering verschilt van patiënt tot patiënt en wordt bepaald door de individuele behoefte aan vocht en zouten.

Maximale dosering

De maximale dagdosering voor een volwassene mag niet meer zijn dan 40 ml per kg lichaamsgewicht. Dus een volwassen patiënt van 70 kg mag maximaal 2800 ml per dag krijgen toegediend.

In geval u bemerkt dat Ringer lactaat te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

De dosering en de duur van de behandeling zijn per patiënt verschillend.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Ringer lactaat heeft gebruikt

Overdosering kan leiden tot teveel vocht en teveel zouten in het lichaam. Dit is bijvoorbeeld te herkennen aan vochtophoping in armen en benen.

Bij een overdosering moet de toediening van het infuus worden gestopt of de dosis worden verlaagd.

Wanneer u vermoedt dat u te veel Ringer lactaat heeft toegediend gekregen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Ringer lactaat mag niet gebruikt worden wanneer u last heeft of gehad heeft van:

 • te veel vocht in het lichaam;

BIJSLUITER VOOR DE PATIËNT

 • vochtverlies dat samengaat met te hoge zoutconcentraties in het bloed;
 • een te hoge concentratie van kalium in het bloed;
 • een te hoge concentratie van natrium in het bloed;
 • een ernstig verhoogde bloeddruk;
 • een ernstig verminderd functioneren van nieren of hart;
 • een te hoge concentratie van chloride in het bloed;
 • een tekort aan zuur in het bloed;
 • een verminderd functioneren van de lever;
 • een te hoge concentratie van melkzuur in het bloed.

Extra voorzichtigheid wordt in acht genomen met Ringer lactaat …

 • wanneer u dit krijgt toegediend: de oplossing moet volkomen helder zijn en vrij van deeltjes en de fles of zak moet onbeschadigd zijn;
 • wanneer u een of meer van de volgende aandoeningen heeft: licht tot matig verhoogde bloeddruk, neiging tot hartzwakte, nieren waarvan de werking licht tot matig gestoord is, ademhalingsproblemen, acute uitdroging, krampen door hitte of wanneer u tegelijkertijd wordt behandeld met geneesmiddelen die zogenaamde corticosteroïden bevatten;
 • wanneer u dit krijgt toegediend: er zal meestal een controle van uw bloed plaatsvinden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden geweest is.

Zwangerschap

Ringer lactaat mag tijdens de zwangerschap worden toegediend. In dit geval zal er meestal een controle van uw bloed plaatsvinden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Ringer lactaat mag tijdens het geven van borstvoeding worden toegediend. In dit geval zal er meestal een controle van uw bloed plaatsvinden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ringer lactaat

Ringer lactaat bevat natrium en kalium. Natrium kan schadelijk zijn bij een natriumbeperkt dieet. Kalium kan pijn en ontsteking van de vaatwand op de injectieplaats veroorzaken.

Gebruik van Ringer lactaat in combinatie met andere geneesmiddelen

Ringer lactaat bevat natrium-, kalium- en calciumzouten. Van een aantal geneesmiddelen is bekend dat ze kunnen leiden tot extra ophoping van deze zouten in het lichaam.

 • Natrium:

Extra ophoping van natrium kan optreden bij het gebruik van bepaalde ontstekingremmende middelen, mannelijke geslachtshormonen, anabole steroïden (dat zijn bepaalde stoffen die de weefselopbouw in het lichaam bevorderen), bepaalde vrouwelijke geslachtshormonen (oestrogenen), bepaalde bijnierschorshormonen die vooral invloed hebben op de hoeveelheid zouten in het lichaam, corticotrofine, carbenoxolon, zoethoutpreparaten en bepaalde middelen tegen hoge bloeddruk.

 • Kalium:

Extra ophoping van kalium kan optreden bij het gebruik van bepaalde plastabletten, zogenaamde bètablokkers (middelen die onder meer gebruikt worden bij hoge bloeddruk, bepaalde hartaandoeningen, verhoogde oogdruk en migraine), captopril (middel tegen hoge bloeddruk en bepaalde hartaandoeningen), middelen tegen kanker, digoxine (wordt gebruikt bij hartzwakte), heparine (een “bloedverdunner”), indometacine (een pijnstiller die vooral bij reumatische

BIJSLUITER VOOR DE PATIËNT

aandoeningen wordt gebruikt), injectie of infuus met mannitol, meticilline (een bepaald antibioticum) en suxamethonium (een spierverslapper die vooral bij operaties wordt gebruikt).

 • Calcium:

Als er tevens zogenaamde digitalisglycosiden worden gebruikt (dat zijn bepaalde middelen tegen hartzwakte) kan calcium ertoe bijdragen dat er eerder bijwerkingen van deze middelen optreden.

Verder kan Ringer lactaat het effect versterken en verlengen van amfetaminen (middelen die worden gebruikt bij bepaalde slaapstoornissen (narcolepsie) of bij bepaalde gedragsstoornissen) en van kinidine (gebruikt bij stoornissen van het hartritme).

Het effect van lithium (gebruikt bij bepaalde vormen van depressie) en van salicylaten (bepaalde pijnstillers) wordt daarentegen verminderd en verkort. Methenamine (bij urineweginfecties) wordt zelfs totaal onwerkzaam

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ringer lactaat bijwerkingen veroorzaken.

Bekende bijwerkingen zijn: ontsteking van de ader op de plaats van aanprikken, te veel vocht in het lichaam, hartzwakte, gevoelens van angst.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

BIJSLUITER VOOR DE PATIËNT

Ringer lactaat buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Ringer lactaat niet meer na de datum op de verpakking achter “Niet te gebruiken na:” of “Exp.”.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in mei 2007.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK