FIRDAPSE 10 mg tabletten

ATC-Code
N07XX05
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent BioMarin
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Andere mittel für das nervensystem
Farmacologische groep Andere mittel für das nervensystem
Chemische groep Andere mittel für das nervensystem
Stof Amifampridin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

BioMarin

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

FIRDAPSE wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen met symptomen van een ziekte van de zenuwen en spieren die eaton-lambertsyndroom (kortweg LEMS) wordt genoemd. Bij deze ziekte is de overdracht van zenuwimpulsen op de spieren aangetast, waardoor spierzwakte optreedt. De ziekte kan verband houden met bepaalde tumoren (paraneoplastische vorm van LEMS) of zonder deze tumoren voorkomen (niet-paraneoplastische vorm van LEMS).

Bij patiënten die aan deze ziekte lijden wordt een chemische stof (acetylcholine genaamd) die zenuwimpulsen op de spieren overbrengt niet normaal vrijgegeven en ontvangen de spieren geen of niet alle zenuwsignalen.

FIRDAPSE werkt doordat het de vrijgifte van acetylcholine vergroot en de spieren helpt om zenuwsignalen te ontvangen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop onmiddellijk met de behandeling en raadpleeg uw arts in geval van:

 • epileptische aanvallen,
 • astma.

De bijwerkingen die het vaakst zijn gemeld, zijn:

 • tintelingen en een verdoofd gevoel rond de mond en in de ledematen (zoals de handen en voeten),
 • maagpijn, diarree, misselijkheid en buikpijn.

Andere bijwerkingen zijn:

De ernst en frequentie van de meeste bijwerkingen hangen af van de dosis die u gebruikt. De volgende bijwerkingen zijn eveneens gemeld (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden geschat):

 • epileptische aanvallen,
 • hoest, overmatig of stroperig slijm in de luchtwegen, astma-aanval bij astmapatiënten of patiënten met een geschiedenis van astma,
 • syndroom van Raynaud (stoornis van de bloedsomloop die de vingers en tenen aantast), koude handen en voeten,
 • wazig zien,
 • hartritmestoornissen, snelle of onregelmatige hartslag (ook wel hartkloppingen genoemd),
 • zwakte, vermoeidheid, hoofdpijn,
 • angst, duizeligheid, slaapstoornissen, slaperigheid,
 • chorea (bewegingsstoornis), myoklonie (spierspasmen of trekkingen),
 • een verhoging van bepaalde leverenzymen (transaminasen) die met een bloedtest kan worden aangetoond.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.