Advertentie

Auteur: BioMarin


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

FIRDAPSE wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen met symptomen van een ziekte van de zenuwen en spieren die eaton-lambertsyndroom (kortweg LEMS) wordt genoemd. Bij deze ziekte is de overdracht van zenuwimpulsen op de spieren aangetast, waardoor spierzwakte optreedt. De ziekte kan verband houden met bepaalde tumoren (paraneoplastische vorm van LEMS) of zonder deze tumoren voorkomen (niet-paraneoplastische vorm van LEMS).

Bij patiënten die aan deze ziekte lijden wordt een chemische stof (acetylcholine genaamd) die zenuwimpulsen op de spieren overbrengt niet normaal vrijgegeven en ontvangen de spieren geen of niet alle zenuwsignalen.

FIRDAPSE werkt doordat het de vrijgifte van acetylcholine vergroot en de spieren helpt om zenuwsignalen te ontvangen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop onmiddellijk met de behandeling en raadpleeg uw arts in geval van:

 • epileptische aanvallen,
 • astma.

De bijwerkingen die het vaakst zijn gemeld, zijn:

 • tintelingen en een verdoofd gevoel rond de mond en in de ledematen (zoals de handen en voeten),
 • maagpijn, diarree, misselijkheid en buikpijn.

Andere bijwerkingen zijn:

De ernst en frequentie van de meeste bijwerkingen hangen af van de dosis die u gebruikt. De volgende bijwerkingen zijn eveneens gemeld (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden geschat):

 • epileptische aanvallen,
 • hoest, overmatig of stroperig slijm in de luchtwegen, astma-aanval bij astmapatiënten of patiënten met een geschiedenis van astma,
 • syndroom van Raynaud (stoornis van de bloedsomloop die de vingers en tenen aantast), koude handen en voeten,
 • wazig zien,
 • hartritmestoornissen, snelle of onregelmatige hartslag (ook wel hartkloppingen genoemd),
 • zwakte, vermoeidheid, hoofdpijn,
 • angst, duizeligheid, slaapstoornissen, slaperigheid,
 • chorea (bewegingsstoornis), myoklonie (spierspasmen of trekkingen),
 • een verhoging van bepaalde leverenzymen (transaminasen) die met een bloedtest kan worden aangetoond.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK