Lobivon 10 mg tabletten

Illustratie van Lobivon 10 mg tabletten
Stof(fen) Nebivololol
Toelating Nederland
Producent Menarini
Verdovend Nee
ATC-Code C07AB12
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Vergunninghouder

Menarini

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Nebiloc 10 mg tabletten Nebivololol Menarini
Nebivolol Actavis 5 mg, tabletten Nebivololol Actavis
Nebilet 1,25 mg tabletten Nebivololol Menarini
Nebiloc 1,25 mg tabletten Nebivololol Menarini
Nebivolol Mylan 5 mg, tabletten Nebivololol Mylan B.V. Dieselweg 25 3752 LB BUNSCHOTEN

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lobivon bevat nebivolol, een cardiovasculair bestanddeel welke behoort tot de groep van de selectieve beta-blokkers (met een selectieve werking op het cardiovasculair systeem). Het voorkomt een te hoge hartslag, controleert de pompkracht van het hart. Het heeft ook een vaatverwijdende werking op bloedvaten wat eveneens bijdraagt tot het verlagen van de bloeddruk.

Lobivon 10 mg tabletten wordt ook gebruikt voor de behandeling van mild en matig chronisch hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) bij patiënten van 70 jaar en ouder, als aanvulling op standaardbehandelingen

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Lobivon niet in:

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor nebivolol of voor één van de andere bestanddelen van Lobivon
 • als u lijdt aan één of meer van de volgende aandoeningen:
  • lage bloeddruk,
  • ernstige doorbloedingsproblemen in armen of benen,
  • zeer trage hartslag (minder dan 60 slagen per minuut),
Lobivon PIL 10mg high 20070917 1
 • andere ernstige hartritmestoornissen (2de en 3de graads hartblok, geleidingsdefect van het hart, sick sinus-syndroom),

− recent hartfalen of hartfalen dat onlangs erger is geworden, of als u een geneesmiddel krijgt toegediend door middel van intraveneuze druppelinfusie voor een circulatoire shock te wijten aan hartfalen om uw hart goed te laten werken,

 • astma of kortademigheid (nu of in het verleden),
 • onbehandeld feochromocytoom , een tumor gelegen aan de bovenzijde van de nieren (aan de bijnieren),
 • leverfunctiestoornis,
 • een stofwisselingsstoornis (metabole acidose), bijvoorbeeld diabetische ketoacidose.

Wees extra voorzichtig met Lobivon:

Vertel het uw arts als u een van de volgende problemen heeft of krijgt:

 • abnormaal trage hartslag
 • een soort pijn op de borst te wijten aan een spontaan terugkerende hartkramp, Prinzmetal angina genoemd
 • onbehandeld chronisch hartfalen
 • 1ste graads hartblok (een soort van licht geleidingsdefect van het hart dat het hartritme beïnvloedt)
 • slechte doorbloeding in armen of benen, bijvoorbeeld ziekte of fenomeen van Raynaud, krampende pijn tijdens het lopen
 • aanhoudende ademhalingsproblemen
 • suikerziekte: zelf heeft dit geneesmiddel geen invloed op het bloedglucosegehalte, maar het kan de signalen verbergen van een laag bloedglucosegehalte (hartkloppingen, snellere hartslag).
 • hyperactieve schildklier: dit geneesmiddel kan de tekenen van een abnormaal snelle hartslag te wijten aan deze toestand maskeren
 • allergie: dit geneesmiddel kan uw reactie versterken op pollen of op andere stoffen waarvoor u overgevoelig bent
 • psoriasis (een huidziekte – schilferende, rozige plekken) of als u ooit psoriasis heeft gehad
 • als u narcose gaat krijgen voor een operatie, moet u de anesthesist altijd tevoren laten weten dat u Lobivon gebruikt.

Gebruik geen Lobivon als u ernstige nierproblemen heeft, en vertel het uw arts.

Bij het begin van uw behandeling zal u regelmatig gecontroleerd worden door een ervaren arts (zie sectie 3).

Deze behandeling mag niet ineens gestopt worden tenzij duidelijk aangegeven en geëvalueerd door uw dokter (zie sectie 3).

Kinderen en adolescenten

Omwille van onvoldoende gegevens over het gebruik van het product bij kinderen en adolescenten, wordt Lobivon voor hen niet aanbevolen.

Lobivon PIL 10mg high 20070917 2

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet worden gecombineerd en voor andere geneesmiddelen geldt dat er iets moet worden aangepast (bijvoorbeeld de dosering).

Informeer uw arts in elk geval altijd als u naast Lobivon een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of krijgt toegediend:

 • geneesmiddelen die worden gebruikt om hoge bloeddruk of andere hartproblemen te behandelen (zoals amiodarone, amlodipine, cibenzoline, clonidine, digoxine, diltiazem, disopyramide, felodipine, flecainide, guanfacin, hydroquinidine, lacidipine, lidocaine, methyldopa, mexiletine, moxonidine, nicardipine, nifedipine, nimodipine, nitrendipine, propafenone, quinidine, rilmenidine, verapamil).
 • geneesmiddelen tegen angsten en psychosen (een mentale ziekte), bijvoorbeeld barbituraten (ook gebruikt voor epilepsie), fenothiazines (ook gebruikt bij braken en misselijkheid) en thioridazine.
 • geneesmiddelen tegen depressie, bijvoorbeeld amitriptyline, paroxetine, fluoxetine.
 • geneesmiddelen die gebruikt worden voor anesthesie tijdens een operatie.
 • geneesmiddelen tegen astma, verstopte neus of oogziektes als glaucoom (verhoogde druk in het oog) of om de pupil te verwijden.

Deze geneesmiddelen zowel als nebivolol kunnen de bloeddruk en/of een andere hartfunctie beïnvloeden.

 • geneesmiddelen tegen te veel maagzuur (antaciden), zoals cimetidine ; neem Lobivon tijdens de maaltijd en het geneesmiddel tegen maagzuur tussen twee maaltijden.

Gebruik van Lobivon met voedsel en drank

Lobivon kan met voedsel of op een lege maag worden ingenomen, maar bij voorkeur met wat water.

Zwangerschap en borstvoeding

Lobivon mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap tenzij duidelijk noodzakelijk

.

Het gebruik tijdens de borstvoeding wordt niet aanbevolen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan duizeligheid of vermoeidheid veroorzaken. Als u daar last van heeft, rijd niet en bedien geen machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Lobivon

Dit product bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u allergisch bent voor bepaalde suikers, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Lobivon PIL 10mg high 20070917 3

Volg voor het innemen van Lobivon nauwgezet de instructies van uw arts. Raadpleeg uw arts bij twijfel.

Lobivon kan vóór, tijdens of na de maaltijd worden ingenomen. U mag Lobivon echter ook op een ander moment innemen. Neem de tablet bij voorkeur in met water.

 • Een ervaren arts begint de behandeling en zal u zorgvuldig controleren.
 • Uw arts begint de behandeling met 1,25 mg per dag. Deze dosis kan na 1 - 2 weken worden verhoogd tot 2,5 mg per dag, dan tot 5 mg per dag, en ten slotte tot 10 mg (1 tablet) per dag - totdat de dosis is bereikt die u uiteindelijk nodig heeft. Uw arts schrijft de dosis dus stapsgewijs voor en u moet zijn/haar instructies nauwgezet opvolgen.
 • De maximaal aanbevolen dosis is 10 mg per dag.
 • Wanneer u de behandeling begint en steeds als de dosis is verhoogd, moet u 2 uur lang nauwlettend worden gecontroleerd door een ervaren arts
 • Uw arts kan de dosis zo nodig verlagen
 • U mag de behandeling niet plotseling stoppen, omdat uw hartfalen dan kan verergeren
 • Patiënten met ernstige nierproblemen mogen dit geneesmiddel niet gebruiken.
 • Gebruik dit geneesmiddel éénmaal daags, bij voorkeur steeds rond hetzelfde tijdstip.
 • Misschien besluit uw arts om de behandeling met Lobivon te combineren met andere geneesmiddelen.
 • Geef dit middel niet aan kinderen of adolescenten.

Er zijn Lobivon tabletten in een lagere sterkte dan 10mg. Raadpleeg uw arts voor meer infomatie.

Wat u moet doen als u meer Lobivon heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker als u per ongeluk een overdosis van dit geneesmiddel heeft ingenomen.

Zeer trage hartslag (bradycardie), lage bloeddruk met mogelijkheid tot flauwvallen (hypotensie), ademnood zoals bij astma (bronchospasme) en acuut hartfalen zijn de meest frequente symptomen en aanwijzingen van overdosering van Lobivon.

U kan actieve kool innemen (beschikbaar bij uw apotheker) tijdens het wachten op de komst van de dokter.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Lobivon in te nemen

U kunt alsnog de gewone dosis Lobivon innemen als u zich kort na het normale tijdstip realiseert dat u een dosis bent vergeten. Heeft het echter langer geduurd voordat u zich dat herinnert (bijvoorbeeld pas na enkele uren), en duurt het niet meer lang voordat u de volgende dosis moet innemen, sla dan de vergeten dosis over en neem de volgende normale dosis op de gewone tijd in. Neem geen dubbele dosis.

Voorkom echter dat u geregeld vergeet uw geneesmiddel in te nemen.

Lobivon PIL 10mg high 20070917 4

Als u stopt met de inname van Lobivon

Als de behandeling wordt gestopt kan uw hartfalen tijdelijk erger worden. Als stoppen nodig is moet de dagelijkse dosis geleidelijk worden verlaagd, door de dosis wekelijks te halveren.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, raagpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Lobivon bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

In een klinische studie naar langdurig hartfalen werden de volgende bijwerkingen gezien:

Vaak voorkomend (bij meer dan 1 op 10 behandelde personen ) :

 • trage hartslag
 • duizeligheid

Soms voorkomend (bij meer dan 1 op 100 maar bij minder dan 1 op 10 behandelde personen) :

 • verergering van hartfalen
 • lage bloeddruk (bijvoorbeeld duizeligheid bij het snel overeind komen)
 • intolerantie voor dit geneesmiddel
 • een soort van licht geleidingsdefect van het hart dat het hartritme beïnvloedt (1ste graads AV-blok)
 • zwelling van de onderste ledematen (bijvoorbeeld dikke enkels).

Andere mogelijke bijwerkingen, die werden gezien bij gebruik van Lobivon voor de behandeling van hoge bloeddruk, zijn:

Vaak voorkomend (bij meer dan 1 op 100, maar bij minder dan 1 op 10 behandelde personen):

 • hoofdpijn
 • vermoeidheid
 • vreemd jeukend of tintelend gevoel
 • diarree
 • obstipatie
 • misselijkheid
 • kortademigheid
 • opgezwolle handen of voeten.

Soms voorkomend (bij meer dan 1 op 1 000, maar bij minder dan 1 op 100 behandelde personen):

 • trage hartslag of andere hartklachten
 • lage bloeddruk
 • kramp in de benen tijdens het lopen
Lobivon PIL 10mg high 20070917 5
 • slechter zien
 • impotentie
 • depressiviteit
 • spijsverteringsmoeilijkheden (dyspepsie), gasvorming in maag of darmen, braken
 • braken
 • huiduitslag, jeuk
 • ademnood zoals bij astma, te wijten aan bruuske krampen in de spieren rond de luchtwegen (bronchospasme)
 • nachtmerries.

Zeer zelden voorkomend (bij minder dan 1 op 10 000 behandelde personen):

 • flauwvallen
 • jeukende huiduitslag
 • verergering van psoriasis (huidziekte – schilferende, rozige plekken).

De volgende bijwerkingen zijn slechts in enkele geïsoleerde gevallen tijdens behandeling met Lobivon gemeld:

 • allergische reacties over het gehele lichaam, met veralgemeende huiduitslag (overgevoeligheidsreacties);
 • snel optredend opzwellen, vooral rond de lippen, ogen, of van de tong met eventueel plotse ademhalingsmoeilijkheden (angio-oedeem).

Vergeet niet:

De verwachte voordelen van dit geneesmiddel zijn gewoonlijk groter dan de kans op schadelijke bijwerkingen.

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik Lobivon niet na de vervaldatum (‘EXP’)vermeld op het doosje en op de doordrukstrip.

Lobivon mag niet verwijderd worden via het afvalwater of het huishoudelijk water. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Lobivon

 • Het werkzame bestanddeel is nebivolol 10 mg (als nebivololhydrochloride): 5 mg d- nebivolol en 5 mg l-nebivolol.
Lobivon PIL 10mg high 20070917 6
 • De andere bestanddelen zijn: lactosemonohydraat, polysorbaat 80 (E433), hypromellose (E464), maïszetmeel, croscarmellose-natrium (E468), microkristallijne cellulose (E460), colloïdaal watervrij silicium (E551), magnesiumstearaat (E572).

Hoe ziet Lobivon er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Lobivon is beschikbaar als nagenoeg witte, ronde, licht bivonvexe tabletten gemerkt met “10” aan één zijde in verpakkingen van 7, 14, 28 tabletten.

De tabletten worden geleverd in doordrukstrips (PVC/aluminium). (Soms zijn niet alle verpakkingsgroottes leverbaar)

Registratienummer :

RVG 34393

Registratiehouder

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg

Fabrikant

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125, D-12489 Berlijn, Duitsland

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2010.

Lobivon PIL 10mg high 20070917 7

Advertentie

Stof(fen) Nebivololol
Toelating Nederland
Producent Menarini
Verdovend Nee
ATC-Code C07AB12
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.