Morfine

Morfine
ATC-Code N02AA01, N07BC09
Moleculaire formule C17H19NO3
Molaire massa (g·mol−1) 285,34
Fysieke toestand solide
Smeltpunt (°C) 253–254
PKS-waarde 8,21
CAS-nummer 57-27-2
PUB-nummer 5288826
Drugbank ID DB00295
Oplosbaarheid oplosbaar in water (hydrochloride)

Basis

Morfine is een pijnstiller uit de opiaatfamilie. Het werkt rechtstreeks in op het centrale zenuwstelsel (CZS), waardoor de pijngewaarwording afneemt. Het kan worden ingenomen tegen zowel acute als chronische pijn en wordt vaak gebruikt bij hevige pijn na hartaanvallen, nierstenen en tijdens de bevalling. Morfine kan worden toegediend via de mond, door injectie in een spier, door injectie onder de huid, intraveneus, door injectie in de ruimte rond het ruggenmerg of rectaal. Omdat opioïden tot ernstige afhankelijkheid kunnen leiden, is morfine alleen verkrijgbaar met een recept voor narcose.

Farmacologie

Farmacodynamica

Morfine werkt in het centrale zenuwstelsel op μ-, κ- en δ-opioïde receptoren. Hoofdzakelijk door binding aan μ-receptoren wordt de pijntransmissie in de hersenen geremd, waardoor het pijnstillende effect wordt bereikt. Activering van de opioïdreceptoren verhindert de instroom van presynaptisch calcium, hetgeen leidt tot hyperpolarisatie in de cel en dus tot verminderde exciteerbaarheid. Postsynaptisch activeert morfine kaliumkanalen, waardoor de kaliumuitstroom toeneemt. Dit leidt ook tot hyperpolarisatie en verminderde prikkelbaarheid van de zenuwcel.

Farmacokinetica

Morfine wordt geabsorbeerd in het alkalische milieu van de bovenste darm en het rectale slijmvlies. De biologische beschikbaarheid van morfine is 80-100%. Morfine is voor 35% eiwitgebonden in het bloed. Morfine wordt voor 90% gemetaboliseerd door glucuronidatie via UGT2B7 en sulfatatie. Morfine wordt voor 90% gemetaboliseerd door glucuronidatie en sulfatatie. 70-80% van de toegediende dosis wordt binnen 48 uur uitgescheiden. Morfine wordt voornamelijk in de urine en in mindere mate in de feces uitgescheiden.

Toxiciteit

Bijwerkingen

Veel voorkomende bijwerkingen

 • Constipatie
 • Misselijkheid of braken
 • Slaperigheid
 • duizeligheid en draaierig gevoel (vertigo)
 • Verwarring
 • Hoofdpijn
 • jeuk of uitslag

Ernstige bijwerkingen

 • ademhalingsmoeilijkheden of korte, oppervlakkige ademhalingen
 • spierstijfheid
 • ernstige duizeligheid en vermoeidheid (hypeotonie)
 • Aanvallen of stuiptrekkingen

Als u een aanval of stuiptrekking krijgt, ga dan onmiddellijk naar de eerste hulp.

Toxicologische gegevens

LD50 (rat, oraal): 335 mg-kg-1

Bronnen

 • Drugbank
 • PubChem
 • NHS
 • Aktories, Förstermann, Hofmann, Starke: Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie, Elsvier, 2017

Advertentie

Advertentie

Medicijnen die Morfine bevatten

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.