Morfine HCl Retard Mylan 100 mg, tabletten met verlengde afgifte

Illustratie van Morfine HCl Retard Mylan 100 mg, tabletten met verlengde afgifte
Stof(fen) Morfine
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code N02AA01
Farmacologische groep Opioïden

Vergunninghouder

Mylan

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Morfine HCl Retard Mylan is een zeer krachtige en werkzame pijnstiller die wordt gebruikt voor langdurige verlichting van hevige en zeer sterk aanhoudende pijn wanneer andere pijnstillers onvoldoende helpen. Dit middel mag niet worden gebruikt voor de behandeling van lichte pijn.

Morfine HCl Retard Mylan tabletten met verlengde afgifte geven de werkzame stof gedurende een lange periode gelijkmatig af. Het pijnstillende effect houdt lang aan, waardoor Morfine HCl Retard Mylan tabletten om de 12 uur kunnen worden ingenomen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft een luchtwegaandoening of u heeft ademhalingsproblemen door andere oorzaken.
 • De slijmproductie in uw luchtwegen is verstoord.
 • U heeft epileptische aanvallen of letsel aan uw hoofd.
 • U heeft een darmverstopping.
 • U heeft last van plotselinge maagpijn of u heeft indigestie (vertraagde maaglediging).
 • U heeft een leveraandoening.
 • U gebruikt ook MAO-remmers (bepaalde geneesmiddelen tegen depressie) of u heeft die in de voorgaande 2 weken gebruikt.
 • U heeft alcohol gedronken of u heeft eerder slaaptabletten gebruikt.

Morfine HCl Retard Mylan mag niet worden gegeven aan kinderen jonger dan 1 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Morfine HCl Retard Mylan moet voorzichtig worden gebruikt

 • als u verslaafd bent of geweest bent aan opiaten;
 • als u hoge druk in de schedel of lage bloeddruk heeft;
 • als u lijdt aan een verstoord bewustzijn;
 • als u een aandoening van de galwegen heeft of als u krampen van de galwegen of de urineleiders heeft;
 • als u een alvleesklierontsteking of darmontsteking heeft;
 • als uw prostaat vergroot is;
 • als uw bijnierschors niet goed werkt (bijvoorbeeld bij de ziekte van Addison).

Bij een vermoedelijke of duidelijke darmverlamming (paralytische ileus) moet Morfine HCl Retard Mylan onmiddellijk worden gestaakt.

Als u Morfine HCl Retard Mylan misbruikt of als u Morfine HCl Retard Mylan langdurig gebruikt, kunt u eraan verslaafd raken.

Als de behandeling met morfine plotseling wordt gestaakt, kunnen er ontwenningsverschijnselen ontstaan (zie “Als u stopt met het innemen van dit middel” in rubriek 3).

Als u ouder bent dan 65 jaar, als uw schildklier niet goed werkt (hypofunctie) of als u lijdt aan een ernstige lever- of nierstoornis, schrijft uw arts u een lagere dosis voor.

Als u een man bent met een intacte voortplantingsfunctie of als u een vrouw bent die zwanger kan worden, mag u alleen Morfine HCl Retard Mylan gebruiken als u effectieve anticonceptie toepast (zie “Zwangerschap en borstvoeding”).

Morfine HCl Retard Mylan kan een positieve uitslag geven bij dopingcontrole.

De tabletten mogen niet worden opgelost en geïnjecteerd. Gebeurt dat wel, dan kunnen de stoffen in dit middel plaatselijk weefselversterf en granuloom in de longen (zwelling bestaande uit bindweefsel) veroorzaken. Misbruik kan ook leiden tot andere bijwerkingen met mogelijk dodelijke afloop.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Morfine HCl Retard Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Gelijktijdig gebruik van Morfine HCl Retard Mylan en andere geneesmiddelen kan ertoe leiden dat de werkzaamheid wederzijds versterkt of verzwakt wordt.

Morfine HCl Retard Mylan versterkt bepaalde effecten op het zenuwstelsel (bijvoorbeeld slaperigheid en onderdrukking van de ademhaling) van de volgende geneesmiddelen:

 • verdovingsmiddelen (bij tandheelkundige en algemene chirurgie);
 • slaapmiddelen en kalmerende middelen;
 • bepaalde geneesmiddelen voor psychische stoornissen (bijvoorbeeld depressie of psychose);
 • bepaalde geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken;
 • bepaalde geneesmiddelen voor allergieën;
 • andere sterke pijnstillende middelen (opioïden).

Morfine HCl Retard Mylan versterkt in het algemeen de effecten van:

 • verdovingsmiddelen;
 • slaapmiddelen en kalmerende middelen;
 • spierverslappers;
 • bloeddrukverlagende middelen.

Gebruik van Morfine HCl Retard Mylan met andere geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken (bijvoorbeeld slaaptabletten, kalmerende middelen, bepaalde geneesmiddelen voor psychische stoornissen, benzodiazepinen) kan tot onderdrukking van de ademhaling leiden, met mogelijk dodelijke afloop. Daarom moet u uw arts raadplegen voordat u Morfine HCl Retard Mylan samen met geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken, gaat gebruiken.

U kunt zich slaperiger voelen als u alcohol drinkt terwijl u Morfine HCl Retard Mylan gebruikt. Ook neemt het risico toe dat u ernstige bijwerkingen krijgt zoals een oppervlakkige ademhaling met risico op ademstilstand en verlies van bewustzijn. U mag geen alcohol drinken als u Morfine HCl Retard Mylan gebruikt.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werking van Morfine HCl Retard Mylan verstoren:

 • Maagzuurbindende middelen (antacida). Na inname van een van deze geneesmiddelen moet u minstens 2 uur wachten voordat u het andere geneesmiddel inneemt.
 • Cimetidine (een geneesmiddel dat de uitscheiding van maagzuur remt).
 • Monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) (bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van depressie).
 • Rifampicine (voor de behandeling van tuberculose).
 • Clomipramine en amitriptyline (bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van depressie).

Morfine HCl Retard Mylan mag niet worden gecombineerd met andere morfineachtige pijnstillers (bijvoorbeeld buprenorfine, nalbufine en pentazocine).

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Morfine HCl Retard Mylan mag met of zonder voedsel worden ingenomen.

Tijdens de behandeling met Morfine HCl Retard Mylan moet u het drinken van alcohol vermijden omdat alcohol de effecten van Morfine HCl Retard Mylan kan versterken. Inname van hoge doses Morfine HCl Retard Mylan met alcohol kan bijwerkingen met dodelijke afloop veroorzaken.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Morfine HCl Retard Mylan mag niet tijdens zwangerschap worden gebruikt.

Toediening voor pijnverlichting tijdens de bevalling wordt niet aanbevolen vanwege het risico van onderdrukking van de ademhaling van de pasgeborene. Als vrouwen tijdens de zwangerschap met Morfine HCl Retard Mylan worden behandeld, kan de pasgeborene ontwenningsverschijnselen krijgen.

Gebruik van Morfine HCl Retard Mylan door vrouwen die borstvoeding geven, wordt niet aanbevolen omdat de werkzame stof (morfine) in moedermelk wordt uitgescheiden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan uw reactievermogen en rijvaardigheid verstoren.

Bespreek met uw arts of u in staat bent een voertuig te besturen en machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose (melksuiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Morfine HCl Retard Mylan 60 mg tabletten bevatten de kleurstof zonnegeel FCF (E 110), dat maart 2012

allergische reacties kan veroorzaken, waaronder astma.

Morfine HCl Retard Mylan 100 mg tabletten bevatten de kleurstof zonnegeel FCF (E 110), dat allergische reacties kan veroorzaken, waaronder astma.

Morfine HCl Retard Mylan 200 mg tabletten bevatten de kleurstoffen zonnegeel FCF (E 110) en cochenillerood A (E 124), die allergische reacties kunnen veroorzaken, waaronder astma.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem de tabletten in hun geheel in met voldoende vocht (bijvoorbeeld een glas water).

Als de tabletten worden gebroken, vermalen of opgelost, gaat het effect van de verlengde afgifte verloren en kunnen ernstige bijwerkingen ontstaan.

DOSERING

De dosering van Morfine HCl Retard Mylan is afhankelijk van de intensiteit van de pijn, uw leeftijd en uw medische voorgeschiedenis. Uw arts past de dosering aan uw behoefte aan. Met de juiste dosis wordt uw pijn 12 uur lang onder controle gehouden, waarbij geen (of slechts goed verdraagbare) bijwerkingen ontstaan.

Uw arts bepaalt de duur van de behandeling.

Om Morfine HCl Retard Mylan optimaal te kunnen doseren, is dit middel verkrijgbaar in tabletten van 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg en 200 mg.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

In eerste instantie 1 tot 3 Morfine HCl Retard Mylan 10 mg tabletten met verlengde afgifte (gelijk aan 10 tot 30 mg morfinehydrochloridetrihydraat) tweemaal daags (’s morgens en ’s avonds). Houd u strikt aan dit schema (er moet 12 uur tussen de inname van de verschillende doses zitten).

Als de pijn verergert of als er gewenning aan de dosis morfine ontstaat, zal uw arts de dosis verhogen.

Morfine HCl Retard Mylan 60 mg/100 mg/200 mg tabletten met verlengde afgifte zijn niet geschikt om de behandeling mee te beginnen.

Kinderen

Het gebruik van Morfine HCl Retard Mylan bij kinderen wordt niet aanbevolen omdat er onvoldoende ervaring mee is.

Morfine HCl Retard Mylan mag niet worden gegeven aan kinderen jonger dan 1 jaar.

Oudere patiënten en patiënten met een lever- of nierfunctiestoornis

Uw arts zal u een lagere startdosis voorschrijven.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Het grootste risico van een overdosis Morfine HCl Retard Mylan is onderdrukking van de ademhaling.

Neem onmiddellijk contact op met een arts als u te veel tabletten heeft ingenomen. Bij een overdosis kunnen de volgende verschijnselen ontstaan: pupilvernauwing, slechte ademhaling met mogelijk ademstilstand, daling van de bloeddruk, stoornissen van de bloedsomloop, shock en bewusteloosheid.

Neem onmiddellijk contact op met een arts als u vermoedt dat een kind per ongeluk Morfine HCl Retard Mylan heeft ingenomen – wacht niet tot u verschijnselen bemerkt.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem uw gebruikelijke dosis zodra u

beseft dat u vergeten bent deze in te nemen. Neem de volgende dosis 12 uur later.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u plotseling stopt met het gebruik van Morfine HCl Retard Mylan, kunnen er ontwenningsverschijnselen ontstaan, zoals misselijkheid, overgeven, trillen, draaiduizeligheid, diarree, zweten of het erg koud hebben, krampen, snelle polsslag en hoge bloeddruk.

Als u met het gebruik van Morfine HCl Retard Mylan wilt stoppen, raadpleeg dan uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Morfine HCl Retard Mylan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers vaak: komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers soms: komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers zelden: komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Vaak

 • duizeligheid;
 • pupilvernauwing;
 • misselijkheid, overgeven, obstipatie.

Als misselijkheid, overgeven en/of obstipatie optreden, raadpleeg dan uw arts. Hij/zij schrijft u dan een passend geneesmiddel voor.

Soms

 • hartkloppingen;
 • zweten, draaiduizeligheid, hoofdpijn, verwardheid, stemmingswisselingen. Een overdosis kan tot ademhalingsproblemen leiden;
 • krampen van de luchtwegen, ademhalingsmoeilijkheden;
 • krampen in het maag-darmkanaal, droge mond;
 • problemen met plassen, krampen van de urinewegen;
 • blozen (flushing);
 • krampen van de galwegen;
 • waarnemen van dingen die er niet zijn (hallucinaties).

Zelden

 • versnelde of vertraagde hartslag;
 • wazig zien, dubbelzien, onwillekeurige oogbewegingen;
 • astma-aanvallen bij voor astma gevoelige patiënten;
 • netelroos, jeuk;
 • verhoogde of verlaagde bloeddruk;
 • vochtophoping in weefsels (oedeem), overgevoeligheidsreacties, algemeen gevoel van zwakte tot en met flauwvallen, koude rillingen;
 • slapeloosheid.

Zeer zelden

 • vochtophoping in de longen bij patiënten op de intensive care.

Niet bekend

 • cognitieve stoornissen, spierspasmen.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of de blisterverpakking (doordrukstrip) na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Morfine HCl Retard Mylan 10 mg, tabletten met verlengde afgifte

 • De werkzame stof in dit middel is morfinehydrochloridetrihydraat. Eén filmomhulde tablet bevat 10 mg morfinehydrochloridetrihydraat, overeenkomend met 7,60 mg morfine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, polyacrylaatdispersie 30%, methacrylzuurethylacrylaat-copolymeer (1:1), ammoniummethacrylaatcopolymeer type B, hypromellose 4000, magnesiumstearaat, macrogol 6000, talk, titaandioxide (E 171), hypromellose 5, colloïdaal watervrij silica.

Morfine HCl Retard Mylan 30 mg, tabletten met verlengde afgifte

 • De werkzame stof in dit middel is morfinehydrochloridetrihydraat. Eén filmomhulde tablet bevat 30 mg morfinehydrochloridetrihydraat, overeenkomend met 22,79 mg morfine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, polyacrylaatdispersie 30%, methacrylzuurethylacrylaat-copolymeer (1:1), ammoniummethacrylaatcopolymeer type B, hypromellose 4000, magnesiumstearaat, macrogol 6000, talk, titaandioxide (E 171), hypromellose 5, indigotine (E 132), chinolinegeel (E 104).

Morfine HCl Retard Mylan 60 mg, tabletten met verlengde afgifte

 • De werkzame stof in dit middel is morfinehydrochloridetrihydraat. Eén filmomhulde tablet bevat 60 mg morfinehydrochloridetrihydraat, overeenkomend met 45,60 mg morfine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, polyacrylaatdispersie 30%, methacrylzuurethylacrylaat-copolymeer (1:1), ammoniummethacrylaatcopolymeer type B, hypromellose 4000, magnesiumstearaat, macrogol 6000, talk, titaandioxide (E 171), hypromellose 5, chinolinegeel (E 104), zonnegeel FCF (E 110).

Morfine HCl Retard Mylan 100 mg, tabletten met verlengde afgifte

 • De werkzame stof in dit middel is morfinehydrochloridetrihydraat. Eén filmomhulde tablet bevat 100 mg morfinehydrochloridetrihydraat, overeenkomend met 75,95 mg morfine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, polyacrylaatdispersie 30%, methacrylzuurethylacrylaat-copolymeer (1:1), ammoniummethacrylaatcopolymeer type B, hypromellose 4000, magnesiumstearaat, macrogol 6000, talk, titaandioxide (E 171), hypromellose 5, chinolinegeel (E 104), zonnegeel FCF (E 110).

Morfine HCl Retard Mylan 200 mg, tabletten met verlengde afgifte

 • De werkzame stof in dit middel is morfinehydrochloridetrihydraat. Eén filmomhulde tablet bevat 200 mg morfinehydrochloridetrihydraat, overeenkomend met 151,90 mg morfine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, polyacrylaatdispersie 30%, methacrylzuurethylacrylaat-copolymeer (1:1), ammoniummethacrylaatcopolymeer type B, hypromellose 4000, magnesiumstearaat, macrogol 6000, talk, hypromellose 5, cochenillerood A (E 124), zonnegeel FCF (E 110).

Hoe ziet Morfine HCl Retard Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Morfine HCl Retard Mylan 10 mg, tabletten met verlengde afgifte zijn witte, ronde, dubbelbolle tabletten.

Morfine HCl Retard Mylan 30 mg, tabletten met verlengde afgifte zijn blauw tot groene, ronde, dubbelbolle tabletten.

Morfine HCl Retard Mylan 60 mg, tabletten met verlengde afgifte zijn gele, ronde, dubbelbolle tabletten.

Morfine HCl Retard Mylan 100 mg, tabletten met verlengde afgifte zijn geel tot oranje, ronde, dubbelbolle tabletten.

Morfine HCl Retard Mylan 200 mg, tabletten met verlengde afgifte zijn rode, ronde, dubbelbolle tabletten.

Morfine HCl Retard Mylan is verkrijgbaar in blisterverpakkingen (doordrukstrips) met 10, 14, 20, 30, 50, 60, 100 en 100 × 1 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Oostenrijk

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 - 18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

In het register ingeschreven onder

Morfine HCl Retard Mylan 10 mg, tabletten met verlengde afgifte zijn ingeschreven onder nummer RVG 27349.

Morfine HCl Retard Mylan 30 mg, tabletten met verlengde afgifte zijn ingeschreven onder nummer RVG 27350.

Morfine HCl Retard Mylan 60 mg, tabletten met verlengde afgifte zijn ingeschreven onder nummer RVG 27351.

Morfine HCl Retard Mylan 100 mg, tabletten met verlengde afgifte zijn ingeschreven onder nummer

RVG 27352.

Morfine HCl Retard Mylan 200 mg, tabletten met verlengde afgifte zijn ingeschreven onder nummer RVG 27353.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2012.

Advertentie

Stof(fen) Morfine
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code N02AA01
Farmacologische groep Opioïden

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.