Citalopram Bluefish 20 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
N06AB04
Medikamio Hero Image

Bluefish

Stof Verdovend Psychotrope
Citalopram Nee Nee
Farmacologische groep Antidepressiva

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Bluefish

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Citalopram behoort tot een groep antidepressiva die de selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) genoemd worden. Iedereen heeft een stof die serotonine heet in zijn/haar hersenen. Het is niet helemaal bekend hoe citalopram werkt, maar het kan helpen door een werking op het serotoninesysteem in de hersenen.

Citalopram Bluefish wordt gebruikt voor de behandeling van depressies (periodes van ernstige depressie).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Citalopram Bluefish niet in:

 • wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor citalopram of voor één of meer van de andere bestanddelen van Citalopram Bluefish.
 • wanneer u geneesmiddelen die monoamine oxidase remmers (MAO-remmers; onder andere gebruikt tegen depressies) genoemd worden, gebruikt of onlangs heeft gebruikt. Voordat u begint met Citalopram Bluefish, moet u met uw arts overleggen, omdat u mogelijk tot 14 dagen moet wachten na het stoppen met het gebruik van een MAO-remmer. De MAO-remmer selegiline (gebruikt om de ziekte van Parkinson te behandelen) mag worden gebruikt, maar niet in doses boven de 10 mg per dag. Bij overstappen van Citalopram Bluefish naar MAO- remmers moet u ten minste zeven dagen wachten voordat u begint met de MAO-remmers.
 • wanneer u linezolid inneemt (gebruikt om bacteriële infecties te behandelen), tenzij u nauwkeurig in de gaten gehouden wordt door uw arts en uw bloeddruk gemeten wordt.
 • wanneer u pimozide inneemt (een geneesmiddel om bepaalde psychiatrische ziekten te behandelen).
 • Als u een aangeboren hartritmestoornis hebt of hier last van hebt gehad (vastgesteld met een ECG: een hartfilmpje);
 • Als u andere geneesmiddelen gebruikt voor het behandelen van hartritmeproblemen of geneesmiddelen die invloed hebben op het hartritme.

Zie ook de rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’.

 • wanneer iets van dit alles op u van toepassing is, informeer uw arts voordat u Citalopram Bluefish inneemt.

Wees extra voorzichtig met Citalopram Bluefish

 • Gebruik door kinderen en adolescenten beneden de 18 jaar. Citalopram Bluefish dient niet te worden gebruikt bij de behandeling van kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositineel gedrag en woede) als zij behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar Citalopram Bluefish voorschrijven omdat dit in het belang van de patiënt is. Als uw arts Citalopram Bluefish heeft voorgeschreven aan een patiënt die jonger is dan 18 jaar en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw arts. Indien bij patiënten jonger dan 18 jaar één van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van Citalopram Bluefish, dan wordt u verzocht uw arts hierover te informeren. Lange termijn veiligheidsgegevens van Citalopram Bluefish over groei, ontwikkeling en cognitieve en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.
 • Gedachten aan zelfmoord en vergerering van uw depressie Als u depressief bent, kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken.. U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont:
 • Als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging.
 • Als u een jongvolwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.

Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt, en hen vraagt deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

 • Let speciaal op wanneer u symptomen ontwikkelt van een innerlijk gevoel van rusteloosheid en psychomotore agitatie, zoals het niet in staat zijn om stil te zitten of te staan, gewoonlijk gepaard gaand met subjectieve spanningen (acathisie). Dit gebeurt het meest waarschijnlijk binnen de eerste paar weken van de behandeling. Het verhogen van de dosis Citalopram Bluefish kan deze gevoelens verergeren (zie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”).
 • Raadpleeg uw arts indien iets van het onderstaande op u van toepassing is, omdat het van invloed kan zijn op de behandeling die u nodig heeft. Vertel het uw arts:
 • wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt (zie “Inname met andere geneesmiddelen”)
 • wanneer u diabetes heeft, omdat het kan zijn dat uw arts uw insulinedosering of de dosering van een ander bloedsuikerverlagend geneesmiddel moet aanpassen
 • wanneer u epilepsie heeft of een geschiedenis van stuipen, of wanneer u aan epileptische aanvallen begint te lijden tijdens de behandeling met Citalopram Bluefish. Uw arts kan besluiten om te stoppen met Citalopram Bluefish wanneer zich een epileptische aanval voordoet
 • wanneer u elektroconvulsieve therapie (ECT) ondergaat
 • wanneer u lijdt aan episoden van manie/hypomanie (overactief gedrag of gedachten). Uw arts kan besluiten de behandeling met Citalopram Bluefish te stoppen wanneer u een manische fase ingaat
 • wanneer u een geschiedenis van bloedingen heeft of wanneer u gemakkelijk bloedingen krijgt, of wanneer u geneesmiddelen gebruikt die de kans op bloedingen kunnen vergroten (zie rubriek “Gebruik met andere geneesmiddelen”)
 • wanneer u gevoelig bent voor bepaalde hartafwijkingen (verlenging van het zogenaamde QT- interval in het ECG) of wanneer vermoed wordt dat u een erfelijk bepaald lang QT-syndroom heeft of u lage kalium- of magnesiumbloedspiegels heeft
 • wanneer u een andere psychiatrische ziekte heeft (psychose)
 • wanneer u problemen heeft met de lever of nieren. Het kan zijn dat uw arts de dosis Citalopram Bluefish moet verlagen.
 • Als u last hebt of hebt gehad van hartproblemen of kort geleden een hartaanval hebt gehad.
 • Als u in rust een trage hartslag hebt en/of u weet dat u een zouttekort hebt als gevolg van langdurige diarree en braken of door gebruik van diuretica (plaspillen).
 • Als u last hebt van een snelle of onregelmatige hartslag, flauwvallen, toevallen of duizeligheid bij het opstaan, omdat dit kan wijzen op een afwijkende hartslag.

Vertel het uw arts onmiddellijk wanneer de volgende symptomen zich voordoen tijdens de behandeling met Citalopram Bluefish, omdat u dan last kunt hebben van het zogenaamde serotoninesyndroom. De symptomen zijn o.a.: zich rusteloos voelen, zich beverig voelen, plotselinge spiertrekkingen en koorts. Wanneer dit optreedt, zal uw arts de behandeling met Citalopram Bluefish onmiddellijk stoppen.

Citalopram Bluefish kan in zeldzame gevallen, hoofdzakelijk bij bejaarde patiënten, een te laag natriumgehalte in het bloed geven en een onjuiste afgifte van een hormoon van de hersenen dat de waterbalans in het lichaam regelt (het zogenaamde ‘syndrome of inappropriate anti-diuretic hormone secretion’ [SIADH]). Raadpleeg uw arts als u zich ziek en onwel begint te voelen met spierzwakte of als u zich verward voelt terwijl u met Citalopram Bluefish behandeld wordt.

Ontwenningsverschijnselen na het stoppen van de behandeling

Ontwenningsverschijnselen na het stoppen van de behandeling komen vaak voor, in het bijzonder bij plotseling stoppen met Citalopram Bluefish. Het risico op ontwenningsverschijnselen kan afhankelijk zijn van verschillende factoren zoals duur van de behandeling, de dosis en de mate van dosisvermindering. Duizeligheid, gevoelsstoornissen (zoals waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie) en sensaties van electrische schok), slaapstoornissen (zoals slapeloosheid en intens dromen), opwinding of angst, misselijkheid en/of braken, tremor, verwardheid, zweten, hoofdpijn, diarree, hartkloppingen (palpitaties), emotionele instabiliteit, prikkelbaarheid en gezichtsstoornissen zijn gemeld. Meestal zijn deze symptomen mild tot matig ernstig, in sommige patiënten zijn ze echter ernstig. Ze treden gewoonlijk gedurende de eerste paar dagen na het stoppen van de behandeling op, maar zeer zelden wordt het ook gemeld bij patiënten die per ongeluk een dosis gemist hebben. Over het algemeen gaan deze symptomen vanzelf over en verdwijnen ze binnen twee weken, hoewel ze bij sommige personen langer kunnen duren (2-3 maanden of meer). Daarom wordt aangeraden Citalopram Bluefish geleidelijk af te bouwen gedurende enkele weken of maanden, afhankelijk van wat u nodig heeft.

Wanneer onverdraaglijke symptomen optreden na verlaging van de dosis bij stoppen van de behandeling, kan overwogen worden de laatst voorgeschreven dosis te hervatten. Vervolgens kan uw arts de dosis verminderen, maar meer geleidelijk.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Wanneer u één of meer geneesmiddelen uit de onderstaande lijst inneemt of onlangs heeft ingenomen en dit nog niet met uw arts besproken heeft, ga dan terug naar uw arts en vraag wat u moet doen. De dosis kan moeten worden aangepast of er kan een ander geneesmiddel voorgeschreven moeten worden

 • monoamine oxidase remmers, linezolid en pimozide (zie “Neem Citalopram Bluefish niet in”)
 • geneesmiddelen die triptanen genoemd worden, zoals sumatriptan (tegen migraine)
 • tramadol (geneesmiddel om ernstige pijn te behandelen)
 • antistollingsmiddelen, dipyridamol en ticlopidine (bloedverdunners)
 • acetylsalicylzuur, niet-steroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s) zoals ibuprofen (geneesmiddelen voor de behandeling van ontstekingen en pijn)
 • neuroleptica (fenothiazines [zoals thioridazine], thioxanthenen, butyrofenonen [zoals haloperidol]), atypische antipsychotica, zoals risperidon (geneesmiddelen om bepaalde psychiatrische ziekten te behandelen)
 • tricyclische antidepressiva (geneesmiddelen om depressie te behandelen)
 • kruidengeneesmiddelen met St. Janskruid (Hypericum perforatum)
 • cimetidine, omeprazol, esomeprazol, lanzoprazol (geneesmiddelen die de productie van maagzuur verminderen)
 • tryptofaan, oxitriptaan (serotonine-precursors)
 • lithium (geneesmiddel om overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie (manie) te behandelen)
 • imipramine, desipramine, clomipramine, nortriptyline (geneesmiddelen om depressie te behandelen)
 • fluvoxamine (geneesmiddel om depressie en dwangstoornis te behandelen)
 • mefloquine (geneesmiddel om malaria te behandelen)
 • bupropion (geneesmiddel om depressie te behandelen en als ondersteuning bij het stoppen met roken)
 • flecaïnide, propafenon (geneesmiddelen om onregelmatige hartslag te behandelen)
 • metoprolol (geneesmiddel om hartfalen te behandelen)
 • geneesmiddelen die het ECG (hartfilmpje) kunnen veranderen (verlenging van het QT- interval) of die lage kalium- of magnesiumbloedspiegels kunnen veroorzaken. Vraag het uw arts of apotheker of het (de) geneesmiddel(en) die u gelijktijdig met Citalopram Bluefish gebruikt/inneemt tot deze groep behoren.

GEBRUIK DIT MIDDEL NIET als u ook geneesmiddelen gebruikt voor hartritmeproblemen of geneesmiddelen die invloed hebben op het hartritme, zoals klasse IA- en III-antiaritmica, antipsychotica (zoals fentiazinederivaten, pimozide, haloperidol), tricyclische antidepressiva, bepaalde antimicrobiële middelen (zoals sparfloxacine, moxifloxacine, erytromycine iv, pentamidine, behandelingen bij malaria, met name halofantrine) of bepaalde antihistaminica (astemizol, mizolastine). Als u hierover nog vragen hebt, neem dan contact op met uw arts.

Inname van Citalopram Bluefish met voedsel en drank

Het wordt aanbevolen om geen alcohol te drinken tijdens de behandeling met Citalopram Bluefish.

Citalopram Bluefish kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

Er is slechts beperkte ervaring met het gebruik van citalopram tijdens de zwangerschap. Neem Citalopram Bluefish niet in indien u zwanger bent of van plan bent om zwanger te worden, tenzij uw arts het absoluut noodzakelijk acht.

U mag de behandeling met Citalopram Bluefish niet abrupt beëindigen. Wanneer u Citalopram Bluefish tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap inneemt, laat het uw arts dan weten omdat uw baby bepaalde symptomen kan vertonen wanneer de baby geboren is. Deze symptomen beginnen gewoonlijk binnen de eerste 24 uur na de geboorte en kunnen bestaan uit: niet goed kunnen slapen of voeden, moeite met ademhalen, een blauwachtige huid of te warm of te koud zijn, misselijk zijn, veel huilen, stijve of slappe spieren, slaapzucht (lethargie), tremoren, beverigheid of stuipen. Wanneer uw baby één of meerdere van deze symptomen heeft na de geboorte, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, die u zal kunnen adviseren.

Zorg dat uw verloskundige en/of arts weet dat u Citalopram Bluefish gebruik. Bij gebruik tijdens de zwangerschap, vooral in de laatste drie maanden van de zwangerschap, kunnen geneesmiddelen als Citalopram Bluefish het risico op een bepaalde ernstige aandoening bij baby's verhogen. Deze aandoening wordt 'persisterende pulmonale hypertensie van de pasgeborene' (PPHN) genoemd en veroorzaakt een versnelde ademhaling en blauwachtige verkleuring van de huid van de baby. Deze verschijnselen beginnen meestal in de eerste 24 uur nadat de baby is geboren. Als dit met uw baby gebeurt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw verloskundige en/of arts.

Borstvoeding

Citalopram gaat in geringe mate over in moedermelk. Er bestaat een risico van een effect op de baby. Wanneer u Citalopram Bluefish gebruikt, raadpleeg uw arts voordat u met borstvoeding begint.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Citalopram Bluefish heeft geringe of matige invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Geneesmiddelen die werken op het centrale zenuwstelsel kunnen echter het vermogen om gevaar in te schatten en hierop te reageren aantasten. Rijd niet en gebruik geen machines totdat u weet hoe Citalopram Bluefish u beïnvloedt. Vraag het uw arts of apotheker indien u ergens niet zeker van bent.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Citalopram Bluefish

Citalopram Bluefish bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Citalopram Bluefish altijd nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Volwassenen

De gebruikelijke dosis is 20 mg per dag. Uw arts kan dit verhogen naar maximaal 40 mg per dag.

Oudere patiënten (vanaf 65 jaar)

Er moet begonnen worden met een halve startdosis, d.w.z. 10-20 mg per dag. Oudere patiënten mogen doorgaans niet meer dan 20 mg per dag krijgen.

Patiënten met extra risico

Patiënten met leverklachten mogen niet meer dan 20 mg per dag krijgen.

Citalopram Bluefish moet als enkelvoudige dosis via de mond ingenomen worden, ‘s ochtends of ‘s avonds. De filmomhulde tablet(ten) kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen, maar met vocht.

Het effect van Citalopram Bluefish wordt niet onmiddellijk gevoeld. Het zal ten minste twee weken duren voordat u een verbetering bemerkt. Nadat u vrij bent van symptomen, moet Citalopram nog 4-6 maanden gebruikt worden.

Afbouwen van de behandeling

Citalopram Bluefish moet langzaam worden afgebouwd om ontwenningsverschijnselen te voorkomen. Uw arts zal uw dosering geleidelijk afbouwen gedurende een periode van ten minste 1-2 weken (zie “Wees extra voorzichtig met Citalopram Bluefish”).

Wat u moet doen als u meer Citalopram Bluefish heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u denkt dat u of iemand anders te veel filmomhulde tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of de dichtstbijzijnde eerste hulp-afdeling van een ziekenhuis.

De volgende symptomen kunnen zich voordoen: slaperig voelen, coma, niet in staat zijn om te bewegen (stupor), stuiptrekkingen, versnelde hartslag, toegenomen zweten, misselijkheid, braken, blauwverkleuring van de lippen, tong, huid en slijmvliezen (veroorzaakt door een gebrek aan zuurstof in het bloed) en versnelde ademhaling.

Er kan ook een serotoninesyndroom optreden (voor de symptomen, zie “Wees extra voorzichtig met Citalopram Bluefish”).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Citalopram Bluefish in te nemen

Wanneer u vergeten bent Citalopram Bluefish in te nemen, doe dit dan zodra u zich dit herinnert en neem daana uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Citalopram Bluefish

Beëindig het gebruik van Citalopram Bluefish niet tenzij uw arts het zegt. Citalopram Bluefish moet langzaam afgebouwd worden, geadviseerd wordt over een periode van ten minste 1-2 weken. Het is belangrijk dat u de aanwijzingen van uw arts opvolgt. Stoppen van de behandeling met Citalopram Bluefish kan, vooral bij abrupt stoppen, ontwenningsverschijnselen tot gevolg hebben (zie “Wees extra voorzichtig met Citalopram Bluefish”). Raadpleeg uw arts, wanneer zulke ontwenningsverschijnselen optreden nadat u gestopt bent met Citalopram Bluefish.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Citalopram Bluefish bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De bijwerkingen van Citalopram Bluefish zijn in het algemeen mild en voorbijgaand van aard. Ze treden meestal op tijdens de eerste weken van de behandeling en nemen gewoonlijk af naarmate de depressie verbetert.

De bijwerkingen van citalopram zijn hieronder vermeld volgens de frequenties van voorkomen.

De frequenties worden als volgt gedefinieerd:

zeer vaak komt voor bij meer dan 1 gebruiker per 10
vaak komt voor bij 1-10 gebruikers per 100
soms komt voor bij 1-10 gebruikers per 1000
zelden komt voor bij 1-10 gebruikers per 10.000
zeer zelden komt voor bij minder dan 1 gebruiker per 10.000
niet bekend kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald
 • slaperig voelen, slapeloosheid, opwinding, nervositeit, hoofdpijn, tremor, duizeligheid
 • problemen om de ogen aan te passen aan verschillende afstanden
 • hartkloppingen (palpitaties)
 • misselijkheid, droge mond, verstopping, diarree, meer zweten
 • zwak en vermoeid voelen (asthenie)
 • gewichtsverlies, gewichtstoename
 • slaapstoornissen, verminderde concentratie, abnormale dromen, geheugenverlies, angst
 • verminderd libido
 • toegenomen of afgenomen eetlust
 • lusteloosheid (apathie)
 • verwardheid
 • migraine
 • sensatie van tintelende of verdoofde huid zonder duidelijke oorzaak (paresthesie)
 • verstoord zicht
 • toegenomen hartslag, afname in bloeddruk bij opstaan vanuit een zittende of liggende positie (soms gepaard gaand met duizeligheid), hoge of lage bloeddruk
 • rinitis, sinusitis
 • spijsverteringsstoornissen, braken, buikpijn, winderigheid (flatulentie), toegenomen speekselvloed
 • huiduitslag, jeuk
 • moeilijkheden met het plassen, verhoogde urineproductie (polyurie)
 • zaadlozingsstoornissen, vertraagd of geremd orgasme bij vrouwen, pijnlijke menstruaties, impotentie
 • smaakstoornissen
 • moe voelen, geeuwen

• (overdreven) opgewektheid (euforie)

 • toegenomen zin in vrijen/seks (toegenomen libido)
 • extrapiramidale stoornis (bewegingsarmoede, stijfheid, beven)
 • stuipen
 • oorsuizen (tinnitus)
 • trage hartslag
 • hoesten
 • afwijkende leverfunctietesten
 • gevoeligheid voor licht
 • spierpijn
 • allergische reacties
 • plotseling bewustzijnsverlies (gedurende enkele seconden tot verscheidene minuten [syncope])
 • algemeen gevoel van niet welbevinden (malaise)
 • bloedingen (zoals vaginaal, maagdarmbloeding, kleinvlekkige bloedingen in huid of slijmvliezen [ecchymose] en andere vormen van bloedingen van de huid en slijmvliezen)
 • zich rusteloos voelen alsof je niet stil kunt zitten of staan (zie "Wees extra voorzichtig met Citalopram Bluefish”)
 • voornamelijk in ouderen: een lager dan normale natriumspiegel in het bloed en een afwijkende uitscheiding van een hormoon van de hersenen dat de waterbalans in het lichaam regelt (‘syndrome of inappropriate anti-diuretic hormone secretion’ [SIADH])
 • serotoninesyndroom
 • dingen zien en horen die er niet zijn (hallucinaties), overactief gedrag of gedachten (manie), je vervreemd van jezelf voelen (depersonalisatie), paniekaanvallen (al deze genoemde symptomen kunnen veroorzaakt worden door de onderliggende ziekte)
 • onregelmatige hartslag
 • angio-oedeem (plotselinge opzwelling van de huid en slijmvliezen door het vasthouden van vocht [zoals van de keel en tong], ademhalingsproblemen en/of jeuk en huiduitslag). Stop onmiddelijk met Citalopram Bluefish en ga meteen naar uw arts als deze symptomen zich voordoen.
 • gewrichtspijn
 • abnormale melkproductie bij mannen en vrouwen
 • anafylactoïde reacties (ernstige overgevoeligheidsreacties die kunnen resulteren in shock [sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, opwinding, zwakke en snelle pols, klamme huid, en verminderd bewustzijn] ten gevolge van plotselinge verwijding van de bloedvaten).

Als u een van de volgende symptomen krijgt, moet u stoppen met het gebruik van dit middel en onmiddellijk contact opnemen met uw arts:

 • zelfmoordgedachten/-gedrag (zie “Wees extra voorzichtig met Citalopram Bluefish”).
 • Een snelle, onregelmatige hartslag en flauwvallen, wat tekenen kunnen zijn van een levensbedreigende aandoening die torsade de pointes heet.

Er zijn meldingen van mensen die gedachten hebben over of gedrag vertonen met zelfbeschadiging of zelfmoordneigingen tijdens gebruik van citalopram of vlak na behandeling met citalopram (zie rubriek 2 Wees extra voorzichtig met).

Bij patienten die dit soort geneesmiddelen gebruiken, is een hogere kans op botbreuken gezien.

Ontwenningsverschijnselen na stoppen van de behandeling

Zie “Wees extra voorzichtig met Citalopram Bluefish”.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Citalopram Bluefish niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP.

De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Citalopram Bluefish

Het werkzame bestanddeel is citalopram.

Citalopram Bluefish 10 mg, 20 mg en 40 mg filmomhulde tabletten bevatten citalopramhydrobromide overeenkomend met respectievelijk 10 mg, 20 mg en 40 mg citalopram per tablet.

De andere bestanddelen zijn Tabletkern:

Copovidon

croscarmellose natrium (E468) glycerol (E471)

lactose monohydraat magnesiumstearaat (E470b) maïszetmeel

microkristallijne cellulose (E460) Filmomhulling:

Hypromellose (E464) microkristallijne cellulose (E460) polyoxyethyleenstearaat (E431) titaniumdioxide (E171)

Hoe ziet Citalopram Bluefish eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Citalopram Bluefish 10 mg, 20 mg and 40 mg filmomhulde tabletten zijn verpakt in PVC/PVDC/Alu-blisterverpakkingen en zijn beschikbaar in verpakkingsgrootten van 20, 28, 30, 50 of 100 tabletten per kartonnen doosje.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

SE-111 23 Stockholm

Zweden

Registratienummer: 10mg:RVG29755,20mg:RVG29756&40mg:RVG29757

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2012

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.