Diclofenacnatrium 25 mg Teva, zetpillen

Illustratie van Diclofenacnatrium 25 mg Teva, zetpillen
Stof(fen) Diclofenac
Toelating Nederland
Producent Teva
Verdovend Nee
ATC-Code M01AB05
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Vergunninghouder

Teva

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep:

Diclofenacnatrium hoort tot de groep van prostaglandinesynthetaseremmers. Het heeft een pijnstillende, ontstekingsremmende en koortsverlagend werking.

Gebruiken bij:

 • reumatische gewrichtsontstekingen en gewrichtsslijtage
 • pijnlijke stijfheid van de schouder die het gevolg is van een ontsteking in het schoudergewricht
 • jichtaanvallen
 • pijnlijke menstruatie
 • pijn ten gevolge van ontsteking en zwelling na operaties of tandheelkundige ingrepen.

Gebruik Diclofenacnatrium Teva niet:

 • als er bij u een hartaandoening of cerebrovasculaire aandoening is vastgesteld; u heeft bijvoorbeeld een hartaanval, beroerte, miniberoerte (TIA) of een verstopping van de bloedvaten naar het hart of de hersenen gehad of u bent hiervoor geopereerd (bijvoorbeeld een bypassoperatie).
 • als u problemen heeft of heeft gehad met uw bloedsomloop (perifeer arterieel vaatlijden).
 • indien u een maag- en/of darmzweer of een maagbloeding heeft of deze in het verleden gehad hebt
 • indien u overgevoelig bent voor diclofenacnatrium
 • indien acetylsalicylzuur of andere prostaglandinesynthetaseremmers bij u een astma-aanval, loopneus (allergische ontsteking van het neusslijmvlies) of huiduitslag hebben uitgelokt
 • indien u een ontsteking aan de endeldarm heeft.

Wees extra voorzichtig met Diclofenacnatrium Teva:

Voordat u diclofenac gebruikt, vertel het uw arts:

 • als u rookt
 • als u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft
 • als u een beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst (angina), bloedstolsels (klonters), een hoge bloeddruk, of een verhoogde hoeveelheid cholesterol of triglyceriden (bepaalde vetten) in uw bloed heeft
 • wanneer u overgevoeligheidsreacties krijgt. Overgevoeligheidsreacties (zelfs ernstige) kunnen optreden, ook zonder dat u dit geneesmiddel al eerder heeft gebruikt.
 • wanneer u maag-, darm-, lever-, hart- of nierpatiënt bent. Het is dan raadzaam om diclofenacnatrium alleen onder strikte controle van de behandelend arts te gebruiken.
 • wanneer u bloedverdunners gebruikt. Omdat diclofenacnatrium een bloedverdunnend effect heeft dient u aan de trombosedienst te melden dat u ook diclofenacnatrium slikt.
 • wanneer u wat ouder bent. Aangezien bij oudere mensen de concentratie van diclofenacnatrium hoger is dan bij jongere mensen kan door de arts de dagelijkse dosis worden verlaagd.
 • indien u diclofenacnatrium langere tijd gebruikt. Bij langere therapieduur zijn controles van het bloedbeeld en van de lever- en nierfunctie als voorzorgsmaatregelen aan te bevelen.
 • geneesmiddelen zoals Diclofenacnatrium Teva kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (‘hartinfarct’) of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling.
 • De kans op bijwerkingen kan verkleind worden door de laagste werkzame dosering te gebruiken gedurende de kortst mogelijke periode.

Zwangerschap:

Tijdens de zwangerschap mag diclofenacnatrium niet worden gebruikt, tenzij na overleg met de arts.

Wanneer diclofenacnatrium regelmatig wordt gebruikt, moet bij zwangerschap direct contact met de arts worden opgenomen. Dit middel dient tijdens de zwangerschap alleen om dwingende redenen en uitsluitend in de laagste doseringen, die nog werkzaam zijn, te worden

rvg 57148-9-50 PIL 1113.6v.ES

DICLOFENACNATRIUM 25 MG -50 MG -100 MG TEVA zetpillen

gebruikt. Dit geldt vooral in de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding:

Diclofenacnatrium gaat over in de moedermelk. Het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van dit geneesmiddel wordt afgeraden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Aangezien diclofenacnatrium in sommige gevallen slaperigheid en duizeligheid kan veroorzaken, kunnen de reacties van de patiënt zodanig veranderen dat het vermogen om actief aan het verkeer deel te nemen of machines te bedienen afneemt.

Gebruik van Diclofenacnatrium Teva in combinatie met andere geneesmiddelen:

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Onderstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of de groep van de werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof (werkzame stoffen) is (zijn) van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden.

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van diclofenacnatrium met:

 • bloedverdunners
 • orale bloedsuikerverlagende middelen
 • lithium (antidepressivum)
 • digoxine (hartmiddel)
 • plasmiddelen
 • steroïde ontstekingsremmende middelen (glucocorticoïden)
 • andere ontstekingsremmende middelen van dezelfde groep als waartoe diclofenacnatrium behoort
 • methotrexaat (middel dat zowel bij psoriasis, reuma als kanker kan worden toegepast)
 • ciclosporine (middel dat het immuunsysteem onderdrukt).

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

rvg 57148-9-50 PIL 1113.6v.ES

DICLOFENACNATRIUM 25 MG -50 MG -100 MG TEVA zetpillen

Dosering:

Ter vermijding van nachtelijke pijn en ochtendstijfheid kan een gecombineerde behandeling plaatsvinden met diclofenacnatrium maagsapresistente tabletten overdag en een Diclofenacnatrium Teva zetpil die voor het slapen wordt toegediend (tot een maximum van samen 150 mg per etmaal = 24 uur). De dagdosis wordt meestal over 2 à 3 porties verdeeld.

Bij reumatische gewrichtsontstekingen:

volwassenen:

aanvangsdosis 150 mg per dag. Onderhoudsdosis 75-100 mg per dag.

Bij gewrichtsslijtage:

volwassenen:

aanvangsdosis 100 - 150 mg per dag. Onderhoudsdosis 75-100 mg per dag.

Bij acute jichtaanval:

150 mg per dag gedurende 1-3 dagen, afhankelijk van de klachten kan de dosis geleidelijk worden verminderd.

Bij stijfheid en pijnlijke ontsteking van het schoudergewricht:

aanvangsdosis meestal 150 mg per dag. Daarna kan de dosis worden verminderd afhankelijk van de klachten.

Bij pijn en zwelling na operaties of tandheelkundige ingrepen:

aanvangsdosis meestal 150 mg per dag. Daarna kan de dosis afhankelijk van de klachten worden verlaagd.

Bij pijnlijke menstruatie (patiënten van 12 jaar en ouder): aanvangsdosis 50-100 mg.

Onderhoudsdosis varieert in het algemeen van 50-150 mg per dag. Zonodig kan de dosis worden verhoogd tot maximaal 200 mg per dag.

De behandeling moet worden begonnen zodra zich de eerste verschijnselen voordoen en dient afhankelijk van de ernst van de klachten enige dagen te worden voortgezet. Diclofenacnatrium Teva zetpillen zijn niet geschikt voor toepassing bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Wijze van gebruiken:

De zetpil met de punt naar voren in de anus brengen.

rvg 57148-9-50 PIL 1113.6v.ES

DICLOFENACNATRIUM 25 MG -50 MG -100 MG TEVA zetpillen

Bevochtigen van de punt van de zetpil vergemakkelijkt het naar binnen glijden.

Duur van de behandeling:

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Diclofenacnatrium Teva zetpillen moet gebruiken.

In geval u bemerkt dat Diclofenacnatrium Teva te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wanneer u teveel van Diclofenacnatrium Teva heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer u vergeten bent Diclofenacnatrium Teva te gebruiken, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Gebruik nooit een dubbele dosis van Diclofenacnatrium Teva om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Diclofenacnatrium Teva wordt gestopt:

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

rvg 57148-9-50 PIL 1113.6v.ES

DICLOFENACNATRIUM 25 MG -50 MG -100 MG TEVA zetpillen

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Diclofenacnatrium Teva bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

 • eetlustgebrek, zuurbranden, winderigheid, oprispingen, misselijkheid, braken, buikkrampen,
 • diarree of juist verstopping, maagbloeding, bloederige diarree, gitzwarte ontlasting, maagzweer, aften, ontsteking van de tong
 • hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid.

Zelden komen voor:

 • gevoelsstoornissen, toevallen, geheugenstoornis, gebrekkig oriëntatievermogen, minder scherp zien, dubbel zien, hardhorendheid, oorsuizen, prikkelbaarheid, nachtmerries, slapeloosheid, angstgevoelens, neerslachtigheid, geestesziekten, trillingen, smaakstoornissen
 • vochtophoping, huiduitslag en jeuk
 • geelzucht

rvg 57148-9-50 PIL 1113.6v.ES

DICLOFENACNATRIUM 25 MG -50 MG -100 MG TEVA zetpillen

 • overgevoeligheid, waarbij zwellingen en huidreacties, benauwdheid door longspierkramp, uitslag en huidbloedingen kunnen optreden
 • haaruitval
 • nierfunctiestoornissen
 • bloedafwijkingen.
 • plaatselijke bijwerkingen, bijvoorbeeld irritatie of branderigheid.

Vochtophoping (oedeemvorming), verhoogde bloeddruk (hypertensie) en hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) zijn gerapporteerd bij de behandeling met Diclofenacnatrium Teva.

Geneesmiddelen zoals Diclofenacnatrium Teva kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (‘hartinfarct’) of beroerte.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Diclofenacnatrium Teva buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C, niet in de koelkast of vriezer in de goed gesloten verpakking.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Diclofenacnatrium Teva niet meer na de datum op de verpakking achter “EXP”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Advertentie

Anvullende Informatie

Het werkzame bestanddeel is:

Diclofenacnatrium.

Diclofenacnatrium 25 mg, 50 mg en 100 mg Teva, zetpillen bevatten respectievelijk diclofenacnatrium.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:

Hard vet.

Farmaceutische vorm en inhoud:

Zetpillen.

rvg 57148-9-50 PIL 1113.6v.ES

DICLOFENACNATRIUM 25 MG -50 MG -100 MG TEVA zetpillen

Kartonnen doosjes met 17 strips van PE/PVC à 6 zetpillen.

Kartonnen doosjes met 7 strips van PE/PVC à 6 zetpillen.

Kartonnen doosjes met 6 strips van PE/PVC à 5 zetpillen.

Kartonnen doosjes met 5 strips van PE/PVC à 6 zetpillen.

Kartonnen doosjes met 2 strips van PE/PVC à 6 zetpillen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland BV Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Fabrikant

Teva Nederland BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

RVG 57148 – Diclofenacnatrium 25 mg Teva, zetpillen

RVG 57149 – Diclofenacnatrium 50 mg Teva, zetpillen

RVG 57150 – Diclofenacnatrium 100 mg Teva, zetpillen.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2013.

1113.6v.ES

rvg 57148-9-50 PIL 1113.6v.ES

Advertentie

Stof(fen) Diclofenac
Toelating Nederland
Producent Teva
Verdovend Nee
ATC-Code M01AB05
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.