Diclofenacnatrium zetpil Mylan 100 mgl, zetpil

Illustratie van Diclofenacnatrium zetpil Mylan 100 mgl, zetpil
Stof(fen) Diclofenac
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code M01AB05
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Vergunninghouder

Mylan

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Diclofenac behoort tot een groep geneesmiddelen, die NSAID's genoemd worden. Diclofenac werkt ontstekingsremmend, pijnstillend en koortsverlagend.

Diclofenac wordt gebruikt bij:

 • reumatische ontstekingen van de gewrichten;
 • artrose (“versleten” gewrichten), inclusief bepaalde rugklachten door artrose van de wervelgewrichten;
 • pijnlijke stijfheid van de schouder door een ontsteking rond het schoudergewricht;
 • pijn door ontsteking en zwelling na een operatie of tandheelkundige ingreep;
 • een plotselinge jichtaanval;
 • ernstige menstruatiepijn.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik diclofenac niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor diclofenac of voor één van de andere bestanddelen van Diclofenacnatrium zetpil Mylan;
 • als u last heeft of heeft gehad van een maag- of darmzweer of maagbloeding (bij bloed in de ontlasting of zwarte ontlasting);
 • indien bij u na het gebruik van diclofenac of soortgelijke stoffen zoals acetylsalicylzuur of ibuprofen een allergische reactie (bijv. een astma-aanval, netelroos of plotselinge ontsteking van het neusslijmvlies) is opgetreden;
 • bij bloedingen in de hersenbloedvaten;
 • indien u lijdt aan bloedbeeldafwijkingen;
 • bij bepaalde afwijkingen van het beenmerg;
 • bij ernstige leverafwijkingen;
 • bij een ernstig verminderde werking van het hart;
 • bij een ernstige stoornis in het functioneren van de nieren;
 • bij een ontsteking van de endeldarm.

Wees extra voorzichtig met Diclofenacnatrium zetpil Mylan

 • bij (zwerende) darmontstekingen (colitis ulcerosa en ziekte van Crohn);
 • indien u een verminderde lever- of nierwerking heeft;
 • bij stoornissen van de bloedstolling of andere bloedafwijkingen;
 • bij allergische reacties, zoals piepende ademhaling, gebrek aan adem of flauwvallen, zwellen van het gezicht, voeten of benen;
 • wanneer u bepaalde hartklachten of een hoge bloeddruk heeft. Geneesmiddelen zoals diclofenac kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Wanneer u hartproblemen heeft, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of in het verleden is geweest.

Bij een langdurige behandeling is het mogelijk dat uw arts u regelmatig wil controleren, ook als u geen last heeft van bovengenoemde aandoeningen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u onderstaande of andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

 • bepaalde pijnstillers (NSAID's), zoals acetylsalicylzuur of ibuprofen; bijwerkingen kunnen toenemen;
 • lithium, digoxine, methotrexaat en ciclosporine; (bij)werkingen van deze middelen kunnen toenemen;
 • middelen tegen suikerziekte (behalve insuline); de werking van deze middelen kan afnemen;
 • plastabletten (diuretica); de hoeveelheid kalium in uw bloed dient gecontroleerd te worden;
 • bepaalde geneesmiddelen om de bloedstolling tegen te gaan (bloedverdunners); het antistollend effect kan toenemen;
 • bepaalde steroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen (glucocorticoïden); maagdarmklachten kunnen toenemen;
 • bepaalde geneesmiddelen om een infectie te behandelen (anti-bacteriële chinolonen).

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap mag diclofenac alleen met toestemming van uw arts worden gebruikt. Wanneer u tijdens de behandeling met diclofenac zwanger wordt of wanneer u zwanger wilt worden, moet u uw arts raadplegen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Diclofenac mag gebruikt worden tijdens de periode van borstvoeding, als u zich aan de voorgeschreven dosering houdt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Wacht eerst af hoe u op diclofenac reageert, voordat u gaat autorijden of machines bedient. Diclofenac kan namelijk duizeligheid, slaperigheid of een verminderd gezichtsvermogen veroorzaken. Wanneer u last heeft van deze bijwerkingen mag u niet autorijden, geen machines bedienen of andere dingen doen waarbij u zich goed moet kunnen concentreren.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruikelijke dosering

Volg bij het gebruik van diclofenac nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Neem nooit meer dan de maximale dosering van 150 mg per dag.

Uw arts kan u eventueel overdag diclofenac tabletten en 's nachts een diclofenac zetpil voorschrijven.

Volwassenen

Bij reuma-achtige ontstekingen van gewrichten is de begindosering meestal 150 mg per dag, de onderhoudsdosis is 75-100 mg per dag.

Bij artrose (”versleten” gewrichten) is de begindosering 100-150 mg per dag, afhankelijk van de ernst van de pijn; de onderhoudsdosis is meestal 75-100 mg per dag.

Bij pijnlijke stijfheid van de schouder is de begindosering meestal 150 mg per dag. De dosis wordt daarna verlaagd, afhankelijk van de klachten.

Bij pijnlijke ontsteking en zwelling na operaties is de begindosering meestal 150 mg per dag. De dosis wordt daarna verlaagd, afhankelijk van de klachten.

Bij menstruatiepijn is de begindosering meestal 50-100 mg. Dit moet u innemen op het moment dat u last krijgt van de eerste symptomen. Indien nodig kunt u doorgaan met maximaal 50 mg driemaal daags gedurende een paar dagen. Indien de maximale dagelijkse dosering van 150 mg onvoldoende effect heeft gedurende 2-3 menstruatieperioden, kunt u bij de volgende menstruatieperiode maximaal 200 mg per dag gebruiken.

Gebruik bij ouderen

Oudere patiënten kunnen gevoeliger zijn voor de effecten van diclofenac. Zij dienen de laagst mogelijke dosis te gebruiken die nog effectief is.

Kinderen

De zetpillen van 50 mg en 100 mg mogen niet door kinderen worden gebruikt.

Wanneer u merkt dat Diclofenacnatrium zetpil Mylan te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De zetpillen worden na verwijdering van de verpakking voorzichtig rectaal ingebracht.

De dagelijkse dosis dient doorgaans over 2-3 porties te worden verdeeld.

Duur van de behandeling

Behandeling van uw aandoening kan gedurende een paar dagen, een paar weken of langer noodzakelijk zijn. Uw arts heeft u voorgeschreven hoe lang u met de behandeling door moet gaan. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Als u eerder met de behandeling wilt stoppen, overleg dan met uw arts.

Wat moet u doen als u meer van diclofenac heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u te veel van diclofenac heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Probeer er achter te komen hoeveel diclofenac u heeft gebruikt en van welke sterkte. Volg de aanwijzingen van de arts nauwkeurig op.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten diclofenac gebruiken

Wanneer u per ongeluk een dosis bent vergeten, neem deze dan alsnog zo gauw mogelijk tenzij minder dan de helft van de gebruikelijke tijd tussen twee innames over is. Neem dan de vergeten dosis niet meer in, en neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan diclofenac bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Indien u last krijgt van één van de volgende symptomen, stop dan met het gebruik van Diclofenacnatrium zetpil Mylan en neem meteen contact op met uw arts

 • maagpijn, zuurbranden of pijn in het bovenste gedeelte van de onderbuik;
 • braken van bloed, zwarte ontlasting of bloed in de urine;
 • huidaandoeningen zoals huiduitslag of jeuk;
 • piepende ademhaling of gebrek aan adem;
 • geel worden van uw huid of ogen;
 • aanhoudende pijnlijke keel of hoge lichaamstemperatuur;
 • zwellen van uw gezicht, voeten of benen;
 • ernstige hoofdpijn;
 • pijn op de borst met hoesten.

De volgende bijwerkingen van diclofenac komen voor:

Soms (bij meer dan 1 op de 1.000 en minder dan 1 op de 100)

 • hoofdpijn, duizeligheid;
 • pijn in de maagstreek of andere maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, braken, oprispingen, diarree, buikkrampen, zuurbranden, winderigheid, zwarte ontlasting, maagzweer, verlies van eetlust;
 • verandering in werking van de lever;
 • huiduitslag en vochtophoping in armen en benen.

Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000 en minder dan 1 op 1.000)

 • bloedafwijkingen gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leucopenie);
 • blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie), hoge koorts, heftige keelpijn (agranulocytose) en bloedarmoede;
 • overgevoeligheidsreacties zoals astma, bleek, klamme huid, onrust, ontsteking van de bloedvaten, verlaging van de bloeddruk en ontstekingen van het longweefsel;
 • slaperigheid, gevoelsstoornissen, inclusief waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is, geheugenstoornissen, verwardheid, slapeloosheid, prikkelbaarheid, toevallen/stuipen, depressie, angstgevoelens. nachtmerries, trillen, psychotische reacties, smaakstoornissen en een bepaalde vorm van hersenvliesontsteking;
 • troebel zien, dubbel zien;
 • gehoorstoornissen, oorsuizen;
 • hartkloppingen, pijn op de borst, verhoogde bloeddruk, hartfalen;
 • ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken, braken van bloed, bloed bij de ontlasting, bloederige diarree, onderbuikklachten, aften in de mond, ontstekingen van de tong, beschadigingen van de slokdarm, verstopping (obstipatie);
 • leverontsteking met of zonder geelzucht, acute leverontsteking;
 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes, vorming van blaasjes, eczeem, huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken, ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), ernstige, acute (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (Lyell syndroom), haaruitval, overgevoeligheid voor licht of zonlicht, (allergische) bloeduitstortingen, rode huid;
 • vochtophoping, bloed bij de urine, eiwitten in de urine, ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken, verminderde werking van de nieren.

Bij het gebruik van de zetpillen kunnen plaatselijke bijwerkingen, bijvoorbeeld irritatie voorkomen.

Geneesmiddelen zoals diclofenac kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik Diclofenacnatrium zetpil Mylan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Diclofenacnatrium zetpil Mylan

 • Het werkzame bestanddeel is diclofenacnatrium. Eén zetpil Diclofenacnatrium zetpil Mylan 50 mg bevat 50 mg diclofenacnatrium. Eén zetpil Diclofenacnatrium zetpil Mylan 100 mg bevat 100 mg diclofenacnatrium.
 • Het andere bestanddeel is adeps solidus (hard vet).

Hoe ziet Diclofenacnatrium zetpil Mylan er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Diclofenacnatrium zetpil Mylan 50 mg zijn crèmekleurige zetpillen in een polyethyleen-pvc zetpilhouder bedrukt met ‘DICLOFENAC 50’

Diclofenacnatrium zetpil Mylan 100 mg zijn crèmekleurige zetpillen in een polyethyleen-pvc zetpilhouder bedrukt met ‘DICLOFENAC 100’

Diclofenacnatrium zetpil Mylan 50 mg en 100 mg: 5 zetpillen in een strip (PE/PVC) en 2 strips in een kartonnen doosje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Diclofenacnatrium zetpil Mylan 50 mg, zetpil is ingeschreven onder RVG 26218=20742. Diclofenacnatrium zetpil Mylan 100 mg, zetpil is ingeschreven onder RVG 26219=20743.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 08-2010

Advertentie

Stof(fen) Diclofenac
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code M01AB05
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.