Ivagalmin 1,5 mg harde capsules, capsules hard

Illustratie van Ivagalmin 1,5 mg harde capsules, capsules hard
Stof(fen) Rivastigmine
Toelating Nederland
Producent Genepharm Europe Trading
Verdovend Nee
ATC-Code N06DA03
Farmacologische groep Anti-dementie drugs

Vergunninghouder

Genepharm Europe Trading

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

IVAGALMIN behoort tot een groep stoffen die acetylcholinesteraseremmers genoemd worden.

IVAGALMIN wordt gebruikt voor de behandeling van geheugenstoornissen bij patiënten met de ziekte van Alzheimer.

IVAGALMIN wordt gebruikt voor de behandeling van dementie bij patiënten met de ziekte van Parkinson.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Het is belangrijk dat u het volgende gedeelte goed doorleest en eventuele vragen bespreekt met uw arts voordat u IVAGALMIN gebruikt.

Neem IVAGALMIN niet:

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor rivastigmine of enige andere bestanddelen van IVAGALMIN;
 • als u lijdt aan een ernstige leverstoornis.

Let vooral op bij het gebruik van IVAGALMIN:

 • als u een verminderde nier- of leverfunctie, hartritmestoornissen, een actieve maagzweer, astma of een andere ernstige aandoening aan de luchtwegen, moeite met urineren of toevallen (convulsies) heeft of hebt gehad;
 • als u IVAGALMIN enkele dagen niet ingenomen hebt. Raadpleeg dan eerst uw arts voordat u de volgende dosis neemt;
 • als u gastrointestinale reacties krijgt zoals misselijkheid en braken;
 • als u een licht gewicht hebt;
 • als u lijdt aan tremor.

Als één of meer van deze zaken op u van toepassing is, dient uw arts wellicht nauwkeurig toezicht te houden op uw gebruik van dit geneesmiddel.

Voor kinderen en adolescenten (jonger dan 18 jaar) wordt het gebruik van IVAGALMIN afgeraden.

Combinatie met andere geneesmiddelen

Breng uw arts of apotheker op de hoogte als u andere geneesmiddelen, waaronder geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn, gebruikt of recentelijk heeft gebruikt.

Als u een operatie moet ondergaan terwijl u IVAGALMIN gebruikt, dient u de betreffende arts hierover te informeren alvorens u narcosemiddelen krijgt toegediend. IVAGALMIN kan het effect van sommige spierverslappers tijdens de narcose namelijk versterken.

IVAGALMIN dient niet tegelijkertijd toegediend te worden met geneesmiddelen die soortgelijke effecten hebben als die van IVAGALMIN. IVAGALMIN kan de werking van anticholinerge geneesmiddelen (geneesmiddelen ter vermindering van maagkrampen of samentrekkingen als behandeling van de ziekte van Parkinson of tegen reisziekte) beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is raadzaam om IVAGALMIN niet te gebruiken tijdens te zwangerschap, tenzij hier een duidelijke noodzaak voor is. Licht uw arts in als u tijdens de behandeling in verwachting raakt. Voor vrouwen die IVAGALMIN gebruiken wordt borstvoeding afgeraden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en bediening van machines

Uw aandoening kan invloed hebben op uw rijvaardigheid of de bediening van machines. Dit wordt dan ook afgeraden tenzij uw arts aangeeft dat het veilig is. IVAGALMIN kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken, met name aan het begin van de behandeling of bij het verhogen van de dosis. Als u deze bijwerkingen ervaart, dient u niet te rijden of machines te bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik IVAGALMIN altijd volgens het voorschrift van uw arts. Raadpleeg uw arts of apotheker bij twijfel.

Slik de capsules in geheel door, zonder deze te openen of te vermalen.

IVAGALMIN dient tweemaal daags tijdens een maaltijd ingenomen te worden (’s ochtends en ‘s avonds).

Uw arts zal u vertellen welke dosis IVAGALMIN u dient te nemen. U begint met een lage dosis die geleidelijkaan wordt verhoogd, afhankelijk van uw reactie op de behandeling. De

hoogste dosis die genomen kan worden is tweemaal daags 6 mg. Als u IVAGALMIN enkele dagen niet ingenomen hebt, raadpleeg dan eerst uw arts voordat u de volgende dosis neemt.

Voor het beste resultaat van het geneesmiddel dient u het iedere dag te nemen.

Vertel uw verzorger dat u IVAGALMIN neemt.

Dit geneesmiddel dient enkel te worden voorgeschreven door een specialist en uw arts dient regelmatig te controleren of het gewenste effect wordt bereikt. Uw arts houdt uw gewicht bij tijdens de behandeling met dit geneesmiddel.

Als u te veel IVAGALMIN neemt

Licht uw arts in als u meer IVAGALMIN hebt genomen dan uw voorgeschreven dosering. U hebt wellicht medische hulp nodig. Bij enkele mensen die per ongeluk te veel IVAGALMIN innamen, werden misselijkheid, braken, diarree, hoge bloeddruk en hallucinaties geconstateerd. Een vertraagde hartslag of flauwvallen kan ook voorkomen.

Als u IVAGALMIN vergeet in te nemen

Als u uw dosis IVAGALMIN vergeet in te nemen, wacht dan en neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis te vervangen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan IVAGALMIN bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze zal ervaren.

De kans op bijwerkingen is het grootst wanneer u net met de medicatie begint of wanneer de dosis wordt verhoogd. De bijwerkingen verdwijnen meestal geleidelijkaan zodra uw lichaam gewend raakt aan het geneesmiddel.

Veel voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 op de 10 gebruikers)

 • duizeligheid;
 • misselijkheid;
 • braken;
 • diarree;
 • gebrek aan eetlust.

Gebruikelijke bijwerkingen (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

 • maagzuur;
 • maagpijn;
 • hoofdpijn;
 • agitatie;
 • verwarring;
 • zwakte;
 • vermoeidheid;
 • transpiratie;
 • algeheel gevoel van malaise;
 • gewichtsverlies;
 • beven.

Uitzonderlijke bijwerkingen (komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers)

 • depressie;
 • slaapproblemen;
 • veranderingen in leverfunctie;
 • flauwvallen of accidenteel vallen.

Zeldzame bijwerkingen (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

 • pijn op de borst;
 • toevallen (convulsies);
 • huiduitslag;
 • zweren in maag- of darmstelsel.

Zeer zeldzame bijwerkingen (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • gastrointestinale bloeding (bloed in ontlasting of bij braken),
 • urineweginfectie
 • leverinfectie (hevige pijn boven de maag, vaak in combinatie met misselijkheid en braken)
 • hartritmestoornissen (zowel snel als langzaam);
 • hoge bloeddruk;
 • hallucinaties;
 • verergering van de ziekte van Parkinson of ontwikkeling van gelijksoortige symptomen (spierstijfheid, moeite met bewegen).

Onbekend (op basis van beschikbare gegevens kan geen inschatting gemaakt worden)

 • hevig braken dat kan leiden tot een gescheurde slokdarm (de buis die de mond met de maag verbindt).

Bij patiënten met dementie die verband houdt met de ziekte van Parkinson kunnen de bijwerkingen vaker voorkomen, naast een aantal andere bijwerkingen: tremor (veel voorkomend), slapeloosheid, angst, rusteloosheid, verergering van de ziekte van Parkinson of ontwikkeling van gelijksoortige symptomen (spierstijfheid, moeite met bewegen), abnormaal langzame of willekeurige bewegingen, langzame hartslag, speekselovervloed en uitdroging (gebruikelijk), onregelmatige hartslag en slechte controle over bewegingen (niet gebruikelijk).

Als een bijwerking ernstige vormen aanneemt of als u bijwerkingen heeft die hier niet genoemd staan, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

IVAGALMIN niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum (zie verpakking). De houdbaarheidsdatum geldt voor de laatste dag van de betreffende maand.

Voor dit geneesmiddel geldt geen bijzonder bewaaradvies.

Advertentie

Anvullende Informatie

Bestanddelen van IVAGALMIN

Inhoud capsules:

 • Werkzame stof: rivastigmine waterstoftartraat.
 • Overige bestanddelen: hypromellose (E464), magnesiumstearaat (E572), microkristallijne cellulose (E460), colloïdaal watervrij silica (E551),

Omhulsel:

 • gelatine (E441), geel ijzeroxide (E172), titaniumdioxide (E171), rood ijzeroxide , E172 (alleen voor de omhulsels van 3,0, 4,5 & 6,0 mg) en drukinkt.

De inkt bevat schellak, propyleenglycol, geconcentreerde ammoniakoplossing, zwart ijzeroxide en kaliumhydroxide.

Elke capsule bevat 1,5 mg rivastigmine.

Elke capsule bevat 3,0 mg rivastigmine.

Elke capsule bevat 4,5 mg rivastigmine.

Elke capsule bevat 6,0 mg rivastigmine.

Uiterlijk en verpakking van IVAGALMIN

IVAGALMIN 1,5 mg harde capsules, die 1,5 mg rivastigmine bevatten in de vorm van een wit tot gebroken wit korrelig poeder, hebben een geel kapje en een gele romp, met zwarte opdruk “RIVA 1,5 mg” op de romp.

IVAGALMIN 3,0 mg harde capsules, die 3,0 mg rivastigmine bevatten in de vorm van een wit tot gebroken wit korrelig poeder, hebben een lichtoranje kapje en een lichtoranje romp, met zwarte opdruk “RIVA 3,0 mg” op de romp.

IVAGALMIN 4,5 mg harde capsules, die 4,5 mg rivastigmine bevatten in de vorm van een wit tot gebroken wit korrelig poeder, hebben een karamelkleurig kapje en een karamelkleurige romp, met zwarte opdruk “RIVA 4,5 mg” op de romp.

IVAGALMIN 6,0 mg harde capsules, die 6,0 mg rivastigmine bevatten in de vorm van een wit tot gebroken wit korrelig poeder, hebben een lichtoranje kapje en een karamelkleurige romp, met zwarte opdruk “RIVA 6,0 mg” op de romp.

Ze worden verpakt in doordrukstrips en zijn beschikbaar in doosjes van 28, 56 of 112 capsules. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

Genepharm (Europe) Trading Ltd, 39 Andrea Miaouli Street,

2320 Lacatamia, Nicosia, Cyprus

Fabrikant

Genepharm S.A.

18th Km. Marathon Ave., 153 51 Pallini

Griekenland

Galex d.d. Tišinska ulica 29g

9000 Murska Sobota Slovenija

Registratienummer

Ivagalmin 1,5 mg harde capsules RVG 103337
Ivagalmin 3,0 mg harde capsules RVG 103339
Ivagalmin 4,5 mg harde capsules RVG 103340
Ivagalmin 6,0 mg harde capsules RVG 103341

Dit geneesmiddel is in de lidstaten van de EEA goedgekeurd onder de volgende namen:

Deze bijsluiter werd op 05/2011 voor het laatst herzien.

Advertentie

Stof(fen) Rivastigmine
Toelating Nederland
Producent Genepharm Europe Trading
Verdovend Nee
ATC-Code N06DA03
Farmacologische groep Anti-dementie drugs

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.