Auteur: ICN Polfa Rzeszow


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

RISTIDIC behoort tot een groep stoffen die acetylcholinesteraseremmers genoemd worden.

RISTIDIC wordt gebruikt voor de behandeling van geheugenstoornissen bij patiënten met de ziekte van Alzheimer.

RISTIDIC wordt gebruikt voor de behandeling van dementie bij patiënten met de ziekte van Parkinson.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Het is belangrijk dat u het volgende gedeelte goed doorleest en eventuele vragen bespreekt met uw arts voordat u RISTIDIC gebruikt.

Neem RISTIDIC niet:

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor rivastigmine of enige andere bestanddelen van RISTIDIC;
 • als u lijdt aan een ernstige leverstoornis.

Let vooral op bij het gebruik van RISTIDIC:

 • als u een verminderde nier- of leverfunctie, hartritmestoornissen, een actieve maagzweer, astma of een andere ernstige aandoening aan de luchtwegen, moeite met urineren of toevallen (convulsies) heeft of hebt gehad;
 • als u RISTIDIC enkele dagen niet ingenomen hebt. Raadpleeg dan eerst uw arts voordat u de volgende dosis neemt;
 • als u gastrointestinale reacties krijgt zoals misselijkheid en braken;
 • als u een licht gewicht hebt;
 • als u lijdt aan tremor.

Als één of meer van deze zaken op u van toepassing is, dient uw arts wellicht nauwkeurig toezicht te houden op uw gebruik van dit geneesmiddel.

Voor kinderen en adolescenten (jonger dan 18 jaar) wordt het gebruik van RISTIDIC afgeraden.

Combinatie met andere geneesmiddelen

Breng uw arts of apotheker op de hoogte als u andere geneesmiddelen, waaronder geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn, gebruikt of recentelijk heeft gebruikt.

Als u een operatie moet ondergaan terwijl u RISTIDIC gebruikt, dient u de betreffende arts hierover te informeren alvorens u narcosemiddelen krijgt toegediend. RISTIDIC kan het effect van sommige spierverslappers tijdens de narcose namelijk versterken.

RISTIDIC dient niet tegelijkertijd toegediend te worden met geneesmiddelen die soortgelijke effecten hebben als die van RISTIDIC. RISTIDIC kan de werking van anticholinerge geneesmiddelen (geneesmiddelen ter vermindering van maagkrampen of samentrekkingen als behandeling van de ziekte van Parkinson of tegen reisziekte) beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is raadzaam om RISTIDIC niet te gebruiken tijdens te zwangerschap, tenzij hier een duidelijke noodzaak voor is. Licht uw arts in als u tijdens de behandeling in verwachting raakt. Voor vrouwen die RISTIDIC gebruiken wordt borstvoeding afgeraden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en bediening van machines

Uw aandoening kan invloed hebben op uw rijvaardigheid of de bediening van machines. Dit wordt dan ook afgeraden tenzij uw arts aangeeft dat het veilig is. RISTIDIC kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken, met name aan het begin van de behandeling of bij het verhogen van de dosis. Als u deze bijwerkingen ervaart, dient u niet te rijden of machines te bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik RISTIDIC altijd volgens het voorschrift van uw arts. Raadpleeg uw arts of apotheker bij twijfel.

Slik de capsules in geheel door, zonder deze te openen of te vermalen.

RISTIDIC dient tweemaal daags tijdens een maaltijd ingenomen te worden (’s ochtends en ‘s avonds).

Uw arts zal u vertellen welke dosis RISTIDIC u dient te nemen. U begint met een lage dosis die geleidelijkaan wordt verhoogd, afhankelijk van uw reactie op de behandeling. De hoogste dosis die genomen kan worden is tweemaal daags 6 mg. Als u RISTIDIC enkele dagen niet ingenomen hebt, raadpleeg dan eerst uw arts voordat u de volgende dosis neemt.

Voor het beste resultaat van het geneesmiddel dient u het iedere dag te nemen.

Vertel uw verzorger dat u RISTIDIC neemt.

Dit geneesmiddel dient enkel te worden voorgeschreven door een specialist en uw arts dient regelmatig te controleren of het gewenste effect wordt bereikt. Uw arts houdt uw gewicht bij tijdens de behandeling met dit geneesmiddel.

Als u te veel RISTIDIC neemt

Licht uw arts in als u meer RISTIDIC hebt genomen dan uw voorgeschreven dosering. U hebt wellicht medische hulp nodig. Bij enkele mensen die per ongeluk te veel RISTIDIC innamen, werden misselijkheid, braken, diarree, hoge bloeddruk en hallucinaties geconstateerd. Een vertraagde hartslag of flauwvallen kan ook voorkomen.

Als u RISTIDIC vergeet in te nemen

Als u uw dosis RISTIDIC vergeet in te nemen, wacht dan en neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis te vervangen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan RISTIDIC bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze zal ervaren.

De kans op bijwerkingen is het grootst wanneer u net met de medicatie begint of wanneer de dosis wordt verhoogd. De bijwerkingen verdwijnen meestal geleidelijkaan zodra uw lichaam gewend raakt aan het geneesmiddel.

Veel voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 op de 10 gebruikers)

 • duizeligheid;
 • misselijkheid;
 • braken;
 • diarree;
 • gebrek aan eetlust.

Gebruikelijke bijwerkingen (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

 • maagzuur;
 • maagpijn;
 • hoofdpijn;
 • agitatie;
 • verwarring;
 • zwakte;
 • vermoeidheid;
 • transpiratie;
 • algeheel gevoel van malaise;
 • gewichtsverlies;
 • beven.

Uitzonderlijke bijwerkingen (komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers)

 • depressie;
 • slaapproblemen;
 • veranderingen in leverfunctie;
 • flauwvallen of accidenteel vallen.

Zeldzame bijwerkingen (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

 • pijn op de borst;
 • toevallen (convulsies);
 • huiduitslag;
 • zweren in maag- of darmstelsel.

Zeer zeldzame bijwerkingen (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • gastrointestinale bloeding (bloed in ontlasting of bij braken),
 • urineweginfectie
 • leverinfectie (hevige pijn boven de maag, vaak in combinatie met misselijkheid en braken)
 • hartritmestoornissen (zowel snel als langzaam);
 • hoge bloeddruk;
 • hallucinaties;
 • verergering van de ziekte van Parkinson of ontwikkeling van gelijksoortige symptomen (spierstijfheid, moeite met bewegen).

Onbekend (op basis van beschikbare gegevens kan geen inschatting gemaakt worden)

 • hevig braken dat kan leiden tot een gescheurde slokdarm (de buis die de mond met de maag verbindt).
 • jeuk van de huid

Bij patiënten met dementie die verband houdt met de ziekte van Parkinson kunnen de bijwerkingen vaker voorkomen, naast een aantal andere bijwerkingen: tremor (veel voorkomend), slapeloosheid, angst, rusteloosheid, verergering van de ziekte van Parkinson of ontwikkeling van gelijksoortige symptomen (spierstijfheid, moeite met bewegen), abnormaal langzame of willekeurige bewegingen, langzame hartslag, speekselovervloed en uitdroging (gebruikelijk), onregelmatige hartslag en slechte controle over bewegingen (niet gebruikelijk).

Als een bijwerking ernstige vormen aanneemt of als u bijwerkingen heeft die hier niet genoemd staan, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

RISTIDIC niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum (zie verpakking). De houdbaarheidsdatum geldt voor de laatste dag van de betreffende maand.

Voor dit geneesmiddel geldt geen bijzonder bewaaradvies.

Anvullende Informatie

Bestanddelen van RISTIDIC

Inhoud capsules:

 • Werkzame stof: rivastigmine waterstoftartraat.
 • Overige bestanddelen: hypromellose (E464), magnesiumstearaat (E572),

microkristallijne cellulose (E460), colloïdaal watervrij silica (E551), Omhulsel:

 • gelatine (E441), geel ijzeroxide (E172), titaniumdioxide (E171), rood ijzeroxide , E172 (alleen voor de omhulsels van 3,0, 4,5 & 6,0 mg) en drukinkt.

De inkt bevat schellak, propyleenglycol, geconcentreerde ammoniakoplossing, zwart ijzeroxide en kaliumhydroxide.

Elke capsule bevat 1,5 mg rivastigmine.

Elke capsule bevat 3,0 mg rivastigmine.

Elke capsule bevat 4,5 mg rivastigmine.

Elke capsule bevat 6,0 mg rivastigmine.

Uiterlijk en verpakking van RISTIDIC

RISTIDIC 1,5 mg harde capsules, die 1,5 mg rivastigmine bevatten in de vorm van een wit tot gebroken wit korrelig poeder, hebben een geel kapje en een gele romp, met zwarte opdruk “RIVA 1,5 mg” op de romp.

RISTIDIC 3,0 mg harde capsules, die 3,0 mg rivastigmine bevatten in de vorm van een wit tot gebroken wit korrelig poeder, hebben een lichtoranje kapje en een lichtoranje romp, met zwarte opdruk “RIVA 3,0 mg” op de romp.

RISTIDIC 4,5 mg harde capsules, die 4,5 mg rivastigmine bevatten in de vorm van een wit tot gebroken wit korrelig poeder, hebben een karamelkleurig kapje en een karamelkleurige romp, met zwarte opdruk “RIVA 4,5 mg” op de romp.

RISTIDIC 6,0 mg harde capsules, die 6,0 mg rivastigmine bevatten in de vorm van een wit tot gebroken wit korrelig poeder, hebben een lichtoranje kapje en een karamelkleurige romp, met zwarte opdruk “RIVA 6,0 mg” op de romp.

Ze worden verpakt in doordrukstrips en zijn beschikbaar in doosjes van 28, 56 of 112 capsules. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Vergunninghouder voor het in de handel brengen

ICN Polfa Rzeszów S.A.

2 Przemyslowa Straat,

35-959 Rzeszów Polen

Fabrikant

Genepharm S.A.

18th Km. Marathon Ave., 153 51 Pallini Griekenland

ICN Polfa Rzeszów S.A.

2 Przemyslowa Straat,

35-959 Rzeszów

Polen

Registratienummer

Ristidic 1,5 mg harde capsules RVG 103326
Ristidic 3,0 mg harde capsules RVG 103327
Ristidic 4,5 mg harde capsules RVG 103328
Ristidic 6,0 mg harde capsules RVG 103329

Dit geneesmiddel is in de lidstaten van de EEA goedgekeurd onder de volgende namen:

Deze bijsluiter werd in september 2011 voor het laatst herzien.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK