Rivarlau 3 mg, capsules, hard

ATC-Code
N06DA03
Rivarlau 3 mg, capsules, hard

Welding GmbH

Stof(fen)
Rivastigmine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Anti-dementie drugs

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Welding GmbH

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Rivarlau behoort tot een groep van verbindingen die cholinesteraseremmers wordt genoemd.

Rivarlau wordt gebruikt voor de behandeling van geheugenstoornissen bij patiënten met de ziekte van Alzheimer.

Rivarlau wordt gebruikt voor de behandeling van dementie bij patiënten met de ziekte van Parkinson.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Voordat u Rivarlau inneemt is het van belang dat u het onderstaande gedeelte leest en dat u eventuele vragen met uw arts bespreekt.

Neem Rivarlau niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor rivastigmine, soja, pinda of voor één van de andere bestanddelen van RIVARLAU
 • als u ernstige leverproblemen hebt.

Wees extra voorzichtig met Rivarlau

 • als u last heeft van of ooit last heeft gehad van een slecht functionerende nier of lever, een onregelmatige hartslag, een actieve maagzweer, astma of een ernstige luchtwegaandoening, moeilijkheden met plassen of epileptische aanvallen (stuipen of convulsies).
 • als u Rivarlau een aantal dagen niet hebt gebruikt, neem dan niet de volgende dosering in voordat u hebt overlegd met uw arts.
 • als u maagdarmproblemen ondervindt, zoals misselijkheid (ziek voelen) en braken (ziek zijn).
 • als u een laag lichaamsgewicht heeft.
 • als u last heeft van beven.

Als één van deze gevallen op u van toepassing is, kan het nodig zijn dat uw arts u nauwlettender controleert terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Bij kinderen en adolescenten (jonger dan 18 jaar) wordt het gebruik van RIVARLAU niet aanbevolen.

Het gebruik van Rivarlau bij kinderen en adolescenten (leeftijd beneden 18 jaar) wordt niet aanbevolen.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Wanneer u geopereerd moet worden terwijl u Rivarlau gebruikt, moet u dit aan de arts vertellen voordat u een verdovingsmiddel krijgt, omdat Rivarlau de effecten van sommige spierverslappers gedurende de verdoving kan versterken.

Rivarlau dient niet gelijktijdig gegeven te worden met geneesmiddelen met vergelijkbare effecten als Rivarlau.. Rivarlau kan anticholinerge geneesmiddelen beïnvloeden (geneesmiddelen die worden gebruikt om maagkrampen of maagspasmen te verlichten, om de ziekte van Parkinson te behandelen of om reisziekte te voorkomen).

Zwangerschap en borstvoeding

Het verdient de voorkeur om het gebruik van Rivarlau tijdens de zwangerschap te vermijden, tenzij strikt noodzakelijk. Informeer uw arts wanneer u zwanger wordt tijdens de behandeling. Vrouwen die Rivarlau gebruiken mogen geen borstvoeding geven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw ziekte kan uw vermogen om te rijden of om machines te bedienen verstoren en u moet deze activiteiten niet uitvoeren tenzij uw arts u vertelt dat het toch veilig is. Rivarlau kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken, voornamelijk in het begin van de behandeling of bij dosisverhogingen. Als u dergelijke effecten ondervindt, moet u geen auto rijden of machines bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Rivarlau nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Slik de capsules heel door met wat vloeistof, zonder ze te openen of te pletten.

U moet Rivarlau twee keer per dag innemen met voedsel (’s ochtends en ‘s avonds).

Uw arts zal u vertellen welke dosering Rivarlau u moet nemen, beginnend met een lage dosering die geleidelijk wordt verhoogd, afhankelijk van hoe u reageert op de behandeling. De hoogste dosering die gebruikt kan worden is 6,0 mg tweemaal daags. Als u Rivarlau een aantal dagen niet hebt gebruikt, neem dan niet de volgende dosering in voordat u hebt overlegd met uw arts.

Om baat te hebben bij uw geneesmiddel moet u dit iedere dag innemen.

Vertel uw verzorger dat u Rivarlau gebruikt.

Dit geneesmiddel mag alleen door een specialist worden voorgeschreven en uw arts dient regelmatig te controleren of dit geneesmiddel het gewenste effect heeft. Uw arts zal uw gewicht controleren wanneer u dit geneesmiddel gebruikt.

Wat u moet doen als u meer van Rivarlau heeft ingenomen dan u zou mogen

Informeer uw arts onmiddellijk indien u per ongeluk meer Rivarlau heeft ingenomen dan u was verteld. Het

is mogelijk dat u medische hulp nodig heeft. Sommige mensen die per ongeluk te veel Rivastigmin hebben ingenomen, hadden last van misselijkheid, braken, diarree, hoge bloeddruk en hallucinaties. Een trage hartslag en flauwvallen kunnen ook voorkomen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Rivarlau in te nemen

Wanneer u ontdekt dat u vergeten hebt uw dosis Rivarlau in te nemen, wacht dan en neem de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Rivarlau bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen treden waarschijnlijk het meest frequent op, wanneer u uw medicatie start of de dosis verhoogt. Bijwerkingen zullen waarschijnlijk geleidelijk verdwijnen naarmate uw lichaam aan het geneesmiddel went.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (treden op bij meer dan 1 op de 10 patiënten) zijn duizeligheid, misselijkheid (ziek voelen), braken (ziek zijn), diarree, en verlies van eetlust. Vaak voorkomende bijwerkingen (treden op bij 1 tot 10 op de 100 patiënten) zijn: zuurbranden, maagpijn, hoofdpijn, agitatie, verwardheid, zwakte, vermoeidheid, zweten, een algemeen gevoel van zich niet goed voelen, gewichtsverlies en beven.

Soms (treden op bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten) hebben patiënten geklaagd over depressie, problemen bij het slapen, veranderingen in de leverfunctie, flauwvallen of per ongeluk vallen. Zelden (treden op bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten) hadden patiënten last van pijn op de borst, epileptische aanvallen (stuipen of convulsies), huiduitslag, maag- en darmulceraties.

Zeer zelden (treden op bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) ondervonden patiënten maagdarmbloedingen (bloed in de ontlasting of bij braken), urineweginfectie, ontsteking van de alvleesklier (hevige pijn bovenin de maagstreek, vaak met misselijkheid en braken), problemen met het hartritme (zowel snel als traag), hoge bloeddruk, hallucinaties, verergering van de ziekte van Parkinson of ontwikkeling van soortgelijke symptomen (spierstijfheid, moeilijkheden bij het uitvoeren van bewegingen). Sojalecithine kan allergische reacties veroorzaken.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): ernstig braken, wat kan leiden tot een scheur in de oesofagus (de pijp, die de mond met de maag verbindt).

Patiënten met dementie die optreedt bij de ziekte van Parkinson ondervinden sommige bijwerkingen frequenter en ook sommige additionele bijwerkingen: beven (zeer vaak), slaapproblemen, angst, rusteloosheid, verergering van de ziekte van Parkinson of ontwikkeling van soortgelijke verschijnselen (spierstijfheid, problemen met uitoefenen van bewegingen), abnormaal trage of ongecontroleerde bewegingen, trage hartslag, te veel speeksel en uitdroging (vaak), onregelmatige hartslag en slechte controle over bewegingen (soms).

Additonele bijwerkingen, die met rivastigmine pleisters voor transdermaal gebruik gemeld zijn: ernstige verwarring, angst, koorts (vaak).

Indien deze symptomen optreden, neem dan contact op met uw arts, omdat u misschien medische hulp nodig heeft.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Rivarlau niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Anvullende Informatie

Wat bevat Rivarlau

Rivarlau 1,5 mg:

 • Het werkzaam bestanddeel is rivastigminewaterstoftartraat. Elke capsule bevat rivastigminewaterstoftartraat overeenkomend met rivastigmine 1,5 mg.
 • De andere bestanddelen zijn

Inhoud van de capsule: Hypromellose

Silica, colloïdaal watervrij Microkristallijne cellulose Magnesiumstearaat Capsuleomhulsel: Gelatine Natriumlaurylsulfaat Titaniumdioxide (E171) Geel ijzeroxide (E172) Rode drukinkt:

Schellak glazuur, rood ijzeroxide (E172), sojalecithine (E322), antischuim DC

Rivarlau 3 mg:

 • Het werkzaam bestanddeel is rivastigminewaterstoftartraat. Elke capsule bevat rivastigminewaterstoftartraat overeenkomend met rivastigmine 3 mg.
 • De andere bestanddelen zijn

Inhoud van de capsule: Hypromellose

Silica, colloïdaal watervrij Microkristallijne cellulose Magnesiumstearaat Capsuleomhulsel: Gelatine Natriumlaurylsulfaat Titaniumdioxide (E171) Geel ijzeroxide (E172) Rood ijzeroxide (E172) Rode drukinkt:

Schellak glazuur, rood ijzeroxide (E172), sojalecithine (E322), antischuim DC

Rivarlau 4,5 mg:

 • Het werkzaam bestanddeel is rivastigminewaterstoftartraat. Elke capsule bevat rivastigminewaterstoftartraat overeenkomend met rivastigmine 4,5 mg.
 • De andere bestanddelen zijn

Inhoud van de capsule:

Hypromellose

Silica, colloïdaal watervrij

Microkristallijne cellulose

Magnesiumstearaat

Capsuleomhulsel:

Gelatine

Natriumlaurylsulfaat

Titaniumdioxide (E171)

Geel ijzeroxide (E172)

Rood ijzeroxide (E172)

Witte drukinkt:

Schellak glazuur, Titaniumdioxide (E171)

Rivarlau 6 mg:

 • Het werkzaam bestanddeel is rivastigminewaterstoftartraat. Elke capsule bevat rivastigminewaterstoftartraat overeenkomend met rivastigmine 6 mg.
 • De andere bestanddelen zijn

Inhoud van de capsule:

Hypromellose

Silica, colloïdaal watervrij

Microkristallijne cellulose

Magnesiumstearaat

Capsuleomhulsel:

Gelatine

Natriumlaurylsulfaat

Titaniumdioxide (E171)

Geel ijzeroxide (E172)

Rood ijzeroxide (E172)

Rode drukinkt:

Schellak glazuur, rood ijzeroxide (E172), sojalecithine (E322), antischuim DC

Hoe ziet Rivarlau er uit en wat is de inhoud van de verpakking

RIVARLAU 1,5 mg, dat een wit tot gebroken wit poeder bevat, heeft een geel kapje en een gele romp, met een rode opdruk 'R1.5' op de romp.

RIVARLAU 3 mg, dat een wit tot gebroken wit poeder bevat, heeft een oranje kapje en een oranje romp, met een rode opdruk 'R3.0' op de romp.

RIVARLAU 4,5 mg, dat een wit tot gebroken wit poeder bevat, heeft een rood kapje en een rood romp, met een rode opdruk 'R4,5.0' op de romp.

RIVARLAU 6 mg, dat een wit tot gebroken wit poeder bevat, heeft een rood kapje en een oranje romp, met een rode opdruk 'R6.0' op de romp.

Ze zijn verpakt in blisterverpakkingen, die beschikbaar zijn in verschillende verpakkingsgroottes (28, 56 of 112 capsules) en in plastic flessen met 250 capsules, maar het is mogelijk dat deze niet alle in uw land verkrijgbaar zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Welding GmbH & Co KG, Hamburg, Germany

Fabrikant

Welding GmbH & Co KG, Hamburg, Germany

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Rivarlau 1,5 mg, capsules, hard: RVG 102735

Rivarlau 3mg, capsules, hard: RVG 102743

Rivarlau 4,5 mg, capsules, hard: RVG 102744

Rivarlau 6 mg, capsules, hard: RVG 102745

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

<[DE/H/1789/001-004/DC]> Duitsland: Velastina

Polen: Velastina <[DE/H/1790/001-004/DC]> Duitsland: Rivelbe

Polen: Rivelbe <[DE/H/1791/001-004/DC]> Duitsland: Rivarlau

Nederland: Rivarlau

België :Rivarlau

<[DE/H/1792/001-004/DC]> Duitsland: Rivastigmin Welding Griekenland: Rivastigmin Welding <[DE/H/1259/001-004/DC]> Duitsland: Riveider

Denemarken: Riveider Finland: Riveider Noorwegen: Riveider Zweden: Riveider <[DE/H/1978/001-004/DC]> Duitsland: Rivaller

Polen: Rivaller <[DE/H/2213/001-004/DC]> Duitsland: Rivoder Oostenrijk: Rivoder Griekenland: Rivoder Finland: Rivoder

Polen: Rivoder

Portugal: Rivoder

<[DE/H/2214/001-004/DC]> Duitsland: Rivems

Polen: Rivems

Roemenië: Rivems

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2010

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.