Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g, crème

Illustratie van Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g, crème
Stof(fen) Aciclovir
Toelating Nederland
Producent Pharmethica
Verdovend Nee
ATC-Code D06BB03
Farmacologische groep Chemotherapeutica voor lokaal gebruik

Vergunninghouder

Pharmethica

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Albert Heijn Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g, crème Aciclovir Healthypharm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE BREDA
Etos Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g, crème Aciclovir ETOS
Zovirax 400 mg, dispergeerbare filmomhulde tabletten Aciclovir GlaxoSmithKline
Zovirax 30 mg/g oogzalf Aciclovir GlaxoSmithKline
Aciclovir Sandoz tablet 200, tabletten 200 mg Aciclovir Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g bevat aciclovir, een middel tegen herpesvirussen en gaat de vermenigvuldiging van herpesvirussen in de huid tegen.

Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g wordt gebruikt voor de behandeling van een koortslip veroorzaakt door een herpesvirus.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g niet

 • wanneer u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel aciclovir, valaciclovir, propyleenglycol of voor één van de overige bestanddelen van de crème.

Wees extra voorzichtig met Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g

 • bij het aanbrengen van de crème. Vermijd elk contact met de slijmvliezen, zoals in de mond, in het oog of in de vagina, omdat hierdoor irritatie zou kunnen optreden.
 • ongewilde toediening in het oog dient te worden voorkomen.
 • indien u een ernstig verminderde werking van het afweersysteem heeft (bijvoorbeeld indien u AIDS patiënt bent of wanneer u een ontvanger bent van een beenmergtransplantaat). Het is mogelijk dat u behandeld moet worden met aciclovir tabletten. Raadpleeg uw arts over de behandeling van elke infectie.
21659 PIL 20110826.doc 1 m

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Voor de lokale toepassing van aciclovir, zoals bij de behandeling van een koortslip, zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij het gebruik van Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g tijdens de zwangerschap zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op de gezondheid van u of van uw ongeboren kind. Ook bij het geven van borstvoeding zijn bij het gebruik van Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g geen schadelijke effecten te verwachten voor de zuigeling.

In verband met het risico van besmetting van de baby dient u bij het geven van borstvoeding tijdens een koortslipaanval extra op te letten. Omdat het afweermechanisme van baby’s nog niet volledig is ontwikkeld, kunnen herpesinfecties bij hen zeer heftig verlopen. Het is dus erg belangrijk om vooraf uw handen te wassen en een mondmasker te dragen tijdens het voeden en verzorgen van uw baby. Voor uw partner en familieleden gelden dezelfde regels.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g geen effect op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g

Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g bevat propyleenglycol en cetylalcohol. Deze middelen kunnen plaatselijke huidreacties veroorzaken zoals allergie of irritatie.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Wanneer u merkt dat delen van uw lippen pijnlijk worden, juist gevoellloos zijn, gloeien of jeuken, zijn dit voortekenen van koortslipblaasjes. Indien u regelmatig last heeft van koortslipblaasjes herkent u deze tekenen en kunt u de aanval voelen aankomen. Breng dan zo spoedig mogelijk op deze blaasjes Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g aan volgens het voorschrift. De behandeling kan echter ook in een latere fase worden gestart.

Dosering en wijze van gebruik

Volwassenen en kinderen

Breng de crème vijf keer per dag aan met tussenpozen van ongeveer 4 uur. `s Nachts moet u geen crème aanbrengen.

Begin zo snel mogelijk bij het begin van de koortslip met de behandeling. Zet de behandeling

21659 PIL 20110826.doc 2 m

minstens 4 dagen voort. Wanneer de genezing na tien dagen, gerekend vanaf het begin van de behandeling, niet volledig is wordt u geadviseerd een arts te raadplegen.

 • Breng Aciclovir crème aan door een beetje crème op uw vingertop te knijpen en dit vervolgens op de aangedane delen aan te brengen. De aangedane delen zijn die delen, ook van de lippen, waar de infectie actief is, dus waar blaasjes gaan ontstaan of reeds zijn verschenen.
 • Om de overdracht van het virus op andere delen van het lichaam (bijv. de ogen) of op andere personen (bijv. door kussen) te voorkomen is het van belang om aanraken van de blaasjes zoveel mogelijk te vermijden en uw handen te wassen nadat u de blaasjes heeft aangeraakt.

Als u merkt dat Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g heeft gebruikt dan u zou mogen

Als u te veel Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g gebruikt heeft, zal u waarschijnlijk geen last krijgen van ongewenste effecten.

Wat u moet doen als u bent vergeten Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g te gebruiken

Breng Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g alsnog aan en ga verder met de behandeling zoals hierboven aangegeven.

Als u stopt met gebruik van Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g

U kan het gebruik van Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g stopzetten zonder nadelige gevolgen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

De ene bijwerking komt vaker voor dan de andere. Daarom zijn de onderstaande bijwerkingen verdeeld in de volgende categorieën:

Vaak: deze bijwerkingen komen voor bij meer dan 1 op de 100 patiënten.

Soms: deze bijwerkingen komen voor bij tussen 1 op de 1000 en 1 op de 100 van de patiënten. Zelden: deze bijwerkingen komen voor bij tussen 1 op de 10.000 en 1 op de 1000 van de patiënten.

Zeer zelden: deze bijwerking komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten.

Aandoeningen van huid of onderhuid

Soms

 • Licht branderig of stekend gevoel op de plaats van aanbrengen
 • Een milde vorm van droge huid of schilfering
21659 PIL 20110826.doc 3 m

- Jeuk

Zelden

 • Roodheid van de huid
 • Ontsteking van de huid door overgevoeligheid voor aciclovir of één van de overige bestanddelen van de crème.

Aandoeningen van het immuunsysteem

Zeer zelden

 • Overgevoeligheidsreactie inclusief angiodeem (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie). Indien ademhalingsmoeilijkheden optreden staak dan het gebruik van Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g en neem onmiddeliijk contact op met uw arts.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25ºC. Niet in de koelkast bewaren of invriezen. Bewaren in de originele verpakking.

Gebruik Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “EXP”.

Na het openen van de tube is Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g 12 maanden houdbaar. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Kruidvat Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g

 • De werkzame stof is aciclovir.
 • De andere bestanddelen zijn: PEG-5-glycerolstearaat, dimethicon, cetylacohol, vloeibare paraffine, vaseline, propyleenglycol, gezuiverd water.

Registratienummer

RVG 21659=21247

Registratiehouder

Pharmethica bv Florapark 4

2012 HK Haarlem Nederland

21659 PIL 20110826.doc 4 m

Fabrikant

Centrafarm Services BV

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Deze bijsluiter is goedgekeurd in augustus 2011

21659 PIL 20110826.doc 5 m

Advertentie

Stof(fen) Aciclovir
Toelating Nederland
Producent Pharmethica
Verdovend Nee
ATC-Code D06BB03
Farmacologische groep Chemotherapeutica voor lokaal gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.