Zovirax 400 mg, dispergeerbare filmomhulde tabletten

Illustratie van Zovirax 400 mg, dispergeerbare filmomhulde tabletten
Stof(fen) Aciclovir
Toelating Nederland
Producent GlaxoSmithKline
Verdovend Nee
ATC-Code J05AB01
Farmacologische groep Direct werkende antivirale middelen

Vergunninghouder

GlaxoSmithKline

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Aciclovir Actavis disper 400 mg, tabletten Aciclovir Actavis
Aciclovir 50 PCH, crème 50 mg/g Aciclovir Pharmachemie
Aciclovir Aurobindo 800 mg, tabletten Aciclovir Aurobindo Pharma B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN BAARN
Aciclovir Aurobindo 400 mg, tabletten Aciclovir Aurobindo Pharma B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN BAARN
Aciclovir Teva koortslipcrème 50 mg/g, crème Aciclovir Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Zovirax is een antiviraal geneesmiddel (antiviraal betekent "tegen virussen") en het gaat de vermenigvuldiging van virussen tegen. Dit geneesmiddel bevat als werkzaam bestanddeel aciclovir. De Zovirax tabletten en de Zovirax suspensie voor oraal gebruik worden gebruikt voor:

 • de behandeling van infecties van de huid en slijmvliezen veroorzaakt door een virus genaamd herpes simplex. Hieronder vallen onder andere koortslip en een infectie van de geslachtsdelen (herpes genitalis). De infectie van de geslachtsdelen wordt gekenmerkt door een branderig gevoel en pijnlijke blaasjes, die vaak overgaan in zweren.
 • de behandeling van gordelroos veroorzaakt door een virus genaamd varicella zoster. De behandeling moet zo spoedig mogelijk (bij voorkeur binnen 48 uur) na het optreden van de eerste verschijnselen van huiduitslag worden ingenomen.
 • het voorkomen van infecties veroorzaakt door herpes simplex bij patiënten met een beenmerg- of orgaantransplantatie of door een behandeling tegen acute leukemie
 • het voorkómen van steeds terugkerende herpesinfecties van de geslachtsdelen

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Herpesvirussen worden via lichamelijk contact verspreid. In verband met de mogelijkheid van besmetting van andere delen van het eigen lichaam (bijvoorbeeld de ogen en vingers) of van uw partner is het aan te raden af te zien van intiem contact tijdens een aanval (als er blaasjes aanwezig zijn of zich aankondigen). Vermijd het aanraken van de blaasjes (ook de gordelroosblaasjes) zoveel mogelijk.

Als u intensief met pasgeborenen omgaat zorg dan dat u extra hygiënische maatregelen neemt, was bijvoorbeeld altijd uw handen. Dit om overdracht van het virus naar de pasgeborenen te voorkomen. Herpesinfecties kunnen bij pasgeborenen zeer heftig verlopen, omdat hun afweermechanisme nog niet volledig is ontwikkeld.

Zwangere vrouwen die lijden aan herpesinfectie van de geslachtsdelen (herpes genitalis) kunnen tijdens de bevalling hun baby besmetten. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de baby. In enkele gevallen zal uw arts besluiten dat uw kind geboren moet worden met een keizersnede.

Zovirax v4053.1 2

Gebruik Zovirax niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor aciclovir of voor één van de andere bestanddelen van de Zovirax tabletten of de Zovirax suspensie voor oraal gebruik
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor valaciclovir (een ander antiviraal geneesmiddel)

Wees extra voorzichtig met Zovirax

 • als uw nieren niet goed werken of als u een nierziekte heeft gehad. Vertel dit aan uw arts.
 • wanneer u ouder bent dan 65 jaar. Uw arts zal de werking van uw nieren controleren. U moet erop letten dat u voldoende drinkt.
 • wanneer hogere doseringen worden gebruikt. U moet dan voldoende drinken. Uw arts zal extra controleren of u voldoende drinkt en of uw nieren goed blijven werken.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Bij gelijktijdig gebruik van Zovirax en geneesmiddelen die de werking van de nieren beïnvloeden (bijvoorbeeld ciclosporine, dit geneesmiddel wordt gebruikt bij de behandeling van reuma en bij orgaantransplantaties en tacrolimus, dit middel wordt gebruikt bij orgaantransplantaties) zal uw arts goed controleren of het nodig is om de dosering aan te passen. Dit is meestal niet het geval.

Inname van Zovirax met voedsel en drank

Zovirax kan met of zonder maaltijd worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft en u wilt Zovirax gebruiken is het verstandig dit eerst met uw arts te overleggen.

Als u zwanger bent en last heeft van een infectie van de geslachtsdelen (herpes genitalis), vertel dit dan aan uw arts. In enkele gevallen zal uw arts besluiten dat uw kind geboren moet worden met een keizersnede om besmetting van uw baby tijdens de geboorte te voorkomen (zie ook “Wat moet u weten voordat u Zovirax inneemt”).

Er is geen bezwaar tegen het geven van borstvoeding bij een kortdurende behandeling. Bij langdurig gebruik wordt aanbevolen de borstvoeding te onderbreken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van Zovirax op de rijvaardigheid of het bedienen van machines. Het is echter niet waarschijnlijk dat Zovirax uw rijvaardigheid of vermogen om machines te bedienen vermindert.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Zovirax suspensie voor oraal gebruik

De Zovirax suspensie voor oraal gebruik bevat sorbitol. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fructose-intolerantie, dienen de Zovirax suspensie niet te gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Zovirax nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De Zovirax tabletten kunnen heel worden doorgeslikt met een slok water of eerst worden opgelost in een glas met minstens 50 ml water.

Zovirax v4053.1 3

De Zovirax suspensie voor oraal gebruik moet voor ieder gebruik goed worden geschud. Gebruik het maatlepeltje uit de verpakking om het juiste aantal milliliters af te meten. De suspensie kan onverdund of desgewenst verdund met 5 ml siroop of een niet kristalliserende sorbitol-oplossing worden ingenomen.

Uw arts zal afhankelijk van de aard en ernst van de infectie bepalen hoeveel Zovirax u moet innemen en hoe vaak. Maak altijd de volledige kuur af.

Dosering bij patienten met verminderde werking van de nieren of ouder dan 65 jaar

 • als u een verminderde werking van de nieren heeft of als u een nierziekte hebt gehad zal de arts een lagere dosering voorschrijven
 • bij patienten ouder dan 65 jaar kan de werking van de nieren zijn verminderd, uw arts zal in dat geval ook een lagere dosering voorschrijven

Zorg er altijd voor dat u voldoende water drinkt.

Dit geldt zeker als u ouder bent dan 65 jaar of als u een verminderde nierfunctie heeft.

De gebruikelijke dosering bij behandeling van herpes simplex infecties zoals koortslip en herpes genitalis is:

 • bij volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar vijfmaal daags 200 mg Zovirax (als tablet of als suspensie voor oraal gebruik) met tussenpozen van ongeveer 4 uur, waarbij de nachtdosering komt te vervallen. U kunt Zovirax bijvoorbeeld innemen om 7.00 uur, 11.00 uur, 15.00 uur, 19.00 uur en 23.00 uur.
 • bij kinderen jonger dan 2 jaar vijfmaal daags 100 mg Zovirax (als suspensie voor oraal gebruik).

Maak altijd de volledige kuur af. Het is belangrijk dat u de eerste dosering zo spoedig mogelijk na het optreden van de eerste verschijnselen inneemt.

Voordat er blaasjes zichtbaar zijn zijn de aangedane plaatsen vaak pijnlijk of verdoofd en gloeien of jeuken ze. Vrijwel iedereen die regelmatig last heeft van herpesinfecties herkent deze voortekenen en kan daardoor een aanval nauwkeurig voorspellen.

De gebruikelijke dosering bij voorkómen van herpes simplex infecties zoals herpes genitalis is:

 • bij volwassenen tweemaal daags 400 mg Zovirax (als tablet of als suspensie voor oraal gebruik) met een tussenpoos van ongeveer 12 uur. Neem Zovirax bijvoorbeeld in om 8.00 uur en om 20.00 uur.
 • De duur van de behandeling wordt door uw arts bepaald.

Herpes genitalis is een geslachtsziekte. De infectie van de geslachtsdelen wordt gekenmerkt door een branderig gevoel en pijnlijke blaasjes, die vaak overgaan in zweren. Soms zijn de lymfeklieren opgezet. Bij vrouwen komen blaasjes en zweren meestal voor bij de schaamlippen, in de vagina, aan de baarmoederhals en aan de anus. Bij mannen komen blaasjes en zweren meestal voor op de penis en aan de anus.

Het is belangrijk dat u geen intiem (seksueel) contact heeft met uw partner zodra u klachten bemerkt (vaak heeft u dan nog geen blaasjes). Hiermee kunt u besmetting van uw partner voorkomen. De klachten zijn bij iedereen verschillend maar voor de meeste mensen wel herkenbaar. De klachten zijn onder andere jeuk, pijn, irritatie en dergelijke.

 • Neem daarom direct contact op met uw arts en begin zo snel mogelijk met de behandeling.

De gebruikelijke dosering bij behandeling van gordelroos is:

 • bij volwassenen vijfmaal daags 800 mg Zovirax (als tablet of als suspensie voor oraal gebruik) met tussenpozen van ongeveer 4 uur, waarbij de nachtdosering komt te vervallen. Neem Zovirax bijvoorbeeld in om 7.00 uur, 11.00 uur, 15.00 uur, 19.00 uur en 23.00 uur.
 • bij kinderen zijn er gegevens bekend. Uw arts zal een op uw kind afgestemde dosering voorschrijven, waarbij hij rekening zal houden met de leeftijd en het gewicht van uw kind.
Zovirax v4053.1 4

Maak altijd de volledige kuur af. Het is belangrijk dat u de eerste dosering zo spoedig mogelijk na het optreden van de eerste verschijnselen inneemt.

Gordelroos begint meestal met pijn in een strook van de huid, vanuit een zenuwbaan, uitgaande van het midden van de rug en lopend langs de zij naar de middenlijn van de buik. Gordelroos treedt altijd aan slechts een lichaamshelft op. In meer dan de helft van de gevallen is dat ergens op de borstkas (lopend langs een rib). Gordelroos komt in mindere mate ook voor in de hals en op het hoofd en rond het middel of soms zelfs ter hoogte van de stuit. Bij ouderen verloopt gordelroos vaak ernstiger en komt de aandoening vaker in het aangezicht voor. Ook komen bij oudere patiënten complicaties, zoals zenuwuitvalsverschijnselen en zintuigstoornissen, naar verhouding vaker voor. Gordelroos kan bij één persoon meermalen achtereen voorkomen, maar dit is zelden het geval.

Wat u moet doen als u meer van Zovirax heeft ingenomen dan u zou mogen Neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Herhaalde overdoseringen van orale Zovirax gedurende enkele dagen is in verband gebracht met misselijkheid, braken, hoofdpijn en verwardheid.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Zovirax in te nemen

Neem de vergeten tabletten in, zodra u zich dit herinnert. De volgende tabletten worden dan op het voorgeschreven tijdstip ingenomen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Zovirax

Maak altijd uw kuur af.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Zovirax bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Vaak optredende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen

 • hoofdpijn, duizeligheid
 • misselijkheid, braken, diarree, buikpijn
 • jeuk, huiduitslag (inclusief gevoeligheid voor licht)
 • vermoeidheid, koorts

Soms voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen

 • netelroos (urticaria), toename in haaruitval

Zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen

 • overgevoeligheidsreactie (anafylaxie)
 • kortademigheid
 • voorbijgaande verhoging van het bilirubinegehalte (een stof geproduceerd door de lever) in het bloed, waardoor uw huid geel wordt
 • voorbijgaande verhoging van de leverenzymen
 • zwelling van de ledematen, gepaard gaande met jeuk (angio-oedeem)
 • stijging van de laboratoriumwaarden die een aanwijzing zijn voor een verminderde werking van de nieren (zoals ureum en creatinine in bloed)
Zovirax v4053.1 5

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen

 • bloedarmoede (anemie)
 • vermindering van het aantal bloedcellen (bloedplaatjes) die belangrijk zijn voor de bloedstolling (trombocytopenie)
 • bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie)
 • trillingen, coördinatiestoornis (ataxie), spraakstoornissen (dysartrie), toevallen/stuipen (convulsies), slaperigheid, aandoening van de hersenen gekenmerkt door bijvoorbeeld stuipen en bewustzijnsverlaging (encefalopathie), bewustzijnsverlies (coma). Deze aandoeningen zijn meestal voorbijgaand en treden vooral op bij patiënten met een verminderde nierfunctie of bij patiënten die om andere redenen aanleg hebben voor deze bijwerkingen
 • acuut nierfalen, nierpijn. Nierpijn kan in verband staan met nierfalen.
 • opwinding/onrust (agitatie), verwardheid, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), symptomen van een ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychotische symptomen). Deze aandoeningen zijn meestal voorbijgaand en treden vooral op bij patiënten met een verminderde nierfunctie of bij patiënten die om andere redenen aanleg hebben voor deze bijwerkingen
 • geelzucht, leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

De tabletten bewaren beneden 30°C. De blisterverpakkingen in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht en vocht.

De suspensie voor oraal gebruik bewaren beneden 30°C. Niet in de koelkast of in de vriezer bewaren.

Gebruik Zovirax niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos, het flesetiket of de blisterverpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Zovirax

 • Het werkzame bestanddeel is aciclovir.

De Zovirax dispergeerbare filmomhulde tabletten bevatten 200 mg of 400 mg aciclovir per tablet.

 • De andere bestanddelen zijn:
  • tabletkern: microkristallijne cellulose, aluminiummagnesiumsilicaat,

gemodificeerd zetmeel, povidon, magnesiumstearaat, witte kleurstof

Zovirax v4053.1 6
 • tabletomhulling: polyethyleenglycol

Iedere milliliter van de Zovirax 200 mg/5 ml suspensie voor oraal gebruik bevat 40 mg aciclovir.

 • De andere bestanddelen zijn:
  • sorbitol, glycerol, microkristallijne cellulose, methylhydroxybenzoaat(E218), propylhydroxybenzoaat (E216), vanille, bananensmaakstof.

Hoe ziet Zovirax er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De Zovirax 200 mg tabletten zijn wit, in het midden boller dan aan de rand (biconvex), rond, met “GX CF3” op één zijde. De verpakking bevat 25 tabletten in blisterverpakking.

De Zovirax 400 mg tabletten zijn wit, in het midden boller dan aan de rand (biconvex), schildvormig, met “GX CF5” op één zijde. De verpakking bevat 60 tabletten in blisterverpakking.

De Zovirax suspensie voor oraal gebruik is gebroken wit met bananensmaak en -geur. Iedere verpakking bevat 1 bruine, glazen fles van 125 ml met aluminium schroefdop en een dubbelzijdige maatlepel van 2,5 en 5 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

GlaxoSmithKline BV Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST 030-6938100 nlinfo@gsk.com

Fabrikant van Zovirax dispergeerbare filmomhulde tabletten

Glaxo Wellcome S.A.

Avenida de Extremadura 3 – Apdo 09400 Aranda de Duero

Spanje

Fabrikant van Zovirax suspensie voor oraal gebruik

Aspen Bad Oldesloe GmBH Industriestrasse 32-36 23843 Bad Oldesloe Duitsland

In het register ingeschreven onder:  
Zovirax 200 mg dispergeerbare filmomhulde tabletten RVG 17155
Zovirax 400 mg dispergeerbare filmomhulde tabletten RVG 17156
Zovirax 200 mg/5 ml suspensie voor oraal gebruik RVG 12162

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2011

Zovirax v4053.1 7

Advertentie

Stof(fen) Aciclovir
Toelating Nederland
Producent GlaxoSmithKline
Verdovend Nee
ATC-Code J05AB01
Farmacologische groep Direct werkende antivirale middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.