Zovirax 30 mg/g oogzalf

ATC-Code
S01AD03
Medikamio Hero Image

GlaxoSmithKline

Stof Verdovend Psychotrope
Aciclovir Nee Nee
Farmacologische groep Antiinfectiemiddelen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

GlaxoSmithKline

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Zovirax is een antiviraal geneesmiddel (antiviraal betekent "tegen virussen") en het gaat de vermenigvuldiging van virussen tegen. Dit geneesmiddel bevat als werkzaam bestanddeel aciclovir. Zovirax oogzalf is bestemd voor de behandeling van een door herpes simplex (dit is de naam van het virus) veroorzaakte infectie van het hoornvlies van het oog. Deze infectie heet herpes keratitis. Aciclovir dringt door in de buitenste delen van het oog en oefent daar zijn werking uit.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Zovirax niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor aciclovir of voor vaseline
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor valaciclovir (een ander antiviraal geneesmiddel)

Wees extra voorzichtig met Zovirax

 • en gebruik Zovirax oogzalf uitsluitend voor toediening in het oog. Een licht stekend gevoel van voorbijgaande aard kan direct na toediening ontstaan. Ondanks het vaak hevig prikkende gevoel bij herpes keratitis is wrijven in het oog sterk te ontraden. Het oppervlak van het hoornvlies is door de herpesinfectie beschadigd. Wrijven verergert dit en remt de genezing.
 • als u contactlenzen draagt. Het dragen van contactlenzen gedurende het gebruik van Zovirax oogzalf wordt ontraden.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend, wanneer Zovirax oogzalf in het oog wordt toegediend.

Zwangerschap en borstvoeding

Zovirax oogzalf QRD v17.2

Zovirax kan na overleg met uw arts tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Door de aanwezigheid van de zalf op het oog kan het voorkomen dat u na het aanbrengen kortstondig minder scherp kunt zien. Het is niet te verwachten dat Zovirax oogzalf uw rijvaardigheid of vermogen om machines te bedienen zal beïnvloeden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het aanbrengen van de Zovirax oogzalf nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Gebruikelijk is de Zovirax oogzalf vijfmaal per dag, met tussenpozen van ongeveer vier uur, aan te brengen. 's Nachts hoeft Zovirax oogzalf niet te worden toegediend. Was voor elke toediening uw handen. Laat u eventueel door een ander helpen bij het aanbrengen van de zalf.

Knijp voorzichtig een sliertje zalf van één cm lengte uit de tube en breng dit sliertje rechtstreeks vanuit de tube aan achter het onderste ooglid. Let er bij het aanbrengen op dat u met de tube het oog niet aanraakt. Het onderste ooglid tussen duim en wijs- of middelvinger aan de oogharen beetpakken en voorzichtig iets van het oog vandaan trekken. Op deze manier komt de zalf terecht in de bindweefselzak gevormd door het onderste ooglid (onderste conjunctivale zak). Na het aanbrengen de zalf over het hoornvlies verspreiden door met de oogleden te knipperen. Sluit de tube met de dop.

Voorstel voor tijdstippen om de Zovirax oogzalf aan te brengen: 7:00 uur, 11:00 uur, 15:00 uur, 19:00 uur en 23:00 uur. Om te voorkomen dat de infectie opnieuw opvlamt, moet u doorgaan met de behandeling tot ten minste drie dagen na volledige genezing. Voor een optimaal resultaat moet Zovirax oogzalf in een zo vroeg mogelijk stadium van de aandoening worden aangebracht. Door een vroege behandeling kan beschadiging van het hoornvlies door het virus worden beperkt of zelfs voorkomen.

Wat u moet doen als u meer van Zovirax heeft gebruikt dan u zou mogen Neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Er zijn geen gevallen van overdosering bekend. Na het doorslikken van de volledige inhoud van de tube zijn geen ongewenste effecten te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Zovirax te gebruiken

Gebruik de oogzalf zodra u zich dit herinnert. De volgende dosering kunt u dan op het voorgeschreven tijdstip gebruiken.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Zovirax oogzalf QRD v17.2

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Zovirax bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Zeer vaak optredende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen

 • oppervlakkige ontstekingen van het hoornvlies met vorming van grijze stipjes. Wanneer dit optreedt hoeft u niet te stoppen met de behandeling, deze aandoening geneest zonder gevolgen.

Vaak optredende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen

 • voorbijgaande milde prikkeling van het oog, vlak na het aanbrengen van de zalf
 • oogbindvliesontsteking

Zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen

 • ontsteking van de ooglidranden

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen

 • overgevoeligheidsreactie waarbij plotselinge vochtophoping op kan treden (angio-oedeem)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

De zalf bewaren beneden 25oC.

Niet in de koelkast of in de vriezer bewaren.

Een geopende tube Zovirax oogzalf dient niet langer dan een maand bewaard te worden.

Gebruik Zovirax niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos of de tube na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Zovirax

 • Het werkzame bestanddeel is aciclovir. Iedere gram oogzalf bevat 30 mg aciclovir.
 • Het andere bestanddeel is vaseline.

Hoe ziet Zovirax er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De zalf is doorzichtig wit tot lichtgeel en is verpakt in een tube met schroefdop van polyethyleen. De tube bevat 4,5 gram oogzalf.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Zovirax oogzalf QRD v17.2

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

GlaxoSmithKline BV Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST 030-6938100 nlinfo@gsk.com

Fabrikant

Glaxo Wellcome Operations

Barnard Castle

Hamire Road

County Durham DL12 8DT

Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder:

Zovirax 30 mg/g oogzalf RVG 09248

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2009

Zovirax oogzalf QRD v17.2

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.