Lamotrigine Aurobindo 100 mg, dispergeerbare tabletten

Illustratie van Lamotrigine Aurobindo 100 mg, dispergeerbare tabletten
Stof(fen) Lamotrigine
Toelating Nederland
Producent Aurobindo Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code N03AX09
Farmacologische groep Anti-epileptica

Vergunninghouder

Aurobindo Pharma

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Lamotrigine Dispers 100 mg PCH, dispergeerbare tabletten Lamotrigine Pharmachemie
Lamotrigine Dispers 2 mg PCH, dispergeerbare tabletten Lamotrigine Pharmachemie
Lamictal Dispers 2 mg, kauwtabletten/dispergeerbare tabletten Lamotrigine GlaxoSmithKline B.V. Van Asch van Wijckstraat 55H 3811 LP AMERSFOORT
Lamotrigine Sandoz 100, dispergeerbare tabletten 100 mg Lamotrigine Sandoz
Lambipol 200 mg, kauwtabletten/dispergeerbare tabletten Lamotrigine GlaxoSmithKline B.V. Van Asch van Wijckstraat 55H 3811 LP AMERSFOORT

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lamotrigine Aurobindo behoort tot een groep van geneesmiddelen die anti-epileptica worden genoemd. Het wordt gebruikt voor de behandeling van twee aandoeningen - epilepsie en bipolaire aandoening.

Met Lamotrigine Aurobindo kan epilepsie behandeld worden door het blokkeren van de signalen in de hersenen die epileptische aanvallen in gang zetten (toevallen).

 • Voor volwassenen en kinderen van 13 jaar en ouder kan Lamotrigine Aurobindo alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van epilepsie. Lamotrigine Aurobindo kan worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om de aanvallen die optreden bij een toestand genaamd Lennox-Gastaut syndroom te behandelen.
 • Voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar oud kan Lamotrigine Aurobindo worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om dergelijke klachten te behandelen. Lamotrigine Aurobindo alleen kan worden gebruikt voor de behandeling van een vorm van epilepsie genaamd typische absence epilepsie.

Met Lamotrigine Aurobindo kan eveneens een bipolaire aandoening behandeld worden.

Personen die lijden aan een bipolaire aandoening (soms manische depressie genoemd) hebben extreme stemmingswisselingen met periodes van manie (opgewondenheid of euforie) afgewisseld met periodes van depressie (intense droefheid of wanhoop). Voor volwassenen van 18 jaar en ouder kan Lamotrigine Aurobindo worden gebruikt òf alleen òf in combinatie met andere geneesmiddelen om de periodes van depressie te voorkomen die optreden bij een bipolaire aandoening. Het is nog niet bekend hoe Lamotrigine Aurobindo in de hersenen werkt om dit effect teweeg te brengen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Lamotrigine Aurobindo niet:

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor lamotrigine of voor één van de andere bestanddelen

van Lamotrigine Aurobindo (zie rubriek 6). Als dit op u van toepassing is:

Vertel het uw arts, en gebruik geen Lamotrigine Aurobindo.

Wees extra voorzichtig met Lamotrigine Aurobindo

Uw arts moet, voordat u Lamotrigine Aurobindo gebruikt, weten:

 • als u nierproblemen heeft
 • als u eerder huiduitslag heeft gekregen nadat u lamotrigine of andere geneesmiddelen tegen bipolaire aandoening of epilepsie hebt gebruikt
 • als u al geneesmiddelen gebruikt die lamotrigine bevatten

Als één van deze situaties op u van toepassing is,vertel het uw arts; uw arts kan besluiten uw dosering te verlagen, of besluiten dat Lamotrigine Aurobindo niet geschikt voor u is.

Belangrijke informatie over mogelijk ernstige reacties

 • Potentieel levensbedreigende huidreacties (Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse) zijn gemeld bij het gebruik van lamotrigine. In het beginstadium ontstaat er op de romp een rode uitslag of ronde plekken vaak met blaren in het midden.
 • Andere symptomen om op te letten zijn zweren in de mond, keel, neus, geslachtsdelen en bindvliesonsteking van het oog (rode en gezwollen ogen).
 • Deze mogelijk levensbedreigende huiduitslag gaan vaak gepaard met griepachtige symptomen. De uitslag kan zich ontwikkelen tot wijdverspreide blaarvorming of resulteren in het loslaten van de huid.
 • Het grootste risico voor het optreden van ernstige huidreacties is in de eerste weken van de behandeling.
 • Indien u Stevens-Johnson-syndroom of toxische epidermale necrolyse heeft ontwikkeld tijdens het gebruik van lamotrigine, dient u onder geen enkele omstandigheid opnieuw

lamotrigine te gebruiken.

Lees de omschrijving van deze symptomen in rubriek 4 van deze bijsluiter onder het kopje "Mogelijk ernstige huidreacties: schakel direct een arts in".

 • Indien u huiduitslag of andere huidreacties ontwikkeld, neem dan direct contact op met uw arts en vertel hem dat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gedachten van zelfbeschadiging of zelfmoord

Anti-epileptica worden gebruikt om meerdere ziektes te behandelen, inclusief epilepsie en een bipolaire aandoening.

Mensen met een bipolaire aandoening kunnen soms gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebben. Als u een bipolaire aandoening heeft, heeft u waarschijnlijk meer kans om dergelijke gedachten te hebben:

 • als u start met de behandeling
 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u jonger bent dan 25 jaar

Als u op enig moment verontrustende gedachten of ervaringen hebt, of als u merkt dat u zich slechter voelt of nieuwe symptomen ontwikkelt tijdens uw behandeling met Lamotrigine Aurobindo:

Neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Een klein aantal mensen, dat behandeld werd met anti-epileptica zoals Lamotrigine Aurobindo, heeft ook gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts.

Als u Lamotrigine Aurobindo gebruikt tegen epilepsie

De aanvallen van sommige vormen van epilepsie kunnen soms erger worden of vaker voorkomen, zelfs als u Lamotrigine Aurobindo gebruikt. Sommige patiënten kunnen ernstige aanvallen krijgen, deze aanvallen kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Als uw aanvallen erger worden of vaker voorkomen, of als u een ernstige aanval krijgt terwijl u Lamotrigine Aurobindo gebruikt:

Neem zo snel mogelijk contact op met een arts.

Lamotrigine Aurobindo mag niet worden voorgeschreven aan mensen jonger dan 18 jaar voor de behandeling van een bipolaire aandoening. Geneesmiddelen om depressies en andere geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen verhogen het risico op zelfmoordgedachten en -neigingen bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, of als u nieuwe geneesmiddelen gaat gebruiken. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen of voor kruidenpreparaten.

Uw arts moet het weten als u andere geneesmiddelen tegen epilepsie gebruikt of geestelijke gezondheidsproblemen heeft. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat u de juiste dosering Lamotrigine Aurobindo gebruikt. Deze geneesmiddelen zijn onder meer:

  • oxcarbazepine, felbamaat, gabapentine, levetiracetam, pregabaline, topiramaat of zonisamide, dit zijn allemaal middelen die gebruikt worden om epilepsie te behandelen
  • lithium of olanzapine,worden gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • bupropion, wordt gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen of om met roken te stoppen
 • Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.

Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Lamotrigine Aurobindo beïnvloeden of kunnen de kans op bijwerkingen vergroten. Deze middelen zijn onder meer:

  • valproaat, wordt gebruikt om epilepsie en geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • carbamazepine, wordt gebruikt om epilepsie en geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • fenytoïne, primidon of fenobarbital worden gebruikt om epilepsie te behandelen
  • risperidon, wordt gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • rifampicine, een antibioticum
  • geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van een Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV) infectie (een combinatie van lopinavir en ritonavir of tazanavir en ritonavir)
  • hormonale anticonceptiva, zoals de pil (zie hieronder)
 • Vertel het uw arts als u één van deze middelen gebruikt, of als u ze gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik ervan.

Hormonale anticonceptiemiddelen (zoals de pil) kunnen van invloed zijn op de manier waarop Lamotrigine Aurobindo werkt

Uw arts kan u adviseren om een bepaald soort hormonaal anticonceptiemiddel te gebruiken, of een andere manier van anticonceptie toe te passen, zoals condooms, een pessarium of een spiraaltje. Als u een hormonaal anticonceptiemiddel zoals de pil gebruikt, kan uw arts bloedmonsters bij u afnemen om de hoeveelheid Lamotrigine Aurobindo te controleren. Indien u een hormonaal anticonceptiemiddel gebruikt, of als u van plan bent dit te gaan gebruiken:

Bespreek het met uw arts, die u zal adviseren over geschikte anticonceptiemethodes.

Lamotrigine Aurobindo kan ook van invloed zijn op de manier waarop hormonale anticonceptiemiddelen werken, hoewel het niet waarschijnlijk is dat deze middelen hierdoor minder effectief worden. Indien u een hormonaal anticonceptiemiddel gebruikt en u merkt veranderingen op in uw menstruatiepatroon, zoals doorbraakbloedingen of minimale vaginale bloedingen tussen uw menstruaties:

 • Vertel het uw arts. Dit kunnen tekenen zijn dat Lamotrigine Aurobindo de werking van uw anticonceptiemiddel beïnvloedt.

Zwangerschap en borstvoeding

Een toegenomen risico op aangeboren afwijkingen kan voorkomen bij kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap Lamotrigine Aurobindo heeft gebruikt. Deze afwijkingen zijn onder meer een gespleten lip of gespleten verhemelte. Uw dokter kan u adviseren om extra foliumzuur te gebruiken als u van plan bent zwanger te worden of als u zwanger bent.

Zwangerschap kan de werkzaamheid van Lamotrigine Aurobindo eveneens veranderen, dus daarom kan het nodig zijn bloedmonsters af te nemen en het kan nodig zijn uw dosering aan te passen.

 • Bespreek het met uw arts als u zwanger bent, als u zwanger zou kunnen zijn, of als u van plan bent zwanger te worden. U mag niet met de behandeling stoppen zonder dit met uw arts te overleggen. Dit is vooral van belang als u epilepsie heeft.
 • Bespreek het met uw arts als u borstvoeding geeft of als u van plan bent borstvoeding te gaan geven. Het actieve bestanddeel van Lamotrigine Aurobindo wordt uitgescheiden in de moedermelk en kan van invloed zijn op uw baby. Uw arts zal de risico's en voordelen van borstvoeding, terwijl u Lamotrigine Aurobindo gebruikt, met u bespreken en zal regelmatig uw baby controleren indien u besluit borstvoeding te geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Lamotrigine Aurobindo kan duizeligheid en dubbelzien veroorzaken.

 • U dient geen auto te rijden of machines te gebruiken tenzij u zeker weet dat Lamotrigine Aurobindo geen invloed op u heeft.

Als u lijdt aan epilepsie, raadpleeg dan uw arts als u wilt autorijden of machines wilt bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Lamotrigine Aurobindo nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Hoeveel Lamotrigine Aurobindo moet u gebruiken

Het kan een tijdje duren voordat de meest geschikte dosering Lamotrigine Aurobindo voor u gevonden is. De dosering die u gebruikt hangt af van:

 • uw leeftijd
 • of u Lamotrigine Aurobindo gebruikt samen met andere geneesmiddelen
 • of u problemen heeft met uw nieren of lever

Uw arts zal eerst een lage dosering voorschrijven en deze dosering vervolgens geleidelijk in enkele weken verhogen totdat een dosering bereikt wordt die bij u goed werkt (de effectieve dosering).

Gebruik nooit meer Lamotrigine Aurobindo dan uw arts u heeft voorgeschreven.

De gebruikelijke werkzame dosering Lamotrigine Aurobindo voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar bedraagt dagelijks tussen de 100 mg en 400 mg.

Voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar oud hangt de effectieve dosering af van hun lichaamsgewicht - normaal gesproken is het tussen 1 mg en 15 mg voor elke kilogram lichaamsgewicht van het kind, met een maximum van 400 mg per dag.

Lamotrigine Aurobindo wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Hoe neemt u uw dosis Lamotrigine Aurobindo in

Neem uw dosering Lamotrigine Aurobindo een- of tweemaal daags in, volgens het advies van uw arts. Lamotrigine Aurobindo kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

 • Neem altijd de gehele dosering in die uw arts u heeft voorgeschreven. Neem nooit een gedeelte van een tablet in.

Uw arts kan u ook adviseren om te starten of te stoppen met het gebruik van andere geneesmiddelen, afhankelijk van de aandoening waarvoor u behandeld wordt en de manier waarop u op de behandeling reageert.

Lamotrigine Aurobindo dispergeerbare tabletten kunnen in zijn geheel worden doorgeslikt met een beetje water, kunnen worden gekauwd, of kunnen worden opgelost in een kleine hoeveelheid water om er een vloeibaar geneesmiddel van te maken.

Om de tablet te kauwen:

U kunt tegelijkertijd een beetje water drinken om de tablet in de mond te laten oplossen. Drink daarna nog wat water om er zeker van te zijn dat al het geneesmiddel is ingenomen.

Om een vloeibaar geneesmiddel te maken:

 • doe de tablet in een glas met zoveel water, dat de hele tablet onder water staat.
 • roer totdat de tablet opgelost is, of wacht totdat de tablet volledig is opgelost.
 • drink alle vloeistof op.
 • doe nog een klein beetje water in het glas en drink dat op, om er zeker van te zijn dat er geen geneesmiddelin het glas is achtergebleven

Wat u moet doen als u meer van Lamotrigine Aurobindo heeft ingenomen dan u zou mogen

 • Neem direct contact op met uw arts of apotheker. Laat hen, indien mogelijk, de Lamotrigine Aurobindo verpakking zien.

Iemand die te veel Lamotrigine Aurobindo heeft ingenomen, kan de volgende symptomen hebben:

 • snelle, ongecontroleerde oogbewegingen (nystagmus)
 • onhandigheid en gebrek aan coördinatie die van invloed is op het evenwicht (ataxie)
 • bewustzijnsverlies of coma

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Lamotrigine Aurobindo in te nemen Neem nooit extra tabletten of een dubbele dosering om de vergeten tabletten in te halen.

 • Vraag uw arts om advies hoe u weer met het innemen moet beginnen. Het is belangrijk dat u dit doet.

Stop niet met het gebruik van Lamotrigine Aurobindo zonder overleg

Lamotrigine Aurobindo moet zo lang gebruikt worden als uw arts u heeft verteld. Stop niet met het gebruik tenzij uw arts u dit adviseert.

Als u Lamotrigine Aurobindo gebruikt voor behandeling van epilepsie

Als u met Lamotrigine Aurobindo wilt stoppen, is het belangrijk dat u geleidelijk de dosering verlaagt in een periode van ongeveer 2 weken. Als u plotseling stopt met het gebruik van Lamotrigine Aurobindo kan uw epilepsie terugkomen of verergeren.

Als u Lamotrigine Aurobindo gebruikt voor behandeling van een bipolaire aandoening

Het kost wat tijd voor Lamotrigine Aurobindo om te werken, u zult zich dus niet meteen beter voelen. Als u stopt met Lamotrigine Aurobindo, hoeft uw dosering niet geleidelijk aan afgebouwd te worden. U moet wel eerst met uw arts overleggen als u wilt stoppen met het gebruik van Lamotrigine Aurobindo.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Lamotrigine Aurobindo bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Mogelijk ernstige reacties: schakel direct een arts in

Een klein aantal mensen dat Lamotrigine Aurobindo gebruikt, ontwikkelt een allergische reactie of een mogelijk ernstige huidreactie. Deze reacties kunnen uitgroeien tot ernstiger problemen als ze niet behandeld worden.

Deze symptomen zullen waarschijnlijk tijdens de eerste maanden van de behandeling met Lamotrigine Aurobindo optreden. Dit zal zeker het geval zijn als de startdosering te hoog is of als de dosering te snel wordt verhoogd, of als Lamotrigine Aurobindo wordt gebruikt in combinatie met een ander geneesmiddel genaamd valproaat. Sommige van deze symptomen komen vaker voor bij kinderen, dus ouders dienen goed op deze symptomen te letten.

Symptomen van deze reacties zijn onder meer:

 • huiduitslag of roodheid, die zich kan ontwikkelen tot ernstiger huidreacties zoals wijdverspreide uitslag met blaren en schilferende huid, in het bijzonder rond de mond, neus, ogen en geslachsdelen (Stevens-Johnson-syndroom), uitgebreide schilfering van de huid (meer dan 30% van het lichaamsoppervlak - oftewel toxische epidermale necrolyse)
 • een zere mond of zere ogen
 • een hoge temperatuur (koorts), griepachtige symptomen of zich suf voelen
 • zwelling rond het gezicht, of gezwollen klieren in uw hals, in uw oksel of in de lies
 • onverwachte bloedingen of blauwe plekken, of blauw wordende vingers
 • een zere keel, of meer infecties (zoals verkoudheden) dan normaal

In vele gevallen zullen deze symptomen tekenen zijn van minder ernstige bijwerkingen. U moet zich er echter bewust van zijn dat de bijwerkingen mogelijk ernstig kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen tot ernstiger problemen zoals orgaanfalen als ze niet behandeld worden. Als u één van deze symptomen waarneemt:

 • Neem direct contact op met een arts. Uw arts kan besluiten om lever-, nier- of bloedtesten te laten uitvoeren, en kan u meedelen te stoppen met het gebruik van Lamotrigine Aurobindo.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen:

 • hoofdpijn
 • gevoel van duizeligheid
 • gevoel van slaperigheid of sufheid
 • onhandigheid of gebrek aan coördinatie (ataxie)
 • dubbel zien of troebel zien
 • misselijk gevoel (nausea) of overgeven (braken)
 • huiduitslag

Vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen:

 • agressie of prikkelbaarheid
 • snelle, ongecontroleerde oogbewegingen (nystagmus)
 • schudden of beven (tremoren)
 • problemen met slapen
 • diarree
 • droge mond
 • zich moe voelen
 • pijn in uw rug, in uw gewrichten, of ergens anders in uw lichaam

Zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen

 • jeukende ogen, met afscheiding en korsten op de oogleden (conjunctivitis)
 • Mogelijk levensbedreigende huidreacties, zoals (Stevens-Johnson syndroom zijn gemeld (zie rubriek 2)..

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen

  • hallucinaties ('zien' of 'horen' van dingen die er niet werkelijk zijn)
  • verwarring of onrust
  • beverig of onstabiel gevoel als u zich beweegt
  • ongecontroleerde lichaamsbewegingen (tics), ongecontroleerde spierkrampen rond de ogen, over het hoofd en over de romp (choreo-athetose), of andere ongewone lichaamsbewegingen zoals schokkerigheid, schudden of stijfheid
 • Mogelijk levensbedreigende huidreacties, zoals toxische epidermale necrolyse zijn gemeld (zie rubriek 2)
  • bij mensen die al epilepsie hebben, treden aanvallen vaker op
  • veranderingen in de leverfunctie die gemeten worden via bloedtesten, of leverfalen
  • veranderingen die kunnen optreden in bloedtesten - hieronder vallen een verlaagd aantal rode bloedcellen (anemie), een verlaagd aantal witte bloedcellen (leukopenie, neutropenie, agranulocytose), een verminderd aantal bloedplaatjes (thrombocytopenie), een verminderd aantal van al deze celtypen (pancytopenie), en een afwijking van het beenmerg genaamd aplastische anemie
  • een ernstige afwijking in de bloedstolling, die onverwachte bloedingen of blauwe plekken kan veroorzaken (gedissemineerde intravasculaire stolling)
  • een hoge lichaamstemperatuur (koorts)
  • zwelling rond het gezicht (oedeem), of gezwollen klieren in de nek, in de oksel of in de lies (lymfadenopathie)
  • bij mensen die al lijden aan de ziekte van Parkinson, kan een verergering van de symptomen optreden

Andere bijwerkingen

Andere bijwerkingen zijn bij een klein aantal personen opgetreden, maar de exacte frequentie is niet bekend:

• Een groep symptomen samen, waaronder:

- koorts, misselijkheid, braken, hoofdpijn, stijve nek en extreme overgevoeligheid voor fel licht.

Dit kan worden veroorzaakt door een onsteking van de membranen die de hersenen en het ruggemerg omgeven (meningitis).

Er zijn meldingen van botafwijkingen waaronder dunner worden van het bot (osteopenie, osteoporose) en botbreuken. Indien u langdurig met een middel tegen epilepsie (anti-epilepticum) wordt behandeld, u eerder osteoporose heeft gehad of indien u steroïden gebruikt dient u met uw arts te overleggen.

Als u bijwerkingen krijgt

 • Indien één van deze bijwerkingen ernstig of lastig wordt, of als u een bijwerking opmerkt die niet in deze bijsluiter staat vermeld, meld dit dan aan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Lamotrigine Aurobindo niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blisters, de doos of de fles. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor Lamotrigine Aurobindo zijn er geen speciale bewaarvoorwaarden.

Lamotrigine Aurobindo tabletten die over zijn, dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Lamotrigine Aurobindo dispergeerbare tabletten

Het werkzame bestanddeel is lamotrigine. Elke dispergeerbare tablet bevat afhankelijk van de sterkte, resp. 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg of 200 mg lamotrigine.

De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose, zwaar magnesiumcarbonaat, polacrilin kalium, sucralose, povidon K30, magnesiumstearaat, zwarte bessen smaakstof (maltodextrine, kunstmatige smaakstof, triacetine, benzylalcohol, azijnzuur, carmel kleur).

Hoe ziet Lamotrigine Aurobindo dispergeerbare tabletten er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Dispergeerbare tablet.

Lamotrigine Aurobindo 5 mg dispergeerbare tabletten:

Witte tot gebroken witte, capsulevormige, ongecoate tabletten voorzien van een inscriptie ‘H’ aan de ene zijde en ‘81’ op de andere zijde.

Lamotrigine Aurobindo 25 mg, dispergeerbare tabletten:

Witte tot gebroken witte, afgeronde, vierkant gevormde, ongecoate tabletten voorzien van een inscriptie ‘H’ aan de veelzijdige kant en ‘80’ op de platte zijde

Lamotrigine Aurobindo 50 mg dispergeerbare tabletten:

Witte tot gebroken witte, afgeronde, vierkant gevormde, ongecoate tabletten voorzien van een inscriptie ‘H’ aan de veelzijdige kant en ‘79’ op de platte zijde.

Lamotrigine Aurobindo 100 mg, dispergeerbare tabletten:

Witte tot gebroken witte, afgeronde, vierkant gevormde, ongecoate tabletten voorzien van een inscriptie ‘H’ aan de veelzijdige kant en ‘78’ op de platte zijde

Lamotrigine Aurobindo 200 mg dispergeerbare tabletten:

Witte tot gebroken witte, afgeronde, vierkant gevormde, ongecoate tabletten voorzien van een inscriptie ‘H’ aan de veelzijdige kant en ‘77’ op de platte zijde.

Verpakkingen

Inhoud van de verpakkingen:

PVC/Aclar/Al blister: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 200 tabletten HDPE Tablettencontainer:

Lamotrigine Aurobindo 25 mg, 50 mg, 100 mg & 200 mg: 30, 90, 100 & 200 tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Aurobindo Pharma B.V. Molenvliet 103

3335 LH Zwijndrecht Nederland

Fabrikant

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

Lamotrigine Aurobindo is ingeschreven in het register onder de volgende nummers:

Lamotrigine Aurobindo 5 mg, dispergeerbare tabletten RVG 105238
Lamotrigine Aurobindo 25 mg, dispergeerbare tabletten RVG 105240
Lamotrigine Aurobindo 50 mg, dispergeerbare tabletten RVG 105241
Lamotrigine Aurobindo 100 mg, dispergeerbare tabletten RVG 105242
Lamotrigine Aurobindo 200 mg, dispergeerbare tabletten RVG 105243

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Frankrijk Lamotrigine Aurobindo 5 mg/ 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg comprimé dispersible

Duitsland Lamotrigin Aurobindo 5 mg/ 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg Tabletten zur
  Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Ierland Lamotrigine Aurobindo 5 mg/ 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg
  dispersible/chewable tablets
Italië Lamotrigina Aurobindo 5 mg/ 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg compresse
  dispersibili
Malta Lamotrigine Aurobindo 50 mg/ 100 mg/ 200 mg dispersible tablets
Nederland Lamotrigine Aurobindo 5 mg/ 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg dispergeerbare
  tabletten
Verenigd Koninkrijk Lamotrigine 5 mg/ 25 mg/ 50 mg/ 100 mg dispersible/ chewable tablets

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2012.

Advertentie

Stof(fen) Lamotrigine
Toelating Nederland
Producent Aurobindo Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code N03AX09
Farmacologische groep Anti-epileptica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.