Advertentie

Auteur: GlaxoSmithKline


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lamictal behoort tot een groep van geneesmiddelen die anti-epileptica worden genoemd. Het wordt gebruikt voor de behandeling van twee aandoeningen - epilepsie en bipolaire aandoening.

Met Lamictal wordt epilepsie behandeld door het blokkeren van de signalen in de hersenen die epileptische aanvallen in gang zetten (toevallen).

 • Voor volwassenen en kinderen van 13 jaar en ouder kan Lamictal alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van epilepsie. Lamictal kan worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om de aanvallen die optreden bij een toestand genaamd Lennox-Gastaut syndroom te behandelen.
 • Voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar oud kan Lamictal worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om dergelijke klachten te behandelen. Lamictal alleen kan worden gebruikt voor de behandeling van een vorm van epilepsie genaamd typische absence epilepsie.

Met Lamictal kan eveneens een bipolaire aandoening behandeld worden.

Personen die lijden aan een bipolaire aandoening (soms manische depressie genoemd) hebben extreme stemmingswisselingen met periodes van manie (opgewondenheid of euforie) afgewisseld met periodes van depressie (intense droefheid of wanhoop). Voor volwassenen van 18 jaar en ouder kan Lamictal worden gebruikt, òf alleen òf in combinatie met andere geneesmiddelen om de periodes van depressie te voorkomen die optreden bij een bipolaire aandoening. Het is nog niet bekend hoe Lamictal in de hersenen werkt om dit effect teweeg te brengen.

WS 049 1

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken:

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Als dit op u van toepassing is:

 • Vertel het uw arts, en gebruik geen Lamictal.

Neemt contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • als u nierproblemen hebt
 • als u eerder huiduitslag hebt gekregen nadat u lamotrigine of andere geneesmiddelen tegen bipolaire aandoening of epilepsie hebt gebruikt
 • als u ooit hersenvliesontsteking heeft gekregen na het gebruik van lamotrigine (zie voor de omschrijving van deze symptomen rubriek 4 van deze bijsluiter: Andere bijwerkingen)
 • als u al geneesmiddelen gebruikt die lamotrigine bevatten

Als een van deze situaties op u van toepassing is,

 • Vertel het uw arts; uw arts kan besluiten de dosering te verlagen, of besluiten dat Lamictal niet geschikt is voor u.

Belangrijke informatie over mogelijk levensbedreigende reacties

Een klein aantal mensen dat Lamictal gebruikt krijgt een allergische reactie of een mogelijk levensbedreigende huidreactie, die zich tot ernstiger problemen kan ontwikkelen als dit niet wordt behandeld. U moet de symptomen kennen om ze te kunnen herkennen als u Lamictal gebruikt.

Lees de omschrijving van deze symptomen in rubriek 4 van deze bijsluiter onder het kopje " Mogelijk levensbedreigende huidreacties: schakel direct een arts in ".

Gedachten van zelfbeschadiging of zelfmoord

Anti-epileptica worden gebruikt om meerdere ziektes te behandelen, inclusief epilepsie en een bipolaire aandoening.

Mensen met een bipolaire aandoening kunnen soms gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebben. Als u een bipolaire aandoening heeft, heeft u waarschijnlijke meer kans om dergelijke gedachten te hebben:

 • als u start met de behandeling
 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u jonger bent dan 25 jaar

Als u op enig moment verontrustende gedachten of ervaringen hebt, of als u merkt dat u zich slechter voelt of nieuwe symptomen ontwikkelt tijdens uw behandeling met Lamictal:

 • Neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Een klein aantal mensen, dat behandeld werd met anti-epileptica zoals Lamictal, heeft ook gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts.

Als u Lamictal gebruikt tegen epilepsie

De aanvallen van sommige vormen van epilepsie kunnen soms erger worden of vaker voorkomen, zelfs als u Lamictal gebruikt. Sommige patiënten kunnen ernstige aanvallen krijgen, deze aanvallen kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Als uw aanvallen erger worden of vaker voorkomen, of als u een ernstige aanval krijgt terwijl u Lamictal gebruikt:

 • Neem zo snel mogelijk contact op met een arts.

Lamictal mag niet worden voorgeschreven aan mensen jonger dan 18 jaar voor de behandeling van een bipolaire aandoening. Geneesmiddelen om depressie en andere geestelijke

Ws049 2

gezondheidsproblemen te behandelen verhogen het risico op zelfmoordgedachten en -neigingen bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u naast Lamictal nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen of voor kruidenpreparaten.

Uw arts moet het weten als u andere geneesmiddelen tegen epilepsie gebruikt of geestelijke gezondheidsproblemen heeft. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat u de juiste dosering Lamictal gebruikt.Deze geneesmiddelen zijn onder meer:

  • oxcarbazepine, felbamaat, gabapentine, levetiracetam, pregabaline, topiramaat of zonisamide; dit zijn allemaal middelen die gebruikt worden om epilepsie te behandelen
  • lithium, olanzapine of aripiprazol, wordt gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • bupropion, wordt gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen of om met roken te stoppen
 • Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.

Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Lamictal beïnvloeden of kunnen de kans op bijwerkingen vergroten. Deze middelen zijn onder meer:

  • valproaat, wordt gebruikt om epilepsie en geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • carbamazepine, wordt gebruikt om epilepsie en geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • fenytoïne, primidon of fenobarbital, worden gebruikt om epilepsie te behandelen
  • risperidon, wordt gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • rifampicine, een antibioticum
  • geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van een Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV) infectie (een combinatie van lopinavir en ritonavir of atazanavir en ritonavir)
  • hormonale anticonceptiva, zoals de pil (zie hieronder)
 • Vertel het uw arts als u een van deze middelen gebruikt, of als u ze gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik ervan.

Hormonale anticonceptiemiddelen (zoals de pil) kunnen van invloed zijn op de manier waarop Lamictal werkt

Uw arts kan u adviseren om een bepaald soort hormonaal anticonceptiemiddel te gebruiken, of een andere manier van anticonceptie toe te passen, zoals condooms, een pessarium of een spiraaltje. Als u een hormonaal anticonceptiemiddel zoals de pil gebruikt kan uw arts bloedmonsters bij u afnemen om de hoeveelheid Lamictal te controleren. Indien u een hormonaal anticonceptiemiddelgebruikt, of als u van plan bent dit te gaan gebruiken:

 • Bespreek het met uw arts, die u zal adviseren over geschikte anticonceptiemethodes.

Lamictal kan ook van invloed zijn op de manier waarop hormonale anticonceptiemiddelen werken, hoewel het niet waarschijnlijk is dat deze middelen hierdoor minder effectief worden. Indien u een hormonaal anticonceptiemiddel gebruikt en u merkt veranderingen op in uw menstruatiepatroon, zoals doorbraakbloedingen of minimale vaginale bloedingen tussen uw menstruaties:

 • Vertel het uw arts. Dit kunnen tekenen zijn dat Lamictal de werking van uw anticonceptiemiddel beïnvloedt.

Zwangerschap en borstvoeding

Een toegenomen risico op aangeboren afwijkingen kan voorkomen bij kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap Lamictal heeft gebruikt. Deze afwijkingen zijn onder meer gespleten lip of

Ws049 3

gespleten verhemelte. Uw dokter kan u adviseren om extra foliumzuur te gebruiken als u van plan bent zwanger te worden of als u zwanger bent.

Zwangerschap kan de werkzaamheid van Lamictal eveneens veranderen, dus daarom kan het nodig zijn bloedmonsters af te nemen en het kan nodig zijn uw dosering aan te passen.

 • Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. U mag niet met de behandeling stoppen zonder dit met uw arts te overleggen. Dit is vooral van belang als u epilepsie heeft.
 • Geeft u borstvoeding of bent u van plan borstvoeding te gaan geven? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het actieve bestanddeel van Lamictal wordt uitgescheiden in de moedermelk en kan van invloed zijn op uw baby. Uw arts zal de risico's en voordelen van borstvoeding, terwijl u Lamictal gebruikt, met u bespreken en zal regelmatig uw baby controleren indien u besluit borstvoeding te geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Lamictal kan duizeligheid en dubbelzien veroorzaken.

 • U dient geen auto te rijden of machines te gebruiken tenzij u zeker weet dat Lamictal geen invloed heeft op u.

Als u lijdt aan epilepsie, raadpleeg dan uw arts als u wilt autorijden of machines bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Lamictal

Lamictal tabletten bevatten kleine hoeveelheden van een suiker genaamd lactose. Indien u een intolerantie hebt voor lactose of voor andere suikers:

 • Vertel het uw arts en gebruik geen Lamictal.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel Lamictal moet u gebruiken

Het kan een tijdje duren voordat de meest geschikte dosering Lamictal voor u gevonden is. De dosering die u gebruikt hangt af van:

 • uw leeftijd
 • of u Lamictal gebruikt samen met andere geneesmiddelen
 • of u problemen hebt met uw nieren of lever

Uw arts zal eerst een lage dosering voorschrijven, deze dosering vervolgens geleidelijk in enkele weken verhogen, totdat een dosering bereikt wordt die bij u goed werkt (de effectieve dosering).

Gebruik nooit meer Lamictal dan uw arts u heeft voorgeschreven.

De gebruikelijke werkzame dosering Lamictal voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar bedraagt dagelijks tussen de 100 mg en 400 mg.

Voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar oud hangt de effectieve dosering af van hun lichaamsgewicht - normaal gesproken is het tussen 1 mg en 15 mg voor elke kilogram lichaamsgewicht van het kind, met een onderhoudsdosering van maximaal van 200 mg per dag.

Lamictal wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Voor doseringen die niet uitvoerbaar zijn met Lamictal tabletten zijn er dispergeerbare/kauwtabletten beschikbaar.

Ws049 4

Hoe neemt u uw dosis Lamictal in

Neem uw dosering Lamictal een- of tweemaal daags in, volgens het advies van uw arts. Lamictal kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Uw arts kan u ook adviseren om te starten of te stoppen met het gebruik van andere geneesmiddelen, afhankelijk van de aandoening waarvoor u behandeld wordt en de manier waarop u op de behandeling reageert.

 • neem de tabletten in zijn geheel in. Breek de tabletten niet, kauw er niet op of maak ze niet fijn
 • neem altijd de gehele dosering in die uw arts u heeft voorgeschreven. Neem nooit een gedeelte van een tablet in
 • Neem direct contact op met uw arts of de eerstehulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Laat hen, indien mogelijk, de Lamictal verpakking zien.

Als u te veel Lamictal neemt, heeft u een grotere kans om ernstige bijwerkingen te krijgen die u fataal kunnen worden.

Iemand die te veel Lamictal heeft ingenomen, kan de volgende symptomen hebben:

 • snelle, ongecontroleerde oogbewegingen (nystagmus)
 • onhandigheid en gebrek aan coördinatie die van invloed is op het evenwicht (ataxie)
 • veranderingen in het hartritme (gewoonlijk aangetoond via een ECG)
 • bewustzijnsverlies, toevallen (convulsies) of coma

Neem geen dubbele dosis om de vergeten tabletten in te halen. Neem gewoon uw gebruikelijke dosering op het gebruikelijke tijdstip in.

 • Vraag uw arts om advies hoe u weer met het innemen moet beginnen. Het is belangrijk dat u dit doet.

Stop niet met het gebruik van Lamictal zonder overleg

Lamictal moet zo lang gebruikt worden als uw arts u heeft verteld. Stop niet met het gebruik tenzij uw arts u dit adviseert.

Als u Lamictal gebruikt voor behandeling van epilepsie

Als u met Lamictal wilt stoppen, is het belangrijk dat u geleidelijk de dosering verlaagt in een periode van ongeveer 2 weken. Als u plotseling stopt met het gebruik van Lamictal kan uw epilepsie terugkomen of verergeren.

Als u Lamictal gebruikt voor behandeling van een bipolaire aandoening

Het kost wat tijd voor Lamictal om te werken, u zult zich dus niet meteen beter voelen. Als u stopt met Lamictal, hoeft uw dosering niet geleidelijk aan afgebouwd te worden. U moet wel eerst met uw arts overleggen als u wilt stoppen met het gebruik van Lamictal.

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ws049 5

Mogelijk levensbedreigende huidreacties: schakel direct een arts in.

Een klein aantal mensen dat Lamictal gebruikt, ontwikkelt een allergische reactie of een mogelijk levensbedreigende huidreactie. Deze reacties kunnen uitgroeien tot ernstiger problemen als ze niet behandeld worden.

Deze symptomen zullen waarschijnlijk tijdens de eerste maanden van de behandeling met Lamictal optreden. Dit zal zeker het geval zijn als de startdosering te hoog is of als de dosering te snel wordt verhoogd, of als Lamictal wordt gebruikt in combinatie met een ander geneesmiddel genaamd valproaat. Sommige van deze symptomen komen vaker voor bij kinderen, dus ouders dienen goed op deze symptomen te letten.

Symptomen van deze reacties zijn onder meer:

 • huiduitslag of roodheid, die zich kan ontwikkelen tot ernstiger huidreacties zoals wijdverspreide uitslag met blaren en schilferende huid, in het bijzonder rond de mond, neus, ogen en geslachsdelen (Stevens-Johnson-syndroom), uitgebreide schilfering van de huid (meer dan 30% van het lichaamsoppervlak - oftewel toxische epidermale necrolyse)
 • zweren in de mond, keel, neus of op de geslachtsorganen
 • een zere mond of rode of gezwollen ogen (conjunctivitis)
 • een hoge temperatuur (koorts), griepachtige symptomen of zich suf voelen
 • zwelling rond het gezicht, of gezwollen klieren in uw hals, in uw oksel of in de lies
 • onverwachte bloedingen of blauwe plekken, of blauw wordende vingers
 • een zere keel, of meer infecties (zoals verkoudheden) dan normaal

In vele gevallen zullen deze symptomen tekenen zijn van minder ernstige bijwerkingen. U moet zich er echter bewust van zijn dat de bijwerkingen mogelijk ernstig kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen tot ernstiger problemen zoals orgaanfalen als ze niet behandeld worden. Als u een van deze symptomen waarneemt:

 • Neem direct contact op met een arts. Uw arts kan besluiten om lever-, nier- of bloedtesten te laten uitvoeren, en kan u meedelen te stoppen met het gebruik van Lamictal. Als u Stevens- Johnson-syndroom of toxische epidermale necrolyse heeft ontwikkeld, zal uw arts u vertellen dat u nooit meer lamotrigine mag gebruiken.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen:

 • hoofdpijn
 • huiduitslag

Vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen:

 • agressie of prikkelbaarheid
 • gevoel van slaperigheid of sufheid
 • gevoel van duizeligheid
 • schudden of beven (tremoren)
 • problemen met slapen (insomnia)
 • zich geagiteerd voelen
 • diarree
 • droge mond
 • misselijk gevoel (nausea) of overgeven (braken)
 • zich moe voelen
 • pijn in uw rug, in uw gewrichten, of ergens anders in uw lichaam

Soms voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen

 • onhandigheid of gebrek aan coördinatie (ataxie)
Ws049 6
 • dubbel zien of troebel zien

Zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen

 • een levensbedreigende huidaandoening (Stevens-Johnson-syndroom); zie ook de informatie aan het begin van rubriek 4
 • Een groep symptomen samen, waaronder: koorts, misselijkheid, braken, hoofdpijn, stijve nek en extreme overgevoeligheid voor fel licht. Dit kan worden veroorzaakt door een onsteking van de membranen die de hersenen en het ruggemerg omgeven (meningitis). Deze symptomen verdwijnen normaal gesproken zodra met de behandeling wordt gestopt, maar neem contact op met uw arts als de symptomen blijven voortduren of erger worden
 • Snelle, ongecontroleerde oogbewegingen (nystagmus)
 • jeukende ogen, met afscheiding en korsten op de oogleden (conjunctivitis)

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen

 • een levensbedreigende huidreactie (toxische epidermale necrolyse); zie ook de informatie aan het begin van rubriek 4
 • een hoge lichaamstemperatuur (koorts); zie ook de informatie aan het begin van rubriek 4.
 • zwelling rond het gezicht (oedeem), of gezwollen klieren in de nek, in de oksel of in de lies (lymfadenopathie); zie ook de informatie aan het begin van rubriek 4
 • veranderingen in de leverfunctie die gemeten worden via bloedtesten, of leverfalen; zie ook de informatie aan het begin van rubriek 4
 • een ernstige afwijking in de bloedstolling, die onverwachte bloedingen of blauwe plekken kan veroorzaken (gedissemineerde intravasculaire stolling); zie ook de informatie aan het begin van rubriek 4
 • veranderingen die kunnen optreden in bloedtesten - hieronder vallen een verlaagd aantal rode bloedcellen (anemie), een verlaagd aantal witte bloedcellen (leukopenie, neutropenie, agranulocytose), een verminderd aantal bloedplaatjes (thrombocytopenie), een verminderd aantal van al deze celtypen (pancytopenie), en een afwijking van het beenmerg genaamd aplastische anemie
 • hallucinaties (“zien” of ”horen” van dingen die er niet werkelijk zijn)
 • verwarring
 • beverig of onstabiel gevoel als u zich beweegt
 • ongecontroleerde lichaamsbewegingen (tics), ongecontroleerde spierkrampen rond de ogen, over het hoofd en over de romp (choreo-athetose), of andere ongewone lichaamsbewegingen zoals schokkerigheid, schudden of stijfheid
 • bij mensen die al epilepsie hebben, treden aanvallen vaker op
 • bij mensen die al lijden aan de ziekte van Parkinson kan een verergering van de symptomen optreden
 • lupus-achtige symptomen (symptomen kunnen zijn: rug- of gewrichtspijn, soms met koorts en/of een slechte algemene gezondheid)

Andere bijwerkingen

Andere bijwerkingen zijn bij een klein aantal perrsonen opgetreden, maar de exacte frequentie is niet bekend:

 • Er zijn meldingen van botaandoeningen waaronder osteopenie en osteoporose (dunner worden van het bot/ botontkalking) en botbreuken. Neem contact op met uw arts of apotheker als u langdurig anti-epileptica (middelen tegen epilepsie) gebruikt, osteoporose heeft gehad of als u steroïden gebruikt .

Als u bijwerkingen krijgt

 • Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.
Ws049 7

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisters, de doos of de fles na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor Lamictal zijn er geen speciale bewaarvoorwaarden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is lamotrigine. Elke tablet bevat 25 mg, 50 mg, 100 mg of 200 mg lamotrigine.
 • De andere stoffen zijn: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, povidon K30, natriumzetmeelglycollaat (Type A), geel ijzeroxide (E172) en magnesiumstearaat.

Lamictal tabletten (alle sterktes) zijn vierkant met afgeronde hoeken en, flets, geelachtig bruin van kleur. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Lamictal 25 mg tabletten hebben aan de ene zijde de markering 'GSEC7' en aan de andere zijde '25'. Elke verpakking bevat blisters met 14, 21, 28, 30, 42, 50, 56 of 100 tabletten. Startverpakkingen met 21 of 42 tabletten zijn verkrijgbaar voor gebruik tijdens de eerste paar weken behandeling wanneer de dosering langzaam wordt opgebouwd.

Lamictal 50 mg tabletten hebben aan de ene zijde de markering 'GSEE1' en aan de andere zijde '50'. Elke verpakking bevat blisters met 14, 28, 30, 42, 56, 90, 98 of 100 tabletten. Startverpakkingen met 42 tabletten zijn verkrijgbaar voor gebruik tijdens de eerste paar weken behandeling wanneer de dosering langzaam wordt opgebouwd.

Lamictal 100 mg tabletten hebben aan de ene zijde de markering 'GSEE5' en aan de andere zijde '100'. Elke verpakking bevat blisters met 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98 of 100 tabletten.

Lamictal 200 mg tabletten hebben aan de ene zijde de markering 'GSEE7' en aan de andere zijde '200'. Elke verpakking bevat blisters van 28, 30, 42, 56 of 100 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

GlaxoSmithKline BV Huis ter Heideweg 62 3705 LZ Zeist 030-6938100 nlinfo@gsk.com

Ws049 8

Fabrikant:

Glaxo Operations UK Limited (handelend als Glaxo Wellcome Operations)

Priory Street, Ware, Hertfordshire SG12 0DJ, Verenigd Koninkrijk.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Polen.

Dit geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:    
Lamictal 25 mg tabletten RVG 103363      
Lamictal 50 mg tabletten RVG 103364      
Lamictal 100 mg tabletten RVG 103366      
Lamictal 200 mg tabletten RVG 103367      
Oostenrijk Lamictal   België Lamictal Bulgarije Lamictal
Cyprus   Lamictal   Tsjechië Lamictal Denemarken Lamictal
Estland   Lamictal   Finland Lamictal Frankrijk Lamictal
              Lamicstart
Duitsland Lamictal   Griekenland Lamictal Hongarije Lamictal
IJsland   Lamictal   Ierland Lamictal Italië Lamictal
Letland   Lamictal   Litouwen Lamictal Luxemburg Lamictal
Malta   Lamictal   Nederland Lamictal Noorwegen Lamictal
Polen   Lamitrin   Portugal Lamictal Roemenië Lamictal
    Lamitrin S        
Slowakije Lamictal   Slovenië Lamictal Spanje Lamictal
Zweden   Lamictal   Verenigd Koninkrijk    
          Lamictal    
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013    
Ws049 9

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK