Lamotrigine Sandoz 200, dispergeerbare tabletten 200 mg

Illustratie van Lamotrigine Sandoz 200, dispergeerbare tabletten 200 mg
Stof(fen) Lamotrigine
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code N03AX09
Farmacologische groep Anti-epileptica

Vergunninghouder

Sandoz

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lamotrigine Sandoz behoort tot een groep van geneesmiddelen die anti-epileptica worden genoemd. Het wordt gebruikt voor de behandeling van twee aandoeningen: epilepsie en bipolaire aandoening.

Met Lamotrigine Sandoz kan epilepsie behandeld worden door het blokkeren van de signalen in de hersenen die epileptische aanvallen in gang zetten (toevallen).

 • Voor volwassenen en kinderen van 13 jaar en ouder kan Lamotrigine Sandoz alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van epilepsie. Lamotrigine Sandoz kan worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om de aanvallen die optreden bij een toestand genaamd Lennox- Gastaut syndroom te behandelen.
 • Voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar oud kan Lamotrigine Sandoz worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om dergelijke klachten te behandelen. Lamotrigine Sandoz alleen kan worden gebruikt voor de behandeling van een vorm van epilepsie genaamd typische absence epilepsie.

Met Lamotrigine Sandoz kan eveneens een bipolaire aandoening behandeld worden.

Personen die lijden aan een bipolaire aandoening (soms manische depressie genoemd) hebben extreme stemmingswisselingen met periodes van manie (opgewondenheid of euforie) afgewisseld met periodes van depressie (intense droefheid of wanhoop). Voor volwassenen van 18 jaar en ouder kan Lamotrigine Sandoz worden gebruikt, òf alleen òf in combinatie met andere geneesmiddelen om de periodes van depressie te voorkomen die optreden bij een bipolaire aandoening. Het is nog niet bekend hoe Lamotrigine Sandoz in de hersenen werkt om dit effect teweeg te brengen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch bent voor lamotrigine of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (zie rubriek 6).

Als dit op u van toepassing is:

 • Vertel het uw arts, en gebruik geen Lamotrigine Sandoz.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Uw arts moet het, voordat u Lamotrigine Sandoz gebruikt, weten:

 • als u nierproblemen heeft
 • als u eerder huiduitslag heeft gekregen na het gebruik van lamotrigine of andere geneesmiddelen tegen bipolaire aandoeningen of epilepsie
 • als u ooit hersenvliesontsteking heeft gekregen na het gebruik van lamotrigine (zie voor de omschrijving van deze symptomen rubriek 4 van deze bijsluiter: Andere bijwerkingen)
 • als u al geneesmiddelen gebruikt die lamotrigine bevatten.

Als een van deze situaties op u van toepassing is,

 • Vertel het uw arts; uw arts kan besluiten de dosering te verlagen, of besluiten dat Lamotrigine Sandoz niet geschikt is voor u.

Belangrijke informatie over mogelijk levensbedreigende reacties

Een klein aantal mensen dat Lamotrigine Sandoz gebruikt, ontwikkelt een allergische reactie of een mogelijk levensbedreigende huidreactie. Deze reacties kunnen uitgroeien tot een ernstiger probleem als ze niet behandeld worden. U moet op de hoogte zijn van de klachten waarop u moet letten als u Lamotrigine Sandoz gebruikt.

Lees de beschrijving van deze klachten in rubriek 4 van deze bijsluiter onder: “Mogelijk levensbedreigende reacties: schakel direct een arts in”.

Gedachten van zelfbeschadiging of zelfmoord

Anti-epileptica worden gebruikt om meerdere ziektes te behandelen, inclusief epilepsie en een bipolaire aandoening.

Mensen met een bipolaire aandoening kunnen soms gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebben. Als u een bipolaire aandoening heeft, heeft u een meer waarschijnlijke kans om dergelijke gedachten te hebben:

 • als u start met de behandeling
 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u jonger bent dan 25 jaar.

Als u op enig moment verontrustende gedachten of ervaringen heeft, of als u merkt dat u zich slechter voelt of nieuwe symptomen ontwikkelt tijdens uw behandeling met Lamotrigine Sandoz:

 • Neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Een klein aantal mensen dat behandeld werd met anti-epileptica zoals Lamotrigine Sandoz, heeft ook gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts.

Als u Lamotrigine Sandoz gebruikt tegen epilepsie

De aanvallen van sommige vormen van epilepsie kunnen soms erger worden of vaker voorkomen, zelfs als u Lamotrigine Sandoz gebruikt. Sommige patiënten kunnen ernstige aanvallen krijgen, deze aanvallen kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Als uw aanvallen erger worden of vaker voorkomen, of als u een ernstige aanval krijgt terwijl u Lamotrigine Sandoz gebruikt:

 • Neem zo snel mogelijk contact op met een arts.

Lamotrigine Sandoz mag niet worden voorgeschreven aan mensen jonger dan 18 jaar voor de behandeling van een bipolaire aandoening. Geneesmiddelen om depressie en andere geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen verhogen het risico op zelfmoordgedachten en -neigingen bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Lamotrigine Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Dit geldt ook voor kruidenpreparaten.

Uw arts moet weten of u bepaalde andere geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie of geestelijke gezondheidsproblemen gebruikt. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat u de juiste dosering Lamotrigine Sandoz krijgt. Deze geneesmiddelen zijn onder meer:

  • oxcarbazepine, felbamaat, gabapentine, levetiracetam, pregabaline, topiramaat of zonisamide; dit zijn allemaal middelen die gebruikt worden om epilepsie te behandelen
  • lithium of olanzapine, worden gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • bupropion, wordt gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen of om met roken te stoppen.
 • Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.

Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Lamotrigine Sandoz beïnvloeden of kunnen de kans op bijwerkingen vergroten. Deze middelen zijn onder meer:

 • valproaat, wordt gebruikt om epilepsie en geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • carbamazepine, wordt gebruikt om epilepsie en geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • fenytoïne, primidon of fenobarbital, worden gebruikt om epilepsie te behandelen
  • risperidon, wordt gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • rifampicine, een antibioticum
  • geneesmiddelen voor de behandeling van een Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV) infectie (een combinatie van lopinavir en ritonavir of atazanavir en ritonavir)
  • hormonale anticonceptiva, zoals de pil (zie hieronder).
 • Vertel het uw arts als u een van deze middelen gebruikt, of als u ze gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik ervan.

Hormonale anticonceptiemiddelen (zoals de pil) kunnen van invloed zijn op de manier waarop Lamotrigine Sandoz werkt

Uw arts kan u adviseren om een bepaald soort hormonaal anticonceptiemiddel te gebruiken, of een andere manier van anticonceptie toe te passen, zoals condooms, een pessarium of een spiraaltje. Als u een hormonaal anticonceptiemiddel zoals de pil gebruikt, kan uw arts bloedmonsters bij u afnemen om de hoeveelheid Lamotrigine Sandoz te controleren. Indien u een hormonaal anticonceptiemiddel gebruikt of als u van plan bent om het gebruik hiervan te starten:

 • Bespreek het met uw arts, die u zal adviseren over geschikte anticonceptiemethodes.

Lamotrigine Sandoz kan ook van invloed zijn op de manier waarop hormonale anticonceptiemiddelen werken, hoewel het niet waarschijnlijk is dat deze middelen hierdoor minder effectief worden. Indien u een hormonaal anticonceptiemiddel gebruikt en u merkt veranderingen op in uw menstruatiepatroon, zoals doorbraakbloedingen of minimale vaginale bloedingen tussen uw menstruaties:

 • Vertel het uw arts. Dit kunnen tekenen zijn dat Lamotrigine Sandoz de werking van uw anticonceptiemiddel beïnvloedt.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is mogelijk een toegenomen risico op aangeboren afwijkingen bij kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap Lamotrigine Sandoz heeft gebruikt. Deze afwijkingen zijn onder meer gespleten lip of gespleten verhemelte. Uw dokter kan u adviseren om extra foliumzuur te gebruiken als u van plan bent zwanger te worden of als u zwanger bent.

Zwangerschap kan de werkzaamheid van Lamotrigine Sandoz eveneens veranderen, uw bloed kan daarom onderzocht worden en eventueel kan de dosering Lamotrigine Sandoz aangepast worden.

 • Bespreek het met uw arts als u zwanger bent, als u zwanger zou kunnen zijn, of als u van plan bent zwanger te gaan worden. U mag de behandeling niet stoppen zonder overleg met uw arts. Dit geldt vooral als u epilepsie heeft.
 • Bespreek het met uw arts als u borstvoeding geeft of als u van plan bent borstvoeding te gaan geven. Het actieve bestanddeel van Lamotrigine Sandoz

wordt uitgescheiden in de moedermelk en kan van invloed zijn op uw baby. Uw arts zal de risico's en voordelen van borstvoeding, terwijl u Lamotrigine Sandoz gebruikt, met u bespreken en zal regelmatig uw baby controleren indien u besluit borstvoeding te geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Lamotrigine Sandoz kan duizeligheid en dubbel zien veroorzaken.

 • U dient geen auto te rijden of machines te gebruiken tenzij u zeker weet dat Lamotrigine Sandoz geen invloed heeft op u.

Als u lijdt aan epilepsie, raadpleeg dan uw arts als u wilt autorijden of machines bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel Lamotrigine Sandoz moet u gebruiken

Het kan een tijdje duren voordat de meest geschikte dosering Lamotrigine Sandoz voor u gevonden is. De dosering die u gebruikt hangt af van:

 • uw leeftijd
 • of u Lamotrigine Sandoz gebruikt samen met andere geneesmiddelen
 • of u nier- of leverproblemen heeft

Uw arts zal eerst een lage dosering voorschrijven en deze dosering vervolgens geleidelijk in enkele weken verhogen, totdat een dosering bereikt wordt die bij u goed werkt (de effectieve dosering). Gebruik nooit meer Lamotrigine Sandoz dan uw arts u heeft voorgeschreven.

De gebruikelijke werkzame dosering Lamotrigine Sandoz voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar bedraagt dagelijks tussen de 100 mg en 400 mg.

Voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar oud hangt de effectieve dosering af van hun lichaamsgewicht - normaal gesproken is het tussen 1 mg en 15 mg voor elke kilogram lichaamsgewicht van het kind, met een onderhoudsdosering van maximaal van 200 mg per dag.

Lamotrigine Sandoz wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 2 jaar.

Hoe neemt u uw dosis Lamotrigine Sandoz in

Neem uw dosering Lamotrigine Sandoz een- of tweemaal daags in, volgens het advies van uw arts. Dit kan met of zonder voedsel.

 • Neem altijd de gehele dosering in die uw arts u heeft voorgeschreven. Neem nooit een gedeelte van een tablet in.

Uw arts kan u ook adviseren om te starten of te stoppen met het gebruik van andere geneesmiddelen, afhankelijk van de aandoening waarvoor u behandeld wordt en de manier waarop u op de behandeling reageert.

Lamotrigine Sandoz, dispergeerbare tabletten kunt u innemen door ze in hun geheel door te slikken met een beetje water, of door ze te mengen met water en er een vloeibaar medicijn van te maken.

Om een vloeibaar medicijn te maken:

 • doe de tablet in een glas met zoveel water dat de hele tablet onder water staat
 • roer totdat de tablet opgelost is, of wacht ongeveer een minuut, totdat de tablet volledig is opgelost
 • drink alle vloeistof op
 • doe nog een klein beetje water in het glas en drink dat op om er zeker van te zijn dat er niets in het glas achterblijft.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

 • Neem direct contact op met uw arts of apotheker. Laat hun, indien mogelijk, de Lamotrigine Sandoz verpakking zien.

Iemand die te veel Lamotrigine Sandoz heeft ingenomen, kan de volgende symptomen hebben:

 • snelle, ongecontroleerde oogbewegingen (nystagmus)
 • onhandigheid en gebrek aan coördinatie die van invloed is op het evenwicht (ataxie)
 • bewustzijnsverlies of coma.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem nooit extra tabletten of een dubbele dosering om de vergeten tabletten in te halen.

 • Vraag uw arts om advies hoe u weer met het innemen moet beginnen. Het is belangrijk dat u dit doet.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van Lamotrigine Sandoz zonder overleg

U moet Lamotrigine Sandoz zo lang blijven gebruiken als uw arts u heeft verteld. Stop niet met het gebruik tenzij uw arts u dit adviseert.

Als u Lamotrigine Sandoz gebruikt voor behandeling van epilepsie

Als u met Lamotrigine Sandoz wilt stoppen, is het belangrijk dat de dosering geleidelijk verlaagd wordt in een periode van ongeveer 2 weken. Als u plotseling stopt met het gebruik van Lamotrigine Sandoz, kan uw epilepsie terugkomen of verergeren.

Als u Lamotrigine Sandoz gebruikt voor behandeling van een bipolaire aandoening

Het kost wat tijd voor Lamotrigine Sandoz om te werken, u zult zich dus niet meteen beter voelen. Als u stopt met Lamotrigine Sandoz, hoeft uw dosering niet geleidelijk aan afgebouwd te worden. U moet wel eerst met uw arts overleggen als u wilt stoppen met het gebruik van Lamotrigine Sandoz.

Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Mogelijk levensbedreigende reacties: schakel direct een arts in

Een klein aantal mensen dat Lamotrigine Sandoz gebruikt, ontwikkelt een allergische reactie of een mogelijk levensbedreigende huidreactie. Deze reacties kunnen uitgroeien tot een ernstiger probleem als ze niet behandeld worden.

Deze klachten kunnen vooral optreden tijdens de eerste maanden van de behandeling met Lamotrigine Sandoz, in het bijzonder als u start met een te hoge dosering, als uw dosering te snel wordt verhoogd, of als u Lamotrigine Sandoz gebruikt samen met een ander geneesmiddel genaamd valproaat. Sommige klachten komen vaker voor bij kinderen, daarom moeten ouders hier extra op letten.

Klachten van deze reacties zijn onder meer:

 • huiduitslag of roodheid, die zich kan ontwikkelen tot levensbedreigende huidreacties waaronder wijdverspreide uitslag met blaren en vervelling van de huid, vooral rond de mond, neus, ogen en geslachtorganen (Stevens-Johnson syndroom), op grote schaal vervelling van de huid (meer dan 30% van het lichaamsoppervlak – toxisch epidermale necrose)
 • zweren in de mond, keel, neus of op de geslachtsorganen
 • een zere mond of rode of gezwollen ogen (conjunctivitis)
 • een hoge temperatuur (koorts), griepachtige symptomen of zich suf voelen
 • zwelling rond het gezicht, of gezwollen klieren in uw hals, in uw oksel of in de lies
 • onverwachte bloedingen of blauwe plekken, of blauw worden van de vingers
 • een zere keel, of meer infecties (zoals verkoudheden) dan normaal.

In vele gevallen zullen deze symptomen tekenen zijn van minder ernstige bijwerkingen.

U moet zich er echter bewust van zijn dat de bijwerkingen mogelijk levensbedreigende kunnen zijn en kunnen uitgroeien tot ernstigere problemen, zoals orgaanfalen, als deze niet behandeld worden. Als u een van deze symptomen waarneemt:

Raadpleeg onmiddellijk een arts. Uw arts kan besluiten om lever-, nier- of bloedtesten te laten uitvoeren, en kan u meedelen te stoppen met het gebruik van Lamotrigine Sandoz. Als u Stevens-Johnson-syndroom of toxische epidermale necrolyse heeft ontwikkeld, zal uw arts u vertellen dat u nooit meer lamotrigine mag gebruiken.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

(kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen):

 • hoofdpijn
 • gevoel van duizeligheid
 • gevoel van slaperigheid of sufheid
 • onhandigheid of gebrek aan coördinatie (ataxie)
 • dubbel zien of troebel zien

misselijk gevoel (nausea) of overgeven (braken) huiduitslag.

Vaak voorkomende bijwerkingen

(kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen):

 • agressie of prikkelbaarheid
 • snelle, ongecontroleerde oogbewegingen (nystagmus)
 • schudden of beven (tremoren)
 • problemen met slapen
 • diarree
 • droge mond
 • zich moe voelen
 • pijn in uw rug, in uw gewrichten, of ergens anders in uw lichaam.

Zelden voorkomende bijwerkingen

(kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen):

 • jeukende ogen, met afscheiding en korsten op de oogleden (conjunctivitis)
 • een levensbedreigende huidaandoening (Stevens-Johnson Syndroom: zie ook de informatie onder het begin van rubriek 4).

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

(kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen):

 • hallucinaties ('zien' of 'horen' van dingen die er niet werkelijk zijn)
 • verwarring of onrust
 • beverig of onstabiel gevoel als u zich beweegt
 • ongecontroleerde lichaamsbewegingen (tics), ongecontroleerde spierkrampen rond de ogen, over het hoofd en over de romp (choreo-athetose), of andere ongewone lichaamsbewegingen zoals schokkerigheid, schudden of stijfheid
 • een levensbedreigende huidaandoening (toxische epidermale necrolyse: zie ook de informatie onder het begin van rubriek 4)
 • bij mensen die al epilepsie hebben, treden aanvallen vaker op
 • veranderingen in de leverfunctie die gemeten worden via bloedtesten, of leverfalen
 • veranderingen die kunnen optreden in bloedtesten - hieronder vallen een verlaagd aantal rode bloedcellen (anemie), een verlaagd aantal witte bloedcellen (leukopenie, neutropenie, agranulocytose), een verminderd aantal bloedplaatjes (thrombocytopenie), een verminderd aantal van al deze celtypen (pancytopenie), en een afwijking van het beenmerg (aplastische anemie)
 • een ernstige afwijking in de bloedstolling, die onverwachte bloedingen of blauwe plekken kan veroorzaken (gedissemineerde intravasculaire stolling)
 • een hoge lichaamstemperatuur (koorts)
 • zwelling rond het gezicht (oedeem), of gezwollen klieren in de nek, in de oksel of in de lies (lymfadenopathie)
 • bij mensen die al lijden aan de ziekte van Parkinson kan een verergering van de symptomen optreden.

Andere bijwerkingen

 • Bij een klein aantal mensen zijn andere bijwerkingen opgetreden, maar de exacte frequentie is niet bekend:een groep van gezamenlijke klachten, waaronder:
  • koorts, misselijkheid, overgeven, hoofdpijn, een stijve nek en extreme gevoeligheid voor helder licht. Dit kan veroorzaakt worden door een ontsteking van het vlies dat de hersenen beschermt en van het ruggenmerg (meningitis). Deze symptomen verdwijnen normaal gesproken zodra met de behandeling wordt gestopt, maar neem contact op met uw arts als de symptomen blijven voortduren of erger worden.
 • Er zijn meldingen van botafwijkingen waaronder dunner worden van het bot (osteopenie, osteoporose) en botbreuken. Indien u langdurig met een middel tegen epilepsie (anti-epilepticum) wordt behandeld, u eerder osteoporose heeft gehad of indien u steroïden gebruikt dient u met uw arts te overleggen.

Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker

Ook als u bijwerkingen opmerkt die niet in deze bijsluiter staan.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de de doos of de blister na: “Exp.:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Het werkzame bestanddeel is lamotrigine. Elke dispergeerbare tablet bevat, afhankelijk van de sterkte, resp. 25 mg, 50 mg, 100 mg of 200 mg lamotrigine.

De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose (E460), povidon (E1201), natriumzetmeelglycolaat, hydroxypropylcellulose (E463), saccharinenatrium (E954), zwarte bessen smaakstof (bevat o.a. maltodextrin en smaakstoffen), magnesiumstearaat (E470b), watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551).

Hoe zien Lamotrigine Sandoz dispergeerbare tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Lamotrigine Sandoz dispergeerbare tabletten zijn wit tot gebroken wit, rond, plat met schuin aflopende randen.

Verpakkingen

Inhoud van de verpakkingen:

PVC/PE/PVDC/Al blister: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 200 tabletten PVC/PE/PVDC/Al EAV blister: 100 x 1 tabletten

PP container met LDPE dop: 90, 100, 200 tabletten.

Lamotrigine Sandoz 25/50/100/200Lamotrigin Sandoz 25/50/100/200 mg - lösliche tabletten Lamotrigin Sandoz 25/50/100/200 mg dispergeerbare tabletten Lamotrigin Sandoz 25/50/100/200 mg Tabletten zur herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikanten

Salutas Pharma GmbH,

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

Salutas Pharma GmbH

Dieselstraße 5

D-70839 Gerlingen

Duitsland

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

1526 Ljubljana Slovenië

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Oostenrijk

S.C. Sandoz S.R.L

7A Livezeni Street

540472 Targu Mures

Roemenië

Lamotrigine Sandoz 25, 50, 100 en 200 zijn in het register ingeschreven onder respectievelijk:

RVG 29546, dispergeerbare tabletten 25 mg. RVG 29547, dispergeerbare tabletten 50 mg. RVG 29548, dispergeerbare tabletten 100 mg. RVG 29549, dispergeerbare tabletten 200 mg.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland:

Oostenrijk:

België:

Duitsland:

Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2013.

Advertentie

Stof(fen) Lamotrigine
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code N03AX09
Farmacologische groep Anti-epileptica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.