Lamotrigine GSK 200 mg dispergeerbare/kauwtabletten, dispergeerbare/ kauwtabletten

ATC-Code
N03AX09
Lamotrigine GSK 200 mg dispergeerbare/kauwtabletten, dispergeerbare/ kauwtabletten

GlaxoSmithKline

Stof(fen)
Lamotrigine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Anti-epileptica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

GlaxoSmithKline

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lamotrigine GSK behoort tot een groep van geneesmiddelen die anti-epileptica worden genoemd. Het wordt gebruikt voor de behandeling van twee aandoeningen - epilepsie en bipolaire aandoening.

Met Lamotrigine GSK wordt epilepsie behandeld door het blokkeren van de signalen in de hersenen die epileptische aanvallen in gang zetten (toevallen).

 • Voor volwassenen en kinderen van 13 jaar en ouder kan Lamotrigine GSK alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van epilepsie. Lamotrigine GSK kan worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om de aanvallen die optreden bij een toestand genaamd Lennox-Gastaut syndroom te behandelen.
 • Voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar oud kan Lamotrigine GSK worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om dergelijke klachten te behandelen. Lamotrigine GSK alleen kan worden gebruikt voor de behandeling van een vorm van epilepsie genaamd typische absence epilepsie.

Met Lamotrigine GSK kan eveneens een bipolaire aandoening behandeld worden.

Personen die lijden aan een bipolaire aandoening (soms manische depressie genoemd) hebben extreme stemmingswisselingen met periodes van manie (opgewondenheid of euforie) afgewisseld met periodes van depressie (intense droefheid of wanhoop). Voor volwassenen van 18 jaar en ouder kan Lamotrigine GSK worden gebruikt, òf alleen òf in combinatie met andere geneesmiddelen om de periodes van depressie te voorkomen die optreden bij een bipolaire aandoening. Het is nog niet bekend hoe Lamotrigine GSK in de hersenen werkt om dit effect teweeg te brengen.

ws22 1

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Lamotrigine GSK niet:

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor lamotrigine of voor één van de andere bestanddelen van Lamotrigine GSK (zie rubriek 6)

Als dit op u van toepassing is:

 • Vertel het uw arts, en gebruik geen Lamotrigine GSK.

Wees extra voorzichtig met Lamotrigine GSK

Uw arts moet, voordat u Lamotrigine GSK gebruikt, weten:

 • als u nierproblemen hebt
 • als u eerder huiduitslag hebt gekregen nadat u lamotrigine of andere geneesmiddelen tegen bipolaire aandoening of epilepsie hebt gebruikt
 • als u ooit hersenvliesontsteking heeft gekregen na het gebruik van lamotrigine (zie voor de omschrijving van deze symptomen rubriek 4 van deze bijsluiter: Andere bijwerkingen)
 • als u al geneesmiddelen gebruikt die lamotrigine bevatten

Als een van deze situaties op u van toepassing is,

 • Vertel het uw arts; uw arts kan besluiten de dosering te verlagen, of besluiten dat Lamotrigine GSK niet geschikt is voor u.

Belangrijke informatie over mogelijk levensbedreigende reacties

Een klein aantal mensen dat Lamotrigine GSK gebruikt krijgt een allergische reactie of een mogelijk levensbedreigende huidreactie, die zich tot ernstiger problemen kan ontwikkelen als dit niet wordt behandeld. U moet de symptomen kennen om ze te kunnen herkennen als u Lamotrigine GSK gebruikt.

Lees de omschrijving van deze symptomen in rubriek 4 van deze bijsluiter onder het kopje "Mogelijk levensbedreigende huidreacties: schakel direct een arts in".

Gedachten van zelfbeschadiging of zelfmoord

Anti-epileptica worden gebruikt om meerdere ziektes te behandelen, inclusief epilepsie en een bipolaire aandoening.

Mensen met een bipolaire aandoening kunnen soms gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebben. Als u een bipolaire aandoening heeft, heeft u waarschijnlijk meer kans om dergelijke gedachten te hebben:

 • als u start met de behandeling
 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u jonger bent dan 25 jaar

Als u op enig moment verontrustende gedachten of ervaringen hebt, of als u merkt dat u zich slechter voelt of nieuwe symptomen ontwikkelt tijdens uw behandeling met Lamotrigine GSK:

 • Neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Een klein aantal mensen, dat behandeld werd met anti-epileptica zoals Lamotrigine GSK, heeft ook gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts.

Als u Lamotrigine GSK gebruikt tegen epilepsie

De aanvallen van sommige vormen van epilepsie kunnen soms erger worden of vaker voorkomen, zelfs als u Lamotrigine GSK gebruikt. Sommige patiënten kunnen ernstige aanvallen krijgen, deze aanvallen kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Als uw aanvallen erger worden of vaker voorkomen, of als u een ernstige aanval krijgt terwijl u Lamotrigine GSK gebruikt:

 • Neem zo snel mogelijk contact op met een arts.

Lamotrigine GSK mag niet worden voorgeschreven aan mensen jonger dan 18 jaar voor de behandeling van een bipolaire aandoening. Geneesmiddelen om depressie en andere geestelijke

gezondheidsproblemen te behandelen verhogen het risico op zelfmoordgedachten en -neigingen bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, of als u nieuwe geneesmiddelen gaat gebruiken. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen of voor kruidenpreparaten.

Uw arts moet het weten als u andere geneesmiddelen tegen epilepsie gebruikt of geestelijke gezondheidsproblemen heeft. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat u de juiste dosering Lamotrigine GSK gebruikt. Deze geneesmiddelen zijn onder meer:

  • oxcarbazepine, felbamaat, gabapentine, levetiracetam, pregabaline, topiramaat of zonisamide; dit zijn allemaal middelen die gebruikt worden om epilepsie te behandelen
  • lithium of olanzapine, wordt gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • bupropion, wordt gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen of om met roken te stoppen
 • Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.

Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Lamotrigine GSK beïnvloeden of kunnen de kans op bijwerkingen vergroten. Deze middelen zijn onder meer:

  • valproaat, wordt gebruikt om epilepsie en geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • carbamazepine, wordt gebruikt om epilepsie en geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • fenytoïne, primidon of fenobarbital, worden gebruikt om epilepsie te behandelen
  • risperidon, wordt gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • rifampicine, een antibioticum
  • geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van een Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV) infectie (een combinatie van lopinavir en ritonavir of atazanavir en ritonavir)
  • hormonale anticonceptiva, zoals de pil (zie hieronder)
 • Vertel het uw arts als u een van deze middelen gebruikt, of als u ze gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik ervan.

Hormonale anticonceptiemiddelen (zoals de pil) kunnen van invloed zijn op de manier waarop Lamotrigine GSK werkt

Uw arts kan u adviseren om een bepaald soort hormonaal anticonceptiemiddel te gebruiken, of een andere manier van anticonceptie toe te passen, zoals condooms, een pessarium of een spiraaltje. Als u een hormonaal anticonceptiemiddel zoals de pil gebruikt kan uw arts bloedmonsters bij u afnemen om de hoeveelheid Lamotrigine GSK te controleren. Indien u een hormonaal anticonceptiemiddel gebruikt, of als u van plan bent dit te gaan gebruiken:

 • Bespreek het met uw arts, die u zal adviseren over geschikte anticonceptiemethodes.

Lamotrigine GSK kan ook van invloed zijn op de manier waarop hormonale anticonceptiemiddelen werken, hoewel het niet waarschijnlijk is dat deze middelen hierdoor minder effectief worden. Indien u een hormonaal anticonceptiemiddel gebruikt en u merkt veranderingen op in uw menstruatiepatroon, zoals doorbraakbloedingen of minimale vaginale bloedingen tussen uw menstruaties:

 • Vertel het uw arts. Dit kunnen tekenen zijn dat Lamotrigine GSK de werking van uw anticonceptiemiddel beïnvloedt.

Zwangerschap en borstvoeding

Een toegenomen risico op aangeboren afwijkingen kan voorkomen bij kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap Lamotrigine GSK heeft gebruikt. Deze afwijkingen zijn onder meer gespleten lip of gespleten verhemelte. Uw dokter kan u adviseren om extra foliumzuur te gebruiken als u van plan bent zwanger te worden of als u zwanger bent.

Zwangerschap kan de werkzaamheid van Lamotrigine GSK eveneens veranderen, dus daarom kan het nodig zijn bloedmonsters af te nemen en het kan nodig zijn uw dosering aan te passen.

 • Bespreek het met uw arts als u zwanger bent, als u zwanger zou kunnen zijn, of als u van plan bent zwanger te worden. U mag niet met de behandeling stoppen zonder dit met uw arts te overleggen. Dit is vooral van belang als u epilepsie heeft.
 • Bespreek het met uw arts als u borstvoeding geeft of als u van plan bent borstvoeding te gaan geven. Het actieve bestanddeel van Lamotrigine GSK wordt uitgescheiden in de moedermelk en kan van invloed zijn op uw baby. Uw arts zal de risico's en voordelen van borstvoeding, terwijl u Lamotrigine GSK gebruikt, met u bespreken en zal regelmatig uw baby controleren indien u besluit borstvoeding te geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Lamotrigine GSK kan duizeligheid en dubbelzien veroorzaken.

 • U dient geen auto te rijden of machines te gebruiken tenzij u zeker weet dat Lamotrigine GSK geen invloed heeft op u.

Als u lijdt aan epilepsie, raadpleeg dan uw arts als u wilt autorijden of machines bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Lamotrigine GSK nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Hoeveel Lamotrigine GSK moet u gebruiken

Het kan een tijdje duren voordat de meest geschikte dosering Lamotrigine GSK voor u gevonden is. De dosering die u gebruikt hangt af van:

 • uw leeftijd
 • of u Lamotrigine GSK gebruikt samen met andere geneesmiddelen
 • of u problemen hebt met uw nieren of lever

Uw arts zal eerst een lage dosering voorschrijven, deze dosering vervolgens geleidelijk in enkele weken verhogen, totdat een dosering bereikt wordt die bij u goed werkt (de effectieve dosering).

Gebruik nooit meer Lamotrigine GSK dan uw arts u heeft voorgeschreven.

De gebruikelijke werkzame dosering Lamotrigine GSK voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar bedraagt dagelijks tussen de 100 mg en 400 mg.

Voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar oud hangt de effectieve dosering af van hun lichaamsgewicht - normaal gesproken is het tussen 1 mg en 15 mg voor elke kilogram lichaamsgewicht van het kind, met een onderhoudsdosering van maximaal van 200 mg per dag.

Lamotrigine GSK wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Hoe neemt u uw dosis Lamotrigine GSK in

Dispergeerbare/kauwtabletten:

Neem uw dosering Lamotrigine GSK een- of tweemaal daags in, volgens het advies van uw arts. Lamictalkan met of zonder voedsel worden ingenomen.

 • Neem altijd de gehele dosering in die uw arts u heeft voorgeschreven. Neem nooit een gedeelte van een tablet in.

Uw arts kan u ook adviseren om te starten of te stoppen met het gebruik van andere geneesmiddelen, afhankelijk van de aandoening waarvoor u behandeld wordt en de manier waarop u op de behandeling reageert.

Lamotrigine GSK dispergeerbare/kauwtabletten kunnen in zijn geheel worden doorgeslikt met een beetje water, kunnen worden gekauwd, of kunnen worden opgelost in een kleine hoeveelheid water om er een vloeibaar geneesmiddel van te maken.

Om de tablet te kauwen:

U kunt tegelijkertijd een beetje water drinken om de tablet in de mond te laten oplossen. Drink daarna nog wat water om er zeker van te zijn dat al het geneesmiddel is ingenomen.

Om een vloeibaar geneesmiddel te maken:

 • doe de tablet in een glas met zoveel water, dat de hele tablet onder water staat
 • roer totdat de tablet opgelost is, of wacht totdat de tablet volledig is opgelost
 • drink alle vloeistof op
 • doe nog een klein beetje water in het glas en drink dat op, om er zeker van te zijn dat er geen geneesmiddelin het glas is achtergebleven

Wat u moet doen als u meer van Lamotrigine GSK heeft ingenomen dan u zou mogen

 • Neem direct contact op met uw arts of apotheker. Laat hen, indien mogelijk, de Lamotrigine GSK verpakking zien.

Iemand die te veel Lamotrigine GSK heeft ingenomen, kan de volgende symptomen hebben:

 • snelle, ongecontroleerde oogbewegingen (nystagmus)
 • onhandigheid en gebrek aan coördinatie die van invloed is op het evenwicht (ataxie)
 • bewustzijnsverlies of coma

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Lamotrigine GSK in te nemen

Neem nooit extra tabletten of een dubbele dosering om de vergeten tabletten in te halen.

 • Vraag uw arts om advies hoe u weer met het innemen moet beginnen. Het is belangrijk dat u dit doet.

Stop niet met het gebruik van Lamotrigine GSK zonder overleg

Lamotrigine GSK moet zo lang gebruikt worden als uw arts u heeft verteld. Stop niet met het gebruik tenzij uw arts u dit adviseert.

Als u Lamotrigine GSK gebruikt voor behandeling van epilepsie

Als u met Lamotrigine GSK wilt stoppen, is het belangrijk dat u geleidelijk de dosering verlaagt in een periode van ongeveer 2 weken. Als u plotseling stopt met het gebruik van Lamotrigine GSK kan uw epilepsie terugkomen of verergeren.

Als u Lamotrigine GSK gebruikt voor behandeling van een bipolaire aandoening

Het kost wat tijd voor Lamotrigine GSK om te werken, u zult zich dus niet meteen beter voelen. Als u stopt met Lamotrigine GSK, hoeft uw dosering niet geleidelijk aan afgebouwd te worden. U moet wel eerst met uw arts overleggen als u wilt stoppen met het gebruik van Lamotrigine GSK.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Lamotrigine GSK bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Mogelijk levensbedreigende huidreacties: schakel direct een arts in

Een klein aantal mensen dat Lamotrigine GSK gebruikt, ontwikkelt een allergische reactie of een mogelijk levensbedreigende huidreactie. Deze reacties kunnen uitgroeien tot ernstiger problemen als ze niet behandeld worden.

Deze symptomen zullen waarschijnlijk tijdens de eerste maanden van de behandeling met Lamotrigine GSK optreden. Dit zal zeker het geval zijn als de startdosering te hoog is of als de dosering te snel wordt verhoogd, of als Lamotrigine GSK wordt gebruikt in combinatie met een ander geneesmiddel genaamd valproaat. Sommige van deze symptomen komen vaker voor bij kinderen, dus ouders dienen goed op deze symptomen te letten.

Symptomen van deze reacties zijn onder meer:

 • huiduitslag of roodheid, die zich kan ontwikkelen tot levensbedreigende huidreacties zoals wijdverspreide uitslag met blaren en schilferende huid, in het bijzonder rond de mond, neus, ogen en geslachsdelen (Stevens-Johnson-syndroom), uitgebreide schilfering van de huid (meer dan 30% van het lichaamsoppervlak - oftewel toxische epidermale necrolyse)
 • zweren in de mond, keel, neus of op de geslachtsorganen
 • een zere mond of rode of gezwollen ogen (conjunctivitis)
 • een hoge temperatuur (koorts), griepachtige symptomen of zich suf voelen
 • zwelling rond het gezicht, of gezwollen klieren in uw hals, in uw oksel of in de lies
 • onverwachte bloedingen of blauwe plekken, of blauw wordende vingers
 • een zere keel, of meer infecties (zoals verkoudheden) dan normaal

In vele gevallen zullen deze symptomen tekenen zijn van minder ernstige bijwerkingen. U moet zich er echter bewust van zijn dat de bijwerkingen mogelijk levensbedreigende kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen tot ernstiger problemen zoals orgaanfalen als ze niet behandeld worden. Als u een van deze symptomen waarneemt:

 • Neem direct contact op met een arts. Uw arts kan besluiten om lever-, nier- of bloedtesten te laten uitvoeren, en kan u meedelen te stoppen met het gebruik van Lamotrigine GSK. Als u Stevens-Johnson-syndroom of toxische epidermale necrolyse heeft ontwikkeld, zal uw arts u vertellen dat u nooit meer lamotrigine mag gebruiken.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen:

 • hoofdpijn
 • gevoel van duizeligheid
 • gevoel van slaperigheid of sufheid
 • onhandigheid of gebrek aan coördinatie (ataxie)
 • dubbel zien of troebel zien
 • misselijk gevoel (nausea) of overgeven (braken)
 • huiduitslag

Vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen:

 • agressie of prikkelbaarheid
 • snelle, ongecontroleerde oogbewegingen (nystagmus)
 • schudden of beven (tremoren)
 • problemen met slapen
 • diarree
 • droge mond
 • zich moe voelen
 • pijn in uw rug, in uw gewrichten, of ergens anders in uw lichaam

Zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen

 • jeukende ogen, met afscheiding en korsten op de oogleden (conjunctivitis)
 • een levensbedreigende huidaandoening (Stevens-Johnson-syndroom); zie ook de informatie aan het begin van rubriek 4.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen

 • hallucinaties (“zien” of “horen“ van dingen die er niet werkelijk zijn)
 • verwarring of onrust
 • beverig of onstabiel gevoel als u zich beweegt
 • ongecontroleerde lichaamsbewegingen (tics), ongecontroleerde spierkrampen rond de ogen, over het hoofd en over de romp (choreo-athetose), of andere ongewone lichaamsbewegingen zoals schokkerigheid, schudden of stijfheid
 • een ernstige huidreactie (toxische epidermale necrolyse); zie ook de informatie aan het begin van rubriek 4.
 • bij mensen die al epilepsie hebben, treden aanvallen vaker op
 • veranderingen in de leverfunctie die gemeten worden via bloedtesten, of leverfalen
 • veranderingen die kunnen optreden in bloedtesten - hieronder vallen een verlaagd aantal rode bloedcellen (anemie), een verlaagd aantal witte bloedcellen (leukopenie, neutropenie, agranulocytose), een verminderd aantal bloedplaatjes (thrombocytopenie), een verminderd aantal van al deze celtypen (pancytopenie), en een afwijking van het beenmerg genaamd aplastische anemie
 • een ernstige afwijking in de bloedstolling, die onverwachte bloedingen of blauwe plekken kan veroorzaken (gedissemineerde intravasculaire stolling)
 • een hoge lichaamstemperatuur (koorts)
 • zwelling rond het gezicht (oedeem), of gezwollen klieren in de nek, in de oksel of in de lies (lymfadenopathie)
 • bij mensen die al lijden aan de ziekte van Parkinson kan een verergering van de symptomen optreden

Andere bijwerkingen

Andere bijwerkingen zijn bij een klein aantal personen opgetreden, maar de exacte frequentie is niet bekend:

 • Een groep symptomen samen, waaronder: - koorts, misselijkheid, braken, hoofdpijn, stijve nek en extreme overgevoeligheid voor fel licht. Dit kan worden veroorzaakt door een ontsteking van de membranen die de hersenen en het ruggemerg omgeven (meningitis). Deze symptomen verdwijnen normaal gesproken zodra met de behandeling wordt gestopt, maar neem contact op met uw arts als de symptomen blijven voortduren of erger worden.
 • Er zijn meldingen van botaandoeningen waaronder osteopenie en osteoporose (dunner worden van het bot/ botontkalking) en botbreuken. Neem contact op met uw arts of apotheker als u langdurig anti-epileptica (middelen tegen epilepsie) gebruikt, osteoporose heeft gehad of als u steroïden gebruikt.

Als u bijwerkingen krijgt

 • Indien een van deze bijwerkingen ernstig of lastig wordt, of als u een bijwerking opmerkt die niet in deze bijsluiter staat vermeld, meld dit dan aan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Lamotrigine GSK niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blisters, de doos of de fles. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor Lamotrigine GSK zijn er geen speciale bewaarvoorwaarden.

Lamotrigine GSK tabletten die over zijn dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Lamotrigine GSK dispergeerbare/kauwtabletten

Het werkzame bestanddeel is lamotrigine. Elke dispergeerbare/kauwtablet bevat, afhankelijk van de sterkte, resp. 2 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg of 200 mg lamotrigine.

De andere bestanddelen zijn: calciumcarbonaat, laag gesubstitueerd hydroxypropylcellulose, aluminiummagnesiumsilicaat, natriumzetmeelglycollaat (Type A), Povidon K30, natriumsaccharine, magnesiumstearaat, zwarte bessensmaakstof.

Hoe zien Lamotrigine GSK dispergeerbare/kauwtabletten eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Lamotrigine GSK dispergeerbare/kauwtabletten (alle sterktes) zijn wit tot gebroken-wit en kunnen enigszins gevlekt zijn. Ze hebben de geur van zwarte bessen. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.

Lamotrigine GSK 2 mg dispergeerbare/kauwtabletten zijn rond. Ze hebben aan de ene zijde de markering “LTG” boven het cijfer “2” en aan de andere zijde twee ovalen die elkaar in rechte hoeken overlappen. Elke fles bevat 30 tabletten.

Lamotrigine GSK 5 mg dispergeerbare/kauwtabletten zijn langgerekt met gebogen zijden. Ze hebben aan de ene zijde de markering “GS CL2” aan de ene zijde en “5” aan de andere zijde. Elke verpakking bevat blisters met 10, 14, 28, 30, 42, 50 of 56 tabletten.

Lamotrigine GSK 25 mg dispergeerbare/kauwtabletten zijn vierkant met afgeronde hoeken. Ze hebben aan de ene zijde de markering “GSCL5” en “25” aan de andere zijde. Elke verpakking bevat blisters van 10, 14, 21, 28, 30, 42, 50, 56 of 60 tabletten. Startverpakkingen met 21 of 42 tabletten zijn verkrijgbaar voor gebruik tijdens de eerste paar weken behandeling wanneer de dosering langzaam wordt verhoogd.

Lamotrigine GSK 50 mg dispergeerbare/kauwtabletten zijn vierkant met afgeronde hoeken. Ze hebben aan de ene zijde de markering “GSCX7” en “50” aan de andere zijde. Elke verpakking bevat blisters van 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 196 of 200 tabletten. Startverpakkingen met 42 tabletten zijn verkrijgbaar voor gebruik tijdens de eerste paar weken behandeling wanneer de dosering langzaam wordt verhoogd.

Lamotrigine GSK 100 mg dispergeerbare/kauwtabletten zijn vierkant met afgeronde hoeken. Ze hebben aan de ene zijde de markering “GSCL7” en “100” aan de andere zijde. Elke verpakking bevat blisters met 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 196 of 200 tabletten.

Lamotrigine GSK 200 mg dispergeerbare/kauwtabletten zijn vierkant met afgeronde hoeken. Ze hebben aan de ene zijde de markering “GSEC5” en “200” aan de andere zijde. Elke verpakking bevat blisters met 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 196 of 200 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

GlaxoSmithKline BV Huis ter Heideweg 62 3705 LZ Zeist 030-6938100 nlinfo@gsk.com

Fabrikant:

Glaxo Operations UK Limited (handelend als Glaxo Wellcome Operations)

Priory Street, Ware, Hertfordshire SG12 0DJ, Verenigd Koninkrijk.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Polen.

Glaxo Wellcome GmbH & Co., Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Duitsland.

Dit geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:

Lamotrigine GSK 2 mg dispergeerbare/kauwtabletten RVG 32076

Lamotrigine GSK 5 mg dispergeerbare/kauwtabletten RVG 32077

Lamotrigine GSK 25 mg dispergeerbare/kauwtabletten RVG 32078

Lamotrigine GSK 50 mg dispergeerbare/kauwtabletten RVG 32079

Lamotrigine GSK 100 mg dispergeerbare/kauwtabletten RVG 32080

Lamotrigine GSK 200 mg dispergeerbare/kauwtabletten RVG 32081

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2012

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.