Lamotrigine Dispers 2 mg PCH, dispergeerbare tabletten

Illustratie van Lamotrigine Dispers 2 mg PCH, dispergeerbare tabletten
Stof(fen) Lamotrigine
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code N03AX09
Farmacologische groep Anti-epileptica

Vergunninghouder

Pharmachemie

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Lamotrigine CF 100 mg, dispergeerbare tabletten Lamotrigine Centrafarm
Lamotrigine Dispers 100 PCH, dispergeerbare tabletten 100 mg Lamotrigine Pharmachemie
Lamictal 200 mg, tabletten Lamotrigine GlaxoSmithKline B.V. Van Asch van Wijckstraat 55H 3811 LP AMERSFOORT
Lamictal Dispers 50 mg, kauwtabletten/dispergeerbare tabletten Lamotrigine GlaxoSmithKline B.V. Van Asch van Wijckstraat 55H 3811 LP AMERSFOORT
Lamotrigine Dispers 2 PCH, dispergeerbare tabletten 2 mg Lamotrigine Pharmachemie

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lamotrigine behoort tot een groep van geneesmiddelen die anti-epileptica worden genoemd. Het wordt gebruikt voor de behandeling van twee aandoeningen - epilepsie en bipolaire aandoening.

Met lamotrigine kan epilepsie behandeld worden door het blokkeren van de signalen in de hersenen die epileptische aanvallen in gang zetten (toevallen).

 • Voor volwassenen en kinderen van 13 jaar en ouder kan lamotrigine alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van epilepsie. Lamotrigine kan worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om de aanvallen die optreden bij een toestand genaamd Lennox-Gastaut syndroom te behandelen.

rvg 33360-5 PIL 1012.10v.LP

LAMOTRIGINE DISPERS 2- 5 - 25 - 50 - 100 - 200 mg PCH dispergeerbare tabletten

 • Voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar oud kan lamotrigine worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om dergelijke klachten te behandelen. Lamotrigine alleen kan worden gebruikt voor de behandeling van een vorm van epilepsie genaamd typische absence epilepsie.

Met lamotrigine kan eveneens een bipolaire aandoening behandeld worden.

Personen die lijden aan een bipolaire aandoening (soms manische depressie genoemd) hebben extreme stemmingswisselingen met periodes van manie (opgewondenheid of euforie) afgewisseld met periodes van depressie (intense droefheid of wanhoop). Voor volwassenen van 18 jaar en ouder kan lamotrigine worden gebruikt, óf alleen óf in combinatie met andere geneesmiddelen om de periodes van depressie te voorkomen die optreden bij een bipolaire aandoening. Het is nog niet bekend hoe lamotrigine in de hersenen werkt om dit effect teweeg te brengen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Als dit op u van toepassing is:

 • Vertel het uw arts, en gebruik geen Lamotrigine dispers PCH.
 • als u nierproblemen hebt
 • als u eerder huiduitslag hebt gekregen nadat u lamotrigine of andere geneesmiddelen tegen epilepsie of bipolaire stoornis hebt gebruikt
 • als u al geneesmiddelen gebruikt die lamotrigine bevatten

Als een van deze situaties op u van toepassing is,

 • Vertel het uw arts; uw arts kan besluiten uw dosering te verlagen, of besluiten dat lamotrigine niet geschikt is voor u.

Belangrijke informatie over mogelijk ernstige reacties

Een klein aantal mensen dat Lamotrigine PCH gebruikt krijgt een allergische reactie of een mogelijk ernstige huidreactie, die zich tot ernstiger problemen kan ontwikkelen als dit niet wordt behandeld. U moet de symptomen kennen om ze te kunnen herkennen als u Lamotrigine PCH gebruikt.

=> Lees de omschrijving van deze symptomen in rubriek 4 van deze bijsluiter onder het kopje "Allergische reactie of een mogelijk ernstige huidreactie: schakel direct een arts in".

Gedachten van zelfbeschadiging of zelfmoord

rvg 33360-5 PIL 1012.10v.LP

LAMOTRIGINE DISPERS 2- 5 - 25 - 50 - 100 - 200 mg PCH dispergeerbare tabletten

Anti-epileptica worden gebruikt om meerdere ziektes te behandelen, inclusief epilepsie en een bipolaire aandoening. Mensen met een bipolaire aandoening kunnen soms gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebben. Als u een bipolaire aandoening heeft, heeft u waarschijnlijk meer kans om dergelijke gedachten te hebben:

 • als u start met de behandeling
 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u jonger bent dan 25 jaar.

Als u op enig moment verontrustende gedachten of ervaringen hebt, of als u merkt dat u zich slechter voelt of nieuwe symptomen ontwikkelt tijdens uw behandeling met Lamotrigine PCH:

=> Neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Een klein aantal mensen, dat behandeld werd met anti-epileptica zoals Lamotrigine PCH, heeft ook gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts.

Als u lamotrigine gebruikt tegen epilepsie

De aanvallen van sommige vormen van epilepsie kunnen soms erger worden of vaker voorkomen, zelfs als u lamotrigine gebruikt. Sommige patiënten kunnen ernstige aanvallen krijgen, deze aanvallen kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Als uw aanvallen erger worden of vaker voorkomen, of als u een ernstige aanval krijgt terwijl u lamotrigine gebruikt:

 • Neem zo snel mogelijk contact op met een arts.

Lamotrigine mag niet worden voorgeschreven aan mensen jonger dan 18 jaar voor de behandeling van een bipolaire aandoening. Geneesmiddelen om depressie en andere geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen verhogen het risico op zelfmoordgedachten en -neigingen bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, of als u nieuwe geneesmiddelen gaat gebruiken. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen of voor kruidenpreparaten.

Uw arts moet het weten als u andere geneesmiddelen tegen epilepsie gebruikt of geestelijke gezondheidsproblemen heeft. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat u de juiste dosering Lamotrigine PCH gebruikt. Deze geneesmiddelen zijn onder meer:

 • oxcarbazepine, felbamaat, gabapentine, levetiracetam, pregabaline, topiramaat of zonisamide; dit zijn allemaal middelen die gebruikt worden om epilepsie te behandelen
 • lithium of olanzapine, wordt gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
 • bupropion, wordt gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen of om met

roken te stoppen.

 • Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.

rvg 33360-5 PIL 1012.10v.LP

LAMOTRIGINE DISPERS 2- 5 - 25 - 50 - 100 - 200 mg PCH dispergeerbare tabletten

Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van lamotrigine beïnvloeden of kunnen de kans op bijwerkingen vergroten. Deze middelen zijn onder meer:

 • valproaat, wordt gebruikt om epilepsie en geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
 • carbamazepine, wordt gebruikt om epilepsie en geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
 • fenytoïne, primidon of fenobarbital, worden gebruikt om epilepsie te behandelen
 • risperidon, wordt gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
 • rifampicine, een antibioticum
 • geneesmiddelen om Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV) infectie te behandelen (een combinatie van lopinavir en ritonavir)
 • hormonale anticonceptiva, zoals de pil (zie hieronder).
 • Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt, of als u ze gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik ervan.

Hormonale anticonceptiemiddelen (zoals de pil) kunnen van invloed zijn op de manier waarop lamotrigine werkt

Uw arts kan u adviseren om een bepaald soort hormonaal anticonceptiemiddel te gebruiken, of een andere manier van anticonceptie toe te passen, zoals condooms, een pessarium of een spiraaltje. Als u een hormonaal anticonceptiemiddel zoals de pil gebruikt kan uw arts bloedmonsters bij u afnemen om de hoeveelheid lamotrigine te controleren. Indien u een hormonaal anticonceptiemiddel gebruikt, of indien u van plan bent te starten met het gebruik van een hormonaal anticonceptiemiddel:

 • Bespreek het met uw arts, die u zal adviseren over geschikte anticonceptiemethodes.

Lamotrigine kan ook van invloed zijn op de manier waarop hormonale anticonceptiemiddelen werken, hoewel het niet waarschijnlijk is dat deze middelen hierdoor minder effectief worden. Indien u een hormonaal anticonceptiemiddel gebruikt en u merkt veranderingen op in uw menstruatiepatroon, zoals doorbraakbloedingen of minimale vaginale bloedingen tussen uw menstruaties:

 • Vertel het uw arts. Dit kunnen tekenen zijn dat lamotrigine de werking van uw anticonceptiemiddel beïnvloedt.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Bespreek het met uw arts als u zwanger bent, als u zwanger zou kunnen zijn, of als u van plan bent zwanger te gaan worden.

Het is belangrijk dat u dit doet omdat er een toegenomen risico is op aangeboren afwijkingen bij kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap lamotrigine heeft gebruikt. Deze afwijkingen zijn onder meer gespleten lip of gespleten verhemelte. Uw dokter kan u adviseren om extra foliumzuur te gebruiken als u van plan bent zwanger te worden of als u zwanger bent.

Zwangerschap kan de werkzaamheid van lamotrigine eveneens veranderen, uw arts kan daarom bloedmonsters afnemen om de hoeveelheid lamotrigine in uw bloed te bepalen en kan eventueel uw dosering aanpassen.

 • Bespreek het met uw arts als u borstvoeding geeft of als u van plan bent borstvoeding te gaan geven. Het actieve bestanddeel van Lamotrigine dispers wordt uitgescheiden in de

rvg 33360-5 PIL 1012.10v.LP

LAMOTRIGINE DISPERS 2- 5 - 25 - 50 - 100 - 200 mg PCH dispergeerbare tabletten

moedermelk en kan van invloed zijn op uw baby. Uw arts zal de risico's en voordelen van borstvoeding, terwijl u lamotrigine gebruikt, met u bespreken en zal regelmatig uw baby controleren indien u besluit borstvoeding te geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Lamotrigine kan duizeligheid en dubbelzien veroorzaken.

 • U dient geen auto te rijden of machines te gebruiken tenzij u zeker weet dat lamotrigine geen invloed heeft op u.

Als u lijdt aan epilepsie, raadpleeg dan uw arts als u wilt autorijden of machines bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel lamotrigine moet u gebruiken

Het kan een tijdje duren voordat de meest geschikte dosering lamotrigine voor u gevonden is. De dosering die u gebruikt hangt af van:

 • uw leeftijd
 • of u lamotrigine gebruikt samen met andere geneesmiddelen
 • of u problemen hebt met uw nieren of lever

Uw arts zal eerst een lage startdosering voorschrijven, deze dosering vervolgens geleidelijk in enkele weken verhogen, totdat een dosering bereikt wordt die bij u goed werkt (de effectieve dosering).

Gebruik nooit meer lamotrigine dan uw arts u heeft voorgeschreven.

De gebruikelijke werkzame dosering lamotrigine voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar bedraagt dagelijks tussen de 100 mg en 400 mg.

Voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar oud hangt de effectieve dosering af van hun lichaamsgewicht - normaal gesproken is het tussen 1 mg en 15 mg voor elke kilogram lichaamsgewicht van het kind, met een maximum van 400 mg per dag.

Lamotrigine PCH is niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Hoe neemt u uw dosis lamotrigine in

Neem uw dosering Lamotrigine dispers PCH een- of tweemaal daags in, volgens het advies van uw arts. U kunt het innemen met of zonder voedsel.

Neem altijd de gehele dosering in die uw arts u heeft voorgeschreven. Neem nooit een gedeelte van een tablet in.

rvg 33360-5 PIL 1012.10v.LP

LAMOTRIGINE DISPERS 2- 5 - 25 - 50 - 100 - 200 mg PCH dispergeerbare tabletten

Uw arts kan u ook adviseren om te starten of te stoppen met het gebruik van andere geneesmiddelen, afhankelijk van de aandoening waarvoor u behandeld wordt en de manier waarop u op de behandeling reageert.

U kunt Lamotrigine dispergeerbare tabletten innemen door ze in zijn geheel in te nemen met een beetje water, door ze te kauwen, of door ze op te lossen in een kleine hoeveelheid water.

Als u op de tablet kauwt:

Het kan nodig zijn dat u tegelijkertijd een beetje water drinkt om de tablet in uw mond te laten oplossen. Drink daarna nog wat water om er zeker van te zijn dat u al het geneesmiddel hebt ingenomen.

Om een vloeibaar medicijn te maken:

 • Doe de tablet in een glas met zoveel water, dat de hele tablet onder water staat.
 • Roer totdat de tablet opgelost is, of wacht ongeveer een minuut, totdat de tablet volledig is opgelost.
 • Drink alle vloeistof op.
 • Doe nog een klein beetje water in het glas en drink dat op om er zeker van te zijn dat er geen medicijn in het glas achterblijft.

Heeft u teveel van dit middel gebruikt? Wanneer u teveel lamotrigine hebt ingenomen:

 • Neem direct contact op met uw arts of apotheker. Laat hen, indien mogelijk, de Lamotrigine dispers PCH verpakking zien.

Iemand die te veel lamotrigine heeft ingenomen, kan de volgende symptomen hebben:

 • snelle, ongecontroleerde oogbewegingen (nystagmus)
 • onhandigheid en gebrek aan coördinatie die van invloed is op het evenwicht (ataxie)
 • bewustzijnsverlies of coma.
 • Vraag uw arts om advies hoe u weer met het innemen moet beginnen. Het is belangrijk dat u dit doet.

Als u stopt met gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van Lamotrigine dispers PCH zonder overleg

Gebruik lamotrigine zo lang als uw arts u heeft verteld. Stop niet met het gebruik tenzij uw arts u dit adviseert.

Als u Lamotrigine dispers PCH gebruikt voor behandeling van epilepsie

rvg 33360-5 PIL 1012.10v.LP

LAMOTRIGINE DISPERS 2- 5 - 25 - 50 - 100 - 200 mg PCH dispergeerbare tabletten

Als u met lamotrigine wilt stoppen, is het belangrijk dat u geleidelijk uw dosering verlaagt in een periode van ongeveer 2 weken. Als u plotseling stopt met het gebruik van lamotrigine kan uw epilepsie terugkomen of verergeren.

Als u Lamotrigine dispers PCH gebruikt voor behandeling van een bipolaire aandoening

Het kost wat tijd voor lamotrigine om te werken, u zult zich dus niet meteen beter voelen. Als u stopt met lamotrigine, hoeft uw dosering niet geleidelijk aan afgebouwd te worden. U moet wel eerst met uw arts overleggen als u wilt stoppen met het gebruik van lamotrigine.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben,al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Allergische reactie of een mogelijk ernstige huidreactie: schakel direct een arts in

Een klein aantal mensen dat lamotrigine gebruikt, ontwikkelt een allergische reactie of een mogelijk ernstige huidreactie.

Deze symptomen zullen waarschijnlijk tijdens de eerste maanden van de behandeling met lamotrigine optreden. Dit zal zeker het geval zijn als de startdosering te hoog is of als de dosering te snel wordt verhoogd, of als Lamotrigine PCH wordt gebruikt in combinatie met een ander geneesmiddel genaamd valproaat. Sommige van deze symptomen komen vaker voor bij kinderen, dus ouders dienen goed op deze symptomen te letten.

Symptomen van deze reacties zijn onder meer:

 • huiduitslag of roodheid, die zich kan ontwikkelen tot ernstiger huidreacties zoals wijdverspreide uitslag met blaren en schilferende huid, in het bijzonder rond de mond, neus, ogen en geslachtsdelen (Stevens-Johnson-syndroom), uitgebreide schilfering van de huid (meer dan 30% van het lichaamsoppervlak - oftewel toxische epidermale necrolyse)
 • een zere mond of zere ogen
 • een hoge temperatuur (koorts), griepachtige symptomen of zich suf voelen
 • zwelling rond het gezicht, of gezwollen klieren in uw hals, in uw oksel of in de lies
 • onverwachte bloedingen of blauwe plekken, of blauw wordende vingers
 • een zere keel, of meer infecties (zoals verkoudheden) dan normaal.

In vele gevallen zullen deze symptomen tekenen zijn van minder ernstige bijwerkingen. U moet zich er echter bewust van zijn dat de bijwerkingen mogelijk ernstig kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen tot ernstiger problemen zoals orgaanfalen, als u een van de bovenstaande zes symptomen waarneemt:

rvg 33360-5 PIL 1012.10v.LP

LAMOTRIGINE DISPERS 2- 5 - 25 - 50 - 100 - 200 mg PCH dispergeerbare tabletten

 • Raadpleeg zo snel mogelijk een arts. Uw arts kan besluiten om lever-, nier- of bloedtesten te laten uitvoeren, en kan u meedelen te stoppen met het gebruik van lamotrigine.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen:

 • hoofdpijn
 • gevoel van duizeligheid
 • gevoel van slaperigheid of sufheid
 • onhandigheid of gebrek aan coördinatie (ataxie)
 • dubbel zien of troebel zien
 • misselijk gevoel (nausea) of overgeven (braken)
 • huiduitslag

Vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen:

 • agressie of prikkelbaarheid
 • snelle, ongecontroleerde oogbewegingen (nystagmus)
 • schudden of beven (tremoren)
 • problemen met slapen
 • diarree
 • droge mond
 • zich moe voelen
 • pijn in uw rug, in uw gewrichten, of ergens anders in uw lichaam

Zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen

 • jeukende ogen, met afscheiding en korsten op de oogleden (conjunctivitis)
 • een ernstige huidaandoening (Stevens-Johnson-syndroom; zie ook de informatie aan het begin van rubriek 4).

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen

 • hallucinaties ('zien' of 'horen' van dingen die er niet werkelijk zijn)
 • verwarring of onrust
 • beverig of onstabiel gevoel als u zich beweegt
 • ongecontroleerde lichaamsbewegingen (tics), ongecontroleerde spierkrampen rond de ogen, over het hoofd en over de romp (choreo-athetose), of andere ongewone lichaamsbewegingen zoals schokkerigheid, schudden of stijfheid
 • een aantal symptomen zoals koorts, misselijkheid, braken, hoofdpijn, stijve nek en extreme gevoeligheid aan fel licht,. Dit kan veroorzaakt worden door een ontsteking van de hersenvliezen (deze vliezen bekleden de hersenen en het ruggenmerg) (meningitis)
 • een ernstige huidreactie (toxische epidermale necrolyse; zie ook de informatie aan het begin van rubriek 4)

rvg 33360-5 PIL 1012.10v.LP

LAMOTRIGINE DISPERS 2- 5 - 25 - 50 - 100 - 200 mg PCH dispergeerbare tabletten

 • bij mensen die al epilepsie hebben, treden aanvallen vaker op
 • veranderingen in de leverfunctie die gemeten worden via bloedtesten, of leverfalen
 • veranderingen die kunnen optreden in bloedtesten - hieronder vallen een verlaagd aantal rode bloedcellen (anemie), een verlaagd aantal witte bloedcellen (leukopenie, neutropenie, agranulocytose), een verminderd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie), een verminderd aantal van al deze celtypen (pancytopenie), en een afwijking van het beenmerg (aplastische anemie)
 • een ernstige afwijking in de bloedstolling, die onverwachte bloedingen of blauwe plekken kan veroorzaken (gedissemineerde intravasculaire stolling)
 • een hoge lichaamstemperatuur (koorts)
 • zwelling rond het gezicht (oedeem), of gezwollen klieren in de nek, in de oksel of in de lies (lymfadenopathie)
 • bij mensen die al lijden aan de ziekte van Parkinson kan een verergering van de symptomen optreden

Er zijn meldingen van botafwijkingen waaronder dunner worden van het bot (osteopenie, osteoporose) en botbreuken. Indien u langdurig met een middel tegen epilepsie (anti-epilepticum) wordt behandeld, u eerder osteoporose heeft gehad of indien u steroïden gebruikt dient u met uw arts te overleggen.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Lamotrigine dispers PCH niet meer na de de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de omdoos of blisterverpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met de geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is Lamotrigine 2, 5, 25, 50, 100 of 200 mg
 • De andere stoffen in dit middel zijn mannitol (E421), microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (Type A), gepregelatineerd zetmeel, croscarmellosenatrium, colloïdaal

rvg 33360-5 PIL 1012.10v.LP

LAMOTRIGINE DISPERS 2- 5 - 25 - 50 - 100 - 200 mg PCH dispergeerbare tabletten

watervrij siliciumdioxide, natriumstearylfumaraat, natriumsacharine, kunstmatige smaakstof kers (bevat gemodificeerd voedsel zetmeel (E1450)).

 • Lamotrigine dispers 2 mg PCH zijn wit tot witachtige, ronde tabletten met de inscriptie “2” aan één zijde en “DLT” aan de andere zijde
 • Lamotrigine dispers 5 mg PCH zijn wit tot witachtige, ronde tabletten met de inscriptie “93” aan één zijde en “688” aan de andere zijde
 • Lamotrigine dispers 25 mg PCH zijn wit tot witachtige, ovale tabletten met de inscriptie “93” aan één zijde en “132” aan de andere zijde
 • Lamotrigine dispers 50 mg PCH zijn wit tot witachtige, ronde tabletten met de inscriptie “50” aan één zijde en “DLT” aan de andere zijde
 • Lamotrigine dispers 100 mg PCH zijn wit tot witachtige, ronde tabletten met de inscriptie “100” aan één zijde en “DLT” aan de andere zijde
 • Lamotrigine dispers 200 mg PCH zijn wit tot witachtige, ronde tabletten met de inscriptie “200” aan één zijde en “DLT” aan de andere zijde
 • de 2 mg tabletten zijn verkrijgbaar in verpakgroottes van 14, 28 en 30
 • de 5 mg tabletten zijn verkrijgbaar in verpakgroottes van 14, 28, 30, 50, 56, 60 of 90
 • de 25 mg tabletten zijn verkrijgbaar in verpakgroottes van 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90 of 100
 • de 50 mg tabletten zijn verkrijgbaar in verpakgroottes 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 100 of 200
 • de 100 mg tabletten zijn verkrijgbaar in verpakgroottes van 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 of 200
 • de 200 mg tabletten zijn verkrijgbaar in verpakgroottes van 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 of 200

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Teva Santé

Rue Bellocier

BP 713, 89107 Sens Cedex

Frankrijk

Teva UK Limited

rvg 33360-5 PIL 1012.10v.LP

LAMOTRIGINE DISPERS 2- 5 - 25 - 50 - 100 - 200 mg PCH dispergeerbare tabletten

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder

RVG 33360, dispergeerbare tabletten 2 mg

RVG 33361, dispergeerbare tabletten 5 mg

RVG 33362, dispergeerbare tabletten 25 mg

RVG 33363, dispergeerbare tabletten 50 mg

RVG 33364, dispergeerbare tabletten 100 mg

RVG 33365, dispergeerbare tabletten 200 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2012.

1012.10v.LP

rvg 33360-5 PIL 1012.10v.LP

Advertentie

Stof(fen) Lamotrigine
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code N03AX09
Farmacologische groep Anti-epileptica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.