Dexketoprofen

Dexketoprofen

Basis

Dexketoprofen is een werkzame stof uit de groep NSAID's (niet-steroïde ontstekingsremmers). Dexketoprofen heeft een pijnstillende, koortswerende en ontstekingsremmende werking en wordt gebruikt bij lichte tot matige pijnklachten, zoals menstruatiepijn of kiespijn. Dexketoprofen remt zowel cyclo-oxygenase 1 (COX-1) als cyclo-oxygenase 2 (COX-2) en heeft geen verdovende werking.

Grafische structuurformule van de werkzame stof dexketoprofen

Effect

Dexketoprofen werkt, net als andere NSAID's, door de cyclooxygenase (COX)-enzymen te remmen die arachidonzuur omzetten in prostaglandinen. Dexketoprofen blokkeert beide COX-enzymen, COX 1 en COX 2. Prostaglandinen fungeren als ontstekingsmediatoren en het pijnstillende en ontstekingsremmende effect wordt verklaard door de remming van de omzetting van arachidonzuur in prostaglandinen.

Dexketoprofen wordt in de lever gemetaboliseerd via cytochroom P450-enzymen (CYP2C8 en CYP2C9). 30 minuten na inname van 25 mg dexketoprofen is de maximale plasmaconcentratie 3,7 mg/liter. De halfwaardetijd in plasma, d.w.z. de tijd die nodig is om de helft van het geneesmiddel uit te scheiden, is 1,65 uur. De werkzame stof wordt voornamelijk via de nieren uitgescheiden.

Dosage

Neem dexketoprofen altijd precies in zoals beschreven in de bijsluiter of zoals geadviseerd door uw arts.

De aanbevolen dosering is één tablet (25 mg) elke 8 uur, tot een maximum van 3 tabletten per dag (75 mg). Dexketoprofen is verkrijgbaar in verschillende doseringsvormen (korrels, filmomhulde tabletten, injectie-/infusieoplossingen) en doseringssterktes. De dosering is afhankelijk van verschillende factoren (ernst, duur en type pijn).

Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Vaak:

 • Misselijkheid en braken
 • buikpijn
 • diarree
 • Spijsverteringsproblemen

Af en toe:

 • Duizeligheid
 • Slapeloosheid
 • Zenuwachtigheid
 • Hoofdpijn
 • Opvliegers
 • obstipatie
 • winderigheid
 • huiduitslag
 • vermoeidheid

Ernstige toxiciteit kan leiden tot trombocytopenie (vermindering van het aantal bloedplaatjes) en anemie (bloedarmoede). Dexketoprofen kan het risico op een hartaanval verhogen.

Interacties

Interacties kunnen optreden met de volgende geneesmiddelen:

 • Acetylsalicylzuur, corticosteroïden of andere ontstekingsremmende geneesmiddelen
 • Bij gebruik van anticoagulantia (antistollingsmedicijnen), zoals warfarine of heparine
 • Bij gelijktijdig gebruik van lithium
 • Bij gebruik van methotrexaat in doses hoger dan 15 mg/week
 • Bij gelijktijdig gebruik van hydantoïne, fenytoïne of sulfamethoxazol

Speciale voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van de volgende geneesmiddelen:

 • ACE-remmers, diuretica en angiotensine II-receptorantagonisten (ingenomen voor hoge bloeddruk en hartproblemen)
 • Pentoxifylline en oxpentifylline (voor chronische veneuze zweren)
 • Zidovudine (voor virale infecties)
 • Aminoglycoside antibiotica (voor bacteriële infecties)
 • Sulfonylureas (voor de behandeling van diabetes)
 • Methotrexaat, in doses van minder dan 15 mg/week

Als de volgende geneesmiddelen tegelijkertijd worden gebruikt, moeten de combinaties zorgvuldig worden gecontroleerd:

 • Quinolon antibiotica (voor bacteriële infecties)
 • Ciclosporine en tacrolimus (voor afweerstoornissen en orgaantransplantaties)
 • Streptokinase en andere trombolytische of fibrinolytische geneesmiddelen (bij trombose)
 • Probenecid (bij jicht)
 • Digoxine (voor hartinsufficiëntie)
 • Mifepriston (als abortivum)
 • Antidepressiva van het type selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI)
 • Trombocytenaggregatieremmers (om bloedstolsels te voorkomen)
 • Bètablokkers (voor hoge bloeddruk en hartproblemen)
 • Tenofovir, deferasirox, pemetrexed

Contra-indicaties

Dexketoprofen mag niet worden gebruikt in de volgende gevallen:

 • Bij hartfalen
 • Bij allergie voor dexketoprofen of andere niet-steroïde ontstekingsremmers
 • Bij astma
 • In geval van leverfunctiestoornis
 • In geval van nierfunctiestoornis
 • Bij bloedstollingsstoornissen
 • Bij chronische inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa)

Leeftijdsbeperking

Veilig gebruik bij kinderen en adolescenten is niet bewezen.

Zwangerschap & lactatie

Het Farmacovigilantie- en Adviescentrum voor Embryonale Toxicologie van de Charité Universiteitsgeneeskunde (www.embryotox.de) beveelt het volgende aan

Zwangerschap

Dexketoprofen mag niet worden gebruikt in de laatste twee trimesters van de zwangerschap (2e en 3e trimester). De ervaring met dexketoprofen is zeer beperkt, hoewel hoog voor de groep NSAID's. In het eerste trimester van de zwangerschap (1e trimester) kon geen verband worden vastgesteld tussen het gebruik van dexketoprofen en een verhoogd risico op misvormingen bij de ongeboren baby. Er zijn echter maar een paar rapporten hierover, maar ook geen rapporten die een verhoogd risico op misvormingen aantonen.

De groep NSAID's kan een blokkade van de ductus arteriosus botalli veroorzaken bij het ongeboren kind in het 2e en 3e trimester. Dit is een vasculaire verbinding tussen het hart en de longen (tussen de aorta en de longslurf). De verstopping kan leiden tot nierfunctiestoornissen, hoge bloeddruk en darmontsteking (dunne en dikke darm) bij de pasgeborene. Hier zijn veel rapporten over, vooral vanaf de 28e week van de zwangerschap.

Alternatieven voor dexketoprofen zijn

 • Paracetamol, dat gedurende de hele zwangerschap kan worden gebruikt
 • Ibuprofen, dat zwangere vrouwen kunnen gebruiken in het 1e en 2e trimester van de zwangerschap

voor borstvoeding

Dexketoprofen mag niet worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding, omdat het kan leiden tot ernstige bijwerkingen bij de zuigeling, zoals hersenbloeding of nierfalen. Bij accidentele inname van dexketoprofen hoeft de borstvoeding niet te worden beperkt.

Moeders die borstvoeding geven kunnen de volgende werkzame stoffen als alternatief gebruiken:

Chemische en fysische eigenschappen

ATC-Code M01AE17, M02AA27
Moleculaire formule C16H14O3
Molaire massa (g·mol−1) 254,2806
Fysieke toestand solide
Smeltpunt (°C) 75
Kookpunt (°C) 431,32
PKS-waarde 3,88
CAS-nummer 22161-81-5
PUB-nummer 667550
Drugbank ID DB09214

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Thomas Hofko

Thomas Hofko
Schrijver

Thomas Hofko zit in het laatste derde van zijn bachelor in de farmacie en is auteur en docent over farmaceutische onderwerpen. Hij is vooral geïnteresseerd in klinische farmacie en fytofarmacie.

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer
Speler

Stefanie Lehenauer is sinds 2020 freelance schrijfster voor Medikamio en studeerde farmacie aan de Universiteit van Wenen. Ze werkt als apotheker in Wenen en haar passie is kruidengeneesmiddelen en hun werking.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.