Alprostadil Medcor 3 mg/g, Crème

Illustratie van Alprostadil Medcor 3 mg/g, Crème
Stof(fen) Alprostadil
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 08.03.2023
ATC-Code G04BE01
Farmacologische groep Urologische

Vergunninghouder

Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Alprostadil Simple Pharma 300 microgram, crème Alprostadil The Simple Pharma Company Limited Ground Floor
Vitaros 200 microgram, crème Alprostadil The Simple Pharma Company Limited Ground Floor
Muse 500, stift voor urethraal gebruik 500 µg Alprostadil Mylan Healthcare B.V. Krijgsman 20 1186 DM AMSTELVEEN
Alprostadil PPD 200 microgram crème Alprostadil Clinical Technology Centre (International)
Alprostadil PPD 300 microgram crème Alprostadil Clinical Technology Centre (International)

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Alprostadil Medcor wordt gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen (ED) bij mannen van 18 jaar of ouder. ED is het onvermogen om een erectie te krijgen of te behouden die voldoende is voor geslachtsgemeenschap. Er zijn verschillende oorzaken van ED, waaronder medicijnen

die u misschien voor andere aandoeningen gebruikt, slechte bloedcirculatie in de penis, zenuwbeschadiging, emotionele problemen, te veel roken of alcoholgebruik en hormonale problemen. Vaak is ED te wijten aan meer dan één oorzaak. Behandelingen voor ED zijn onder andere overschakelen op andere medicijnen, als u een medicijn gebruikt dat ED veroorzaakt, medicijnen op recept, medische apparaten die een erectie opwekken, chirurgische ingrepen om de bloedstroom naar de penis te corrigeren, penisimplantaten en psychologische begeleiding. Na het aanbrengen van Alprostadil Medcor is het begin van de erectie binnen 5 tot 30 minuten. U mag niet stoppen met het innemen van voorgeschreven medicijnen, tenzij uw arts u dat opdraagt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Alprostadil Medcor niet

 • als u onderliggende aandoeningen heeft, zoals daling van de bloeddruk bij het van een liggende/zittende naar een staande positie gaan, geschiedenis van een hartaanval, en syncope (duizeligheid).
 • als u allergisch bent voor alprostadil of voor een van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in rubriek 6).
 • als u een aandoening heeft die kan leiden tot een langdurige erectie of een aandoening zoals sikkelcelanemie of -trait, trombocythemie, polycythemie, multipel myeloom of leukemie
 • als u een abnormaal gevormde penis hebt
 • als u een ontsteking of infectie van de penis hebt
 • als u vatbaar bent voor veneuze trombose
 • als u een hyperviscositeitssyndroom hebt, wat een langdurige erectie tot gevolg kan hebben
 • als u om gezondheidsredenen, zoals hartproblemen of een recente beroerte, geen seks mag hebben.
 • als uw partner zwanger is, borstvoeding geeft of zwanger kan worden, tenzij u een condoombarrière gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen Praat met uw arts of apotheker voordat u Alprostadil Medcor gebruikt, als u een geschiedenis heeft van de volgende lokale effecten die bij het gebruik van Alprostadil Medcor zijn waargenomen:

 • Langdurige erecties die >4 uur duren (priapisme)
 • Symptomatische hypotensie (duizeligheid)
 • Lever- en/of nierinsufficiëntie, een verlaagde dosis als gevolg van een verstoord metabolisme kan nodig zijn
 • Flauwvallen

In de volgende situaties moet een condoom worden gebruikt:

 • Uw partner is zwanger of geeft borstvoeding
 • Uw partner is in staat kinderen te baren
 • Om seksueel overdraagbare ziekten te voorkomen
 • Tijdens orale seks en anale seks

Alleen latex condooms zijn onderzocht. Het is niet bekend of condooms van andere materialen beschadigd kunnen worden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Alprostadil Medcor nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het gebruik van Alprostadil Medcor met andere geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van Erectile Dysfunction zijn niet onderzocht. Als u andere geneesmiddelen voor ED gebruikt, combineer deze niet met Alprostadil Medcor, omdat er verschijnselen kunnen optreden, waaronder duizeligheid, flauwvallen en langdurige erecties. Alprostadil Medcor is niet getest op gebruik met penisimplantaten

of gladde spierverslappers zoals papaverine; geneesmiddelen die gebruikt worden om erecties op te wekken zoals alfa-blokkerende geneesmiddelen (bijv. intracavernosale fentolamine, thymoxamine). Er bestaat een risico op priapisme (pijnlijke langdurige abnormale erectie) bij gecombineerd gebruik.

Hoewel niet onderzocht, is het mogelijk dat Alprostadil Medcor minder effect heeft wanneer het wordt ingenomen in combinatie met medicijnen tegen hoge bloeddruk, decongestiva en eetlustremmers.

Als u medicijnen gebruikt om bloedstolsels te voorkomen, neem dan geen Alprostadil Medcor, want er kan een verhoogd risico zijn op bloedingen of bloed dat in de urine wordt aangetroffen.

Het is aan te bevelen te urineren voordat u h brengt u de hele inhoud van Alprostadil Med binnen 5 tot 30 minuten voordat u probeert g instructies te volgen:

1. Was uw handen voordat u Alprostadil Me uit het foliezakje door de verzegeling van te scheuren. Haal de dispenser (zie figuu later weg te gooien.

Plunjer

Cilinder

Punt

Dop

Figuur 1

2. Breng de inhoud van het AccuDose dispe uw handen te rollen (zie figuur 2). Deze s gehaald is (binnen de termijnen die verm

en de inhoud al op kamertemperatuur ge

Figuur 2

3. Draai de plunjer enkele malen om er zek Verwijder dan de dop van het uiteinde va

Figuur 3

4. Pak het topje van de penis met één hand van de penis wijder te maken. Terwijl u h Opmerking: als u niet besneden bent, tre voordat u de opening van de penis wijder

Knijp zachtjes om de opening wijder te maken Figuur 4

5. Houd de cilinder van de dispenser tussen (zie figuur 5), het uiteinde van de contain penis, zodat de crème langs de plasbuis dispenser te duwen. Duw langzaam, maa totdat alle crème in de opening aan de pu Opmerking: Hoewel het belangrijk is dat dat u de punt van de dispenser niet in de

Duw overtollige crème in de opening Figuur 6

 1. Denk eraan dat elke dosis Alprostadil Medcor slechts goed is voor één toediening.
  Plaats het dopje weer op het uiteinde van de dispenser en doe het in het geopende foliezakje, vouw het dicht en gooi het weg volgens de plaatselijke voorschriften.
 2. Alprostadil Medcor kan irriterend voor de ogen zijn. Was uw handen na het aanbrengen van Alprostadil Medcor.

Gebruik bij kinderen en adolescenten Alprostadil Medcor is niet geïndiceerd voor kinderen of mannen onder de 18 jaar.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Overdosering met Alprostadil Medcor waarbij behandeling nodig is, is niet gemeld. Overdosering

met Alprostadil Medcor kan leiden tot een daling van de bloeddruk, flauwvallen, duizeligheid, aanhoudende pijn in de penis, en mogelijk een langdurige erectie die langer dan 4 uur duurt.

Dit kan resulteren in een blijvende verslechtering of erectiele functie. Bel onmiddellijk uw arts als u last krijgt van een van deze effecten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u een langdurige erectie krijgt van meer dan 4 uur, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Uw arts kan uw dosis Alprostadil Medcor verminderen en uw behandeling staken.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij meer dan 1 op de 10 patiënten voorkomen):

U:

 • lichte tot matige plaatselijke pijn, branderigheid of pijn en roodheid van de penis,
 • huiduitslag,
 • jeuk aan de geslachtsdelen of genitaal ongemak,
 • vochtophoping in de penis,
 • ontsteking van de glans penis (balanitis)
 • tintelingen in de penis, kloppende gevoelloosheid, branderig gevoel

Uw partner:

Mild vaginaal branderig gevoel of jeuk, vaginitis

Dit effect kan te wijten zijn aan het geneesmiddel of aan de handeling van de vaginale penetratie. Het gebruik van een glijmiddel op waterbasis kan helpen om de vaginale penetratie gemakkelijker te maken.

Ongewone maar mogelijk ernstige bijwerkingen (kunnen tot 1 op de 100 patiënten treffen):

U:

 • licht gevoel in het hoofd/duizeligheid
 • langdurige erectie gedurende meer dan 4 uur
 • flauwvallen
 • lage bloeddruk of snelle pols
 • pijn op de plaats van aanbrengen of in de extremiteit
 • vernauwing van de urinebuis
 • verhoging van de gevoeligheid
 • jeuk aan de penis
 • genitale uitslag
 • pijn in het scrotum
 • volheid in genitaliën
 • gebrek aan gevoel in de penis
 • ontsteking van de urinewegen

Uw partner: jeuk bij de vulva en vagina

*Verhoogde seksuele/fysieke activiteit in combinatie met Alprostadil Medcor verhoogt het risico

op een hartaanval of beroerte bij patiënten met onderliggende ziekten/risicofactoren (zie rubriek 2).

Als een van de bijwerkingen ernstig wordt, of als u een bijwerking krijgt die niet in deze bijsluiter staat, vertel het dan aan uw arts of apotheker.

Duur van de bijwerkingen: De meeste effecten zijn van korte duur en verdwijnen binnen 1-2 uur.

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden,

Elke verpakking wordt geleverd in een besc De sachets zijn samengesteld uit aluminium zijn samengesteld uit polypropyleen en poly

Houder van de vergunning voor het in de Vergunninghouder/ompakker:

Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232

8239 DE Lelystad

Fabrikanten:

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica

Via M. Civitali 1

20148 Milaan

Italië

In het register ingeschreven onder: Alprostadil Medcor 3 mg/g, Crème RVG 129249//116002

Dit product wordt in Portugal op de markt ge

Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2 Andere informatiebronnen Meer informatie over dit geneesmiddel is be van Geneesmiddelen; www.geneesmiddelen

EFFECTEN NA TOEPASSING: Alprostadil Medcor heeft tussen de 5 en 30 geslachtsgemeenschap kunt hebben.

Na toediening kunt u zich bezighouden met van het ontwikkelen van een erectie. Een eff die voldoende is voor geslachtsgemeenscha De werkelijke duur zal echter van patiënt tot van het geneesmiddel. Het is mogelijk dat A met de erectie die u ervoer toen u jonger wa gevoel en pijn in de penis of de liesstreek er enige tijd aanhouden. Nadat uw erectie voor Deze effecten zijn normaal en kunnen een p

AANVULLENDE INFORMATIE EN PRAKT U en uw arts zullen de geschikte dosis Alpro gehandhaafd gedurende de tijd die nodig is kan het zijn dat uw dosis verhoogd moet wor of als de bijwerkingen niet goed verdragen w Bel uw arts als u vermoedt dat u een aanpas

Factoren die uw erectie kunnen versterke

 • Goed uitgerust zijn.
 • Seksueel voorspel met uw partner of zelf Alprostadil Medcor.
 • Bekkenoefeningen, zoals het aanspanne Dit zijn de spieren die u gebruikt om het p
 • Verschillende standjes die de bloedstroo

Factoren die uw erectie kunnen reducere

 • Angst, vermoeidheid, spanning en te vee
 • Urineren onmiddellijk na het aanbrengen

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 17.07.2023

Bron: Alprostadil Medcor 3 mg/g, Crème - Bijsluiter

Stof(fen) Alprostadil
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 08.03.2023
ATC-Code G04BE01
Farmacologische groep Urologische

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.