Muse 500, stift voor urethraal gebruik 500 µg

Illustratie van Muse 500, stift voor urethraal gebruik 500 µg
Stof(fen) Alprostadil
Toelating Nederland
Producent Mylan Healthcare B.V. Krijgsman 20 1186 DM AMSTELVEEN
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 09.02.1999
ATC-Code G04BE01
Farmacologische groep Urologische

Vergunninghouder

Mylan Healthcare B.V. Krijgsman 20 1186 DM AMSTELVEEN

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Alprostadil Simple Pharma 200 microgram, crème Alprostadil The Simple Pharma Company Limited Ground Floor
Vitaros, 300 microgram Crème Alprostadil The Simple Pharma Company Limited Ground Floor
Vitaros 200 microgram, crème Alprostadil The Simple Pharma Company Limited Ground Floor
Muse 125, stift voor urethraal gebruik 125 µg Alprostadil Mylan Healthcare B.V. Krijgsman 20 1186 DM AMSTELVEEN
Alprostadil Medcor 3 mg/g, Crème Alprostadil Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Muse bevat alprostadil in een inbrengbuis. Alprostadil is identiek aan een stof genaamd prostaglandine E1 (PGE1), die het lichaam zelf produceert. De inbrengbuis wordt gebruikt om alprostadil in uw penis te brengen. Het werkt doordat de bloedvaten wijder worden gemaakt en de bloedtoevoer toeneemt.

Muse wordt gebruikt:

 • Om u te helpen om een erectie te krijgen en in stand te houden, wanneer u onvoldoende PGE1 heeft.
 • Door uw arts om te onderzoeken of u lijdt aan impotentie.

Muse mag niet worden gebruikt door vrouwen en kinderen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • als uw penis een afwijkende vorm heeft, bijvoorbeeld krom of sterk gebogen.
 • als u een ziekte van uw penis heeft, zoals de ziekte van Peyronie.
 • als u een ontsteking van de penis of urinebuis (buis waardoor de urine uit de penis stroomt) heeft.
 • als u sikkelcelanemie (abnormale rode bloedcellen) heeft.
 • als u leukemie (kanker van bloedcellen) heeft.
 • als u multiple myeloma (tumor van het beenmerg) heeft.
 • als u trombocytemie (toename van bloedplaatjes) heeft.
 • als u polycytemie (toename van bloedcellen) heeft.
 • als u bevattelijk bent voor veneuze trombose (bloedpropjes in bloedvaten).
 • als u in het verleden langdurende erecties heeft gehad.
 • als aan u is verteld om om gezondheidsredenen, zoals hartproblemen of een recente beroerte, geen sex te hebben.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg met uw arts voordat u Muse gebruikt:

 • als u weet dat u een bloedingsziekte heeft. Onjuist gebruik van Muse kan bloedingen in de urinebuis veroorzaken.
 • als u een met het bloed overdraagbare ziekte heeft. Toediening van Muse kan leiden tot overdracht van de ziekte aan uw partner.
 • als u een hart-, long- of borstaandoening heeft (in deze gevallen moet u ook voorzichtig zijn als u seks heeft).
 • als u in het verleden een geestesziekte of verslaving heeft gehad.
 • als u een kleine beroerte heeft gehad (TIA).
 • als u een penisimplantatie heeft.
 • als u erecties heeft die 4 uur of langer aanhouden.

Muse geeft u en uw partner geen bescherming tegen seksueel overdraagbare ziekten zoals chlamydia, gonorrhoe, herpes simplex virus, HIV, genitale wratten of syfillis. Gebruik altijd een condoom ter bescherming tegen deze seksueel overdraagbare ziekten.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Vertel uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Antihypertensiva (geneesmiddelen om hoge bloeddruk te behandelen). Muse kan invloed hebben op de werking van uw geneesmiddel.
 • Anticoagulantia (geneesmiddelen om het bloed te verdunnen). U heeft een grotere kans op bloedingen in de urinebuis.
 • Sympaticomimetica (geneesmiddelen om hartproblemen en lage bloeddruk te behandelen). Muse kan minder goed werken.
 • Vasoactieve geneesmiddelen (deze veranderen de diameter van uw bloedvaten). Uw bloeddruk kan afnemen of toenemen.
 • Decongestiva (geneesmiddelen voor een kou, hooikoorts of problemen met uw bijholten). Muse kan dan minder goed werken.
 • Onderdrukkers van de eetlust (geneesmiddelen waardoor u zich minder hongerig voelt). Muse kan dan minder goed werken.
 • Viagra of andere geneesmiddelen voor een zwakke erectie. Deze kunnen het effect van Muse veranderen.

Gebruikt u naast Muse nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Muse mag niet worden gebruikt wanneer uw vrouwelijke partner zwanger is of kan zijn, tenzij u een condoom gebruikt.

Wanneer uw partner borstvoeding geeft, vraag uw arts of apotheker dan om advies voordat u Muse gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Door Muse kunt u zich duizelig of slap voelen. Rijd geen auto en gebruik geen machines en gereedschappen als u zich duizeling of slap voelt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel Muse gebruiken

Voor een erectie: De gebruikelijke startdosering is 500 microgram. Verhoog de dosis niet zelf wanneer dit geen goede erectie geeft. Overleg met uw arts en deze zal een hogere dosis proberen.

Gebruik niet meer dan 2 doses per dag (periode van 24 uur) of meer dan 7 doses in 1 week.

Om te testen op impotentie: Uw arts zal u één dosis van 500 microgram geven.

Gebruik van de inbrengbuis

Muse bestaat uit een inbrengbuis (Fig. 1) om alprostadil in de urinebuis te brengen. Uw arts zal u laten zien hoe u Muse moet gebruiken en zich ervan verzekeren dat u het zelf kunt gebruiken. Volg de onderstaande instructie nauwkeurig:

Stap a:

 • Was uw handen en droog ze af met een schone handdoek.
 • Plas en schud de penis enkele keren zachtjes heen en weer om de achtergebleven urine te verwijderen. Een vochtige urinebuis maakt de toediening van Muse gemakkelijker.

Stap b:

 • Open het foliezakje door de inkeping in de hoek door te scheuren (Fig. 2).
 • Laat Muse uit het zakje op uw hand glijden.
 • Grijp de inbrengbuis niet vast.
 • Bewaar het zakje om de gebruikte inbrengbuis van Muse later weg te gooien.

Stap c:

 • Verwijder de beschermhuls van het einde van de inbrengbuis door de inbrengbuis met duim en wijsvinger vast te houden en te draaien (Fig. 3).
 • Trek de inbrengbuis uit de beschermhuls.
 • Let er op dat u de inbrengbuis niet aanraakt.
 • Bewaar de beschermhuls voor het weggooien van de lege inbrengbuis van Muse.

Stap d:

 • De medicatie bevindt zich aan het uiteinde van de inbrengbuis, controleer dit (Fig. 4).
 • Houd de applicator op de voor u prettigste manier vast (Fig. 5).

Stap e:

 • Kijk goed naar de tekening van een penis (Fig. 6a).
 • Neem even de tijd, zittend of staand, net wat u prettig vindt, om rustig en langzaam de penis in rechtopstaande positie te brengen en in volle lengte gestrekt te houden.
 • Doe dit terwijl u de 'eikel' van boven naar beneden zachtjes masseert (fig 6b). Dit is nodig om een rechte urinebuis te krijgen.

Stap f:

Breng de inbrengbuis van Muse langzaam tot aan de manchet in de urinebuis. (Fig. 6c).

 • Als u enig ongemak of een 'irriterend' gevoel ondervindt, trekt u de applicator iets terug en brengt hem dan voorzichtig weer verder in.

Stap g:

 • Druk de knop op de inbrengbuis langzaam en helemaal naar beneden (Fig. 7) totdat het niet verder kan.
 • Hierdoor weet u zeker dat alle medicatie is ingebracht.
 • Houd de inbrengbuis gedurende 5 seconden in deze positie.

Stap h:

 • Vervolgens beweegt u de inbrengbuis zeer voorzichtig heen en weer om los te komen van de medicatie (Fig. 8).
 • Wees voorzichtig om geen krassen te maken op de binnenwand van de urinebuis, omdat deze daardoor kan gaan bloeden.

Stap i:

Verwijder de inbrengbuis , terwijl u de penis nog steeds rechtop houdt.

Stap j:

 • Bekijk nu de punt van de inbrengbuis of er geen medicatie meer in zit.
 • Raak de buitenkant van de buis niet aan.
 • Als u ziet dat er nog medicatie in het einde van de inbrengbuis zit, breng de inbrengbuis dan opnieuw in de urinebuis.
 • Herhaal stappen g, h en i.

Stap k:

 • Houd uw de penis, rechtop en volledig uitgestrekt.
 • Rol de penis stevig tussen uw beide handen gedurende minstens 10 seconden (Fig. 9). Dit helpt om er voor te zorgen dat uw geneesmiddel goed verdeeld is over de wand van de urinebuis.
 • Als u een brandend gevoel voelt, kan het helpen om door te gaan met rollen totdat het brandende gevoel stopt.

Stap l:

 • Denk er aan om iedere Muse inbrengbuis maar één keer te gebruiken
 • Plaats de beschermhuls na gebruik op de inbrengbuis.
 • Doe de inbrengbuis in het open foliezakje en vouw het dicht.
 • Vraag aan uw apotheker hoe dit moet worden weggegooid.

Stap m:

 • Na de toediening van Muse is het van belang dat u gedurende 10 minuten zit, staat of loopt terwijl de erectie tot stand komt. Hierdoor krijgt u een betere erectie.
 • Uw erectie houdt 30 tot 60 minuten aan.
 • U kunt een rode en warme penis krijgen die gevoelig is bij aanraking (dit is normaal)

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Raadpleeg uw arts voor advies. U kunt een lage bloeddruk, aanhoudende pijn in uw penis, en, zeer zelden, een erectie dan langer dan 4 uur aanhoudt krijgen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Ze zijn gewoonlijk licht en verdwijnen na korte tijd.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts bij de volgende symptomen:

 • Wanneer u een langdurende erectie van meer dan 4 uur krijgt
 • Wanneer uw penis littekens krijgt, gebogen of geknikt wordt
 • Wanneer uw ballen of scrotum rood, gezwollen of pijnlijk worden, of er zich bobbels vormen die spermatocele worden genoemd, dit zijn holtes gevuld met spermacellen

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • Brandend gevoel van de urinebuis
 • Pijnlijke penis.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Spierspasmen
 • Lage bloeddruk
 • Kleine bloeding van de urinebuis
 • Pijn in de ballen (testis)
 • Blauwe plekken op de penis
 • Ziekte van Peyronie (aandoening die pijn doet en waarbij de penis een abnormale kromming krijgt, korter of smaller wordt).

Soms voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

 • Flauwvallen, of uzelf slap voelen
 • Verstoorde of versterkte tastzin
 • Zwelling van aders in de benen
 • Pijn in de benen
 • Verkoudheid
 • Pijn van het peri-anale gebied (tussen de penis en rectum)
 • Versnelde hartslag
 • Wijdere bloedvaten en daling van de bloeddruk, hierdoor kunt u zich licht in het hoofd voelen
 • Problemen met uw bloedvaten, zoals bloedingen uit aders
 • Misselijkheid
 • Huiduitslag, de huid kan jeuken of rood zijn
 • Meer zweten
 • Vaker of meer dan normaal moeten plassen
 • Pijn of moeilijkheden bij het plassen
 • Bloed in uw urine
 • Toegenomen spiegels creatinine in uw bloed
 • Priapisme (verlengde erectie)
 • Uw ballen of scrotum kunnen rood, gezwollen of pijnlijk worden, of er kunnen zich bobbels vormen die spermatocele worden genoemd, dit zijn holtes gevuld met spermacellen. De penis kan verdoofd voelen.
 • Onprettige of pijnlijke erecties, of helemaal geen erectie
 • Verandering van de zaadlozing
 • Gezwollen of strakke voorhuid en/of top van uw penis

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 1000 patiënten):

 • Urinebuisinfectie
 • Aandoeningen van de penis, waardoor uw penis littekens krijgt, of gebogen of geknikt wordt, vooral na langdurig gebruik van Muse.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

Rode of witte jeukende plekken (urticaria).

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Bewaar de ongeopende verpakking in een koelkast (2 - 8ºC). Muse mag maximaal 14 dagen voorafgaande aan het gebruik, buiten de koelkast, bij kamertemperatuur beneden 30°C worden bewaard.
 • Gebruik Muse niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is alprostadil. Iedere Muse stift voor urethraal gebruik bevat 125 microgram, 250 microgram, 500 microgram of 1000 microgram alprostadil.
 • De andere stof (hulpstof) in dit middel is polyethyleenglycol 1450 (PEG 1450).

Hoe ziet Muse er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

MUSE is een inbrengbuis voor eenmalig gebruik om alprostadil direct in uw urinebuis (buis waardoor de urine uit de penis stroomt) toe te dienen. De inbrengbuis bestaat uit een verschillende onderdelen. Iedere inbrengbuis is verpakt in beschermende folie.

MUSE wordt verkocht in verpakkingen met 1, 2, 3, 6 of 10 foliezakjes.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Meda Pharma BV Krijgsman 20

1186 DM Amstelveen

Fabrikanten

Meda Pharma GmbH & Co KG, Benzstrasse 1, D-61352 Bad Homburg, Duitsland

Viatris Santé, 1 rue de Turin, 69007 Lyon, France

Muse is ingeschreven in het register onder RVG 23473 (Muse 125), onder RVG 23474 (Muse 250), onder RVG 23475 (Muse 500) en onder RVG 23476 (Muse 1000).

Advertentie

Stof(fen) Alprostadil
Toelating Nederland
Producent Mylan Healthcare B.V. Krijgsman 20 1186 DM AMSTELVEEN
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 09.02.1999
ATC-Code G04BE01
Farmacologische groep Urologische

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.