Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg, bruistablet

ATC-Code
B01AC08
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Meda
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Blut und blutbildende organe
Therapeutische groep Antithrombotische mittel
Farmacologische groep Antithrombotische mittel
Chemische groep Thrombozytenaggregationshemmer, exkl. heparin
Stof Carbasalat calcium

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Meda

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit geneesmiddel voorkomt de vorming van bloedstolsels (“klontjes”) die bloedvaten kunnen afsluiten.

Uw arts kan u Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg voorschrijven wanneer u:

 • getroffen bent door een hartaanval (myocardinfarct) om te voorkomen dat u nog een hartaanval krijgt;
 • instabiele angina pectoris (pijn op de borst) heeft;
 • stabiele angina pectoris heeft;
 • een bypass-operatie van het hart heeft ondergaan;
 • getroffen bent door een herseninfarct (weefselsterfte), een beroerte (CVA) of een TIA (mini- beroerte: tijdelijk zuurstof tekort in de hersenen), maar hersenbloedingen zijn uitgesloten.

Dit zijn allemaal aandoeningen waarbij de vorming van bloedstolsels voorkomen moet worden. Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg is een preventief werkend geneesmiddel. Dit betekent dat patiënten met deze aandoeningen een kleinere kans hebben op een tweede bloedstolsel dat hun bloedvaten afsluit, wanneer zij dit geneesmiddel volgens voorschrift gebruiken.

Gedetailleerde omschrijving van het ziektebeeld waarbij Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg wordt gebruikt

In het bloed bevinden zich kleine cellen die bloedplaatjes worden genoemd. Bloedplaatjes spelen een belangrijke rol bij de bloedstolling. Zij klonteren samen wanneer er een wondje is en stoppen het bloeden door een propje rond de wond te vormen (bloedstelping).

Bij een aantal aandoeningen klonteren bloedplaatjes sneller dan normaal samen, ook wanneer er geen wondje aanwezig is, bijvoorbeeld bij aandoeningen van de bloedvaten. Een bloedvat kan daardoor afgesloten worden. Ook kunnen er stukjes van zo’n klontje losschieten. Dit wordt dan meegenomen met de bloedstroom waardoor een bloedvat verderop afgesloten kan raken. Indien dit bijvoorbeeld in de bloedvaten van de hersenen optreedt, kan dit leiden tot weefselsterfte (herseninfarct) of een beroerte. Het vormen van deze klontjes is ongewenst en moet worden voorkomen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • wanneer u een zweer van de maag, de twaalfvingerige darm (het eerste deel van de dunne darm) of slokdarm heeft;
 • wanneer u maag- of darmbloedingen heeft;
 • wanneer u maagproblemen heeft of bij eerder gebruik maagpijn kreeg;
 • wanneer u een hersenbloeding heeft gehad;
 • wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor salicylzuurverbindingen of soortgelijke pijnstillers (b.v. Aspirine) of voor één van de andere bestanddelen van Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg (b.v. sommige astmapatiënten kunnen een aanval krijgen of flauwvallen);
 • wanneer u ernstige lever- of nierproblemen heeft;
 • wanneer u neiging tot bloeden of bloedstollingsstoornissen heeft;
 • wanneer u meer dan 15 mg methotrexaat (geneesmiddel voor kanker of reumatoïde artritis) per week gebruikt;
 • wanneer u per dag meer dan 1 tablet Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg gebruikt en langer dan 6 maanden zwanger bent.
 • wanneer u wordt behandeld met geneesmiddelen die de bloedstolling remmen (stollingsremmende middelen). Uw bloedingstijd moet dan regelmatig worden gecontroleerd. U dient alert te zijn op signalen van bloedingen in het bijzonder in de buik (maag-/darmbloedingen);
 • wanneer u last heeft van hooikoorts (allergische rhinitis) met verschijnselen als een verstopte neus, niezen, galbulten (urticaria), waterige afscheiding en jeukende tranende ogen;
 • wanneer u last heeft van astma met verschijnselen van aanvalsgewijs optredende kortdurende benauwdheid (piepende ademhaling die wordt veroorzaakt door kramp van spieren van de luchtwegen), vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm;
 • wanneer u in het verleden een zweer van de maag, de twaalfvingerige darm (het eerste deel van de dunne darm) of slokdarm heeft gehad;
 • wanneer u zeer zware bloedingen heeft tijdens uw menstruatie;
 • wanneer u een operatie ondergaat of wanneer er een tand wordt getrokken, omdat het bloeden dan langer kan duren. Uw arts kan aangeven of en hoelang voor de operatie u geen Ascal Brisper Cardio- Neuro 100 mg moet innemen;
 • wanneer u een verminderde nier- of leverfunctie heeft. Als uw leverfunctie licht tot matig is verminderd kan uw arts het nodig vinden om regelmatig leverfunctietesten uit te voeren;
 • wanneer u een hoge bloeddruk heeft;
 • wanneer u geneesmiddelen voor de behandeling van jicht gebruikt die de uitscheiding van urinezuur bevorderen (uricosurica)

Overleg met uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Kinderen en adolescenten

Niet in te nemen door kinderen en adolescenten jonger dan 16 jaar, tenzij er speciale redenen voor zijn.

Gebruikt u naast Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen welke u recent heeft gebruikt of gaat gebruiken in de nabije toekomst.

Uw behandeling met dit geneesmiddel kan minder goed zijn als het samen wordt gebruikt met geneesmiddelen tegen de volgende aandoeningen:

 • bloedstolling (b.v. coumarine derivaten, heparine)
 • hoge bloeddruk (b.v. diureticum)
 • pijn en ontsteking (b.v. steroïden of anti-ontstekingsmiddelen)
 • jicht (benzbromazon, probenecide en sulphinpyrazon)
 • kanker of reumatoïde arthritis (methotrexate) (zie hierboven “Neem Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg niet in”)
 • te veel maagzuur en zuurbranden (antacida = zuurremmers)

Voordat u met dit geneesmiddel begint, informeer uw arts over de middelen die u gebruikt. Als u dit geneesmiddel regelmatig gebruikt, raadpleeg altijd een arts voordat u dit gelijktijdig met andere middelen gebruikt (ook voor geneesmiddelen die u niet via een recept hebt gekregen).

Wanneer u Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg met alcohol gebruikt, heeft u een grotere kans op maagklachten. Ook kan een eventuele bloeding langer duren.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Als u probeert zwanger te worden of tijdens de eerste 6 maanden van uw zwangerschap, zal uw arts u alleen Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg voorschrijven wanneer dit strikt noodzakelijk is en dan in de laagst mogelijke dosering.

Tijdens de laatste 3 maanden van uw zwangerschap mag u Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg alleen gebruiken als dit strikt noodzakelijk is en dan niet meer dan 1 tablet per dag.

Borstvoeding

Slechts een kleine hoeveelheid van de werkzame stof gaat over in de moedermelk. Indien niet meer dan 1 bruistablet per dag wordt gebruikt, hoeft de borstvoeding niet te worden gestaakt. Bij langdurig gebruik, moet het geven van borstvoeding worden gestaakt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten. Als u last heeft van duizeligheid, bestuur dan geen voertuigen en bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg

Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg bevat onder andere 150 mg lactose (melksuiker) per bruistablet.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Voor de preventie van een hartaanval:

In acute gevallen dient gestart te worden met een dosering van 2 bruistabletten per dag op dag 1, gevolgd door 1 tot 2 bruistabletten per dag. In acute gevallen moet de eerste dosis zo spoedig mogelijk na het stellen van de diagnose ingenomen worden.

Voor de preventie van stabiele en instabiele angina pectoris (beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst): In acute gevallen dient gestart te worden met een dosering van 2 bruistabletten per dag op dag 1, gevolgd door 1 tot 2 bruistabletten per dag. In acute gevallen moet de eerste dosis zo spoedig mogelijk na het stellen van de diagnose ingenomen worden.

Voor de preventie na een herseninfarct (weefselsterfte)/beroerte (cerebrovasculair accident (CVA) / TIA ), mits hersenbloedingen zijn uitgesloten:

In acute gevallen dient gestart te worden met een dosering van 2 bruistabletten per dag op dag 1, gevolgd door 1 bruistablet per dag. In acute gevallen moet de eerste dosis zo spoedig mogelijk na het stellen van de diagnose ingenomen worden.

Voor de preventie van een doorbloedingsstoornis na een bypass-operatie van het hart:

In acute gevallen dient gestart te worden met een dosering van 2 bruistabletten per dag op dag 1, gevolgd door 1 tot 2 buistabletten per dag. In acute gevallen moet de eerste dosis zo spoedig mogelijk na de bypass-operatie genomen worden.

Kinderen en adolescenten

Niet in te nemen door kinderen en adolescenten jonger dan 16 jaar, tenzij er speciale redenen voor zijn.

Hoe en wanneer Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg innemen

Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg moet na oplossen in water worden ingenomen. De tabletten zijn bruistabletten. Dit betekent dat er gasbelletjes vrijkomen als ze oplossen.

Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg is volledig oplosbaar in water. De kans op maagbijwerkingen wordt daardoor verminderd, wat vooral belangrijk is wanneer het langdurig gebruikt moet worden.

Los de bruistablet op in een glas water tot de oplossing bijna helder is; drink dan het glas helemaal leeg.

Inname van uw tablet(ten) elke dag op hetzelfde tijdstip geeft het beste effect. Het helpt u bovendien te herinneren wanneer u de tabletten moet innemen.

 1. Knijp met duim en wijsvinger vlak onder de dop in het potje, zodat de dop omhoog komt.
 2. Wip nu met de duim het dopje eraf en neem het benodigde aantal tabletten eruit.
 3. Sluit na gebruik het potje goed af: duw op de dop tot u een klik hoort.
KLIK
(figuur 1) (figuur 2) (figuur 3)

Wanneer u meer van Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Verschijnselen bij een matige vergiftiging: duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid, misselijkheid, braken en maagpijn. Er zou geprobeerd kunnen worden de patiënt te laten braken, lukt dit niet dan moet de maag leeggepompt worden door een medisch specialist.

Verschijnselen bij een ernstige vergiftiging: koorts, heftig zweten leidend tot uitdroging, onrust, verkramping, hallucinaties, coma en ademstilstand.

Als u dezelfde dag nog merkt dat u een dosis vergeten bent, neem dan de bruistablet(ten) alsnog in. Komt u er de volgende dag pas achter, ga dan door met de normaal voor die dag voorgeschreven dosering. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen. Als u stopt met Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg zult u geen effecten bemerken. Wel wordt de bloedstolling niet meer geremd, dit betekent dat er een kans is op een (tweede) blokkade van een bloedvat.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Definitie van de frequenties van bijwerkingen:

Zeer vaak: treedt op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

Vaak: treedt op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers

Soms: treedt op bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers

Zelden: treedt op bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

Zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Maagdarmstelselaandoeningen:

 • Zeer vaak: maagklachten zoals zuurbranden en misselijkheid
 • Vaak: overgeven; maagontsteking; diarree, licht tot matig bloedverlies in het maagdarmkanaal ; bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit bloedverlies leiden tot bloedarmoede.
 • Soms: maagbloeding; maagzweer
 • Zeer zelden: gaatje in wand van maagdarmkanaal (maagdarmperforatie)

Zenuwstelselaandoeningen:

 • Zelden: duizeligheid; hoofdpijn; oorsuizen. Dit zijn meestal de eerste aanwijzingen voor overdosering (zie Hoofdstuk 3 ” Heeft u te veel van dit middel ingenomen?”)

Bloedvataandoeningen:

 • Vaak:

verlenging van de bloedingstijd. Dit effect kan nog enkele dagen aanhouden na het stoppen met Ascal Brisper en kan de kans op bloedingen in geval van een operatie of het trekken van tanden of kiezen verhogen. Tevens kan het leiden tot heftigere menstruele bloedingen.

 • Soms: bloeding in de schedel (intracraniale bloeding); bloed in urine
 • Zelden: bloedneus; bloedend tandvlees; bloedbraken en bloedverlies bij de ontlasting (hemorrhagisch syndroom)

Immuunsysteemaandoeningen:

 • Soms: galbulten (urticaria); huiduitslag; plotselinge zwelling van de huid en slijmvliezen bijv. keel of tong (angio-oedeem); ontsteking van de neusholten gekenmerkt door een verstopte neus, niezen, waterige afscheiding, jeukende en tranende ogen (rhinitis); benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme)
 • Zeer zelden: shock, gekenmerkt door sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn (anafylactische shock); versterking van de allergische symptomen van voedselallergie.

Huid- en onderhuidaandoeningen:

 • Zeer zelden: ernstige huidreactie

Voedings- en stofwisselingsstoornissen:

 • Zeer zelden: te laag glucose gehalte in het bloed, gepaard gaande met o.a. hongergevoel, zweten, duizeligheid en hartkloppingen (hypoglykemie). .Mogelijke vermindering van de urinezuur-uitscheiding waardoor kans op jicht ontstaat.

Lever- en galaandoeningen / Nier- en urinewegaandoeningen

 • Zeer zelden: leverbeschadiging en acuut nierfalen, in het bijzonder bij nierpatiënten, hartstoornis, nieraandoening (syndroom van Epstein), gelijktijdig gebruik met geneesmiddelen die de uitscheiding van urinezuur via de urine bevorderen.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Houdbaarheid na eerste opening van potje à 30 bruistabletten is 1 maand

Houdbaarheid na eerste opening van potje à 90 bruistabletten is 3 maanden

Houdbaarheid na eerste opening van potje à 100 bruistabletten is 100 dagen

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Het potje zorgvuldig gesloten houden. U hoort een klik wanneer het potje goed dicht is. Alleen dan beschermt het droogmiddel in de dop de bruistabletten tegen vocht.

Bewaren beneden 30ºC.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is carbasalaatcalcium, een complex van calciumacetylsalicylzuur en ureum.
 • Iedere tablet bevat 100 mg carbasalaatcalcium, overeenkomend met 78 mg acetylsalicylzuur.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactose monohydraat, adipinezuur (E 355), natriumwaterstofcarbonaat (E 500a), magnesiumstearaat (E 470b), crospovidon (E 1202) en povidon K90 (E 1201).

Ascal Brisper is verpakt in een plastic container met daarin 30, 90 of 100 bruistabletten. De bruistabletten zijn witte tot roomkleurige, ronde, platte tabletten met schuine rand.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Meda Pharma BV Krijgsman 20

1186 DM Amstelveen

Fabrikant

Vemedia Manufacturing B.V.

Verrijn Stuartweg 60

1112 AX Diemen

In het register ingeschreven onder RVG 28256.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland Carbasalat Calcium VIATRIS 100 mg Brausetabletten
Ierland Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg Effervescent Tablets
Nederland Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg
Oostenrijk Vascal 100 mg-lösliche Tabletten
Portugal Ascal 100

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.