Topiramaat ratiopharm 200 mg, filmomhulde tabletten

Topiramaat ratiopharm 200 mg, filmomhulde tabletten
Werkzame stof(fen)Topiramaat
Toelatingslandnl
Vergunninghouderratiopharm
ATC-codeN03AX11
Farmacologische groepenAnti-epileptica

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Topiramaat ratiopharm behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘anti-epileptica’ worden genoemd. Het wordt gebruikt:

 • zonder andere geneesmiddelen om aanvallen te voorkomen bij volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar
 • met andere geneesmiddelen om aanvallen te voorkomen bij volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar
 • om migraine bij volwassenen te voorkomen

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

TOPIRAMAAT RATIOPHARM 15 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 25 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 50 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 100 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 200 MG

filmomhulde tabletten

Gebruik Topiramaat ratiopharm niet

 • wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor topiramaat of voor één van de andere bestanddelen in Topiramaat ratiopharm Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • ter voorkoming van migraine-aanvallen als u zwanger bent of als u vrouw in de vruchtbare leeftijd bent en u geen anticonceptie gebruikt (zie Zwangerschap).

Als u niet zeker weet of het bovenstaande op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Topiramaat ratiopharm inneemt.

Wees extra voorzichtig met Topiramaat ratiopharm

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u Topiramaat ratiopharm inneemt als u:

 • nierproblemen heeft, in het bijzonder bij nierstenen of als u nierdialyse ondergaat
 • ooit een bepaalde afwijking heeft gehad in uw bloed en lichaamsvloeistof (metabole acidose)
 • leverproblemen heeft
 • oogproblemen heeft, in het bijzonder ‘groene staar’(glaucoom)
 • een groeiprobleem heeft
 • een dieet gebruikt met veel vet (ketogeen dieet).

Als u niet zeker weet of het bovenstaande op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Topiramaat ratiopharm inneemt.

Het is belangrijk dat u niet stopt met het gebruik van dit geneesmiddel zonder daarover eerst contact op te nemen met uw arts.

Neem ook contact op met uw arts voordat u andere geneesmiddelen neemt die topiramaat bevatten, die u als alternatief voor Topiramaat ratiopharm heeft gekregen.

Het is mogelijk dat u gewicht verliest door het gebruik van Topiramaat ratiopharm. Uw gewicht moet dus regelmatig worden gecontroleerd als u dit geneesmiddel gebruikt. Raadpleeg uw arts als u te veel gewicht verliest of als een kind dat dit geneesmiddel gebruikt te weinig aankomt.

Een klein aantal mensen dat werd behandeld met anti-epileptica zoals Topiramaat ratiopharm heeft gedachten gekregen zichzelf te verwonden of te doden. Als u op enig moment zulke gedachten heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel het uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, vitamines en kruidenmiddelen. Topiramaat ratiopharm en bepaalde andere geneesmiddelen kunnen elkaar beïnvloeden. Soms zal de dosis van sommige van uw andere geneesmiddelen of van Topiramaat moeten worden aangepast.

TOPIRAMAAT RATIOPHARM 15 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 25 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 50 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 100 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 200 MG

filmomhulde tabletten

Vertel het uw arts of apotheker in het bijzonder als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • andere geneesmiddelen die uw denkvermogen, concentratie of spiercoördinatie hinderen of verminderen (bijvoorbeeld geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken zoals spierverslappers en slaap- of kalmeringsmiddelen).
 • anticonceptiepillen (‘de pil’). Topiramaat ratiopharm kan uw anticonceptiepillen minder werkzaam maken.

Vertel het uw arts als uw maandelijkse bloedingspatroon verandert terwijl u ‘de pil’ en Topiramaat ratiopharm gebruikt.

Schrijf alle geneesmiddelen die u gebruikt op een lijst. Laat deze lijst aan uw arts en apotheker zien voordat u met een nieuw geneesmiddel begint.

Andere geneesmiddelen die u met uw arts of apotheker dient te bespreken zijn onder andere: andere geneesmiddelen tegen epilepsie, risperidon, lithium, hydrochloorthiazide, metformine, pioglitazon, glyburide, amitriptyline, propranolol, diltiazem, venlafaxine, flunarizine.

Als u niet zeker weet of het bovenstaande op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Topiramaat inneemt.

Inname van Topiramaat ratiopharm met voedsel en drank

U kunt Topiramaat ratiopharm met of zonder voedsel innemen. Drink overdag veel om te voorkomen dat zich tijdens het gebruik van Topiramaat ratiopharm nierstenen vormen. Vermijd het gebruik van alcohol als u Topiramaat ratiopharm gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Raadpleeg uw arts voordat u Topiramaat ratiopharm inneemt als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft.

Uw arts zal besluiten of u Topiramaat ratiopharm kunt gebruiken. Net als bij andere geneesmiddelen tegen epilepsie is er een risico schade toe te brengen aan het ongeboren kind als Topiramaat ratiopharm tijdens de zwangerschap wordt gebruikt. Zorg ervoor dat u goed weet wat de risico’s en voordelen zijn van het gebruik van Topiramaat ratiopharm voor epilepsie tijdens de zwangerschap.

Neem geen Topiramaat ratiopharm voor het voorkomen van migraine als u zwanger bent of als u zwanger kunt worden en geen doeltreffende anticonceptie gebruikt.

Moeders die borstvoeding geven terwijl ze Topiramaat ratiopharm gebruiken, moeten de arts zo snel mogelijk raadplegen als ze bij de baby iets ongewoons opmerken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

TOPIRAMAAT RATIOPHARM 15 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 25 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 50 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 100 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 200 MG

filmomhulde tabletten

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Duizeligheid, vermoeidheid en problemen met zien kunnen optreden tijdens behandeling met Topiramaat ratiopharm. Neem niet deel aan het verkeer, gebruik geen gereedschap en bedien geen machines zonder eerst uw arts te raadplegen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Topiramaat ratiopharm

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT TOPIRAMAAT RATIOPHARM GEBRUIKT

Volg bij inname van Topiramaat ratiopharm nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

 • Neem Topiramaat ratiopharm precies zoals het werd voorgeschreven. Uw arts zal u doorgaans laten beginnen met een lage dosis Topiramaat ratiopharm en de dosis langzaam verhogen totdat de beste dosis voor u is gevonden.
 • Topiramaat ratiopharm tabletten moeten in hun geheel worden doorgeslikt. Kauw niet op de tabletten want dit kan een bittere nasmaak geven.
 • Topiramaat ratiopharm kan voor, tijdens of na een maaltijd worden ingenomen. Drink de hele dag veel tijdens het gebruik van Topiramaat ratiopharm om nierstenen te voorkomen.

Wat u moet doen wanneer u meer van Topiramaat ratiopharm heeft ingenomen dan u zou mogen.

Symptomen die kunnen voorkomen bij een overdosering zijn:

Convulsies, slaperigheid, spraakstoornissen, dubbel zicht, verminderd denkvermogen, abnormale coördinatie, minder bewustzijn, lage bloeddruk, buikpijn, agitatie, duizeligheid en depressie.

 • Raadpleeg onmiddellijk een arts. Neem de verpakking van het geneesmiddel met u mee.
 • U kan zich slaperig of moe voelen, bepaalde abnormale bewegingen van het lichaam hebben, moeite

hebben met staan of lopen, zich duizelig voelen vanwege een lage bloeddruk of abnormale hartslag of toevallen.

Een overdosering kan ook voorkomen als u andere geneesmiddelen tegelijkertijd met Topiramaat ratiopharm inneemt.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Topiramaat ratiopharm in te nemen

Als u een dosis vergeet in te nemen, neem hem dan zodra u eraan denkt. Maar als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over en ga door op de gewone wijze. Als u twee of meer innames vergeet, neem dan contact op met uw arts.

Neem geen dubbele dosis (twee dosissen op hetzelfde moment) om de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met gebruik van Topiramaat ratiopharm

TOPIRAMAAT RATIOPHARM 15 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 25 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 50 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 100 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 200 MG

filmomhulde tabletten

Stop niet met het gebruik van dit geneesmiddel, tenzij uw arts u heeft gezegd dit te doen. Uw symptomen kunnen dan terugkeren. Als uw arts besluit met deze medicatie te stoppen, kan uw dosis geleidelijk over een aantal dagen worden verlaagd.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van Topiramaat ratiopharm, dan kunt u die stellen aan uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Topiramaat ratiopharm bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De frequenties zijn gedefinieerd als:

zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);

vaak (bij meer dan 1 op de 100 patiënten, maar minder dan 1 op de 10 patiënten); soms (bij meer dan 1 op de 1000 patiënten, maar minder dan 1 op de 100 patiënten);

zelden (bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten, maar minder dan 1 op de 1000 patiënten). zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Kinderen

Bijwerkingen die bij kinderen vaker werden gemeld (≥ 2x zo vaak) dan bij volwassenen in dubbelblinde gecontroleerde studies zijn:

 • verminderde eetlust
 • versterkte eetlust
 • verhoogde zuurwaarden in het bloed
 • verlaagde kaliumwaarden in het bloed
 • afwijkend gedrag
 • agressie
 • apathie
 • moeite met slapen
 • suïcidale gedachten
 • aandachtsstoornis
 • lethargie
 • verstoorde slaap
 • slaap van slechte kwaliteit
 • versterkte traanvorming
 • vertraagde hartslag
 • zich abnormaal voelen

TOPIRAMAAT RATIOPHARM 15 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 25 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 50 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 100 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 200 MG

filmomhulde tabletten

 • en een gestoorde gang.

Bijwerkingen die werden gemeld bij kinderen maar niet bij volwassenen in dubbelblinde gecontroleerde studies zijn:

 • verhoogde hoeveelheid van speciale bloedcellen (eosinofilie)
 • verhoogde psychische en mentale activiteit
 • duizeligheid (vertigo)
 • braken
 • verhoogde lichaamstemperatuur
 • koorts
 • moeite met leren.

Volwassenen

Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen zijn:

 • Gewichtsverlies
 • Tintelingen in armen en benen
 • Sufheid of slaperigheid
 • Duizeligheid
 • Diarree
 • Misselijkheid
 • Verstopte neus, loopneus en zere keel
 • Vermoeidheid
 • Depressie

Bijwerkingen die vaak voorkomen zijn:

 • Veranderingen in stemming of gedrag, waaronder woede, nerveusheid en somberheid
 • Gewichtstoename
 • Verminderde eetlust of gebrek aan eetlust
 • Verlaagd aantal rode bloedcellen
 • Veranderingen in denken en alertheid, waaronder verwarring, problemen met concentratie, geheugen of langzaam nadenken
 • Slepende spraak
 • Onhandigheid of problemen met lopen
 • Ongewild schudden van armen, handen of benen
 • Verminderde tast- of gevoelszin
 • Ongewilde beweging van de ogen
 • Verstoorde smaak
 • Visuele stoornis, wazig zien, dubbel zien
 • Rinkelend geluid in de oren
 • Oorpijn

TOPIRAMAAT RATIOPHARM 15 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 25 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 50 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 100 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 200 MG

filmomhulde tabletten

 • Kortademigheid
 • Neusbloedingen
 • Braken
 • Verstopping
 • Maagpijn
 • Gestoorde spijsvertering
 • Droge mond
 • Tintelingen of ongevoeligheid van de mond
 • Nierstenen
 • Vaak moeten plassen
 • Pijn bij het plassen
 • Haaruitval
 • Huiduitslag en/of jeukende huid
 • Gewrichtspijn
 • Spierspasmen, spiertrekkingen of spierzwakte
 • Pijn op de borst
 • Koorts
 • Krachtverlies
 • Algeheel gevoel van onwel zijn
 • Allergische reactie

Bijwerkingen die soms voorkomen zijn:

 • Kristallen in de urine
 • Abnormale bloedwaarden, waaronder minder witte bloedcellen of bloedplaatjes, of te veel van een bepaald type witte bloedcellen (eosinofielen)
 • Onregelmatige hartslag of lage hartslag
 • Gezwollen klieren in hals, oksel of lies
 • Meer toevallen
 • Problemen met spraak
 • Kwijlen
 • Rusteloosheid of verhoogde geestelijke en fysieke activiteit
 • Bewustzijnsverlies
 • Flauwvallen
 • Langzame of verminderde bewegingen
 • Verstoorde slaap of slaap van slechte kwaliteit
 • Verstoorde reuk
 • Problemen met schrijven
 • Gevoel van beweging onder de huid
 • Oogproblemen waaronder droge ogen, gevoeligheid voor licht, ongewild trekken, tranen en verminderd gezichtsvermogen
 • Verminderd gehoor of gehoorverlies

TOPIRAMAAT RATIOPHARM 15 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 25 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 50 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 100 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 200 MG

filmomhulde tabletten

 • Heesheid van de stem
 • Ontsteking van de alvleesklier
 • Gasvorming
 • Maagzuur
 • Verlies van gevoel in de mond
 • Bloedend tandvlees
 • Vol gevoel of opgezwollen buik
 • Pijn of branderig gevoel in de mond
 • Onaangenaam ruikende adem
 • Lekken van urine en/of ontlasting
 • Urgente drang tot plassen
 • Pijn in het gebied van de nieren en/of blaas veroorzaakt door nierstenen
 • Minder zweten of verlies van het vermogen om te zweten
 • Verkleuring van de huid
 • Lokale zwelling van de huid
 • Zwelling van het gelaat
 • Zwelling van de gewrichten
 • Stijve spieren
 • Meer zuur in het bloed
 • Verlaagd kaliumgehalte in het bloed
 • Grotere eetlust
 • Meer dorst en abnormaal veel drinken
 • Lage bloeddruk of verlaging van de bloeddruk wanneer u gaat staan
 • Opvliegers
 • Griepachtige ziekte
 • Koude ledematen (zoals handen en gezicht)
 • Problemen met leren
 • Verstoring van de seksuele functie (erectiestoornis, minder zin in seks)
 • Hallucinaties
 • Verminderde verbale communicatie

Bijwerkingen die zelden voorkomen zijn:

 • Overmatige gevoeligheid van de huid
 • Minder goed ruiken
 • Glaucoom, een ophoping van vloeistof in het oog met als gevolg verhoogde druk in het oog, pijn en verminderd zicht
 • Te veel zuur in de nierbuisjes
 • Ernstige huidreactie, waaronder Stevens-Johnson-syndroom, een levensbedreigende huidaandoening waarbij de bovenlaag van de huid loskomt van de onderste lagen en erythema multiforme, een aandoening waarbij gezwollen rode plekken blaren kunnen vormen
 • Onaangename geur

TOPIRAMAAT RATIOPHARM 15 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 25 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 50 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 100 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 200 MG

filmomhulde tabletten

 • Zwelling van de weefsels rond het oog
 • Raynaud-syndroom. Een verstoring van de bloedvaten in de vingers, tenen en oren die pijn en een gevoel van kou veroorzaakt
 • Weefselverkalking (calcinose)

Bijwerkingen waarvan de frequentie niet kon worden vastgesteld:

 • Maculopathie is een ziekte van de macula, het kleine deel van het netvlies waar het gezichtsvermogen het scherpst is. Raadpleeg uw arts als u merkt dat uw gezichtsvermogen verandert of verslechtert.
 • Zwelling van het bindvlies van het oog.
 • Toxische epidermale necrolyse, dit is een ernstigere vorm van het Stevens-Johnson-syndroom (zie bijwerkingen die zelden voorkomen).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “EXP”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Fles:

De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

Blisterverpakking:

Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Geneesmiddelen mogen niet in het afvalwater of in de huishoudelijk afval gegooid worden. Vraag uw apotheker wat u met overgebleven geneesmiddelen dient te doen. Deze maatregelen zullen helpen het milieu te beschermen.

Verdere informatie

Wat bevat Topiramaat ratiopharm

Het werkzame bestanddeel is topiramaat.

Topiramaat ratiopharm 15 mg, filmomhulde tabletten

TOPIRAMAAT RATIOPHARM 15 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 25 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 50 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 100 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 200 MG

filmomhulde tabletten

Eén tablet bevat 15 mg topiramaat.

Topiramaat ratiopharm 25 mg, filmomhulde tabletten

Eén tablet bevat 25 mg topiramaat.

Topiramaat ratiopharm 50 mg, filmomhulde tabletten

Eén tablet bevat 50 mg topiramaat.

Topiramaat ratiopharm 100 mg, filmomhulde tabletten

Eén tablet bevat 100 mg topiramaat.

Topiramaat ratiopharm 200 mg, filmomhulde tabletten

Eén tablet bevat 200 mg topiramaat.

Andere bestanddelen in de tabletkern zijn lactosemonohydraat, voorverstijfseld zetmeel (maïs), microkristallijne cellulose en siliciumdioxide (E551), microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (Type A) en magnesiumstearaat.

De andere bestanddelen in de tabletomhulling zijn:

Topiramaat ratiopharm 15 mg, filmomhulde tabletten

Opadry II wit bevat hypromellose, polydextrose, triacetine/glyceroltriacetaat, macrogol 8000 en titaandioxide (E171).

Topiramaat ratiopharm 25 mg, filmomhulde tabletten

Opadry II wit bevat hypromellose, polydextrose, triacetine/glyceroltriacetaat, macrogol 8000 en titaandioxide (E171).

Topiramaat ratiopharm 50 mg, filmomhulde tabletten

Opadry II licht geel bevat hypromellose, polydextrose, triacetine/glyceroltriacetaat, macrogol 8000, titaandioxide (E171) en geel ijzeroxide (E172).

Topiramaat ratiopharm 100 mg, filmomhulde tabletten

Opadry II geel bevat hypromellose, polydextrose, triacetine/glyceroltriacetaat, macrogol 8000, titaandioxide (E171) en geel ijzeroxide (E172).

Topiramaat ratiopharm 200 mg, filmomhulde tabletten

Opadry II bruin bevat hypromellose, polydextrose, triacetine/glyceroltriacetaat, macrogol 8000, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172) en rood ijzeroxide (E172).

TOPIRAMAAT RATIOPHARM 15 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 25 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 50 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 100 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 200 MG

filmomhulde tabletten

Hoe ziet Topiramaat ratiopharm er uit en de inhoud van de verpakking

Topiramaat ratiopharm 15 mg, filmomhulde tabletten

Witte ronde aan 1 zijde bolle filmomhulde tablet met schuine randen

Topiramaat ratiopharm 25 mg, filmomhulde tabletten

Witte ronde aan beide zijden bolle filmomhulde tablet met schuine randen

Topiramaat ratiopharm 50 mg, filmomhulde tabletten

Lichtgele ronde aan beide zijden bolle filmomhulde tablet met schuine randen

Topiramaat ratiopharm 100 mg, filmomhulde tabletten

Gele ronde aan beide zijden bolle filmomhulde tablet met schuine randen

Topiramaat ratiopharm 200 mg, filmomhulde tabletten

Zalmkleurige capsulevormige aan beide zijden bolle filmomhulde tablet.

Verpakkingsgrootte:

Topiramaat ratiopharm 15 mg: 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200 filmomhulde tabletten Topiramaat ratiopharm 25 mg: 10, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 200 filmomhulde tabletten Topiramaat ratiopharm 50 mg: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 filmomhulde tabletten Topiramaat ratiopharm 100 mg: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 filmomhulde tabletten Topiramaat ratiopharm 200 mg: 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200 filmomhulde tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder:

RVG 33540 - Topiramaat ratiopharm 15 mg, filmomhulde tabletten

RVG 33541 - Topiramaat ratiopharm 25 mg, filmomhulde tabletten

RVG 33542 - Topiramaat ratiopharm 50 mg, filmomhulde tabletten

RVG 33543 - Topiramaat ratiopharm 100 mg, filmomhulde tabletten

RVG 33544 - Topiramaat ratiopharm 200 mg, filmomhulde tabletten.

Registratiehouder: ratiopharm Nederland bv Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikanten:

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

TOPIRAMAAT RATIOPHARM 15 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 25 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 50 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 100 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 200 MG

filmomhulde tabletten

D-89143 Blaubeuren

Duitsland

Ayanda Oy

Teollisuustie 16

FI-60100 Seinäjoki

Finland

Oy Galena

Sammonkatu 10

FI-70500 Kuopio

Finland

Dit geneesmiddel is in de lidstaten van de EEA onder volgende namen geregistreerd: België: Topiramate-ratiopharm 15 mg comprimés pelliculés

Topiramate-ratiopharm 25 mg comprimés pelliculés Topiramate-ratiopharm 50 mg comprimés pelliculés Topiramate-ratiopharm 100 mg comprimés pelliculés Topiramate-ratiopharm 200 mg comprimés pelliculés

Denemarken: Topiramat ratiopharm 25 mg filmovertrukne tabletter Topiramat ratiopharm 50 mg filmovertrukne tabletter Topiramat ratiopharm 100 mg filmovertrukne tabletter Topiramat ratiopharm 200 mg filmovertrukne tabletter

Duitsland: Topiramat-ratiopharm 15 mg Filmtabletten Topiramat-ratiopharm 25 mg Filmtabletten Topiramat-ratiopharm 50 mg Filmtabletten Topiramat-ratiopharm 100 mg Filmtabletten Topiramat-ratiopharm 200 mg Filmtabletten

Italië: Topiramato ratiopharm 25 mg compresse rivestite con film Topiramato ratiopharm 50 mg compresse rivestite con film Topiramato ratiopharm 100 mg compresse rivestite con film Topiramato ratiopharm 200 mg compresse rivestite con film

Luxemburg: Topiramat-ratiopharm 15 mg Filmtabletten Topiramat-ratiopharm 25 mg Filmtabletten Topiramat-ratiopharm 50 mg Filmtabletten Topiramat-ratiopharm 100 mg Filmtabletten Topiramat-ratiopharm 200 mg Filmtabletten

Nederland: Topiramaat ratiopharm 15 mg, filmomhulde tabletten Topiramaat ratiopharm 25 mg, filmomhulde tabletten Topiramaat ratiopharm 50 mg, filmomhulde tabletten Topiramaat ratiopharm 100 mg, filmomhulde tabletten

TOPIRAMAAT RATIOPHARM 15 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 25 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 50 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 100 MG TOPIRAMAAT RATIOPHARM 200 MG

filmomhulde tabletten

Topiramat ratiopharm 100 mg filmdragerade tabletter

Topiramat ratiopharm 200 mg filmdragerade tabletter

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2012

0812.2v.AP

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Topiramaat. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Topiramaat ratiopharm 200 mg, filmomhulde tabletten

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio