Topiramaat Torrent 50 mg filmomhulde tabletten, filmomhulde tabletten

Topiramaat Torrent 50 mg filmomhulde tabletten, filmomhulde tabletten
Werkzame stof(fen)Topiramaat
Toelatingslandnl
VergunninghouderTorrent Pharma
ATC-codeN03AX11
Farmacologische groepenAnti-epileptica

Patiëntenbijsluiter

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Topiramaat Torrent bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Hoe vaak de hieronder vermelde eventuele bijwerkingen voorkomen wordt vermeld volgens de volgende definities:

zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) vaak (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

soms (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers) zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

onbekend (kan niet worden bepaald op basis van de beschikbare gegevens).

Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen zijn:

 • Gewichtsverlies
 • Tintelingen in armen en benen
 • Sufheid of slaperigheid
 • Duizeligheid
 • Diarree
 • Misselijkheid
 • Verstopte neus, loopneus en zere keel
 • Vermoeidheid
 • Depressie

Bijwerkingen die vaak voorkomen zijn:

 • Veranderingen in stemming of gedrag, waaronder woede, nerveusheid en somberheid
 • Gewichtstoename
 • Verminderde eetlust of gebrek aan eetlust
 • Verlaagd aantal rode bloedcellen
 • Veranderingen in denken en alertheid, waaronder verwarring, problemen met concentratie, geheugen of langzaam nadenken
 • Slepende spraak
 • Onhandigheid of problemen met lopen
 • Ongewild schudden van armen, handen of benen
 • Verminderde tast- of gevoelszin
 • Ongewilde beweging van de ogen
 • Verstoorde smaak
 • Visuele stoornis, wazig zien, dubbel zien
 • Rinkelend geluid in de oren
 • Oorpijn
 • Kortademigheid
 • Neusbloedingen
 • Braken
 • Verstopping
 • Maagpijn
 • Gestoorde spijsvertering
 • Droge mond
 • Tintelingen of ongevoeligheid van de mond
 • Nierstenen
 • Vaak moeten plassen
 • Pijn bij het plassen
 • Haaruitval
 • Huiduitslag en/of jeukende huid
 • Gewrichtspijn
 • Spierspasmen, spiertrekkingen of spierzwakte
 • Pijn op de borst
 • Koorts
 • Krachtverlies
 • Algeheel gevoel van onwel zijn
 • Allergische reactie

Bijwerkingen die soms voorkomen zijn:

 • Kristallen in de urine
 • Abnormale bloedwaarden, waaronder minder witte bloedcellen of bloedplaatjes, of te veel van een bepaald type witte bloedcellen (eosinofielen)
 • Onregelmatige hartslag of lage hartslag
 • Gezwollen klieren in hals, oksel of lies
 • Meer toevallen
 • Problemen met spraak
 • Kwijlen
 • Rusteloosheid of verhoogde geestelijke en fysieke activiteit
 • Bewustzijnsverlies
 • Flauwvallen
 • Langzame of verminderde bewegingen
 • Verstoorde slaap of slaap van slechte kwaliteit
 • Verstoorde reuk
 • Problemen met schrijven
 • Gevoel van beweging onder de huid
 • Oogproblemen waaronder droge ogen, gevoeligheid voor licht, ongewild trekken, tranen en verminderd gezichtsvermogen
 • Verminderd gehoor of gehoorverlies
 • Heesheid van de stem
 • Ontsteking van de alvleesklier
 • Gasvorming
 • Maagzuur
 • Verlies van gevoel in de mond
 • Bloedend tandvlees
 • Vol gevoel of opgezwollen buik
 • Pijn of branderig gevoel in de mond
 • Onaangenaam ruikende adem
 • Lekken van urine en/of ontlasting
 • Urgente drang tot plassen
 • Pijn in het gebied van de nieren en/of blaas veroorzaakt door nierstenen
 • Minder zweten of verlies van het vermogen om te zweten
 • Verkleuring van de huid
 • Lokale zwelling van de huid
 • Zwelling van het gelaat
 • Zwelling van de gewrichten
 • Stijve spieren
 • Meer zuur in het bloed
 • Verlaagd kaliumgehalte in het bloed
 • Grotere eetlust
 • Meer dorst en abnormaal veel drinken
 • Lage bloeddruk of verlaging van de bloeddruk wanneer u gaat staan
 • Opvliegers
 • Griepachtige ziekte
 • Koude ledematen (zoals handen en gezicht)
 • Problemen met leren
 • Verstoring van de seksuele functie (erectiestoornis, minder zin in seks)
 • Hallucinaties
 • Verminderde verbale communicatie

Bijwerkingen die zelden voorkomen zijn:

 • Overmatige gevoeligheid van de huid
 • Minder goed ruiken
 • Glaucoom, een ophoping van vloeistof in het oog veroorzaakt door verhoogde druk in het oog, pijn en verminderd zicht
 • Te veel zuur in de nierbuisjes
 • Ernstige huidreactie, waaronder Stevens-Johnson-syndroom, een levensbedreigende huidaandoening waarbij de bovenlaag van de huid loskomt van de onderste lagen en erythma multiforme, een aandoening waarbij gezwollen rode plekken blaren kunnen vormen
 • Onaangename geur
 • Zwelling van de weefsels rond het oog
 • Raynaud-syndroom. Een verstoring van de bloedvaten in de vingers, tenen en oren die pijn en een gevoel van kou veroorzaakt.
 • Weefselverkalking (calcinose).

Bijwerkingen waarvan de frequentie niet kon worden vastgesteld:

 • Maculopathie is een ziekte van de macula, het kleine deel van het netvlies waar het gezichtsvermogen het scherpst is. Raadpleeg uw arts als u merkt dat uw gezichtsvermogen verandert of verslechtert.
 • Zwelling van het bindvlies van het oog.
 • Toxische epidermale necrolyse, dit is een ernstigere vorm van het Stevens-Johnson-syndroom (zie bijwerkingen die zelden voorkomen).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Topiramaat Torrent niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Topiramaat Torrent 25 mg filmomhulde tabletten: Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Topiramaat Torrent 50 mg filmomhulde tabletten: Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Topiramaat Torrent 100 mg filmomhulde tabletten: Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Topiramaat Torrent 200 mg filmomhulde tabletten: Bewaren beneden 30°C. Topiramaat Torrent 400 mg filmomhulde tabletten: Bewaren beneden 30°C.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de

bescherming van het milieu.

Verdere informatie

Wat bevat Topiramaat Torrent

Het werkzame bestanddeel is topiramaat.

Elke filmomhulde tablet bevat 25 mg topiramaat.

Elke filmomhulde tablet bevat 50 mg topiramaat.

Elke filmomhulde tablet bevat 100 mg topiramaat.

Elke filmomhulde tablet bevat 200 mg topiramaat.

Elke filmomhulde tablet bevat 400 mg topiramaat.

De andere bestanddelen van Topiramaat Torrent staan hieronder vermeld.

Topiramaat Torrent 25 mg filmomhulde tabletten:

Tabletkern:

Lactosemonohydraat

Cellulose microkristallijn (E460)

Voorverstijfseld maïszetmeel

Natriumzetmeelglycolaat type A

Silica, colloïdaal watervrij

Talk (E553b)

Magnesiumstearaat (E572)

Tablet jas:

Hypromellose 2910 (E464) (6cps)

Macrogol 400

Titanium dioxide (E171)

Topiramaat Torrent 50 mg filmomhulde tabletten:

Tabletkern:

Lactosemonohydraat

Cellulose microkristallijn (E460)

Voorverstijfseld maïszetmeel

Natriumzetmeelglycolaat type A

Silica, colloïdaal watervrij

Talk (E553b)

Magnesiumstearaat (E572)

Tablet jas:

Hypromellose 2910 (E464) (6cps)

Macrogol 400

Titanium dioxide (E171)

Geel ijzeroxide (E172)

Topiramaat Torrent 100 mg filmomhulde tabletten:

Tabletkern:

Lactosemonohydraat

Cellulose microkristallijn (E460)

Voorverstijfseld maïszetmeel

Natriumzetmeelglycolaat type A

Silica, colloïdaal watervrij

Talk (E553b)

Magnesiumstearaat (E572)

Tablet jas:

Hypromellose 2910 (E464) (6cps)

Macrogol 400

Titanium dioxide (E171)

Topiramaat Torrent 200 mg filmomhulde tabletten:

Tabletkern:

Lactosemonohydraat

Cellulose microkristallijn (E460)

Voorverstijfseld maïszetmeel

Natriumzetmeelglycolaat type A

Silica, colloïdaal watervrij

Talk (E553b)

Magnesiumstearaat (E572)

Tablet jas:

Hypromellose 2910 (E464) (6cps)

Macrogol 400

Titanium dioxide (E171)

Geel ijzeroxide (E172)

Rood ijzeroxide (E172)

Topiramaat Torrent 400 mg filmomhulde tabletten:

Tabletkern:

Lactosemonohydraat

Cellulose microkristallijn (E460)

Voorverstijfseld maïszetmeel

Natriumzetmeelglycolaat type A

Silica, colloïdaal watervrij

Talk (E553b)

Magnesiumstearaat (E572)

Tablet jas:

Hypromellose 2910 (E464) (6cps)

Macrogol 400

Titanium dioxide (E171)

Hoe ziet Topiramaat Torrent er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Topiramaat Torrent 25 mg filmomhulde tabletten:

Witte tot gebroken witte, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten met inscriptie '1031 'aan de ene zijde en '25' aan de andere kant.

Topiramaat Torrent 50 mg filmomhulde tabletten:

Geel gekleurde, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten, gemerkt met een breukstreep aan beide zijden, welke aan de ene zijde'10' en '32' scheidt. Aan de andere zijde staat de inscriptie '50'.

Topiramaat Torrent 100 mg filmomhulde tabletten:

Witte tot gebroken witte, ronde, biconvexe met schuine rand, filmomhulde tabletten met gekruiste breukstrepen op beide zijden.

Topiramaat Torrent 200 mg filmomhulde tabletten:

Perzik gekleurde, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten, gemerkt met een breukstreep aan beide zijden, welke aan de ene zijde '10' en '34' scheidt. Aan de andere zijde staat de inscriptie '200'.

Topiramaat Torrent 400 mg filmomhulde tabletten:

Witte tot gebroken witte, ronde, biconvexe met schuine rand, filmomhulde tabletten met gekruiste breukstrepen op beide zijden.

Verpakkingsgrootten:

Topiramaat Torrent 25 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 200 filmomhulde tabletten.

Topiramaat Torrent 50 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 200 filmomhulde tabletten.

Topiramaat Torrent 100 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 200 filmomhulde tabletten.

Topiramaat Torrent 200 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 200 filmomhulde tabletten.

Topiramaat Torrent 400 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 200 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Dit geneesmiddel is ingeschreven in het register onder nummer

Topiramaat Torrent 25 mg filmomhulde tabletten RVG 104609

Topiramaat Torrent 50 mg filmomhulde tabletten RVG 104611

Topiramaat Torrent 100 mg filmomhulde tabletten RVG 104612

Topiramaat Torrent 200 mg filmomhulde tabletten RVG 104613

Topiramaat Torrent 400 mg filmomhulde tabletten RVG 104614

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Torrent Pharma GmbH Suedwestpark 50 90449 Nuernberg Duitsland

Tel +49 (0) 911 4302 970 Fax +49 (0) 911 4302 971

E-mail: mail@torrentpharma.com

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

DE: Topiramat Heumann 25 (50/100/200/400) mg Filmtabletten

IT: Topiramate Torrent 25 (50/100/200/400) mg Compresse rivestite con film

LT: Topiramate Torrent 25 (50/100/200/400) mg PlÄ—vele dengtos tabletÄ—s

PL: Topiramate Torrent

RO: Nextop 25 (50/100/200/400) mg Comprimate filmate

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2011.

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Topiramaat. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Topiramaat Torrent 50 mg filmomhulde tabletten, filmomhulde tabletten

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio