Acetylcysteïne

Acetylcysteïne
ATC-Code R05CB01, S01XA08, V03AB23
Moleculaire formule C5H9NO3S
Molaire massa (g·mol−1) 163,20
Fysieke toestand solide
Smeltpunt (°C) 106–108
CAS-nummer 616-91-1
PUB-nummer 581
Drugbank ID DB06151
Oplosbaarheid oplosbaar in water en alcohol, praktisch onoplosbaar in chloroform en ether

Basis

Acetylcysteïne is een synthetisch vervaardigde modificatie (derivaat) van het natuurlijk voorkomende aminozuur cysteïne. Acetylcysteïne wordt gebruikt als slijmoplossend middel bij aandoeningen van de luchtwegen en als antidotum bij paracetamolinevergiftiging. De werking als slijmoplosser is niet volledig bewezen. Het wordt peroraal, door inhalatie of parenteraal toegediend. Voor de meeste vormen van acetylcysteïne is geen recept nodig.

Farmacologie

Farmacodynamica

Het slijmoplossend effect berust blijkbaar op de splitsing van disulfidebruggen die in de mucopolysacchariden (een bestanddeel van slijm) voorkomen. Dit maakt het slijm dunner en makkelijker op te hoesten. Het effect als paracetamol-antigif ontstaat door de metabolisering van acetylcysteïne tot cysteïne. Cysteïne is nodig voor de vorming van glutathion, dat een belangrijke rol speelt bij de afbraak van paracetamol tot niet-giftige metabolieten.

Farmacokinetica

De biologische beschikbaarheid van acetylcysteïne is slechts 5-10%. De reden hiervoor is de snelle metabolisering tot cysteïne in de lever. De plasma-eiwitbinding is ongeveer 83%. De resulterende cysteïne wordt opgenomen in het natuurlijke aminozuurmetabolisme van het lichaam en zo gemetaboliseerd. De halfwaardetijd is ongeveer 5-6 uur.

Interacties

Acetylcysteïne mag niet samen met hoestonderdrukkende middelen worden ingenomen, omdat dit het ophoesten remt. Acetylcysteïne inactiveert sommige antibiotica (penicillines, aminoglycosiden, tetracycline). Daarom moeten ze 2 uur na elkaar worden ingenomen. Acetylcysteïne kan de werking van glyceroltrinitraat versterken, wat mogelijk kan leiden tot levensbedreigende bijwerkingen.

Toxiciteit

Bijwerkingen

Bijwerkingen bij het gebruik van acetycysteïne zijn incidenteel tot zeldzaam.

Deze omvatten:

  • Hoofdpijn
  • Gastro-intestinale klachten
  • Uitslagen
  • Jeuk
  • Ademhalingsmoeilijkheden
  • Hypotensie en shock

Toxicologische gegevens

LD50 (rat, oraal): 5050 mg-kg-1

Advertentie

Advertentie

Medicijnen die Acetylcysteïne bevatten

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.