Acetylcysteine Apotex 200 mg, poeder voor oraal gebruik

Illustratie van Acetylcysteine Apotex 200 mg, poeder voor oraal gebruik
Stof(fen) Acetylcysteïne
Toelating Nederland
Producent Apotex
Verdovend Nee
ATC-Code R05CB01
Farmacologische groep Slijmoplossend middelen, m.u.v. combinaties met hoestonderdrukkende middelen

Vergunninghouder

Apotex

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Acetylcysteïne behoort tot de groep van de mucolytica. Deze middelen verdunnen het taaie slijm in de luchtwegen waardoor het ophoesten wordt vergemakkelijkt.

Gebruik

Bij aandoeningen van de luchtwegen waarbij taai slijm moet worden verdund om het ophoesten hiervan te vergemakkelijken, zoals bij een ontsteking of verwijding van de vertakking van de luchtpijp, longemfyseem (ziekte waarbij de longblaasjes onherstelbaar worden uitgerekt) en mucoviscidose, een aangeboren aandoening waarbij veel taai slijm wordt gevormd.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Acetylcysteine Apotex niet in

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor acetylcysteïne of voor één van de andere bestanddelen van Acetylcysteine Apotex

Acetylcysteïne Apotex niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Wees extra voorzichtig met Acetylcysteine Apotex

  • Bij patiënten met een maag- of darmzweer en patiënten die vroeger een maag- of darmzweer hebben gehad kan acetylcysteïne een ongunstige werking op het maagslijmvlies hebben. Deze patiënten dienen extra voorzichtig te zijn in het gebruik van deze geneesmiddelen.
  • Patiënten met een gedempte hoestreflex (ouderen en verzwakte patiënten) wordt aangeraden de dosering van 1 maal per dag 1 sachet van 600 mg 's morgens in te nemen.
  • De sachets à 600 mg zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 7 jaar.
  • Indien de klachten aanhouden, verergeren of terugkeren uw arts raadplegen.

Inname met andere geneesmiddelen

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden.

Een wisselwerking kan optreden bij mengen van het poeder voor oraal gebruik met antibacteriële middelen vóór het innemen. U mag deze middelen wel apart, na elkaar innemen.

Wanneer u deze geneesmiddelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder gevaar voor het ongeboren kind of zuigeling volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Kinderen van 2 tot 7 jaar:

1 sachet Acetylcysteïne 200 Apotex twee maal per dag.

Kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen:

1 maal per dag 1 sachet van 600 mg of 3 maal per dag 1 sachet van 200 mg.

Acetylcysteïne Apotex niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Gebruik acetylcysteïne niet langer dan 14 dagen zonder daarover eerst uw arts te raadplegen.

Wijze van gebruik

De inhoud van de sachet (zakje) vlak voor gebruik oplossen in een glas water, omroeren en het gehele mengsel opdrinken. Een half zakje (= 100 mg) kan het beste worden ingenomen door een heel zakje op te lossen in een glas water, daarna slechts de helft van de oplossing te gebruiken en de resterende oplossing weg te gooien. Voor zuigelingen kan de waterige oplossing van het poeder met behulp van de zuigfles worden toegediend. Gebruik hierbij geen speen van rubber, omdat deze door acetylcysteïne kan worden aangetast.

De sachet niet in melk of andere dranken oplossen.

Acetylcysteïne Apotex poeder voor oraal gebruik kan vóór of ná de maaltijd worden ingenomen.

Bij patiënten met een gedempte hoestreflex (ouderen en verzwakte patiënten) wordt aangeraden de dosering van 1 maal per dag 1 sachet van 600 mg 's morgens in te nemen.

Wat u moet doen als u meer van Acetylcysteine Apotex heeft ingenomen dan zou mogen

Indien u meer dan de voorgeschreven dosering heeft ingenomen, dient u uw arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Acetylcysteine Apotex in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Het is niet bekend wat de gevolgen zijn indien u dosis vergeet. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Als u merkt dat Acetylcysteine Apotex te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Acetylcysteine Apotex bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

  • maagdarmklachten
  • overgevoeligheidsreacties (zoals roodheid en koorts).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C, de verpakking zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen licht en vocht.

Gebruik Acetylcysteine Apotex niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Acetylcysteine Apotex

  • Het werkzame bestanddeel is: 200 mg óf 600 mg acetylcysteïne per sachet.
  • De andere bestanddelen zijn: mannitol, sacharoïdenatrium, sinaasappelolie

Hoe ziet Acetylcysteine Apotex er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Acetylcysteine 200 Apotex, is verpakt in dozen à 20, 30, 60, 120 of 500 sachets.

Acetylcysteine 600 Apotex, is verpakt in dozen à 30 sachets.

De sachets bevatten een gebroken wit poeder met een lichte sinaasappelgeur.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Apotex Europe BV Darwinweg 20 2333 CR Leiden Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul Sienkiewicza 25

99-300 Kutno Poland

In het register ingeschreven onder

RVG 19672=12777 Acetylcysteïne Apotex 200 mg, poeder voor oraal gebruik

RVG 57711=13521 Acetylcysteïne Apotex 600 mg, poeder voor oraal gebruik

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in Oktober 2013

Advertentie

Stof(fen) Acetylcysteïne
Toelating Nederland
Producent Apotex
Verdovend Nee
ATC-Code R05CB01
Farmacologische groep Slijmoplossend middelen, m.u.v. combinaties met hoestonderdrukkende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.