Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers

ATC-Code
R05CB01
Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers

Samenwerkende Apothekers Nederland

Stof(fen)
Acetylcysteïne
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Slijmoplossend middelen, m.u.v. combinaties met hoestonderdrukkende middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Samenwerkende Apothekers Nederland

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

Bruistabletten.

Per bruistablet 600 mg acetylcysteïne.

Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers zijn per 10 tabletten verpakt in polypropyleen of aluminium buisje met een kunststof dop. In de dop is een droogmiddel geïntegreerd.

Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten zijn ook verkrijgbaar per 6 tabletten verpakt in 3 strips met elk 2 bruistabletten in aluminium/polyethyleen/papier sachets.

Niet alle genoemde verpakkingsgroottes hoeven in de handel te worden gebracht.

Geneesmiddelgroep

Het werkzaam bestanddeel acetylcysteïne behoort tot de groep mucolytica. Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers is een geneesmiddel dat ervoor zorgt dat slijm in de longen verdund wordt waardoor het ophoesten wordt vergemakkelijkt.

Toepassing van het geneesmiddel

Acetylcysteïne wordt gebruikt bij de behandeling van aandoeningen van de luchtwegen en bij vastzittende hoest, waarbij verdunning van het slijm van de luchtwegen nodig is om het ophoesten ervan te vergemakkelijken, zoals bij bronchitis (dit is een ontsteking van de vertakkingen van de luchtwegen tussen luchtpijp en longen (bronchiën)), emfyseem (een aandoening waarbij de longen minder goed werken omdat het longweefsel blijvend stugger is geworden), taaislijm-ziekte (mucoviscidose) en bronchiëctasieën (een bepaalde aandoening waarbij de bronchiën voortdurend verwijd zijn).

(2.) Wat u moet weten voordat u Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers gebruikt.

Gebruik Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers niet

  • wanneer u overgevoelig bent voor acetylcysteïne of voor één van de andere bestanddelen (zie “Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn”).

Wees extra voorzichtig met Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers

  • wanneer u een maagzweer heeft of heeft gehad. Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers kan de beschermende laag slijm op de maagwand dunner maken. Patiënten die een maagzweer hebben of hebben gehad mogen dit geneesmiddel uitsluitend op voorschrijven van de arts gebruiken.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Acetylcysteïne kan in lage dosering voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Acetylcysteïne kan in lage dosering voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Alhoewel onvoldoende gegevens bekend zijn is het niet waarschijnlijk dat door het gebruik van acetylcysteïne de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen ongunstig wordt beïnvloedt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers

Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers bevat lactose monohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dit geneesmiddel bevat 138,8 mg natrium per bruistablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.

Gebruik van Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Acetylcysteïne mag samen met andere geneesmiddelen gebruikt worden. Indien u bepaalde soorten antibiotica (ß-lactam antibiotica zoals penicillinen en cefalosporinen) voorgeschreven heeft gekregen mag u deze middelen niet met acetylcysteïne mengen voor het innemen. Het kan zijn dat de antibiotica door het mengen in de oplossing onwerkzaam is geworden. Het na elkaar innemen van acetylcysteïne en deze soorten antibiotica is wel toegestaan.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Dosering

Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar:

600 mg eenmaal per dag.

Bij patiënten met een gedempte hoestreflex (bejaarden en verzwakte patiënten) wordt aangeraden de dosering van 1 maal daags 600 mg ‘s morgens in te nemen.

Voor kinderen jonger dan 7 jaar zijn er andere acetylcysteïne bevattende producten met een lagere sterkte in de handel.

Wijze van gebruik

De benodigde dosis kan worden ingenomen door deze op te lossen in een half glas water. De zo ontstane oplossing direct opdrinken en niet bewaren.

In geval u merkt dat Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling

Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers heeft gebruikt

Wanneer u te veel van Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Symptomen van een overdosering kunnen zijn: maagklachten en braken.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers te gebruiken

Gebruik nooit een dubbele dosis van Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers om zo de vergeten dosis in te halen. Als u vergeten bent een dosering in te nemen kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema.

(4.) Mogelijke bijwerkingen.

Zoals alle geneesmiddelen kan Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers bijwerkingen veroorzaken.

Maagdarmstelselaandoeningen

  • maagklachten (zoals misselijkheid en braken) komen voor, bij lage doseringen gebeurt dit zelden. Bij patiënten met een maagzweer kan acetylcysteïne een ongunstige werking hebben op het maagslijmvlies.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Zelden:

  • overgevoeligheidsreacties.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Geneesmiddelen buiten bereik en zicht van kinderen houden!

Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers in een buisje: beneden 30°C, op een droge plaats in de goed gesloten originele verpakking bewaren.

Gebruik Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers niet meer na de datum op de verpakking achter “Niet te gebruiken na:”.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juli 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.