Acetylcysteïne 200 mg poeder voor drank Samenwerkende Apothekers

ATC-Code
R05CB01
Medikamio Hero Image

Over dit medicijn

Toelating
Producent Samenwerkende Apothekers Nederland
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Respirationstrakt
Therapeutische groep Husten- und erkältungsmittel
Farmacologische groep Expektoranzien, exkl. kombinationen mit antitussiva
Chemische groep Mukolytika
Stof Acetylcystein

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Samenwerkende Apothekers Nederland

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Bij aandoeningen van de luchtwegen waarbij taai slijm moet worden verdund om het ophoesten hiervan gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld:

 • bij een ontsteking of verwijding van de vertakking van de luchtpijp
 • longemfyseem (ziekte waarbij de longblaasjes onherstelbaar worden uitgerekt)
 • mucoviscidose (een aangeboren aandoening waarbij veel taai slijm wordt gevormd).
 • Bij overgevoeligheid voor acetylcysteïne of één van de andere bestanddelen (zie (1.) Samenstelling).
 • Bij kinderen jonger dan 2 jaar.

(5.) Waarschuwingen en voorzorgen

 • Bij personen die een maag- of darmzweer hebben (gehad) kan dit geneesmiddel een ongunstige werking op het maagslijmvlies hebben. Deze personen dienen extra voorzichtig te zijn met het gebruik van dit geneesmiddel.
 • Acetylcysteïne mag alleen in water worden opgelost.
 • Raadpleeg uw (huis-)arts indien de klachten aanhouden, verergeren of terugkeren.

(6.) Gebruik naast andere geneesmiddelen

Als dit geneesmiddel vóór het gebruik tegelijk wordt opgelost in water met een antibioticum, dan kan de werking van het antibioticum verminderen. Acetylcysteïne en antibiotica mogen wel apart, na elkaar worden ingenomen.

Tijdens de zwangerschap en de periode dat borstvoeding wordt gegeven kan dit geneesmiddel, voor zover bekend, zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt.

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

(9.) Gebruiksaanwijzing

Acetylcysteïne 200 mg poeder voor drank Samenwerkende Apothekers mag niet worden gebruikt bij kinderen onder de 2 jaar.

leeftijd per keer maximaal per 24 uur
Kinderen van 2 tot en 1 zakje (200 mg) 2 zakjes (400 mg)
met 6 jaar    
Kinderen vanaf 7 jaar 1 zakje (200 mg) of 3 zakjes (600 mg)
en volwassenen 3 zakjes (600 mg)  

Ouderen en verzwakte personen vanaf zeven jaar, waarbij de hoestprikkel is onderdrukt waardoor zij niet goed kunnen ophoesten: Neem, om benauwdheid tijdens de slaap te voorkomen. 's morgens in één keer de dagelijkse dosis van 3 zakjes poeder van 200 mg (= 600 mg) opgelost in een glas water, in.

Wijze van toediening

 • Los de inhoud van een zakje vlak voor gebruik op in een glas water, goed roeren en de oplossing opdrinken. Het poeder niet in melk of andere dranken oplossen, omdat acetylcysteïne dan zijn werking verliest.
 • Acetylcysteïne-oplossing kan voor of na de maaltijd worden ingenomen.

Neem of geef dan alsnog de vergeten dosis. Bent u, of is uw kind, inmiddels aan de volgende dosis toe, sla dan de vergeten dosis over.

(10.) Duur van de behandeling

Gebruik dit geneesmiddel maximaal 14 dagen achter elkaar. Houden de klachten aan of keren de klachten regelmatig terug, neem dan contact op met uw apotheek of (huis-)arts.

Bij overschrijding van de maximaal aanbevolen dosering moet u contact opnemen met uw apotheek of (huis-)arts.

 • Maag- / darmklachten (zoals misselijkheid en braken) komen voor.
 • Bij personen die een maag- of darmzweer hebben (gehad) kan dit geneesmiddel een ongunstige werking op het maagslijmvlies hebben, waardoor pijn of een branderig gevoel in de maag of slokdarm kan ontstaan.
 • Overgevoeligheidsreacties (zoals roodheid en koorts) komen zelden voor.

Waarschuw uw apotheek of (huis-)arts indien u of uw kind een bijwerking als ernstig ervaart, of indien een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter.

(13.) Bewaren

Het poeder in het donker en op een droge plaats in de goed gesloten verpakking niet boven 30°C bewaren.

Houd het poeder altijd buiten het bereik van kinderen.

Gebruiksdatum

Het poeder is houdbaar tot de op de verpakking aangegeven uiterste gebruiksdatum.

Vernietiging

Gebruikt u dit geneesmiddel niet meer of is de uiterste gebruiksdatum verstreken? Dan kunt u de zakjes zonder gevaar voor aantasting van het milieu bij het huishoudelijk afval voegen. Verpak de zakjes goed, zodat kinderen of huisdieren er niet bij kunnen komen. De bijsluiter en het doosje kunt u bij het oud papier kwijt. U kunt de zakjes ook bij uw apotheek inleveren.

Ten slotte

Bij twijfel kunt u altijd advies vragen bij uw apotheek of (huis-)arts.

Laatste gedeeltelijke herziening betreft wijziging adres registratiehouder in juli 2012.

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.